КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 15 грудня 2011 року N 832/7068

Про міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

Відповідно до Конституції України, Законів України "Про органи самоорганізації населення", "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 22.12.2006 N 602/659 "Про затвердження Програми сприяння місцевому самоврядуванню, підтримки діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив у м. Києві на 2007 - 2011 роки" та з метою забезпечення сприятливих умов для участі територіальної громади у розвитку м. Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування згідно з додатком.

2. Доручити Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) організовувати та проводити міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати фінансування видатків на проведення міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування за рахунок асигнувань, передбачених у міському бюджеті Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Це рішення Київради оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
15.12.2011 N 832/7068

ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цим Положенням регулюється процедура проведення міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі - Конкурс), розроблених органами самоорганізації населення м. Києва.

Метою Конкурсу є відбір проектів та програм участі територіальної громади щодо розвитку м. Києва (далі - проекти та програми), які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством, та спрямовані на розв'язання життєво важливих проблем будинків, мікрорайонів, вулиць, кварталів.

Учасниками Конкурсу є органи самоорганізації населення м. Києва, головною метою діяльності яких є розвиток місцевого самоврядування, які в установленому порядку подали проект або програму розвитку відповідної території м. Києва.

Основні завдання Конкурсу:

1. Створення умов для реалізації місцевих ініціатив, спрямованих на вирішення соціально значимих проблем територій органів самоорганізації населення м. Києва.

2. Активізація діяльності органів самоорганізації населення м. Києва як важливої ланки системи місцевого самоврядування в місті.

3. Залучення громадськості до вирішення місцевих проблем та пропагування діяльності органів самоорганізації населення.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ, ЗА ЯКИМИ РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ

До Конкурсу приймаються проекти та програми розвитку місцевого самоврядування, які розроблені за такими напрямками:

1. Розвиток органів самоорганізації населення як важливої ланки системи місцевого самоврядування в м. Києві.

2. Освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Києві.

3. Удосконалення механізмів контролю за наданням житлово-комунальних послуг населенню.

4. Соціальний захист населення.

5. Підтримка становлення та розвитку молоді.

6. Підтримка освіти та виховання.

7. Підтримка здорового способу життя та розвитку фізичної культури.

8. Відродження і розвиток національної культури та духовності.

9. Удосконалення механізмів організації громадського порядку та охорони довкілля.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ

Для організації та проведення Конкурсу створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

До складу конкурсної комісії входять за посадою: голова Київської міської державної адміністрації, заступники голови Київської міської державної адміністрації, депутати Київської міської ради (за згодою), голова постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики (за згодою), начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), начальник Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), начальник Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), голови районних в місті Києві державних адміністрацій.

З метою організаційного забезпечення проведення Конкурсу конкурсна комісія:

1. Затверджує план здійснення необхідних організаційно-технічних заходів для проведення Конкурсу та контролює його виконання.

2. Розглядає питання, пов'язані з реєстрацією учасників Конкурсу.

3. Реєструє заяви про участь в Конкурсі та інші необхідні документи.

4. Розглядає і затверджує документи, підготовлені учасниками Конкурсу.

5. Проводить експертизу проектів та програм учасників Конкурсу.

6. Аналізує можливі соціально-економічні наслідки реалізації проектів, поданих на Конкурс, визначає їх інноваційний потенціал, наявність чіткого плану та механізмів реалізації завдань проектів та програм з урахуванням досвіду органів самоорганізації населення щодо розв'язання місцевих проблем.

7. Вивчає наявність якісних та кількісних критеріїв оцінки успішності реалізації відповідного проекту або програми, їх фінансово-економічне обґрунтування.

8. Здійснює порівняльний аналіз проектів та програм учасників Конкурсу, оцінює їх та готує відповідні висновки.

9. Визначає та затверджує переможців Конкурсу, приймає рішення про фінансування проектів та програм.

10. Узагальнює інформацію щодо проектів та програм учасників Конкурсу.

11. Здійснює моніторинг реалізації проектів та програм.

12. Надає консультаційну та організаційну підтримку Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю з питань проведення Конкурсу.

13. Має право залучати до роботи конкурсної комісії представників Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, органів самоорганізації населення, незалежних експертів, науковців.

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансове забезпечення проведення міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених у міському бюджеті Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Умови Конкурсу

Проекти та програми, що подаються на Конкурс, мають відповідати таким умовам:

1. До розгляду на Конкурс приймаються лише проекти та програми, розроблені та подані органами самоорганізації населення м. Києва. Учасники Конкурсу мають право залучати партнерів - незалежні громадські, наукові, консультативні організації, у тому числі міжнародні та іноземні.

2. Проекти та програми мають бути оформлені відповідно до аплікативної форми та додатків до неї, затверджених Головним управлінням з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

3. Зміст проектів та програм повинен містити:

- інноваційний потенціал, наявність використання елементів сучасних технологій і методів управлінської діяльності;

- чіткий план і механізми розв'язання існуючих проблем та аналіз досвіду органів самоорганізації населення щодо їх розв'язання;

- якісні та кількісні критерії оцінки успішності реалізації відповідного проекту або програми, фінансово-економічних показників, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації запропонованого претендентом проекту або програми;

- обґрунтованість вартості реалізації відповідного проекту або програми у порівнянні з аналогічними проектами та програмами інших учасників Конкурсу.

4. Проект та програма мають бути подані на Конкурс у визначені терміни. Час проведення Конкурсу визначається розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про проведення Конкурсу.

Невідповідність проекту чи програми, поданих на Конкурс, умовам Конкурсу є підставою для відмови у їх розгляді.

6. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Підставою для проведення Конкурсу є це рішення Київської міської ради та відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про проведення Конкурсу.

Офіційне повідомлення про проведення Конкурсу та умови його проведення публікуються в комунальних засобах масової інформації та розміщаються на офіційній WEB-сторінці Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У процесі підготовки проектів та програм їх розробники мають право звертатися у разі потреби до конкурсної комісії для одержання додаткової інформації.

Повідомлення про результати Конкурсу публікуються в комунальних засобах масової інформації та розміщаються на офіційній WEB-сторінці Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

Категорії учасників та кількість переможців Конкурсу за категоріями визначається конкурсною комісією. Фінансові ресурси Конкурсу розподіляються серед переможців Конкурсу за категоріями і в обсягах, визначених конкурсною комісією.

У випадку неспроможності переможця Конкурсу у відповідній категорії взяти на себе зобов'язання щодо виконання проекту чи програми в повному фінансовому обсязі, нереалізовані фінансові ресурси рішенням конкурсної комісії можуть бути передані переможцям Конкурсу в іншій категорії.

Конкурсна комісія проводить експертизу проекту або програми, результати якої відображаються в протоколі. На підсумковому засіданні конкурсна комісія розглядає кожен проект або програму з рецензіями та експертними висновками і приймає рішення про визначення переможців Конкурсу. Рішення конкурсної комісії оформляється підсумковим протоколом. Переможцеві Конкурсу надсилається угода щодо реалізації проекту або програми.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Ф. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали