ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Шістнадцята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 21.12.2016 р. N 491

Про міський бюджет на 2017 рік

На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", підготовленого до другого читання, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 N 478-р "Про схвалення проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2017 рік" (Розпорядження N 478-р), постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 N 399 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки" (Постанова N 399) та статей 26, 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада вирішила:

1. Визначити на 2017 рік:

- доходи міського бюджету у сумі 2334477419 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 2281225600 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 53251819 гривень, у тому числі бюджету розвитку 21190000 гривень згідно з додатком N 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 2324657889 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 1931128986 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету 393528903 гривні, згідно з додатком N 3 до цього рішення;

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 36098593 гривні згідно з додатком N 4 до цього рішення, у тому числі:

- надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам в сумі 1196138 гривень;

- надання платних поворотних кредитів із спеціального фонду міського бюджету комунальному підприємству "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради в сумі 34902455 гривень, які можуть надаватися в разі нестачі власних коштів підприємства на виконання зобов'язань по кредитним договорам з Європейським банком реконструкції та розвитку та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО);

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету у сумі 35017566 гривень згідно з додатком N 4 до цього рішення;

- профіцит міського бюджету у сумі 357755517 гривень згідно з додатком N 2 до цього рішення, в тому числі:

- профіцит загального фонду міського бюджету 349017014 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- профіцит спеціального фонду міського бюджету 8738503 гривні, напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 349017014 гривень згідно з додатком N 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами для програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету, у тому числі по загальному фонду 1931128986 гривень та спеціальному фонду 393528903 гривні згідно з додатком N 3 до цього рішення.

3. Встановити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 10000000 гривень.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком N 5 до цього рішення в сумі 628643625 гривень, в тому числі:

- реверсна дотація з міського бюджету державному бюджету в сумі 38570100 гривень;

- субвенції загального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам районів у місті в сумі 544648500 гривень;

- інші субвенції загального фонду в сумі 45425025 гривень на виконання повноважень, делегованих міською радою:

- Богунській районній у м. Житомирі раді - 22662053 гривні;

- Корольовській районній у м. Житомирі раді - 22762972 гривні.

5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 2000000 гривень.

6. Визначити на 2017 рік перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування місцевого боргу;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

- оплату послуг енергосервісу.

7. Затвердити видатки міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік згідно з додатком N 7 до цього рішення.

8. Нерозподілені кошти видатків розвитку в сумі 350109115 гривень 45 копійок передбачити за кодом відомчої класифікації видатків - 76 "Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду та загальноміських видатків)".

Розподіл зазначених коштів за напрямками між головними розпорядниками здійснювати за окремими рішеннями міської ради про внесення змін до міських цільових програм та до міського бюджету на 2017 рік.

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету станом на 31.12.2017 року в сумі 96922000 гривень.

10. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

- передбачити в повному обсязі асигнування на погашення кредиторської заборгованості минулого року;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи в межах відповідних бюджетних асигнувань.

11. Надати право виконавчому комітету міської ради упродовж бюджетного року, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій і дотацій з державного та обласного бюджетів з наступним внесенням змін до міського бюджету на сесії міської ради.

12. З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків та збільшення доходів міського бюджету надати право департаменту бюджету та фінансів міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Внески у статутний капітал комунальних підприємств Житомирської міської ради здійснювати, в тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі одержувачів бюджетних коштів.

14. Посадовий оклад, надбавки за ранг, вислугу років, за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю міському голові виплачувати в розмірах згідно із чинним законодавством та надбавку за високі досягнення у праці - в розмірі 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.

Поточне преміювання міського голови, секретаря міської ради проводити щомісячно в розмірі середнього відсотка премії, встановленого розпорядженням міського голови, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючому справами виконкому до місячної заробітної плати, з урахуванням посадового окладу, надбавок за ранг, вислугу років, за високі досягнення у праці, інших надбавок і доплат; преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат, надання матеріальних допомог на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань - в розмірах згідно чинного законодавства, в межах затвердженого фонду оплати праці.

15. Затвердити загальну чисельність виконавчих органів ради в кількості 393 одиниці. Житомирському міському голові надається право:

- визначати кількісний склад (чисельність) виконавчих органів міської ради (департаментів, управлінь, відділів, служб) в межах загальної чисельності;

- встановлювати надбавки, преміювати, надавати матеріальні допомоги першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету, керівникам виконавчих органів міської ради, їх заступникам та іншим працівникам керівництва ради та виконкому в межах затвердженого фонду оплати праці відповідного виконавчого органу міської ради.

16. Установити, що частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду міського бюджету, перераховується комунальними підприємствами Житомирської міської ради щоквартально до 19 травня за І квартал, до 19 серпня за І півріччя, до 19 листопада за 9 місяців та до 19 лютого за рік.

17. Визначити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості у м. Житомирі (крім об'єктів державної та комунальної власності) на 2017 рік:

- 9,40 грн. - для провадження некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб;

- 18,80 грн. - для провадження виробничої діяльності;

- 28,20 грн. - для провадження іншої комерційної діяльності.

18. Затвердити перелік відділів, управлінь, департаментів міської ради, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до міського бюджету м. Житомира в 2017 році (додаток N 8).

19. Установити, що пільги інвалідам по зору I - II групи надаються в розмірі 50 відсотків вартості користування житлом (квартирна плата), комунальних послуг (газ, електроенергія та інші види послуг) в межах норм, передбачених діючим законодавством, твердого палива і скрапленого газу в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги, тверде паливо і скраплений газ надавати інвалідам по зору I - II групи та членам їх сім'ї, які проживають разом з ними, незалежно від виду житла та форми власності на нього. При наданні пільг до членів сімей інвалідів по зору належить: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом I групи та доглядає за ним за умови, що інвалід не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

20. Додатки N 1 - 8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків та постійну комісію міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій.

 

Міський голова

С. І. Сухомлин

 

Додаток N 1
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 491

Доходи міського бюджету на 2017 рік

гривень

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т. ч. бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

1177400000,00

1176580000,00

820000,00

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

749342300,00

749342300,00

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

748000000,00

748000000,00

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

644400000,00

644400000,00

 

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

84000000,00

84000000,00

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

10800000,00

10800000,00

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

8000000,00

8000000,00

 

 

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

800000,00

800000,00

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

1342300,00

1342300,00

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

1342300,00

1342300,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

145000000,00

145000000,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

145000000,00

145000000,00

 

 

18000000

Місцеві податки

282237700,00

282237700,00

 

 

18010000

Податок на майно

119067700,00

119067700,00

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

150000,00

150000,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

805000,00

805000,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

15045000,00

15045000,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

44413200,00

44413200,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

47154500,00

47154500,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

1500000,00

1500000,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

9500000,00

9500000,00

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

200000,00

200000,00

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

300000,00

300000,00

 

 

18030000

Туристичний збір

170000,00

170000,00

 

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

110000,00

110000,00

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

60000,00

60000,00

 

 

18050000

Єдиний податок

163000000,00

163000000,00

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

39000000,00

39000000,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

124000000,00

124000000,00

 

 

19000000

Інші податки та збори

 

 

 

 

19010000

Екологічний податок

820000,00

 

820000,00

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

510000,00

 

510000,00

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

170000,00

 

170000,00

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

140000,00

 

140000,00

 

20000000

Неподаткові надходження

71121319,00

38379500,00

32741819,00

1500000,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

13366500,00

13366500,00

 

 

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

3231500,00

3231500,00

 

 

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

10000000,00

10000000,00

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

135000,00

135000,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

22513000,00

22513000,00

 

 

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

300000,00

300000,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

11000000,00

11000000,00

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

300000,00

300000,00

 

 

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної рестрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацію

300000,00

300000,00

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

10463000,00

10463000,00

 

 

22090000

Державне мито

150000,00

150000,00

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

43600,00

43600,00

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

20000,00

20000,00

 

 

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

86400,00

86400,00

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

4008419,00

2500000,00

1508419,00

1500000,00

24060300

Інші надходження

2500000,00

2500000,00

 

 

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сімєям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

8419,00

 

8419,00

 

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

1500000,00

 

1500000,00

1500000,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ

31233400,00

 

31233400,00

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

30065200,00

 

30065200,00

 

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

1119000,00

 

1119000,00

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

9200,00

 

9200,00

 

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

40000,00

 

40000,00

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

19690000,00

 

19690000,00

19690000,00

31030000

Кошти від відчудження майна, що перебуває в комунальній власності

14000000,00

 

14000000,00

14000000,00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

5690000,00

 

5690000,00

5690000,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)

5690000,00

 

5690000,00

5690000,00

40000000

Офіційні трансферти

1066266100,00

1066266100,00

 

 

41000000

Від органів державного управління

1066266100,00

1066266100,00

 

 

41030000

Субвенції

1066266100,00

1066266100,00

 

 

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

254771100,00

254771100,00

 

 

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

289744400,00

289744400,00

 

 

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

133000,00

133000,00

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

297893000,00

297893000,00

 

 

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

220882900,00

220882900,00

 

 

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

2841700,00

2841700,00

 

 

 

Всього доходів

2334477419,00

2281225600,00

53251819,00

21190000,00

 

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

Директор департаменту
бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

С. П. Гаращук

 

Додаток N 2
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 491

Фінансування міського бюджету на 2017 рік

гривень

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

у т. ч. бюджет розвитку

1

2

 

3

4

5

 

Фінансування бюджету за типом кредитора

 

 

 

 

200000

Внутрішнє фінансування

 

349017014,00

-349017014,00

-349017014,00

206000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

 

 

 

 

206110

Повернення бюджетних коштів з депозитів

450000000,00

200000000,00

250000000,00

220000000,00

206210

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

-450000000,00

-200000000,00

-250000000,00

-220000000,00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

 

349017014,00

-349017014,00

-349017014,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

349017014,00

-349017014,00

-349017014,00

300000

Зовнішнє фінансування

-8738503,00

 

-8738503,00

-8738503,00

301000

Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями

-8738503,00

 

-8738503,00

-8738503,00

301100

Одержано позик

 

 

 

 

301200

Погашено позик

-8738503,00

 

-8738503,00

-8738503,00

 

Всього за типом кредитора

-8738503,00

349017014,00

-357755517,00

-357755517,00

 

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

 

 

 

 

400000

Фінансування за борговими операціями

-8738503,00

 

-8738503,00

-8738503,00

401000

Запозичення

 

 

 

 

401200

Зовнішні запозичення

 

 

 

 

401201

Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

402000

Погашення

-8738503,00

 

-8738503,00

-8738503,00

402200

Зовнішні зобов'язання

-8738503,00

 

-8738503,00

-8738503,00

402201

Довгострокові зобов'язання

-8076915,00

 

-8076915,00

-8076915,00

402202

Середньострокові зобов'язання

-661588,00

 

-661588,00

-661588,00

600000

Фінансування за активними операціями

 

349017014,00

-349017014,00

-349017014,00

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

 

 

 

 

601110

Повернення бюджетних коштів з депозитів

450000000,00

200000000,00

250000000,00

220000000,00

601210

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

-450000000,00

-200000000,00

-250000000,00

-220000000,00

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

 

349017014,00

-349017014,00

-349017014,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

349017014,00

-349017014,00

-349017014,00

 

Всього за типом боргового зобов'язання

-8738503,00

349017014,00

-357755517,00

-357755517,00

 

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

Директор департаменту
бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

С. П. Гаращук

 

Додаток N 3
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 491

РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2017 рік

гривень

Код про-грам-ної класи-фікації видатків та кре-диту-вання місце-вого бюд-жету (Наказ N 1195)

Код Тимча-сової класи-фікації видат-ків та кре-диту-вання місце-вого бюд-жету

Код функ-ціо-наль-ної класи-фікації вида-тків та кре-диту-вання бюд-жету

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

0300000

 

 

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

71833895,00

63347188,00

40531356,00

1631855,00

8486707,00

9110175,55

6992,00

 

 

9103183,55

9103183,55

80944070,55

0310000

 

 

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

71833895,00

63347188,00

40531356,00

1631855,00

8486707,00

9110175,55

6992,00

 

 

9103183,55

9103183,55

80944070,55

0310170

010116

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

53913339,00

53913339,00

40313100,00

1611376,00

 

 

 

 

 

 

 

53913339,00

0317210

120000

 

Підтримка засобів масової інформації

470000,00

470000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470000,00

0317212

120201

0830

Підтримка періодичних видань (газет та журналів)

470000,00

470000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470000,00

0316650

170703

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

5486707,00

 

 

 

5486707,00

 

 

 

 

 

 

5486707,00

0317410

180107

0470

Заходи з енергозбереження

3199400,00

199400,00

 

 

3000000,00

 

 

 

 

 

 

3199400,00

0317450

180404

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

112600,00

112600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112600,00

0317810

210105

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

170800,00

170800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170800,00

0318600

250404

0133

Інші видатки

8416273,00

8416273,00

218256,00

20479,00

 

9103183,55

 

 

 

9103183,55

9103183,55

17519456,55

0318100

 

 

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

64776,00

64776,00

 

 

 

6992,00

6992,00

 

 

 

 

71768,00

0318108

250913

1060

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

64776,00

64776,00

 

 

 

6992,00

6992,00

 

 

 

 

71768,00

1000000

 

 

Управління освіти Житомирської міської ради

750377012,00

750377012,00

469148730,00

84467529,00

 

28202600,00

28202600,00

585800,00

58100,00

 

 

778579612,00

1010000

 

 

Управління освіти Житомирської міської ради

750377012,00

750377012,00

469148730,00

84467529,00

 

28202600,00

28202600,00

585800,00

58100,00

 

 

778579612,00

1010180

010116

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

3203312,00

3203312,00

2325030,00

147529,00

 

 

 

 

 

 

 

3203312,00

1011010

070101

0910

Дошкільна освіта

276266800,00

276266800,00

160588200,00

36776900,00

 

25474300,00

25474300,00

 

 

 

 

301741100,00

1011020

070201

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

410365900,00

410365900,00

264847900,00

44579300,00

 

2728300,00

2728300,00

585800,00

58100,00

 

 

413094200,00

 

 

 

в т. ч. субвенція з державного бюджету

276406100,00

276406100,00

226562400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

276406100,00

1011030

070202

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

3007600,00

3007600,00

2083400,00

308900,00

 

 

 

 

 

 

 

3007600,00

 

 

 

в т. ч. субвенція з державного бюджету

1693400,00

1693400,00

1388000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1693400,00

1011090

070401

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

17661200,00

17661200,00

10783800,00

1628200,00

 

 

 

 

 

 

 

17661200,00

1011100

070501

0930

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти

19793500,00

19793500,00

16224200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

19793500,00

 

 

 

в т. ч. субвенція з державного бюджету

19793500,00

19793500,00

16224200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

19793500,00

1011170

070802

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

4003100,00

4003100,00

2831700,00

41300,00

 

 

 

 

 

 

 

4003100,00

1011190

070804

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

5293500,00

5293500,00

3646200,00

197800,00

 

 

 

 

 

 

 

5293500,00

1011200

070805

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

1750900,00

1750900,00

1364100,00

17500,00

 

 

 

 

 

 

 

1750900,00

1011210

070806

0990

Утримання інших закладів освіти

1289900,00

1289900,00

862500,00

51800,00

 

 

 

 

 

 

 

1289900,00

1011230

070808

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

96000,00

96000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96000,00

1015020

 

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

5776800,00

5776800,00

3591700,00

718300,00

 

 

 

 

 

 

 

5776800,00

1015022

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5776800,00

5776800,00

3591700,00

718300,00

 

 

 

 

 

 

 

5776800,00

1018600

250404

0133

Інші видатки

1868500,00

1868500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1868500,00

1100000

 

 

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

20887100,00

20887100,00

7885800,00

1555400,00

 

80000,00

80000,00

 

 

 

 

20967100,00

1110000

 

 

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

20887100,00

20887100,00

7885800,00

1555400,00

 

80000,00

80000,00

 

 

 

 

20967100,00

1113130

 

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3042700,00

3042700,00

2149000,00

106500,00

 

 

 

 

 

 

 

3042700,00

1113131

091101

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2736300,00

2736300,00

2098100,00

78900,00

 

 

 

 

 

 

 

2736300,00

1113132

091102

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

144600,00

144600,00

50900,00

27600,00

 

 

 

 

 

 

 

144600,00

1113134

091107

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

161800,00

161800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161800,00

1113140

091103

1040

Заходи державної політики з питань молоді

461000,00

461000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461000,00

1113150

091105

1040

Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

5898600,00

5898600,00

3539900,00

1317800,00

 

80000,00

80000,00

 

 

 

 

5978600,00

1113160

091108

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

3589400,00

3589400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3589400,00

1115010

 

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

2755600,00

2755600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2755600,00

1115011

130102

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

1330100,00

1330100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1330100,00

1115012

130106

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

1425500,00

1425500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1425500,00

1115020

 

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

3461800,00

3461800,00

2196900,00

131100,00

 

 

 

 

 

 

 

3461800,00

1115022

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3461800,00

3461800,00

2196900,00

131100,00

 

 

 

 

 

 

 

3461800,00

1115040

 

 

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів

223600,00

223600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223600,00

1115042

130105

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

223600,00

223600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223600,00

1115030

 

 

Фінансова підтримка фізкультурно-спортивного руху

1454400,00

1454400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1454400,00

1115032

130202

0810

Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств у проведенні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

1454400,00

1454400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1454400,00

1400000

 

 

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

249851256,00

249851256,00

151773515,00

27661300,00

 

1119000,00

1119000,00

71800,00

982800,00

 

 

250970256,00

1410000

 

 

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

249851256,00

249851256,00

151773515,00

27661300,00

 

1119000,00

1119000,00

71800,00

982800,00

 

 

250970256,00

1410180

010116

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

1307056,00

1307056,00

1027415,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1307056,00

1412010

080101

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

230008300,00

230008300,00

140323900,00

26569400,00

 

1119000,00

1119000,00

71800,00

982800,00

 

 

231127300,00

 

 

 

в т. ч. субвенція з державного бюджету

203438900,00

203438900,00

140323900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

203438900,00

1412140

080500

0722

Надання стоматологічної допомоги населенню

14047900,00

14047900,00

9761600,00

1070300,00

 

 

 

 

 

 

 

14047900,00

 

 

 

в т. ч. субвенція з державного бюджету

12977600,00

12977600,00

9761600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

12977600,00

1412170

080704

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

845800,00

845800,00

660600,00

21600,00

 

 

 

 

 

 

 

845800,00

 

 

 

в т. ч. субвенція з державного бюджету

824200,00

824200,00

660600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

824200,00

1412220

081002

0763

Інші заходи по охороні здоров'я

3642200,00

3642200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3642200,00

 

 

 

в т. ч. субвенція з державного бюджету

3642200,00

3642200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3642200,00

1500000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради

30063022,00

30063022,00

12230750,00

476300,00

 

22800,00

22800,00

 

 

 

 

30085822,00

1510000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради

30063022,00

30063022,00

12230750,00

476300,00

 

22800,00

22800,00

 

 

 

 

30085822,00

1510180

010116

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

2946695,00

2946695,00

2280950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2946695,00

1511060

070303

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

2841700,00

2841700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2841700,00

 

 

 

в т. ч. субвенція з державного бюджету

2841700,00

2841700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2841700,00

1513010

 

1030

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

2512,00

2512,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2512,00

1513011

090201

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

2512,00

2512,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2512,00

1513030

 

 

Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

2216410,00

2216410,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2216410,00

1513038

170602

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

2216410,00

2216410,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2216410,00

1513100

 

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

13255400,00

13255400,00

9949800,00

476300,00

 

22800,00

22800,00

 

 

 

 

13278200,00

1513104

091204

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

11792800,00

11792800,00

8887600,00

395400,00

 

22800,00

22800,00

 

 

 

 

11815600,00

1513105

091206

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

1462600,00

1462600,00

1062200,00

80900,00

 

 

 

 

 

 

 

1462600,00

1513200

 

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

186340,00

186340,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186340,00

1513202

091209

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

186340,00

186340,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186340,00

1513400

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

7917537,00

7917537,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7917537,00

1518600

250404

0133

Інші видатки

25200,00

25200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25200,00

1518800

250380

0180

Інші субвенції

671228,00

671228,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

671228,00

2400000

 

 

Управління культури Житомирської міської ради

57648313,00

54807974,00

34582360,00

2447887,00

2840339,00

1809000,00

1809000,00

1373600,00

25900,00

 

 

59457313,00

2410000

 

 

Управління культури Житомирської міської ради

57648313,00

54807974,00

34582360,00

2447887,00

2840339,00

1809000,00

1809000,00

1373600,00

25900,00

 

 

59457313,00

2410180

010116

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

1186031,00

1186031,00

915360,00

44087,00

 

 

 

 

 

 

 

1186031,00

2414030

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

1149000,00

1149000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1149000,00

2414060

110201

0824

Бібліотеки

6426600,00

6426600,00

3866000,00

733300,00

 

8000,00

8000,00

 

 

 

 

6434600,00

2414090

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

4727200,00

4727200,00

3445000,00

150000,00

 

210000,00

210000,00

120000,00

12000,00

 

 

4937200,00

2414100

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

34306400,00

34306400,00

25444600,00

1378000,00

 

1591000,00

1591000,00

1253600,00

13900,00

 

 

35897400,00

2414110

110300

0823

Кінематографія

824500,00

824500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824500,00

2414200

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

3725200,00

3725200,00

911400,00

142500,00

 

 

 

 

 

 

 

3725200,00

2416060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

2840339,00

 

 

 

2840339,00

 

 

 

 

 

 

2840339,00

2417700

200700

0540

Інші природоохоронні заходи

48000,00

48000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48000,00

2418600

250404

0133

Інші видатки

2415043,00

2415043,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2415043,00

4100000

 

 

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

79954873,00

12640825,00

4148720,00

5776461,00

67314048,00

895250,00

 

 

 

895250,00

895250,00

80850123,00

4110000

 

 

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

79954873,00

12640825,00

4148720,00

5776461,00

67314048,00

895250,00

 

 

 

895250,00

895250,00

80850123,00

4110180

010116

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

3810707,00

3810707,00

2960520,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3810707,00

4116060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

44662398,00

5668956,00

 

5668956,00

38993442,00

 

 

 

 

 

 

44662398,00

4116130

100302

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

454786,00

 

 

 

454786,00

 

 

 

 

 

 

454786,00

4116650

170703

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

27865820,00

 

 

 

27865820,00

 

 

 

 

 

 

27865820,00

4117470

180409

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

 

 

 

 

 

895250,00

 

 

 

895250,00

895250,00

895250,00

4117610

 

 

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

424600,00

424600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424600,00

4117611

200100

0511

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

424600,00

424600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424600,00

4117630

200600

0520

Збереження природно-заповідного фонду

46400,00

46400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46400,00

4117700

200700

0540

Інші природоохоронні заходи

245000,00

245000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245000,00

4117840

210110

0320

Організація рятування на водах

1258800,00

1258800,00

869000,00

99000,00

 

 

 

 

 

 

 

1258800,00

4118600

250404

0133

Інші видатки

1186362,00

1186362,00

319200,00

8505,00

 

 

 

 

 

 

 

1186362,00

4300000

 

 

Управління житлового господарства Житомирської міської ради

15750745,00

8311258,00

3291300,00

8446,00

7439487,00

2180962,00

820000,00

 

 

1360962,00

1360962,00

17931707,00

4310000

 

 

Управління житлового господарства Житомирської міської ради

15750745,00

8311258,00

3291300,00

8446,00

7439487,00

2180962,00

820000,00

 

 

1360962,00

1360962,00

17931707,00

4310180

010116

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

3781062,00

3781062,00

2972100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3781062,00

4316010

100101

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

6077600,00

 

 

 

6077600,00

 

 

 

 

 

 

6077600,00

4316020

 

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

1360962,00

 

 

 

1360962,00

1360962,00

1360962,00

4316021

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

1360962,00

 

 

 

1360962,00

1360962,00

1360962,00

4316060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

1361887,00

 

 

 

1361887,00

 

 

 

 

 

 

1361887,00

4319110

240601

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

820000,00

820000,00

 

 

 

 

820000,00

4317700

200700

0540

Інші природоохоронні заходи

672104,00

672104,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

672104,00

4317810

210105

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

500000,00

500000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500000,00

4318600

250404

0133

Інші видатки

3358092,00

3358092,00

319200,00

8446,00

 

 

 

 

 

 

 

3358092,00

4700000

 

 

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

2049139,00

2049139,00

1608090,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2049139,00

4710000

 

 

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

2049139,00

2049139,00

1608090,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2049139,00

4710180

010116

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

2049139,00

2049139,00

1608090,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2049139,00

4800000

 

 

Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

8768967,00

7188967,00

5213370,00

177042,00

1580000,00

 

 

 

 

 

 

8768967,00

4810000

 

 

Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

8768967,00

7188967,00

5213370,00

177042,00

1580000,00

 

 

 

 

 

 

8768967,00

4810180

010116

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

6888967,00

6888967,00

5213370,00

177042,00

 

 

 

 

 

 

 

6888967,00

4816060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

300000,00

300000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300000,00

4817500

180410

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1580000,00

 

 

 

1580000,00

 

 

 

 

 

 

1580000,00

7500000

 

 

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

13972267,00

13972267,00

6124136,00

 

 

 

 

 

 

 

 

13972267,00

7510000

 

 

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

13972267,00

13972267,00

6124136,00

 

 

 

 

 

 

 

 

13972267,00

7510180

010116

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

7924334,00

7924334,00

6124136,00

 

 

 

 

 

 

 

 

7924334,00

7519010

230000

0170

Обслуговування боргу

6047933,00

6047933,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6047933,00

7600000

 

 

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду та загальноміських видатків)

629972397,00

627972397,00

 

 

 

350109115,45

 

 

 

350109115,45

350109115,45

980081512,45

7610000

 

 

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду та загальноміських видатків)

629972397,00

627972397,00

 

 

 

350109115,45

 

 

 

350109115,45

350109115,45

980081512,45

7616310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

350109115,45

 

 

 

350109115,45

350109115,45

350109115,45

7618010

250102

0133

Резервний фонд

2000000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000000,00

7618120

250301

0180

Реверсна дотація

38570100,00

38570100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38570100,00

7618310

250326

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

254771100,00

254771100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254771100,00

7618320

250328

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

289744400,00

289744400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

289744400,00

7618340

250330

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

133000,00

133000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133000,00

7618800

250380

0180

Інші субвенції

44753797,00

44753797,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44753797,00

 

 

 

Всього видатків

1931128986,00

1841468405,00

736538127,00

124202220,00

87660581,00

393528903,00

32060392,00

2031200,00

1066800,00

361468511,00

361468511,00

2324657889,00

 

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

Директор департаменту
бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

С. П. Гаращук

 

Додаток N 4
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 491

Повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету міста Житомира в 2017 році

гривень

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 1195)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою / типовою програмною / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 1195)

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

бюджет розвитку

бюджет розвитку

бюджет розвитку

0300000

 

 

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

1079600

116538

 

1196138

 

-115111

 

-115111

1079600

1427

 

1081027

0310000

 

 

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

1079600

116538

 

1196138

 

-115111

 

-115111

1079600

1427

 

1081027

0318100

 

 

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

1079600

116538

 

1196138

 

-115111

 

-115111

1079600

1427

 

1081027

0318103

250908

1060

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

1079600

116538

 

1196138

 

 

 

 

1079600

116538

 

1196138

0318104

250909

1060

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

 

 

 

-115111

 

-115111

 

-115111

 

-115111

 

 

 

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

 

34902455

34902455

34902455

 

-34902455

-34902455

-34902455

 

 

 

 

7517480

180411

0490

Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

 

34902455

34902455

34902455

 

 

 

 

 

34902455

34902455

34902455

7517490

180412

0490

Повернення коштів, наданих із бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування для виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

 

 

 

 

 

-34902455

-34902455

-34902455

 

-34902455

-34902455

-34902455

 

 

 

Всього видатків

1079600

35018993

34902455

36098593

 

-35017566

-34902455

-35017566

1079600

1427

 

1081027

 

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

Директор департаменту
бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

С. П. Гаращук

 

Додаток N 5
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 491

Міжбюджетні трансферти з міського бюджету районним / державному бюджетам на 2017 рік

гривень

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Дотації з міського бюджету

Субвенції з державного бюджету

Субвенції з міського бюджету

Разом трансферти

Субвенція загального фонду на:

Субвенція загального фонду на:

реверсна дотація

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Всього

Інші субвенції

6201601000

Богунський район

 

147838267,00

165391867,27

91434,84

313321569,11

22662053,00

335983622,11

6201602000

Корольовський район

 

106932833,00

124352532,73

41565,16

231326930,89

22762972,00

254089902,89

 

Державний бюджет

38570100,00

 

 

 

 

 

38570100,00

 

Всього

38570100,00

254771100,00

289744400,00

133000,00

544648500,00

45425025,00

628643625,00

 

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

Директор департаменту
бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

С. П. Гаращук

 

Додаток N 6
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 491

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році

гривень

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 1195)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою / типовою програмною / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ N 1195)

Найменування програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

0300000

 

 

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

 

72913495,00

9226713,55

82140208,55

0310000

 

 

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

 

72913495,00

9226713,55

82140208,55

0310170

010116

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

Проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік

53913339,00

 

53913339,00

0317210

120000

 

Підтримка засобів масової інформації

Міська програма "Прозора влада. Відкрите місто" на 2016 - 2018 роки (Програма N 33)

470000,00

 

470000,00

0317212

120201

0830

Підтримка періодичних видань (газет та журналів)

 

470000,00

 

470000,00

0316650

170703

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2015 - 2017 роки (Програма N 904)

5486707,00

 

5486707,00

0317410

180107

0470

Заходи з енергозбереження

Проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік

3199400,00

 

3199400,00

0317450

180404

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016 - 2018 роки (Програма N 40)

112600,00

 

112600,00

0317810

210105

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Проект Програми захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 - 2019 роки

170800,00

 

170800,00

0318600

250404

0133

Інші видатки

Програма забезпечення здійснення нагородження на 2016 - 2018 роки (Програма N 34), Міська програма "Прозора влада. Відкрите місто" на 2016 - 2018 рік (Програма N 33), Програма забезпечення організаційної діяльності депутатів Житомирської міської ради на 2015 - 2018 роки, Програма сприяння забезпеченню безпеки життєдіяльності та громадського порядку в м. Житомирі на 2013 - 2017 роки (Програма N 511), Міська цільова програма "е-Місто" на 2015 - 2017 роки (Програма N 905), забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради, Проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік, Проект Програми "Безпечне місто" на 2017 - 2019 роки

8416273,00

9103183,55

17519456,55

0318100

 

 

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

1144376,00

123530,00

1267906,00

0318103

250908

1060

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію та придбання житла)

Міська Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2013 - 2017 роки (Програма N 569)

1079600,00

116538,00

1196138,00

0318108

250913

1060

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

Міська Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2013 - 2017 роки (Програма N 569)

64776,00

6992,00

71768,00

1000000

 

 

Управління освіти Житомирської міської ради

 

452484012,00

28202600,00

480686612,00

1010000

 

 

Управління освіти Житомирської міської ради

 

452484012,00

28202600,00

480686612,00

1010180

010116

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

Проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік

3203312,00

 

3203312,00

1011010

070101

0910

Дошкільна освіта

Програма розвитку освіти м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 35)

276266800,00

25474300,00

301741100,00

1011020

070201

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Програма розвитку освіти м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 35)

133959800,00

2728300,00

136688100,00

1011030

070202

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

Програма розвитку освіти м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 35)

1314200,00

 

1314200,00

1011090

070401

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Програма розвитку освіти м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 35)

17661200,00

 

17661200,00

1011170

070802

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

Програма розвитку освіти м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 35)

4003100,00

 

4003100,00

1011190

070804

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

Програма розвитку освіти м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 35)

5293500,00

 

5293500,00

1011200

070805

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

Програма розвитку освіти м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 35)

1750900,00

 

1750900,00

1011210

070806

0990

Утримання інших закладів освіти

Програма розвитку освіти м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 35)

1289900,00

 

1289900,00

1011230

070808

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування яким виповнюється 18 років

Програма розвитку освіти м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 35)

96000,00

 

96000,00

1018600

250404

0133

Інші видатки

Програма розвитку освіти м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 35)

1868500,00

 

1868500,00

1015020

 

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

 

5776800,00

 

5776800,00

1015022

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Програма розвитку освіти м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 35)

5776800,00

 

5776800,00

1100000

 

 

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

 

20887100,00

 

20887100,00

1110000

 

 

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

 

20887100,00

 

20887100,00

1113130

 

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

 

3042700,00

 

3042700,00

1113131

091101

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міська комплексна цільова соціальна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2015 - 2017 роки (Програма N 852)

2736300,00

 

2736300,00

1113132

091102

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міська комплексна цільова соціальна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2015 - 2017 роки (Програма N 852)

144600,00

 

144600,00

1113134

091107

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська комплексна цільова соціальна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2015 - 2017 роки (Програма N 852)

161800,00

 

161800,00

1113140

091103

1040

Заходи державної політики з питань молоді

Міська комплексна цільова соціальна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2015 - 2017 роки (Програма N 852)

461000,00

 

461000,00

1113150

091105

1040

Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

Міська цільова соціальна програма утримання та розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2016 - 2018 роки (Програма N 30)

5898600,00

 

5898600,00

1113160

091108

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 32)

3589400,00

 

3589400,00

1115010

 

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

 

2755600,00

 

2755600,00

1115011

130102

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпийських видів спорту

Міська цільова соціальна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016 - 2018 роки (Програма N 31)

1330100,00

 

1330100,00

1115012

130106

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Міська цільова соціальна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016 - 2018 роки (Програма N 31)

1425500,00

 

1425500,00

1115020

 

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

 

3461800,00

 

3461800,00

1115022

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська цільова соціальна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016 - 2018 роки (Програма N 31)

3461800,00

 

3461800,00

1115040

 

 

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів

 

223600,00

 

223600,00

1115042

130105

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

Міська цільова соціальна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016- 2018 роки (Програма N 31)

223600,00

 

223600,00

1115030

 

 

Фінансова підтримка фізкультурно-спортивного руху

 

1454400,00

 

1454400,00

1115032

130202

0810

Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

Міська цільова соціальна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016 - 2018 роки (Програма N 31)

1454400,00

 

1454400,00

1400000

 

 

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

 

28968356,00

 

28968356,00

1410000

 

 

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

 

28968356,00

 

28968356,00

1410180

010116

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

Проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік

1307056,00

 

1307056,00

1412010

080101

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма розвитку охорони здоров'я на 2016 - 2017 роки (Програма N 36)

26569400,00

 

26569400,00

1412140

080500

0722

Надання стоматологічної допомоги населенню

Програма розвитку охорони здоров'я на 2016 - 2017 роки (Програма N 36)

1070300,00

 

1070300,00

1412170

080704

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

Програма розвитку охорони здоров'я на 2016 - 2017 роки (Програма N 36)

21600,00

 

21600,00

1500000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради

 

27221322,00

 

27221322,00

1510000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради

 

27221322,00

 

27221322,00

1510180

010116

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

Проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік

2946695,00

 

2946695,00

1513010

 

1030

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

 

2512,00

 

2512,00

1513011

090201

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки (Програма N 29)

2512,00

 

2512,00

1513030

 

 

Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

 

2216410,00

 

2216410,00

1513038

170602

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки (Програма N 29)

2216410,00

 

2216410,00

1513100

 

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

 

13255400,00

 

13255400,00

1513104

091204

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки (Програма N 29)

11792800,00

 

11792800,00

1513105

091206

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки (Програма N 29)

1462600,00

 

1462600,00

1513200

 

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

 

186340,00

 

186340,00

1513202

091209

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки (Програма N 29)

186340,00

 

186340,00

1513400

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки (Програма N 29)

7917537,00

 

7917537,00

1518600

250404

0133

Інші видатки

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки (Програма N 29)

25200,00

 

25200,00

1518800

250380

0180

Інші субвенції

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки (Програма N 29)

671228,00

 

671228,00

2400000

 

 

Управління культури Житомирської міської ради

 

57648313,00

1809000,00

59457313,00

2410000

 

 

Управління культури Житомирської міської ради

 

57648313,00

1809000,00

59457313,00

2410180

010116

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

Проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік

1186031,00

 

1186031,00

2414030

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира на 2015 - 2017 роки (Програма N 853)

1149000,00

 

1149000,00

2414060

110201

0824

Бібліотеки

Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира на 2015 - 2017 роки (Програма N 853)

6426600,00

8000,00

6434600,00

2414090

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира на 2015 - 2017 роки (Програма N 853)

4727200,00

210000,00

4937200,00

2414100

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира на 2015 - 2017 роки (Програма N 853)

34306400,00

1591000,00

35897400,00

2414110

110300

0823

Кінематографія

Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира на 2015 - 2017 роки (Програма N 853)

824500,00

 

824500,00

2414200

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира на 2015 - 2017 роки (Програма N 853)

3725200,00

 

3725200,00

2416060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира на 2015 - 2017 роки (Програма N 853),

2840339,00

 

2840339,00

2417700

200700

0540

Інші природоохоронні заходи

Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира на 2015 - 2017 роки (Програма N 853)

48000,00

 

48000,00

2418600

250404

0133

Інші видатки

Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира на 2015 - 2017 роки (Програма N 853)

2415043,00

 

2415043,00

4100000

 

 

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

 

79954873,00

895250,00

80850123,00

4110000

 

 

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

 

79954873,00

895250,00

80850123,00

4110180

010116

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

Проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік

3810707,00

 

3810707,00

4116060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

44662398,00

 

44662398,00

4116130

100302

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

454786,00

 

454786,00

4116650

170703

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

27865820,00

 

27865820,00

4117470

180409

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

 

895250,00

895250,00

4117610

 

 

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

424600,00

 

424600,00

4117611

200100

0511

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

424600,00

 

424600,00

4117630

200600

0520

Збереження природно-заповідного фонду

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

46400,00

 

46400,00

4117700

200700

0540

Інші природоохоронні заходи

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

245000,00

 

245000,00

4117840

210110

0320

Організація рятування на водах

Проект Програми захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 - 2019 роки

1258800,00

 

1258800,00

4118600

250404

0133

Інші видатки

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

1186362,00

 

1186362,00

4300000

 

 

Управління житлового господарства Житомирської міської ради

 

15750745,00

2180962,00

17931707,00

4310000

 

 

Управління житлового господарства Житомирської міської ради

 

15750745,00

2180962,00

17931707,00

4310180

010116

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

Проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік

3781062,00

 

3781062,00

4316010

100101

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства міської ради "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста" на 2016 - 2017 роки (Програма N 37)

6077600,00

 

6077600,00

4316020

 

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

1360962,00

1360962,00

4316021

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства міської ради "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста" на 2016 - 2017 роки (Програма N 37)

 

1360962,00

1360962,00

4316060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства міської ради "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста" на 2016 - 2017 роки (Програма N 37)

1361887,00

 

1361887,00

4317700

200700

0540

Інші природоохоронні заходи

Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства міської ради "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста" на 2016 - 2017 роки (Програма N 37)

672104,00

 

672104,00

4317810

210105

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства міської ради "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста" на 2016 - 2017 роки (Програма N 37)

500000,00

 

500000,00

4319110

240601

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства міської ради "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста" на 2016 - 2017 роки (Програма N 37)

 

820000,00

820000,00

4318600

250404

0133

Інші видатки

Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства міської ради "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста" на 2016 - 2017 роки (Програма N 37)

3358092,00

 

3358092,00

4700000

 

 

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

 

2049139,00

 

2049139,00

4710000

 

 

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

 

2049139,00

 

2049139,00

4710180

010116

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

Проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік

2049139,00

 

2049139,00

4800000

 

 

Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

 

8768967,00

 

8768967,00

4810000

 

 

Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

 

8768967,00

 

8768967,00

4810180

010116

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

Проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік

6888967,00

 

6888967,00

4816060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма із створення та розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Житомира на період 2016 - 2018 р.

300000,00

 

300000,00

4817500

180410

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма розвитку земельних відносин в місті Житомирі на 2016 - 2018 роки (Програма N 39)

1580000,00

 

1580000,00

7500000

 

 

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

 

13972267,00

 

13972267,00

7510000

 

 

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

 

13972267,00

 

13972267,00

7510180

010116

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

Проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку м. Житомира на 2017 рік

7924334,00

 

7924334,00

7519010

230000

0170

Обслуговування боргу

Проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік

6047933,00

 

6047933,00

7600000

 

 

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

 

44753797,00

 

44753797,00

7610000

 

 

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

 

44753797,00

 

44753797,00

7618800

250380

0180

Інші субвенції

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки (Програма N 29), Проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік

44753797,00

 

44753797,00

 

 

 

Всього видатків

 

825372386,00

42314525,55

867686911,55

 

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

Директор департаменту
бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

С. П. Гаращук

 

Додаток N 7
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 491

Видатки міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік

гривень

N
з/п

Назва заходів

Сума

Управління житлового господарства Житомирської міської ради

820000,00

1.

Забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ) для КП "АТП-0628" Житомирської міської ради

820000,00

Всього

820000,00

 

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

Директор департаменту
бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

С. П. Гаращук

 

Додаток N 8
до рішення Житомирської міської ради
21.12.2016 N 491

Перелік управлінь, департаментів міської ради, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до міського бюджету м. Житомира в 2017 році

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Назва

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

Керівництво ради та виконкому міської ради

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг (адміністративний збір за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання)

Управління ведення реєстру територіальної громади міської ради

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Департамент реєстрації міської ради

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної рестрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацію

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

Відділ по управлінню та приватизації комунального майна міської ради

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

Управління капітального будівництва міської ради

24060300

Інші надходження (плата згідно із договорами про встановлення особистих строкових сервітутів, сервітутного землекористування, надходження коштів за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами)

Департамент містобудування та земельних відносин міської ради

24060300

Інші надходження (штрафи відповідно до постанов по справах про адміністративне правопорушення у сфері містобудівної діяльності)

Управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради

31030000

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності

Відділ по управлінню та приватизації комунального майна міської ради

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності

Департамент містобудування та земельних відносин міської ради

 

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

Директор департаменту
бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

С. П. Гаращук
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали