ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 01.12.2011 р. N 16/26

Про міську Програму соціально-правового захисту дітей на 2012 - 2016 роки

Відповідно до статті 27, пункту 16 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання у м. Луцьку заходів, передбачених Загальнодержавною програмою "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року, Порядку провадження органами та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866, з метою профілактики дитячої бездоглядності, злочинності і соціального сирітства та забезпечення соціально-правових гарантій дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, міська рада вирішила:

1. Затвердити міську Програму соціально-правового захисту дітей на 2012 - 2016 роки (далі - Програма), що додається.

2. Управлінням, відділам, департаментам, комітетам та службам міської ради при плануванні роботи та формуванні кошторисів витрат на період виконання Програми (2012 - 2016 роки) передбачити кошти на фінансове забезпечення вищезгаданої Програми.

3. Координацію роботи щодо забезпечення виконання Програми покласти на службу у справах дітей.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Кравчука С. Є., постійну комісію міської ради з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму (Данильчук П. П.)

 

Міський голова

М. Романюк


 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
01.12.2011 N 16/26


МІСЬКА ПРОГРАМА
соціально-правового захисту дітей на 2012 - 2016 роки (проект)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Служба у справах дітей Луцької міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року,
Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866

3.

Розробник Програми

Служба у справах дітей Луцької міської ради

4.

Співрозробники Програми

---

5.

Головний виконавець Програми

Служба у справах дітей Луцької міської ради

6.

Учасники Програми

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Відділ у справах сім'ї та молоді
Управління освіти
Управління розвитку підприємництва та реклами
Управління охорони здоров'я
Департамент соціальної політики
Департамент житлово-комунального господарства
Управління економіки
Управління містобудування та архітектури
Комітет по фізичній культурі та спорту
Міський центр зайнятості
Луцький МВ УМВС України у Волинській обл.

7.

Термін реалізації Програми

2012 - 2016 роки

7.1.

Етапи виконання Програми

I етап - 2012 - 2014 роки, II етап - 2015 - 2016 роки

8.

Перелік міських бюджетів, які беруть участь у виконання Програми

міський

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

628 тис. грн.
I етап - 356 тис. грн.
II етап - 272 тис. грн.

 

У тому числі:

-

 

Коштів міського бюджету

628 тис. грн.

 

Коштів інших джерел

-


2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Міська Програма соціального-правового захисту дітей на 2012 - 2016 роки (далі - Програма) розроблена службою у справах дітей Луцької міської ради з метою виконання заходів, передбачених Загальнодержавною програмою "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року та Державною цільовою соціальною програмою реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Сімейний кодекс України, Закони України "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю".

Програма спрямована на своєчасне виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах (зазнали насильства, проживають у сім'ях, де батьки або особи, які їх заміняють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків, самовільно залишають місце постійного проживання). У випадку вирішення питання відібрання, позбавлення батьківських прав, сирітства дитини - забезпечення влаштування дитини до сімейних форм виховання (усиновлення, опіку, піклування, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу).

На обліку у службі у справах дітей Луцької міської ради перебуває 170 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та 237 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціального та правового захисту дітей у місті Луцьку і організація результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітація бездоглядних та безпритульних дітей, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання у сім'ї.

4. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Запропонована програма вимагає оперативного розв'язання таких завдань:

- створення умов для фізичного, розумового і духовного розвитку кожної дитини;

- створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства;

- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу);

- запобігання соціальному сирітству дітей;

- покращення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися у складних життєвих обставинах;

- активізація профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням у дитячому середовищі;

- зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

- розвиток творчого потенціалу дітей, підтримка обдарованих дітей;

- здійснення інформаційної та пропагандистської діяльності, спрямованої на популяризацію сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- надання дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної та інших видів допомоги;

- забезпечення створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

- сприяння та участь у створенні умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту;

- формування у дітей та молоді відповідального і бережливого відношення до свого здоров'я, усвідомлення життєвої необхідності здорового способу життя;

- проведення оздоровчих таборів для дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

- допомога у вирішенні соціально-побутових проблем дітям - сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, і дітям, які знаходяться у складних життєвих обставинах;

- проведення інших заходів з попередження підліткової злочинності і профілактики негативних звичок, організації змістовного дозвілля підлітків;

- проведення рейдів щодо перевірки дотримання правил торгівлі спиртними напоями, режиму роботи інтернет- та комп'ютерних клубів, виявлення бездоглядних та проблемних дітей, обстеження житлово - побутових умов сиріт та неблагополучних сімей;

- проведення святкових заходів з врученням продуктових наборів дітям з малозабезпечених сімей до Міжнародного дня захисту дітей, до дня Святого Миколая та Новорічних свят.

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

В результаті виконання Програми очікується:

- поширення практики сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; створення умов для активізації національного усиновлення;

- посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах;

- зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища;

- підняття рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання;

- забезпечення широкої участі дітей у житті суспільства;

- активізація діяльності територіальних громад щодо захисту прав дітей;

- пропагування національної культури та духовної спадщини, національно-патріотичного виховання дітей, проведення роботи з виявлення та підтримки обдарованих дітей;

- зниження рівня антигромадських, негативних проявів серед дітей, поліпшення правового виховання молодих громадян;

- проведення різноманітних освітньо-виховних, інформаційних та культурологічних заходів для дітей та молоді.

6. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється відповідно до розроблених та затверджених на кожен рік окремо Планів заходів з виконання Програми за рахунок коштів, передбачених з цією метою у міському бюджеті.

Для реалізації Програми кошти поступають із міського бюджету на рахунок виконавчого комітету Луцької міської ради.

Використання коштів проводиться на підставі кошторису та інших підтверджуючих документів.

7. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

I

II

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі міський бюджет

113 тис. грн

118 тис. грн.

125 тис. грн

132 тис. грн

140 тис. грн

628 тис. грн.

Кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

Інші кошти

-

-

-

-

-

-

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали