МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

НАКАЗ

від 22 лютого 2007 року N 89

Про ліцензування робіт та послуг протипожежного призначення

Наказ втратив чинність(згідно з наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 23 серпня 2011 року N 874) (Наказ N 874)

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.09.2004 N 98/34 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.09.2004 за N 1146/9745, наказую:

1. Затвердити керівний склад органів ліцензування діяльності протипожежного призначення:

1.1. Начальник органу ліцензування діяльності протипожежного призначення - начальник Державного департаменту пожежної безпеки (далі - Держпожбезпеки).

1.2. Начальники територіальних органів ліцензування діяльності протипожежного призначення - заступники начальників ГУ(У) МНС України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі з наглядово-профілактичної діяльності.

2. Утворити комісію з питань ліцензування при Держпожбезпеки у складі згідно з додатком. За відсутності осіб, що входять до складу комісії, можуть залучатися особи, які за функціями виконують їх обов'язки.

3. Затвердити Положення про комісію з питань ліцензування при Держпожбезпеки, що додається.

4. Комісію скликати на засідання при необхідності кожної середи о 14.00, крім вихідних та святкових днів.

5. Надати право підпису:

в органі ліцензування діяльності протипожежного призначення - ліцензій, рішень про видачу чи відмову у видачі ліцензій, рішень про визнання ліцензії недійсною, розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, рішень про анулювання ліцензій, розпоряджень (наказів) про проведення перевірок ліцензіатів, посвідчень на право перевірок ліцензіатів - начальнику Держпожбезпеки, першому заступнику та заступнику начальника Держпожбезпеки, який за функціональними обов'язками відповідає за напрямок ліцензування;

у територіальних органах ліцензування діяльності протипожежного призначення - розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, розпоряджень (наказів) про проведення перевірок ліцензіатів, посвідчень на право перевірок ліцензіатів - заступникам начальників ГУ(У) МНС України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі з наглядово-профілактичної діяльності.

6. Начальникам ГУ(У) МНС в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

переглянути та поновити до 01.04.2007 накази про затвердження положення про комісії з питань ліцензування при територіальному органі ліцензування та її склад;

забезпечити участь на засіданнях комісій з питань ліцензування при Держпожбезпеки, на які запрошені представники ліцензіатів, співробітників, що очолювали перевірки цих ліцензіатів.

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС України від 17.07.2003 N 244 "Про ліцензування послуг і робіт протипожежного призначення".

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Романченка В. О.

 

Міністр

Н. Шуфрич

 

Додаток
до наказу МНС
22.02.2007 N 89

СКЛАД
комісії з питань ліцензування при Держпожбезпеки

Голова комісії

- начальник Держпожбезпеки

Заступник голови комісії

- заступник начальника Держпожбезпеки, який за функціональними обов'язками відповідає за напрямок ліцензування

Члени комісії:

- начальник відділу ліцензування Держпожбезпеки

 

- начальник відділу нормативно-технічної роботи Держпожбезпеки

 

- начальник відділу з організації державного пожежного нагляду Держпожбезпеки

 

- начальник сектору нагляду за об'єктами підвищеної небезпеки та центральними органами виконавчої влади

 

- начальник служби контролю за станом систем протипожежного захисту та діяльністю ліцензіатів відділу забезпечення діяльності Держпожбезпеки Загону забезпечення МНС України

 

- головний інспектор відділу ліцензування Держпожбезпеки

Секретар комісії

- головний інспектор служби контролю за станом систем протипожежного захисту та діяльністю ліцензіатів відділу забезпечення діяльності Держпожбезпеки Загону забезпечення МНС України.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Держпожбезпеки
полковник внутрішньої служби

В. М. Андрієнко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
22.02.2007 N 89

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань ліцензування при Держпожбезпеки

1. Комісія з питань ліцензування (далі - комісія) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом з питань ліцензування при Державному департаменті пожежної безпеки.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МНС України, а також цим Положенням.

3. Склад ради формується з керівників підрозділів Держпожбезпеки та фахівців відділу ліцензування Держпожбезпеки.

До роботи комісії можуть залучатися незалежні експерти, науковці та інші фахівці на громадських засадах (за згодою їх керівників), представники громадських організацій.

4. Очолює комісію перший заступник начальника Держпожбезпеки. Заступником голови комісії є заступник начальника Держпожбезпеки, який за функціональними обов'язками відповідає за напрямок ліцензування.

5. До компетенції комісії належить:

розглядати претензії та скарги суб'єктів господарювання, що стосуються ліцензування діяльності протипожежного призначення;

розглядати матеріали перевірок ліцензіатів щодо додержання законодавства, правильності та повноти оформлення документів, аналізувати докази фактів порушень, виявлення підстав для анулювання ліцензії;

надавати за результатами розгляду матеріалів перевірок ліцензіатів пропозиції керівництву органу ліцензування щодо прийняття ним відповідних рішень.

6. Засідання комісії при розгляді питань щодо анулювання ліцензій, у разі запрошення ліцензіатів, проводяться за участю співробітників, що очолювали комісії з перевірки цих ліцензіатів.

7. Рішення комісії оформляються протоколами за підписами голови, членів та секретаря комісії.

8. За організацію роботи комісії відповідає секретар комісії.

9. Рішення комісії обов'язкові для розгляду Держпожбезпеки, як органу ліцензування, і є підставою для винесення розпоряджень про усунення порушень та рішень про анулювання ліцензії.

10. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи комісії здійснює Держпожбезпеки.

11. Комісія самостійно визначає інші питання регламенту своєї роботи.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Держпожбезпеки
полковник внутрішньої служби

В. М. Андрієнко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали