Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про міський благоустрій

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
XII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 23 жовтня 2013 року N 246/9734

Про міський благоустрій

Відповідно до статей 10, 40, 41 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", пункту 44 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 10 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 N 7 "Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів", підпунктів 1.4, 1.6 пункту 1, пункту 4 наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 09.11.2007 N 177 "Про затвердження Примірного положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту" та з метою контролю за станом благоустрою міста Києва, встановлення єдиного зразка форми одягу інспекції міського благоустрою Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про головного інспектора та інспекторів з благоустрою міста Києва згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про громадських інспекторів благоустрою міста Києва згідно з додатком 2.

3. Затвердити опис та перелік форменого одягу інспекторів з благоустрою міста Києва згідно з додатком 3.

4. Затвердити норми забезпечення форменим одягом інспекторів з благоустрою міста Києва згідно з додатком 4.

5. Затвердити знаки розрізнення інспекторів з благоустрою міста Києва згідно з додатком 5.

6. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

6.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання цього рішення.

6.2. Визначити джерела та забезпечити фінансування видатків для створення матеріально-технічної бази інспекції контролю за благоустроєм міста Києва.

6.3. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим рішенням.

7. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
23.10.2013 N 246/9734

Положення
про головного інспектора та інспекторів з благоустрою міста Києва

1. Головний інспектор та інспектор з благоустрою міста Києва - посадові особи управління контролю за благоустроєм міста Києва Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інспектори районних в місті Києві відділів контролю за благоустроєм, інспектори КП "Київблагоустрій" наділені повноваженнями із здійснення контролю за станом благоустрою населеного пункту, виконанням Правил благоустрою міста Києва, а також притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою.

Діяльність інспекторів контролює та координує головний інспектор з благоустрою міста Києва - начальник управління контролю за благоустроєм Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - головний інспектор).

Організаційно-методичне керівництво діяльністю інспекторів та громадських інспекторів з благоустрою міста Києва здійснює Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Головний інспектор та інспектор з благоустрою міста Києва у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Головний інспектор та інспектори з благоустрою міста Києва:

- контролюють стан благоустрою міста Києва;

- здійснюють контроль за дотриманням Правил благоустрою міста Києва;

- здійснюють складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою;

- проводять рейди та перевірки;

- притягають винних до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою міста Києва;

- здійснюють профілактику правопорушень в сфері благоустрою міста Києва;

- виконують інші обов'язки відповідно до законодавства.

4. Головний інспектор та інспектор з благоустрою міста Києва мають право:

- проводити рейди та перевірки територій та об'єктів міста Києва щодо стану їх благоустрою і додержання підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

- складати протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності;

- одержувати у встановленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на них завдань;

- залучати в установленому порядку громадських інспекторів благоустрою міста Києва, фахівців підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

- надавати допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам у поліпшенні стану територій та об'єктів благоустрою міста Києва;

- здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою та населених пунктів;

- подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою міста Києва;

- брати участь у межах своєї компетенції у роботі комісій;

- надавати інформацію іншим органам державного контролю відповідно до законодавства.

5. Вимоги головного інспектора та інспектора з благоустрою міста Києва у межах виконання їх повноважень є обов'язковими для виконання посадовими особами підприємств, установ та організацій, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності.

Вимоги головного інспектора є обов'язковими для виконання інспекторами з благоустрою міста Києва.

6. На посаду головного інспектора та інспектора з благоустрою міста Києва призначається особа, яка відповідає вимогам законодавства України.

7. Головному інспектору та інспектору з благоустрою міста Києва видається службове посвідчення та особистий нагрудний знак.

8. Головний інспектор та інспектор з благоустрою міста Києва за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення повноважень або зловживання службовим становищем притягаються до відповідальності згідно із законодавством.

9. У разі неналежного виконання обов'язків інспектора з благоустрою міста Києва, вчинення порушень законодавства з питань благоустрою населених пунктів, перевищення повноважень, а також вчинення інших протиправних дій при виконанні обов'язків головний інспектор має право ініціювати перед керівництвом інспектора питання щодо його звільнення.

10. У разі зразкового виконання обов'язків інспектором з благоустрою міста Києва головний інспектор має право ініціювати перед керівництвом інспектора питання щодо його заохочення.

11. Дії або бездіяльність головного інспектора та інспектора з благоустрою міста Києва можуть бути оскаржені до вищестоящого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, а також до суду.

12. Захист прав і честі головного інспектора та інспектора з благоустрою міста Києва здійснюється відповідно до законодавства.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
23.10.2013 N 246/9734

Положення
про громадських інспекторів благоустрою міста Києва

1. Загальні положення

Це Положення розроблене відповідно до статті 41 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" та наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 N 7 "Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів".

Громадський контроль у сфері благоустрою здійснюють громадські інспектори благоустрою міста Києва (далі - громадські інспектори).

2. Організація діяльності громадських інспекторів

Діяльність громадських інспекторів організовує та координує виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

Громадські інспектори у своїй діяльності керуються Конституцією, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами і стандартами щодо вимог з благоустрою населених пунктів, наказами центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, розпорядженнями місцевих державних адміністрацій, сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів, Правилами благоустрою міста Києва та цим Положенням.

3. Порядок призначення громадських інспекторів

Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, що досягли 18 років, мають досвід роботи у сфері благоустрою та пройшли співбесіду в Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Громадянин, який бажає бути громадським інспектором, подає до Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) письмову заяву довільної форми. До заяви може додаватися подання організації, що його рекомендує.

Громадські інспектори призначаються директором Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) після проходження співбесіди і виявлення у претендента знань з основ законодавства з питань благоустрою населених пунктів та погодження з профільним заступником голови Київської міської державної адміністрації.

Громадські інспектори отримують посвідчення встановленого зразка, що підтверджують їх повноваження, згідно з додатком.

Посвідчення громадського інспектора благоустрою видає директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) терміном на один рік із щорічним продовженням за результатами оцінки щоквартальних та щорічного звітів громадського інспектора про виконану роботу.

У посвідченні громадського інспектора визначається територія, у межах якої він може здійснювати свої повноваження.

Громадські інспектори виконують роботу на громадських засадах, без звільнення від основної роботи і без додаткової оплати праці.

Громадський інспектор повинен пройти інструктаж у Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань здійснення інспекційних перевірок, складання за їх результатами протоколів про правопорушення законодавства у сфері благоустрою та інструктаж з техніки безпеки.

4. Координація діяльності громадських інспекторів

Громадські інспектори працюють у тісній взаємодії з Департаментом міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідною районною в місті Києві державною адміністрацією, іншими державними органами, які здійснюють контроль за станом та утриманням об'єктів благоустрою.

Кожний громадський інспектор закріплюється за відділом районної в місті Києві державної адміністрації з питань житлово-комунального господарства, до відання якого належать питання з благоустрою населеного пункту, сфера діяльності яких збігається з галузевим напрямком діяльності громадського інспектора.

Керівник структурного підрозділу відповідної в місті Києві державної адміністрації, за яким закріплений громадський інспектор:

- надає йому практичну і методичну допомогу з питань здійснення громадського контролю за додержанням законодавства у сфері благоустрою та Правил благоустрою території населеного пункту;

- координує його діяльність;

- проводить з ним навчання, ознайомлює його з новими законодавчими та нормативними документами, які регулюють здійснення громадського контролю;

- залучає його до участі в перевірках, які збігаються з напрямком діяльності громадського інспектора;

- оформляє в установленому законодавством порядку направлення для громадського інспектора на проведення перевірок;

- приймає та аналізує щоквартальні та щорічні звіти громадських інспекторів благоустрою населеного пункту;

- вносить подання про продовження терміну виконання функції громадського інспектора благоустрою населених пунктів.

5. Права громадських інспекторів

Громадські інспектори мають право:

- брати участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів та прилеглих територій;

- проводити перевірки, складати протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подавати їх органам державного контролю у цій сфері для притягнення винних до відповідальності;

- надавати допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;

- здійснювати інші повноваження відповідно до закону.

6. Обов'язки громадських інспекторів

Громадські інспектори зобов'язані:

- дотримуватись вимог чинного законодавства та вимог цього Положення при проведенні рейдів та перевірок;

- сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати відповідні структурні підрозділи районних в місті Києві державних адміністрацій, за якими закріплені громадські інспектори, про результати рейдів та перевірок безпосередньо після їх закінчення;

- щокварталу до 5 числа наступного за звітним кварталом та не пізніше 15 січня наступного за звітним року подавати до районної в місті Києві державної адміністрації щоквартальні та щорічний звіти про проведену роботу.

7. Позбавлення повноважень громадського інспектора

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) має право позбавити його права виконувати обов'язки громадського інспектора благоустрою з анулюванням відповідного посвідчення у разі:

- ненадання до районної в місті Києві державної адміністрації у встановлені терміни щоквартальних та щорічного звітів або негативної їх оцінки;

- неналежного виконання ним обов'язків громадського інспектора;

- вчинення громадським інспектором порушень законодавства з питань благоустрою населених пунктів, перевищення повноважень, а також вчинення інших протиправних дій при виконанні обов'язків громадського інспектора благоустрою населених пунктів.

Рішення про позбавлення права виконувати обов'язки громадського інспектора благоустрою населених пунктів з анулюванням відповідного посвідчення приймається Департаментом міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з урахуванням пропозицій, наданих відповідною районною в місті Києві державною адміністрацією.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток
до пункту 3 Положення про громадських інспекторів благоустрою міста Києва

Посвідчення громадського інспектора благоустрою міста Києва

Державний герб України

ПОСВІДЧЕННЯ
Громадського інспектора благоустрою міста Києва


Перша сторінка розвороту

Друга сторінка розвороту

(назва місцевої державної адміністрації, яка видала посвідчення)

Посвідчення N  _______
Прізвище  
Ім'я _____
По батькові  __________

фото
______
                           (територія - межа повноважень)
П. І. Б. особи, що видала посвідчення

"___" 201_ р.
_____ ()
                  (підпис)                                        (прізвище)

Посвідчення дійсне до

"___" 201_ р.

Відмітка про продовження строку дії посвідчення

 Продовжено                         Продовжено
 до "___" ______ 201_ р.     до "___" ______ 201_ р.
М. П.       М. П.
           (підпис)                                        (підпис)

Перша сторінка вкладки

Друга сторінка вкладки

Згідно зі ст. 41 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" та Положенням про громадський контроль у сфері благоустрою міста Києва, що затверджене рішенням Київської міської ради від N __________, громадський інспектор має право:
брати участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

проводити перевірки, складати протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подавати їх органам державного контролю у цій сфері для притягнення винних до відповідальності;
надавати допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів; здійснювати інші повноваження відповідно до закону.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
23.10.2013 N 246/9734

ОПИС ТА ПЕРЕЛІК
форменого одягу інспекторів з благоустрою міста Києва

Комплект форменого одягу для чоловіків

Костюм з вовняної тканини темно-зеленого кольору, що складається з піджака на підкладці та штанів прямого силуету.

Костюм літній з напіввовняної тканини темно-зеленого кольору, що складається з піджака на підкладці та штанів прямого силуету.

Сорочка з довгим рукавом з бавовняної тканини піщаного кольору.

Сорочка з коротким рукавом з бавовняної тканини піщаного кольору.

Сорочка формена з коротким рукавом з бавовняної тканини білого кольору.

Краватка чорного кольору.

Пальто зимове двобортне прямого силуету з вовняної тканини темно-зеленого кольору, з лацканами.

Плащ однобортний прямого силуету із змішаної тканини темно-зеленого кольору, з лацканами.

Шапка або папаха зимова із сірого каракулю.

Кашкет з напіввовняної тканини темно-зеленого кольору з околичкою і кантом чорного кольору.

Кашне трикотажне чорного кольору.

Рукавички п'ятипалі шкіряні утеплені чорного кольору.

Комплект форменого одягу для жінок

Костюм з вовняної тканини темно-зеленого кольору, що складається з піджака на підкладці, спідниці двошовної прямого силуету, на поясі, на підкладці, із шліцом на задньому полотнищі та штанів прямого силуету.

Костюм літній з напіввовняної тканини темно-зеленого кольору, що складається з піджака на підкладці, спідниці двошовної прямого силуету, на поясі, на підкладці, із шліцом на задньому полотнищі та штанів прямого силуету.

Сорочка з довгим рукавом з бавовняної тканини піщаного кольору.

Сорочка з коротким рукавом з бавовняної тканини піщаного кольору.

Сорочка формена з коротким рукавом з бавовняної тканини білого кольору.

Краватка шовкова чорного кольору.

Пальто зимове двобортне прямого силуету з вовняної тканини темно-зеленого кольору, з лацканами.

Плащ однобортний прямого силуету із змішаної тканини темно-зеленого кольору, з лацканами.

Шапка зимова із сірого каракулю.

Капелюх фетровий чорного кольору.

Кашне трикотажне зеленого кольору.

Рукавички п'ятипалі шкіряні утеплені чорного кольору.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 4
до рішення Київської міської ради
23.10.2013 N 246/9734

НОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
форменим одягом інспекторів з благоустрою міста Києва

Найменування предмета

Кількість предметів на одного працівника

Строк носіння, років

Комплект для чоловіків

Костюм з вовняної тканини

1

2

Костюм літній

1

2

Сорочка з довгим рукавом

4

1

Сорочка з коротким рукавом

2

1

Сорочка формена

2

1

Краватка

2

1

Пальто зимове

1

3

Плащ

1

2

Шапка або папаха зимова

1

3

Кашкет

1

5

Кашне

1

2

Рукавички, пар

1

2

Комплект для жінок

Костюм з вовняної тканини

1

1

Костюм літній

1

2

Сорочка з довгим рукавом

4

1

Сорочка з коротким рукавом

2

1

Сорочка формена

2

1

Краватка

2

1

Пальто зимове

1

3

Плащ

1

2

Шапка зимова

1

4

Капелюх

1

3

Кашне

1

2

Рукавички, пар

1

2

Примітка. Нашивки видаються разом з предметами форменого одягу, для якого вони призначені, на ті ж строки носіння.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 5
до рішення Київської міської ради
23.10.2013 N 246/9734

Знаки розрізнення
інспекторів з благоустрою міста Києва

Нарукавний знак для інспекторів з благоустрою міста Києва має форму заввишки 11,5 см, шириною 8 см, окантованого смужкою золотистого кольору.

Посередині знаку на синьому фоні розміщено зображення Архангела Михаїла білого та золотистого кольору. Над зображенням Архангела Михаїла на синьому полі розміщено напис золотистого кольору "КМДА ІНСПЕКТОР З БЛАГОУСТРОЮ", під - "МІСТА КИЄВА". Знак нашивається на лівому рукаві на відстані 120 міліметрів від його верхнього краю на пальті, плащі, піджаку та форменій сорочці.

Кокарда на головному уборі вишивається золотистими нитками на чорному фоні. У центральній частині кокарди - зображення Архангела Михаїла на синьому фоні, яке має розмір 7 х 5 см.

Над козирком кашкета закріплюється плетений шнур золотистого кольору.

Особистий нагрудний знак окантований смужкою золотистого кольору, посередині має зображення Архангела Михаїла білого та золотистого кольору, з плащем червоного кольору. Над зображенням Архангела Михаїла на синьому полі розміщено напис золотистого кольору "КМДА ІНСПЕКТОР З БЛАГОУСТРОЮ", під - "МІСТА КИЄВА" та має розмір 6,5 х 9,5 см. Нагрудний знак має містити порядковий номер.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали