Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про Критерії відбору кандидатів на керівні посади у виконавчій дирекції Фонду та її робочих органах

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2016 року N 17

Про Критерії відбору кандидатів на керівні посади у виконавчій дирекції Фонду та її робочих органах

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", правління Фонду соціального страхування України постановляє:

1. Схвалити Критерії відбору кандидатів на керівні посади у виконавчій дирекції Фонду та її робочих органах (додатки NN 1, 2, 3).

 

Голова правління

О. Б. Шевчук

 

Додаток 1
до постанови правління Фонду соціального страхування України
12.09.2016 N 17

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ
на посади заступників директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України

Загальні вимоги

1. Громадянин України.

2. Освіта - вища; ступінь вищої освіти - магістр (спеціаліст).

3. Стаж роботи:

1) загальний стаж роботи - не менше семи років;

2) досвід роботи на посадах не нижче керівників структурних підрозділів державної служби, органів місцевого самоврядування, на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності або на керівних посадах у відповідній сфері - не менше п'яти років, вільне володіння державною мовою;

Спеціальні вимоги

1. Знання законодавства:

1) Конституції України;

2) Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування України;

3) Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

4) Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII);

5) Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII);

6) інших нормативно-правових актів у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2. Професійні знання - відповідно до посади.

3. Наявність лідерських навичок:

1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

2) стратегічне планування;

3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань;

4) ведення ділових переговорів;

5) досягнення кінцевих результатів.

4. Вміння приймати ефективні рішення:

1) аналіз державної політики;

2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

5. Комунікації та взаємодія:

1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

6. Управління змінами:

1) формування плану змін та покращень;

2) управління змінами та реакцією на них;

3) оцінка ефективності змін.

7. Управління організацією та персоналом:

1) організація роботи і контроль;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) мотивування;

5) управління людськими ресурсами.

8. Особистісні компетенції:

1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;

3) системність;

4) інноваційність та неупередженість;

5) самоорганізація та саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

9. Управління публічними фінансами:

1) знання основ бюджетного законодавства;

2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

10. Робота з інформацією:

1) знання основ законодавства про інформацію;

2) вміння працювати в умовах електронного документообігу.

Під час здійснення відбору на посаду перевага надається особі, яка має:

1) державні нагороди (почесні звання);

2) науковий ступінь, вчене звання;

3) додаткову освіту (друга вища освіта).

Не може бути призначена на посаду особа, яка:

1) досягла шістдесятип'ятирічного віку;

2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) має громадянство іншої держави;

7) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII).

 

Додаток 2
до постанови правління Фонду соціального страхування України
12.09.2016 N 17

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ
на посади начальників управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України

Загальні вимоги

1. Громадянин України.

2. Освіта - вища; ступінь вищої освіти - магістр (спеціаліст).

3. Стаж роботи:

1) загальний стаж роботи - не менше п'яти років;

2) досвід роботи на посадах державної служби, в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності або на керівних посадах у відповідній сфері не менше трьох років, вільне володіння державною мовою;

Спеціальні вимоги

1. Знання законодавства:

1) Конституції України;

2) Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування України;

3) Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

4) Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII);

5) Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII);

6) інших нормативно-правових актів у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2. Професійні знання - відповідно до посади.

3. Наявність лідерських навичок:

1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

2) стратегічне планування;

3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань;

4) ведення ділових переговорів;

5) досягнення кінцевих результатів.

4. Вміння приймати ефективні рішення:

1) аналіз державної політики;

2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

5. Комунікації та взаємодія:

1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

6. Управління змінами:

1) формування плану змін та покращень;

2) управління змінами та реакцією на них;

3) оцінка ефективності змін.

7. Управління організацією та персоналом:

1) організація роботи і контроль;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) мотивування;

5) управління людськими ресурсами.

8. Особистісні компетенції:

1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;

3) системність;

4) інноваційність та неупередженість;

5) самоорганізація та саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

9. Управління публічними фінансами:

1) знання основ бюджетного законодавства;

2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

10. Робота з інформацією:

1) знання основ законодавства про інформацію;

2) вміння працювати в умовах електронного документообігу.

Під час здійснення відбору на посаду перевага надається особі, яка має:

1) державні нагороди (почесні звання);

2) науковий ступінь, вчене звання;

3) додаткову освіту (друга вища освіта).

Не може бути призначена на посаду особа, яка:

1) досягла шістдесятип'ятирічного віку;

2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) має громадянство іншої держави;

7) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII).

 

Додаток 3
до постанови правління Фонду соціального страхування України
12.09.2016 N 17

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ
на посади начальників відділень виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України

Загальні вимоги

1. Громадянин України.

2. Освіта - вища; ступінь вищої освіти - магістр (спеціаліст).

3. Стаж роботи:

1) загальний стаж роботи - не менше трьох років;

2) досвід роботи на посадах державної служби, в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності або на керівних посадах у відповідній сфері не менше одного року, вільне володіння державною мовою;

Спеціальні вимоги

1. Знання законодавства:

1) Конституції України;

2) Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування України;

3) Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

4) Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII);

5) Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII);

6) інших нормативно-правових актів у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2. Професійні знання - відповідно до посади.

3. Наявність лідерських навичок:

1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

2) стратегічне планування;

3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань;

4) ведення ділових переговорів;

5) досягнення кінцевих результатів.

4. Вміння приймати ефективні рішення:

1) аналіз державної політики;

2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

5. Комунікації та взаємодія:

1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

6. Управління змінами:

1) формування плану змін та покращень;

2) управління змінами та реакцією на них;

3) оцінка ефективності змін.

7. Управління організацією та персоналом:

1) організація роботи і контроль;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) мотивування;

5) управління людськими ресурсами.

8. Особистісні компетенції:

1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;

3) системність;

4) інноваційність та неупередженість;

5) самоорганізація та саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

9. Управління публічними фінансами:

1) знання основ бюджетного законодавства;

2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

10. Робота з інформацією:

1) знання основ законодавства про інформацію;

2) вміння працювати в умовах електронного документообігу.

Під час здійснення відбору на посаду перевага надається особі, яка має:

1) державні нагороди (почесні звання);

2) науковий ступінь, вчене звання;

3) додаткову освіту (друга вища освіта).

Не може бути призначена на посаду особа, яка:

1) досягла шістдесятип'ятирічного віку;

2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) має громадянство іншої держави;

7) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали