Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про міський бюджет на 2018 рік

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Тридцята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 18.12.2017 р. N 881

Про міський бюджет на 2018 рік

На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", який схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2017 N 695, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 N 411-р "Про схвалення проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2018 - 2020 роки" (Розпорядження N 411-р), постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 N 411 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 - 2020 роки" (Постанова N 411) та статей 26, 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада вирішила:

1. Визначити на 2018 рік:

- доходи міського бюджету у сумі 2848289632 гривні, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 2778856360 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 69433272 гривні, у тому числі бюджету розвитку 33900000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 2832625252 гривні, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 2572407403 гривні та видатки спеціального фонду міського бюджету 260217849 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету у сумі 197552 гривні згідно з додатком 4 до цього рішення;

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 6316382 гривні, в тому числі надання кредитів із загального фонду - 1500000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду - 4816382 гривні згідно з додатком 4 до цього рішення, з них:

- надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам в сумі 1702882 гривні;

- надання платних поворотних кредитів із спеціального фонду міського бюджету комунальному підприємству "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради в сумі 4613500 гривень, які можуть надаватися в разі нестачі власних коштів підприємства на виконання зобов'язань по кредитним договорам з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО);

- профіцит міського бюджету у сумі 214494507 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення, в тому числі:

- профіцит загального фонду міського бюджету 204948957 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- профіцит спеціального фонду міського бюджету 9545550 гривень, напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 204948957 гривень джерелом покриття якого визначити надходження (передачу) коштів із загального фонду до бюджету розвитку.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами для програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету, у тому числі по загальному фонду 2572407403 гривні та спеціальному фонду 260217849 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Встановити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 1000000 гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення в сумі 84121782 гривні, в тому числі:

- реверсна дотація з міського бюджету державному бюджету в сумі 56724400 гривень;

- інші субвенції спеціального фонду з міського бюджету обласному бюджету на співфінансування об'єкту "Капітальний ремонт приміщень в комунальній установі "Житомирське обласне стоматологічне медичне об'єднання" Житомирської обласної ради для розміщення філії відділення гемодіалізу КУ "Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою м. Житомир, вул. Грушевського, 33 А в сумі 1000000 гривень;

- інші субвенції загального фонду в сумі 26397382 гривні на виконання повноважень, делегованих міською радою:

- Богунській районній у м. Житомирі раді - 13244136 гривень, з них на виконання доручень виборців Богунського району - 1260000 гривень;

- Корольовській районній у м. Житомирі раді - 13153246 гривень, з них на виконання доручень виборців Корольовського району - 1080000 гривень.

5. Затвердити перелік міських цільових програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році в сумі 1698353744 гривні згідно із додатком 6.

6. Затвердити перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 38074540 гривень згідно з додатком 7.

7. Затвердити видатки міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік в сумі 980000 гривень згідно з додатком 8.

Видатки міського фонду охорони навколишнього природного середовища здійснювати за рахунок надходжень, визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України, а саме:

- 50 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

- 25 відсотків екологічного податку.

8. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 20000000 гривень.

9. Визначити на 2018 рік перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на:

- оплату праці працівників бюджетних установ (КЕКВК 2111, 2282);

- нарахування на заробітну плату (КЕКВК 2120, 2282);

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (КЕКВК 2220, 2282);

- забезпечення продуктами харчування (КЕКВК 2230, 2282);

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВК 2270, 2282);

- обслуговування місцевого боргу (КЕКВК 2420);

- поточні трансферти населенню (КЕКВК 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (КЕКВК 2620);

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування (КЕКВК 2700, 2282);

- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури (КЕКВК 2240);

- оплату послуг енергосервису (КЕКВК 2276).

10. Нерозподілені кошти видатків розвитку в сумі 100470272 гривні передбачити за кодом відомчої класифікації видатків 37 "Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради".

Розподіл зазначених видатків за напрямками між головними розпорядниками здійснювати за окремим рішенням міської ради про внесення змін до міських цільових програм та міського бюджету на 2018 рік.

11. Визначити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету станом на 31.12.2018 року в сумі 95454500 гривень.

12. Розпорядникам коштів міського бюджету:

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

- передбачити в повному обсязі асигнування на погашення кредиторської заборгованості минулого року;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи в межах відповідних бюджетних асигнувань з урахуванням базового рівня споживання.

13. Установити, що у загальному фонді бюджету м. Житомира на 2018 рік:

- до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

- джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету м. Житомира на 2018 рік у частині доходів, фінансування та кредитування є надходження, визначені статтями 15, 691 та 71 Бюджетного кодексу України.

15. Надати право виконавчому комітету міської ради упродовж бюджетного року, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій і дотацій з державного та обласного бюджетів з наступним внесенням змін до міського бюджету на сесії міської ради.

16. З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків та збільшення доходів міського бюджету надати право департаменту бюджету та фінансів міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

17. Внески у статутний капітал комунальних підприємств Житомирської міської ради здійснювати, в тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі одержувачів бюджетних коштів.

18. Посадовий оклад, надбавки за ранг, вислугу років, за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю міському голові виплачувати в розмірах згідно із чинним законодавством та надбавку за високі досягнення у праці - в розмірі 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.

Поточне преміювання міського голови проводити щомісячно в розмірі середнього відсотка премії, встановленого розпорядженням міського голови секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючому справами виконкому до місячної заробітної плати, з урахуванням посадового окладу, надбавок за ранг, вислугу років, за високі досягнення у праці, інших надбавок і доплат; преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат, надання матеріальних допомог на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань - в розмірах згідно чинного законодавства, в межах затвердженого фонду оплати праці.

19. Затвердити загальну чисельність виконавчих органів ради в кількості 523 одиниці. Житомирському міському голові надається право:

- визначати кількісний склад (чисельність) виконавчих органів міської ради (департаментів, управлінь, відділів, служб) в межах загальної чисельності;

- встановлювати надбавки, преміювати, надавати матеріальні допомоги першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету, керівникам виконавчих органів міської ради, їх заступникам та іншим працівникам керівництва ради та виконкому в межах затвердженого фонду оплати праці відповідного виконавчого органу міської ради.

20. Установити, що частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду міського бюджету, перераховується комунальними підприємствами Житомирської міської ради щоквартально до 19 травня за I квартал, до 19 серпня за I півріччя, до 19 листопада за 9 місяців та до 19 лютого за рік.

21. Визначити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості у м. Житомирі (крім об'єктів державної та комунальної власності) на 2018 рік:

- 11,90 грн. - для провадження некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб;

- 23,80 грн. - для провадження виробничої діяльності;

- 35,70 грн. - для провадження іншої комерційної діяльності.

22. Затвердити перелік відділів, управлінь, департаментів міської ради, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до міського бюджету м. Житомира в 2018 році (додаток 9).

23. Додатки N 1 - 9 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків та постійну комісію міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій.

 

Міський голова

С. І. Сухомлин

 

Додаток 1
до рішення Житомирської міської ради
18.12.2017 N 881

Доходи міського бюджету на 2018 рік

гривень

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

1458522700,00

1457542700,00

980000,00

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

917379300,00

917379300,00

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

915390900,00

915390900,00

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

788241600,00

788241600,00

 

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

102387600,00

102387600,00

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

12384000,00

12384000,00

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11500000,00

11500000,00

 

 

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

877700,00

877700,00

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

1988400,00

1988400,00

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

1988400,00

1988400,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

140760400,00

140760400,00

 

 

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)

9325200,00

9325200,00

 

 

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)

35080700,00

35080700,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

96354500,00

96354500,00

 

 

18000000

Місцеві податки

399403000,00

399403000,00

 

 

18010000

Податок на майно

194108000,00

194108000,00

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

140000,00

140000,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

1800000,00

1800000,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

1700000,00

1700000,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

14968000,00

14968000,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

80000000,00

80000000,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

82500000,00

82500000,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

2500000,00

2500000,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

10000000,00

10000000,00

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

200000,00

200000,00

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

300000,00

300000,00

 

 

18030000

Туристичний збір

270000,00

270000,00

 

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

145000,00

145000,00

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

125000,00

125000,00

 

 

18050000

Єдиний податок

205025000,00

205025000,00

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

43368000,00

43368000,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

161657000,00

161657000,00

 

 

19000000

Інші податки та збори

980000,00

 

980000,00

 

19010000

Екологічний податок

980000,00

 

980000,00

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

580000,00

 

580000,00

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

220000,00

 

220000,00

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

180000,00

 

180000,00

 

20000000

Неподаткові надходження

73934772,00

37881500,00

36053272,00

1500000,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

4063400,00

4063400,00

 

 

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

3913400,00

3913400,00

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

150000,00

150000,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

29718100,00

29718100,00

 

 

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

517400,00

517400,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

18717000,00

18717000,00

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

660600,00

660600,00

 

 

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацію

55100,00

55100,00

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

9568000,00

9568000,00

 

 

22090000

Державне мито

200000,00

200000,00

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

80000,00

80000,00

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

20000,00

20000,00

 

 

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

100000,00

100000,00

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

5617503,00

4100000,00

1517503,00

1500000,00

24060300

Інші надходження

4100000,00

4100000,00

 

 

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

17503,00

 

17503,00

 

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

1500000,00

 

1500000,00

1500000,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ

34535769,00

 

34535769,00

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

28453570,00

 

28453570,00

 

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

5737558,00

 

5737558,00

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

325641,00

 

325641,00

 

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

19000,00

 

19000,00

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

32400000,00

 

32400000,00

32400000,00

31030000

Кошти від відчудження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

2400000,00

 

2400000,00

2400000,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільсько-господарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

30000000,00

 

30000000,00

30000000,00

 

Разом

 

1495424200,00

69433272,00

33900000,00

40000000

Офіційні трансферти

1283432160,00

1283432160,00

 

 

41000000

Від органів державного управління

1283432160,00

1283432160,00

 

 

41030000

Субвенції

1283432160,00

1283432160,00

 

 

41030600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

309415300,00

309415300,00

 

 

41030800

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

474720300,00

474720300,00

 

 

41031000

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

239100,00

239100,00

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

285617260,00

285617260,00

 

 

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

210436300,00

210436300,00

 

 

41035800

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

3003900,00

3003900,00

 

 

 

Всього доходів

2848289632,00

2778856360,00

69433272,00

33900000,00

 

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

Заступник директора департаменту бюджету
та фінансів Житомирської міської ради

Д. А. Прохорчук

 

Додаток 2
до рішення Житомирської міської ради
18.12.2017 N 881

Фінансування міського бюджету на 2018 рік

гривень

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

у т. ч. бюджет розвитку

 

Фінансування бюджету за типом кредитора

 

 

 

 

200000

Внутрішнє фінансування

 

- 204948957,00

204948957,00

204948957,00

206000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

 

 

 

 

206110

Повернення бюджетних коштів з депозитів

450000000,00

100000000,00

350000000,00

300000000,00

206210

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

-450000000,00

-100000000,00

-350000000,00

-300000000,00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

 

- 204948957,00

204948957,00

204948957,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

- 204948957,00

204948957,00

204948957,00

300000

Зовнішнє фінансування

-9545550,00

 

-9545550,00

-9545550,00

301000

Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями

-9545550,00

 

-9545550,00

-9545550,00

301200

Погашено позик

-9545550,00

 

-9545550,00

-9545550,00

 

Всього за типом кредитора

-9545550,00

- 204948957,00

195403407,00

195403407,00

 

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

 

 

 

 

400000

Фінансування за борговими операціями

-9545550,00

 

-9545550,00

-9545550,00

402000

Погашення

-9545550,00

 

-9545550,00

-9545550,00

401200

Зовнішні зобов'язання

-9545550,00

 

-9545550,00

-9545550,00

402201

Довгострокові зобов'язання

-9545550,00

 

-9545550,00

-9545550,00

600000

Фінансування за активними операціями

 

- 204948957,00

204948957,00

204948957,00

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

 

 

 

 

601110

Повернення бюджетних коштів з депозитів

450000000,00

100000000,00

350000000,00

300000000,00

601210

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

-450000000,00

-100000000,00

-350000000,00

-300000000,00

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

 

- 204948957,00

204948957,00

204948957,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

- 204948957,00

204948957,00

204948957,00

 

Всього за типом боргового зобов'язання

-9545550,00

- 204948957,00

195403407,00

195403407,00

 

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

Заступник директора департаменту бюджету
та фінансів Житомирської міської ради

Д. А. Прохорчук

 

Додаток 3
до рішення Житомирської міської ради
18.12.2017 N 881

РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2018 рік

гривень

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 1195)

Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС (Наказ N 1195)

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою класифікацією /
ТПКВКМБ (Наказ N 1195)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

0200000

 

 

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

161631491,00

86578541,00

54044123,00

1910786,00

75052950,00

80591968,00

 

 

 

80591968,00

80579795,00

242223459,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

161631491,00

86578541,00

54044123,00

1910786,00

75052950,00

80591968,00

 

 

 

80591968,00

80579795,00

242223459,00

0210150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

71645932,00

71645932,00

53652403,00

1893832,00

 

 

 

 

 

 

 

71645932,00

0210170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

190000,00

190000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190000,00

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

1474622,00

1474622,00

391720,00

16954,00

 

 

 

 

 

 

 

1474622,00

0213030

3030

 

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

500000,00

500000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500000,00

0213035

3035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

500000,00

500000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500000,00

0216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

153900,00

153900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153900,00

0216080

6080

 

Реалізація державних та місцевих житлових програм

90000,00

 

 

 

90000,00

12173,00

 

 

 

12173,00

 

102173,00

0216084

6084

0610

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла

90000,00

 

 

 

90000,00

12173,00

 

 

 

12173,00

 

102173,00

0217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

2147000,00

2147000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2147000,00

0217420

7420

 

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

64198000,00

 

 

 

64198000,00

 

 

 

 

 

 

64198000,00

0217426

7426

0453

Інші заходи у сфері електротранспорту

64198000,00

 

 

 

64198000,00

 

 

 

 

 

 

64198000,00

0217440

7440

 

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

7764950,00

 

 

 

7764950,00

 

 

 

 

 

 

7764950,00

0217442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

7764950,00

 

 

 

7764950,00

 

 

 

 

 

 

7764950,00

0217530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

1200000,00

1200000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200000,00

0217610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

462569,00

462569,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

462569,00

0217640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

3350000,00

350000,00

 

 

3000000,00

 

 

 

 

 

 

3350000,00

0217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

 

 

 

 

 

68430200,00

 

 

 

68430200,00

68430200,00

68430200,00

0217680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

160418,00

160418,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160418,00

0217690

7690

 

Інша економічна діяльність

4402600,00

4402600,00

 

 

 

12149595,00

 

 

 

12149595,00

12149595,00

16552195,00

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

4402600,00

4402600,00

 

 

 

12149595,00

 

 

 

12149595,00

12149595,00

16552195,00

0218110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

176000,00

176000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176000,00

0218230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

1684900,00

1684900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1684900,00

0218410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

470600,00

470600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470600,00

0218420

8420

0830

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

1560000,00

1560000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1560000,00

0600000

 

 

Управління освіти Житомирської міської ради

865747354,00

865747354,00

536116533,00

92233190,00

 

27117169,00

26773369,00

2840723,00

1393661,00

343800,00

200000,00

892864523,00

0610000

 

 

Управління освіти Житомирської міської ради

865747354,00

865747354,00

536116533,00

92233190,00

 

27117169,00

26773369,00

2840723,00

1393661,00

343800,00

200000,00

892864523,00

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

3913848,00

3913848,00

2903813,00

127379,00

 

 

 

 

 

 

 

3913848,00

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

309513161,00

309513161,00

185328000,00

37487373,00

 

18751629,00

18638829,00

 

 

112800,00

112800,00

328264790,00

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

405213829,00

405213829,00

262590240,00

40661672,00

 

2719900,00

2632700,00

800000,00

57300,00

87200,00

87200,00

407933729,00

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

3198630,00

3198630,00

2337130,00

175070,00

 

 

 

 

 

 

 

3198630,00

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

21516172,00

21516172,00

13587700,00

1426372,00

 

 

 

 

 

 

 

21516172,00

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

93562090,00

93562090,00

52450450,00

11453900,00

 

5645640,00

5501840,00

2040723,00

1336361,00

143800,00

 

99207730,00

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

5751232,00

5751232,00

3419500,00

36432,00

 

 

 

 

 

 

 

5751232,00

0611160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

16330295,00

16330295,00

9057700,00

290395,00

 

 

 

 

 

 

 

16330295,00

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

11865795,00

11865795,00

9057700,00

290395,00

 

 

 

 

 

 

 

11865795,00

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

4464500,00

4464500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4464500,00

0615030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

6748097,00

6748097,00

4442000,00

574597,00

 

 

 

 

 

 

 

6748097,00

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

6748097,00

6748097,00

4442000,00

574597,00

 

 

 

 

 

 

 

6748097,00

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

258651767,00

256689287,00

1352313,00

 

1962480,00

15514340,00

5074500,00

 

 

10439840,00

10439840,00

274166107,00

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

258651767,00

256689287,00

1352313,00

 

1962480,00

15514340,00

5074500,00

 

 

10439840,00

10439840,00

274166107,00

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

1731587,00

1731587,00

1352313,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1731587,00

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

208661066,00

208661066,00

 

 

 

1846000,00

1846000,00

 

 

 

 

210507066,00

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

14804500,00

14804500,00

 

 

 

3228500,00

3228500,00

 

 

 

 

18033000,00

0712110

2110

 

Первинна медична допомога населенню

26178434,00

26178434,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26178434,00

0712111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги

26178434,00

26178434,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26178434,00

0712120

2120

0740

Інформаційно- методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

803100,00

803100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

803100,00

0712150

2150

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

4510600,00

4510600,00

 

 

 

1365300,00

 

 

 

1365300,00

1365300,00

5875900,00

0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

4510600,00

4510600,00

 

 

 

1365300,00

 

 

 

1365300,00

1365300,00

5875900,00

0716090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1962480,00

 

 

 

1962480,00

 

 

 

 

 

 

1962480,00

0717320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

8074540,00

 

 

 

8074540,00

8074540,00

8074540,00

0717322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

8074540,00

 

 

 

8074540,00

8074540,00

8074540,00

0719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

 

 

 

 

1000000,00

 

 

 

1000000,00

1000000,00

1000000,00

0800000

 

 

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

845761431,00

845761431,00

32313692,00

508200,00

 

25300,00

25300,00

 

 

 

 

845786731,00

0810000

 

 

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

845761431,00

845761431,00

32313692,00

508200,00

 

25300,00

25300,00

 

 

 

 

845786731,00

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

24964308,00

24964308,00

20313392,00

 

 

 

 

 

 

 

 

24964308,00

0813010

3010

 

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

474720300,00

474720300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

474720300,00

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

76114919,89

76114919,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76114919,89

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

398605380,11

398605380,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

398605380,11

0813020

3020

 

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

239100,00

239100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239100,00

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категорія громадян відповідно до законодавства

45438,19

45438,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45438,19

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

193661,81

193661,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193661,81

0813030

3030

 

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3537825,00

3537825,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3537825,00

0813036

3036

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

3537825,00

3537825,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3537825,00

0813040

3040

 

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

230667828,82

230667828,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230667828,82

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1983100,00

1983100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983100,00

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

587183,00

587183,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

587183,00

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

151902726,18

151902726,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151902726,18

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

9763230,00

9763230,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9763230,00

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

32327774,78

32327774,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32327774,78

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1668814,86

1668814,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1668814,86

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

32435000,00

32435000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32435000,00

0813080

3080

 

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

78747471,18

78747471,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78747471,18

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

71490971,18

71490971,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71490971,18

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

7256500,00

7256500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7256500,00

0813100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

16874200,00

16874200,00

12000300,00

508200,00

 

25300,00

25300,00

 

 

 

 

16899500,00

0813104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

14643400,00

14643400,00

10309800,00

438700,00

 

25300,00

25300,00

 

 

 

 

14668700,00

0813105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

2230800,00

2230800,00

1690500,00

69500,00

 

 

 

 

 

 

 

2230800,00

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1330096,00

1330096,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1330096,00

0813180

3180

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

326270,00

326270,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

326270,00

0813190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

240188,00

240188,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240188,00

0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

240188,00

240188,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240188,00

0813210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

329000,00

329000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329000,00

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

3003900,00

3003900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3003900,00

0813240

3240

 

Інші заклади та заходи

10780944,00

10780944,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10780944,00

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

10780944,00

10780944,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10780944,00

1000000

 

 

Управління культури Житомирської міської ради

77844213,00

75204083,00

50058698,00

2253523,00

2640130,00

2518800,00

2518800,00

1979300,00

31400,00

 

 

80363013,00

1010000

 

 

Управління культури Житомирської міської ради

77844213,00

75204083,00

50058698,00

2253523,00

2640130,00

2518800,00

2518800,00

1979300,00

31400,00

 

 

80363013,00

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

1766553,00

1766553,00

1396598,00

34723,00

 

 

 

 

 

 

 

1766553,00

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

50378300,00

50378300,00

39212700,00

1315500,00

 

2256800,00

2256800,00

1834300,00

15400,00

 

 

52635100,00

1013240

3240

 

Інші заклади та заходи

242730,00

242730,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242730,00

1013141

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

242730,00

242730,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242730,00

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

6930900,00

6930900,00

4312500,00

501100,00

 

12000,00

12000,00

 

1000,00

 

 

6942900,00

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

6025200,00

6025200,00

4097200,00

335400,00

 

250000,00

250000,00

145000,00

15000,00

 

 

6275200,00

1014070

4070

0823

Фінансова підтримка кінематографії

1188300,00

1188300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1188300,00

1014080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

8627100,00

8627100,00

1039700,00

66800,00

 

 

 

 

 

 

 

8627100,00

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1519100,00

1519100,00

1039700,00

66800,00

 

 

 

 

 

 

 

1519100,00

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

7108000,00

7108000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7108000,00

1016030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

2640130,00

 

 

 

2640130,00

 

 

 

 

 

 

2640130,00

1018330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

45000,00

45000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45000,00

1100000

 

 

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

25505000,00

25505000,00

9630700,00

1456400,00

 

3000000,00

 

 

 

3000000,00

3000000,00

28505000,00

1110000

 

 

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

25505000,00

25505000,00

9630700,00

1456400,00

 

3000000,00

 

 

 

3000000,00

3000000,00

28505000,00

1113120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3660100,00

3660100,00

2442600,00

98600,00

 

 

 

 

 

 

 

3660100,00

1113121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3413900,00

3413900,00

2442600,00

98600,00

 

 

 

 

 

 

 

3413900,00

1113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

246200,00

246200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246200,00

1113130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

7904000,00

7904000,00

4403100,00

1213800,00

 

 

 

 

 

 

 

7904000,00

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" (Постанова N 148)

890800,00

890800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890800,00

1113132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

7013200,00

7013200,00

4403100,00

1213800,00

 

 

 

 

 

 

 

7013200,00

1113140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

4483700,00

4483700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4483700,00

1115010

5010

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

3317400,00

3317400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3317400,00

1115011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

1872500,00

1872500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1872500,00

1115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

1444900,00

1444900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1444900,00

1115020

5020

 

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

225200,00

225200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225200,00

1115022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

225200,00

225200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225200,00

1115030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4454600,00

4454600,00

2785000,00

144000,00

 

 

 

 

 

 

 

4454600,00

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4454600,00

4454600,00

2785000,00

144000,00

 

 

 

 

 

 

 

4454600,00

1115050

5050

 

Підтримка фізкультурно-спортивного руху

1460000,00

1460000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1460000,00

1115052

5052

0810

Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

1460000,00

1460000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1460000,00

1117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

 

 

 

 

 

3000000,00

 

 

 

3000000,00

3000000,00

3000000,00

1200000

 

 

Управління житлового господарства Житомирської міської ради

15655263,00

6465663,00

4175802,00

9346,00

9189600,00

801900,00

801900,00

 

 

 

 

16457163,00

1210000

 

 

Управління житлового господарства Житомирської міської ради

15655263,00

6465663,00

4175802,00

9346,00

9189600,00

801900,00

801900,00

 

 

 

 

16457163,00

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

4757897,00

4757897,00

3758800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4757897,00

1216010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

7269900,00

440000,00

 

 

6829900,00

 

 

 

 

 

 

7269900,00

1216017

6017

0620

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

7269900,00

440000,00

 

 

6829900,00

 

 

 

 

 

 

7269900,00

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

2059700,00

 

 

 

2059700,00

 

 

 

 

 

 

2059700,00

1216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

827266,00

527266,00

417002,00

9346,00

300000,00

 

 

 

 

 

 

827266,00

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

740500,00

740500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740500,00

1218340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

801900,00

801900,00

 

 

 

 

801900,00

1400000

 

 

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

183048388,00

19144850,00

5243120,00

10407633,00

163903538,00

178100,00

 

 

 

178100,00

 

183226488,00

1410000

 

 

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

183048388,00

19144850,00

5243120,00

10407633,00

163903538,00

178100,00

 

 

 

178100,00

 

183226488,00

1410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

5069828,00

5069828,00

3974655,00

 

 

 

 

 

 

 

 

5069828,00

1416010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

78820212,00

 

 

 

78820212,00

 

 

 

 

 

 

78820212,00

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

45820212,00

 

 

 

45820212,00

 

 

 

 

 

 

45820212,00

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

33000000,00

 

 

 

33000000,00

 

 

 

 

 

 

33000000,00

1416020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

729360,00

 

 

 

729360,00

 

 

 

 

 

 

729360,00

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

53429321,00

10296470,00

 

10296470,00

43132851,00

 

 

 

 

 

 

53429321,00

1416090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

2800941,00

785741,00

416965,00

9622,00

2015200,00

 

 

 

 

 

 

2800941,00

1417440

7440

 

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

39205915,00

 

 

 

39205915,00

 

 

 

 

 

 

39205915,00

1417442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

39205915,00

 

 

 

39205915,00

 

 

 

 

 

 

39205915,00

1418120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

1251111,00

1251111,00

851500,00

101541,00

 

 

 

 

 

 

 

1251111,00

1418310

8310

 

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

721800,00

721800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

721800,00

1418311

8311

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

721800,00

721800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

721800,00

1418320

8320

0520

Збереження природно-заповідного фонду

55400,00

55400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55400,00

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

964500,00

964500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

964500,00

1418340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

178100,00

 

 

 

178100,00

 

178100,00

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

4442263,00

4442263,00

3445286,00

 

 

30000000,00

 

 

 

30000000,00

30000000,00

34442263,00

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

4442263,00

4442263,00

3445286,00

 

 

30000000,00

 

 

 

30000000,00

30000000,00

34442263,00

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

4442263,00

4442263,00

3445286,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4442263,00

1517360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

 

 

 

 

 

30000000,00

 

 

 

30000000,00

30000000,00

30000000,00

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

30000000,00

 

 

 

30000000,00

30000000,00

30000000,00

1600000

 

 

Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

13089082,00

11069082,00

7852835,00

202536,00

2020000,00

 

 

 

 

 

 

13089082,00

1610000

 

 

Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

13089082,00

11069082,00

7852835,00

202536,00

2020000,00

 

 

 

 

 

 

13089082,00

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

10169082,00

10169082,00

7852835,00

202536,00

 

 

 

 

 

 

 

10169082,00

1616030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

200000,00

 

 

 

200000,00

 

 

 

 

 

 

200000,00

1617690

7690

 

Інша економічна діяльність

2720000,00

900000,00

 

 

1820000,00

 

 

 

 

 

 

2720000,00

1617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2720000,00

900000,00

 

 

1820000,00

 

 

 

 

 

 

2720000,00

3700000

 

 

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

121031151,00

121031151,00

8647838,00

 

 

100470272,00

 

 

 

100470272,00

100470272,00

221501423,00

3710000

 

 

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

121031151,00

121031151,00

8647838,00

 

 

100470272,00

 

 

 

100470272,00

100470272,00

221501423,00

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

11103069,00

11103069,00

8647838,00

 

 

 

 

 

 

 

 

11103069,00

3717690

7690

 

Інша економічна діяльність

300000,00

300000,00

 

 

 

100470272,00

 

 

 

100470272,00

100470272,00

100770272,00

3717693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

300000,00

300000,00

 

 

 

100470272,00

 

 

 

100470272,00

100470272,00

100770272,00

3718600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

6506300,00

6506300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6506300,00

3718700

8700

0133

Резервний фонд

20000000,00

20000000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20000000,00

3719110

9110

0180

Реверсна дотація

56724400,00

56724400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56724400,00

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

26397382,00

26397382,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26397382,00

 

 

 

Всього видатків

2572407403,00

2317638705,00

712880940,00

108981614,00

254768698,00

260217849,00

35193869,00

4820023,00

1425061,00

225023980,00

224689907,00

2832625252,00

 

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

Заступник директора департаменту бюджету
та фінансів Житомирської міської ради

Д. А. Прохорчук

 

Додаток 4
до рішення Житомирської міської ради
18.12.2017 N 881

Повернення кредитів до міського бюджету та розподіл надання кредитів з міського бюджету міста Житомира в 2018 році

гривень

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 1195)

Код ТПКВКМБ /ТКАКБМС (Наказ N 1195)

Код ФКВКМБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою класифікацією / ТПКВКМБ (Наказ N 1195)

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

бюджет розвитку

бюджет розвитку

бюджет розвитку

0200000

 

 

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

1500000

202882

 

1702882

 

-197552

 

-197552

1500000

5330

 

1505330

0210000

 

 

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

1500000

202882

 

1702882

 

-197552

 

-197552

1500000

5330

 

1505330

0218820

8820

 

Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/
придбання житла та їх повернення

1500000

202882

 

1702882

 

-197552

 

-197552

1500000

5330

 

1505330

0218821

8821

1060

Надання кредиту

1500000

202882

 

1702882

 

 

 

 

1500000

202882

 

1702882

0218822

8822

1060

Повернення кредиту

 

 

 

 

 

-197552

 

-197552

 

-197552

 

-197552

3700000

 

 

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

 

4613500

4613500

4613500

 

 

 

 

 

4613500

4613500

4613500

3710000

 

 

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

 

4613500

4613500

4613500

 

 

 

 

 

4613500

4613500

4613500

3718880

8880

 

Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, об'єднаною територіальною громадою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

 

4613500

4613500

4613500

 

 

 

 

 

4613500

4613500

4613500

3718881

8881

0490

Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

 

4613500

4613500

4613500

 

 

 

 

 

4613500

4613500

4613500

 

 

 

Всього видатків

1500000

4816382

4613500

6316382

 

-197552

 

-197552

1500000

4618830

4613500

6118830

 

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

Заступник директора департаменту бюджету
та фінансів Житомирської міської ради

Д. А. Прохорчук

 

Додаток 5
до рішення Житомирської міської ради
18.12.2017 N 881

Міжбюджетні трансферти з міського бюджету районним, обласному та державному бюджетам на 2018 рік

гривень

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Дотації з міського бюджету

Субвенції з міського бюджету

 

Разом трансферти

Субвенція загального фонду

Субвенція спеціального фонду

реверсна дотація

Інші субвенції з місцевого бюджету

Всього

Інші субвенції з місцевого бюджету

6201601000

Богунський район

 

13244136,00

13244136,00

 

13244136,00

6201602000

Корольовський район

 

13153246,00

13153246,00

 

13153246,00

 

Обласний бюджет

 

 

 

1000000,00

1000000,00

 

Державний бюджет

56724400,00

 

 

 

56724400,00

 

Всього

56724400,00

26397382,00

26397382,00

1000000,00

84121782,00

 

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

Заступник директора департаменту бюджету
та фінансів Житомирської міської ради

Д. А. Прохорчук

 

Додаток 6
до рішення Житомирської міської ради
18.12.2017 N 881

Перелік міських цільових програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році

гривень

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 1195)

Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС (Наказ N 1195)

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою класифікацією / ТПКВКМБ (Наказ N 1195)

Найменування програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

1

2

3

4

5

6

7

8

0200000

 

 

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

 

91145990,00

80794850,00

171940840,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

 

91145990,00

80794850,00

171940840,00

0210170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018 - 2020 роки

190000,00

 

190000,00

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017 - 2019 роки (Програма N 570), міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018 - 2020 роки

1474622,00

 

1474622,00

0213030

3030

 

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

 

500000,00

 

500000,00

0213035

3035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки (Програма N 29)

500000,00

 

500000,00

0216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

153900,00

 

153900,00

0216080

6080

 

Реалізація державних та місцевих житлових програм

 

90000,00

12173,00

102173,00

0216084

6084

0610

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла

Міська програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2018 - 2022 роки

90000,00

12173,00

102173,00

0217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Проект програми "Підтримка стратегічних ініціатив м. Житомира на 2018 - 2020 роки"

2147000,00

 

2147000,00

0217420

7420

 

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

 

64198000,00

 

64198000,00

0217426

7426

0453

Інші заходи у сфері електротранспорту

Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік, Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 167)

64198000,00

 

64198000,00

0217440

7440

 

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

 

7764950,00

 

7764950,00

0217442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

Проект Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018 - 2020 роки

7764950,00

 

7764950,00

0217530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

Міська цільова Програма "е-Місто" на 2018 - 2020 роки

1200000,00

 

1200000,00

0217610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016 - 2018 роки (Програма N 40)

123000,00

 

123000,00

0217640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Міська цільова програма "Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017 - 2020 роки" (Рішення N 530)

3350000,00

 

3350000,00

0217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік, Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 167)

 

68430200,00

68430200,00

0217680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018 - 2020 роки

160418,00

 

160418,00

0217690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

4402600,00

12149595,00

16552195,00

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018 - 2020 роки, проект Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016 - 2018 роки, Порядок включення до міського бюджету витрат на забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради

4402600,00

12149595,00

16552195,00

0218110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017 - 2019 роки (Рішення N 507)

176000,00

 

176000,00

0218230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Міська цільова Програма "Безпечне місто" на 2017 - 2019 роки (Рішення N 564)

1684900,00

 

1684900,00

0218410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018 - 2020 роки

470600,00

 

470600,00

0218420

8420

0830

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018 - 2020 роки

1560000,00

 

1560000,00

0218820

8820

 

Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення

 

1500000,00

202882,00

1702882,00

0218821

8821

1060

Надання кредиту

Міська програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2018 - 2022 роки

1500000,00

202882,00

1702882,00

0600000

 

 

Управління освіти Житомирської міської ради

 

861833506,00

27117169,00

888950675,00

0610000

 

 

Управління освіти Житомирської міської ради

 

861833506,00

27117169,00

888950675,00

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Міська цільова Програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016 - 2018 років (Програма N 35)

309513161,00

18751629,00

328264790,00

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Міська цільова Програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016 - 2018 років (Програма N 35)

405213829,00

2719900,00

407933729,00

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

Міська цільова Програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016 - 2018 років (Програма N 35)

3198630,00

 

3198630,00

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Міська цільова Програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016 - 2018 років (Програма N 35)

21516172,00

 

21516172,00

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

Міська цільова Програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016 - 2018 років (Програма N 35)

93562090,00

5645640,00

99207730,00

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Міська цільова Програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016 - 2018 років (Програма N 35)

5751232,00

 

5751232,00

0611160

1160

0990

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

Міська цільова Програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016 - 2018 років (Програма N 35)

16330295,00

 

16330295,00

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Міська цільова Програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016 - 2018 років (Програма N 35)

11865795,00

 

11865795,00

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Міська цільова Програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016 - 2018 років (Програма N 35)

4464500,00

 

4464500,00

0615030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

 

6748097,00

 

6748097,00

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська цільова Програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016 - 2018 років (Програма N 35)

6748097,00

 

6748097,00

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

 

256920180,00

10439840,00

267360020,00

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

 

256920180,00

10439840,00

267360020,00

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Міська цільова Програма розвитку охорони здоров'я на 2018 - 2020 роки

208661066,00

 

208661066,00

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

Міська цільова Програма розвитку охорони здоров'я на 2018 - 2020 роки

14804500,00

 

14804500,00

0712110

2110

 

Первинна медична допомога населенню

 

26178434,00

 

26178434,00

0712111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги

Міська цільова Програма розвитку охорони здоров'я на 2018 - 2020 роки

26178434,00

 

26178434,00

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

Міська цільова Програма розвитку охорони здоров'я на 2018 - 2020 роки

803100,00

 

803100,00

0712150

2150

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

 

4510600,00

1365300,00

5875900,00

0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

Міська цільова Програма розвитку охорони здоров'я на 2018 - 2020 роки

4510600,00

1365300,00

5875900,00

0716090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Проект програми "Житомир - дружнє місто до тварин" на 2018 - 2020 роки

1962480,00

 

1962480,00

0717320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

8074540,00

8074540,00

0717322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Міська цільова Програма розвитку охорони здоров'я на 2018 - 2020 роки

 

8074540,00

8074540,00

0719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Проект міської цільової Програми розвитку охорони здоров'я на 2018 - 2020 роки

 

1000000,00

1000000,00

0800000

 

 

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

 

33418523,00

 

33418523,00

0810000

 

 

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

 

33418523,00

 

33418523,00

0813030

3030

 

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

 

3537825,00

 

3537825,00

0813036

3036

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки (Програма N 29)

3537825,00

 

3537825,00

0813100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

 

16874200,00

 

16874200,00

0813104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки (Програма N 29)

14643400,00

 

14643400,00

0813105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки (Програма N 29)

2230800,00

 

2230800,00

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки (Програма N 29)

1330096,00

 

1330096,00

0813180

3180

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки (Програма N 29)

326270,00

 

326270,00

0813190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

 

240188,00

 

240188,00

0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки (Програма N 29)

240188,00

 

240188,00

0813210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки (Програма N 29)

329000,00

 

329000,00

0813240

3240

 

Інші заклади та заходи

 

10780944,00

 

10780944,00

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки (Програма N 29)

10780944,00

 

10780944,00

1000000

 

 

Управління культури Житомирської міської ради

 

76077660,00

2518800,00

78596460,00

1010000

 

 

Управління культури Житомирської міської ради

 

76077660,00

2518800,00

78596460,00

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018 - 2020 роки"

50378300,00

2256800,00

52635100,00

1013240

3240

 

Інші заклади та заходи

 

242730,00

 

242730,00

1013241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018 - 2020 роки"

242730,00

 

242730,00

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018 - 2020 роки"

6930900,00

12000,00

6942900,00

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018 - 2020 роки"

6025200,00

250000,00

6275200,00

1014070

4070

0823

Фінансова підтримка кінематографії

Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018 - 2020 роки"

1188300,00

 

1188300,00

1014080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

 

8627100,00

 

8627100,00

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018 - 2020 роки"

1519100,00

 

1519100,00

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018 - 2020 роки"

7108000,00

 

7108000,00

1016030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018 - 2020 роки"

2640130,00

 

2640130,00

1018330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018 - 2020 роки"

45000,00

 

45000,00

1100000

 

 

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

 

25505000,00

3000000,00

28505000,00

1110000

 

 

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

 

25505000,00

3000000,00

28505000,00

1113120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

 

3660100,00

 

3660100,00

1113121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міська комплексна цільова соціальна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018 - 2020 роки

3413900,00

 

3413900,00

1113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська комплексна цільова соціальна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018 - 2020 роки

246200,00

 

246200,00

1113130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

 

7904000,00

 

7904000,00

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" (Постанова N 148)

Міська комплексна цільова соціальна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018 - 2020 роки

890800,00

 

890800,00

1113132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

Міська цільова соціальна програма утримання та розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2016 - 2018 роки (Програма N 30)

7013200,00

 

7013200,00

1113140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 32)

4483700,00

 

4483700,00

1115010

5010

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

 

3317400,00

 

3317400,00

1115011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Міська цільова соціальна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016 - 2018 роки (Програма N 31)

1872500,00

 

1872500,00

1115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Міська цільова соціальна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016 - 2018 роки (Програма N 31)

1444900,00

 

1444900,00

1115020

5020

 

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

 

225200,00

 

225200,00

1115022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

Міська цільова соціальна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016 - 2018 роки (Програма N 31)

225200,00

 

225200,00

1115030

 

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

 

4454600,00

 

4454600,00

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська цільова соціальна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016 - 2018 роки (Програма N 31)

4454600,00

 

4454600,00

1115050

5050

 

Підтримка фізкультурно-спортивного руху

 

1460000,00

 

1460000,00

1115052

5052

0810

Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

Міська цільова соціальна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016 - 2018 роки (Програма N 31)

1460000,00

 

1460000,00

1117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік

 

3000000,00

3000000,00

1200000

 

 

Управління житлового господарства Житомирської міської ради

 

10897366,00

801900,00

11699266,00

1210000

 

 

Управління житлового господарства Житомирської міської ради

 

10897366,00

801900,00

11699266,00

1216010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

7269900,00

 

7269900,00

1216017

6017

0620

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

Проект Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста" на 2018 - 2020 роки. Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

7269900,00

 

7269900,00

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Проект Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста" на 2018 - 2020 роки Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

2059700,00

 

2059700,00

1216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Проект Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста" на 2018 - 2020 роки. Програма поводження з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018 - 2020 роки

827266,00

 

827266,00

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

Програма поводження з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018 - 2020 роки

740500,00

 

740500,00

1218340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Програми поводження з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018 - 2020 роки

 

801900,00

801900,00

1400000

 

 

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

 

177978560,00

178100,00

178156660,00

1410000

 

 

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

 

177978560,00

178100,00

178156660,00

1416010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

78820212,00

 

78820212,00

1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

45820212,00

 

45820212,00

1416013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

33000000,00

 

33000000,00

1416020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

729360,00

 

729360,00

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

53429321,00

 

53429321,00

1416090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

2800941,00

 

2800941,00

1417440

7440

 

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

 

39205915,00

 

39205915,00

1417442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

39205915,00

 

39205915,00

1418120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017 - 2019 роки (Рішення N 507)

1251111,00

 

1251111,00

1418310

8310

 

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

 

721800,00

 

721800,00

1418311

8311

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

721800,00

 

721800,00

1418320

8320

0520

Збереження природно-заповідного фонду

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

55400,00

 

55400,00

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

964500,00

 

964500,00

1418340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки (Програма N 38)

 

178100,00

178100,00

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

 

 

30000000,00

30000000,00

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

 

 

30000000,00

30000000,00

1517360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

 

 

30000000,00

30000000,00

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік

 

20000000,00

20000000,00

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016 - 2018 років (Програма N 35)

 

10000000,00

10000000,00

1600000

 

 

Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

 

2920000,00

 

2920000,00

1610000

 

 

Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

 

2920000,00

 

2920000,00

1616030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Житомира на період 2016 - 2018 р. (Рішення N 567)

200000,00

 

200000,00

1617690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

2720000,00

 

2720000,00

1617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Житомира на період 2016 - 2018 р. (Рішення N 567), Програма розвитку земельних відносин в м. Житомирі на 2016 - 2018 роки (Рішення N 566), міська цільова Програма "Створення та ведення Містобудівного кадастру в місті Житомирі" на 2018 - 2020 роки

2720000,00

 

2720000,00

3700000

 

 

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

 

6806300,00

 

6806300,00

3710000

 

 

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

 

6806300,00

 

6806300,00

3718600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

Міська цільова програма "Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017 - 2020 роки" (Рішення N 530)

6506300,00

 

6506300,00

3717690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

300000,00

 

300000,00

3717693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Рішення міської ради від 13.10.2016 N 385 "Про незалежний аудит" (Рішення N 385)

300000,00

 

300000,00

 

 

 

Всього видатків

 

1543503085,00

154850659,00

1698353744,00

 

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

Заступник директора департаменту бюджету
та фінансів Житомирської міської ради

Д. А. Прохорчук

 

Додаток 7
до рішення Житомирської міської ради
18.12.2017 N 881

Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

гривень

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 1195)

Код ТПКВКМБ /ТКВКБМС (Наказ N 1195)3

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою класифікацією / ТПКВКМБ (Наказ N 1195)

Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

 

 

 

 

30000000,00

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

 

 

 

 

30000000,00

1517360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

 

 

 

 

30000000,00

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м. Житомирі

 

 

 

10000000,00

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Будівництво регіонального Центру з надання адміністративних послуг за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 10

 

 

 

10000000,00

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії N 3 за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, 8

 

 

 

10000000,00

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

 

 

 

 

8074540,00

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

 

 

 

 

8074540,00

0717320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально - культурного призначення

 

 

 

 

8074540,00

0717322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ЦМЛ N 1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70

 

 

 

4298850,00

0717322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ N 1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70

 

 

 

3775690,00

 

 

 

Всього

 

 

 

 

38074540,00

За об'єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури.

 

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

Заступник директора департаменту бюджету
та фінансів Житомирської міської ради

Д. А. Прохорчук

 

Додаток 8
до рішення Житомирської міської ради
18.12.2017 N 881

Видатки міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік

гривень

N
з/п

Назва заходів

Сума

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

178100,00

1.

Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів для комунального підприємства "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради

178100,00

Управління житлового господарства Житомирської міської ради

801900,00

1.

Забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ) для комунального підприємства "Автотранспортне підприємство 0628" Житомирської міської ради

801900,00

Всього

980000,00

 

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

Заступник директора департаменту бюджету
та фінансів Житомирської міської ради

Д. А. Прохорчук

 

Додаток 9
до рішення Житомирської міської ради
18.12.2017 N 881

Перелік відділів, управлінь, департаментів міської ради, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до міського бюджету м. Житомира в 2018 році

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Назва

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

Керівництво ради та виконкому міської ради

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг (адміністративний збір за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання)

Управління ведення реєстру територіальної громади міської ради

22010200

Плата за сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад

Управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Департамент реєстрації міської ради

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної рестрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацію

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

Відділ по управлінню та приватизації комунального майна міської ради

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

Планово-фінансовий відділ міської ради

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

Управління капітального будівництва міської ради

24060300

Інші надходження (плата згідно із договорами про встановлення особистих строкових сервітутів, сервітутного землекористування, надходження коштів за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами)

Департамент містобудування та земельних відносин міської ради

24060300

Інші надходження (штрафи відповідно до постанов по справах про адміністративне правопорушення у сфері містобудівної діяльності)

Управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради

31030000

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності

Відділ по управлінню та приватизації комунального майна міської ради

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності

Департамент містобудування та земельних відносин міської ради

 

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

Заступник директора департаменту бюджету
та фінансів Житомирської міської ради

Д. А. Прохорчук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали