ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 06.06.2012 р. N 25/107

Про міську Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2012 - 2015 роки

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання законів України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про охорону дитинства", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", доручення Президента України від 08.04.2011 N 1-1/637 щодо підвищення ефективності механізмів забезпечення захисту прав і законних інтересів дитини в Україні, відповідно до Конвенції ООН про права дитини, Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866, міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2012 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Кравчука С.Є. та постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (О. Чернецький).

 

Міський голова

М. Романюк


 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
06.06.2012 N 25/107


МІСЬКА ПРОГРАМА
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2012  - 2015 роки

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

служба у справах дітей Луцької міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

закони України "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866, протокол розширеного засідання колегії Волинської обласної державної адміністрації від 28.04.2012

3.

Розробник Програми

служба у справах дітей Луцької міської ради

4.

Співрозробник Програми

--------

5.

Головний виконавець Програми

служба у справах дітей Луцької міської ради

6.

Учасники Програми

управління фінансів та бюджету
відділ реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства
управління містобудування та архітектури
управління земельних ресурсів
управління капітального будівництва
центр соціальних служб дітей, сім'ї та молоді

7.

Термін реалізації Програми

2012 - 2015 роки

8.

Етапи виконання Програми

I етап - 2012 рік;
II - 2013 - 2014 роки;
III - 2015 рік

9.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

міський обласний

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Всього - 3 млн. 350 тис. грн.
I етап - 2 млн. грн.;
II - 800 тис. грн.;
III - 550 тис. грн.

 

У тому числі:

 

 

Коштів міського бюджету

1675000 грн.

 

Коштів обласного бюджету

1675000 грн.


2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Міська Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2012 - 2015 роки (далі - Програма) розроблена службою у справах дітей Луцької міської ради з метою захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпеченні належних побутових умов проживання, надання фінансової допомоги для ремонту та придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. Програма передбачає комплекс заходів, які забезпечують виконання законів України "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866, інших нормативно-правових актів, спрямованих на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Станом на 10.05.2012 в місті Луцьку на первинному обліку перебуває 242 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування (дітей-сиріт - 74, дітей, позбавлених батьківського піклування - 168). З них перебувають: під опікою - 192 дитини, в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу - 12, в державних закладах - 38. Із загальної кількості дітей:

74 - мають житло на праві власності;

101 - мають житло на праві користування;

67- не мають житла.

Вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа дозволить молодим людям реалізувати і інші свої права, оскільки наявність житла - це міцний фундамент подальшої долі.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом після завершення терміну перебування в навчальних закладах, сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, допомоги у створенні належних побутових умов проживання шляхом надання фінансової допомоги для капітального ремонту житлових приміщень.

4. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Запровадження та втілення ефективних форм підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, щодо забезпечення житлом.

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми дасть змогу:

- створити належні умови для соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа;

- забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа після закінчення їх перебування в сім'ях піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, в навчальних закладах.

6. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Основними шляхами та засобами розв'язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в місті є:

- створення умов для збереження в задовільному стані закріпленого за дітьми житла та житла, яке належить їм на праві приватної власності, на період їх перебування під опікою/піклуванням, у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, державних закладах;

- забезпечення проведення капітального ремонту житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа;

- забезпечення позачергово житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які повертаються до місця свого постійного проживання (первинного обліку) від опікунів/піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, навчальних закладів і не мають житла.

Програма надасть змогу сконцентрувати зусилля місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, меценатів на виконання зазначених завдань та забезпечити ефективне здійснення державної політики в галузі соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Строк дії Програми - 2012 - 2015 роки.

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно під час формування та затвердження міського бюджету. Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського, обласного бюджетів та позабюджетних коштів.

7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування здійснюється за рахунок:

- коштів міського бюджету (з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках державних, обласних та галузевих програм, що реалізуються);

- коштів обласного бюджету;

- інших джерел надходження.

Для реалізації Програми кошти надходять з міського та обласного бюджету на рахунок виконавчого комітету Луцької міської ради.

Використання коштів проводиться на підставі кошторису та інших підтверджуючих документів.

N
з/п

Зміст заходу

Відповідальний

Термін виконання

Джерела фінансування

Орієнтований обсяг фінансування по роках, тис. грн.

2012

2013

2014

2015

1

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа після завершення перебування в сім'ях піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, навчальних закладах

Виконавчий комітет

2012 - 2015 роки

міський бюджет

950 тис.

150 тис.

150 тис.

200 тис.

обласний бюджет

950 тис.

150 тис.

150 тис.

200 тис.

2

Виділення коштів на ремонт житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

Виконавчий комітет

2012 - 2015 роки

міський бюджет

50 тис.

50 тис.

50 тис.

75 тис.

обласний бюджет

50 тис.

50 тис.

50 тис.

75 тис.


8. ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ, ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ТА ОСІБ З ЇХ ЧИСЛА

1. Проводити моніторинг наявності житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які були влаштовані до державних закладів, під опіку/піклування, в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу.

служба у справах дітей
термін виконання: 2012 - 2015 роки


2. Створити комісію, яка буде проводити обстеження житла та складати проектно-кошторисну документацію на проведення необхідних ремонтних робіт.

управління капітального будівництва;
служба у справах дітей
термін виконання: 2012 рік


3. Проводити оцінку потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають на території міста, щодо забезпечення їх власним житлом.

служба у справах дітей
термін виконання: 2012-2015 роки


4. Розробити положення про оренду майна дітей, які перебувають у державних закладах і мають власне житло.

служба у справах дітей;
відділ реєстру житлового фонду департаменту ЖКГ
термін виконання: 2012 рік


5. При влаштуванні дітей під опіку (піклування), в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу чи державний дитячий заклад, в разі наявності в дитини житла, в обов'язковому порядку призначати опікуна (піклувальника) над цим житлом.

служба у справах дітей
термін виконання: 2012-2015 роки


6. Забезпечувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, або завершення терміну піклування над такими дітьми у разі відсутності в них житла.

відділ реєстру житлового фонду департаменту ЖКГ;
служба у справах дітей;
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
термін виконання: 2012 - 2015 роки


7. Надавати фінансову допомогу дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, які повертаються з навчальних закладів, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей і мають власне житло для капітального ремонту житлових приміщень.

управління фінансів та бюджету;
управління капітального будівництв
термін виконання: 2012 - 2015 роки


8. Під час встановлення опіки/піклування проводити роз'яснювальну роботу з потенційними опікунами щодо можливості забезпечення підопічних дітей житлом.

служба у справах дітей;
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
термін виконання: 2012 - 2015 роки


9. Надавати консультації та сприяти своєчасному виготовленню правовстановлюючих документів на житло та інше майно, цінні папери, грошові заощадження, спадкоємцями яких є діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування.

служба у справах дітей;
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
управління земельних ресурсів;
управління містобудування та архітектури;
департамент житлово-комунального господарства
термін виконання: 2012 - 2015 роки


10. Здійснювати контроль за додержанням опікунами (піклувальниками), прийомними батьками та батьками-вихователями житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, при здійсненні операцій з відчуження жилих приміщень та купівлі нового житла.

служба у справах дітей
термін виконання: 2012 - 2015 роки


11. Контролювати належне виконанням опікунами (піклувальниками), прийомними батьками та батьками-вихователями обов'язків по управлінню житлом та майном підопічних дітей та його збереженням.

служба у справах дітей
термін виконання: 2012 - 2015 роки


12. Створити електронний реєстр майна та житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа і постійно його поновлювати.

служба у справах дітей;
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
термін виконання: 2012 - 2015 роки


 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

Перший заступник міського голови

С. Кравчук

Начальник служби
у справах дітей

Ф. Шульган

Начальник юридичного відділу

М. Мартіросян

Головний спеціаліст відділу
секретаріату міської ради

Л. Павловська

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали