Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про можливість визначити себе резидентом України

lign=center>

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.11.2010 р. N 12299/6/17-0716

(Витяг)

<...>

Порядок визначення резидентського статусу фізичної особи регулюється підпунктом 1.20.1 пункту 1.20 статті 1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. N 889 (далі - Закон N 889). Зазначений підпункт включає перелік підстав, наявність яких у фізичної особи дає їй можливість визначити себе резидентом України.

Так, пп. 1.20.1 п. 1.20 ст. 1 Закону N 889 встановлено, що з метою оподаткування нерезидентом вважається фізична особа, яка не є резидентом. Фізична особа - резидент відповідно до цього підпункту - це фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

Згідно з Цивільним кодексом України (ст. 29) місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання у ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

Згідно із ст. 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" від 11.12.2003 р. N 1382-IV (далі - Закон N 1382) вільний вибір місця проживання чи перебування - це право громадянина України, а також іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, на вибір адміністративно-територіальної одиниці, на території якої вони хочуть проживати чи перебувати. Місцем проживання фізичної особи Законом N 1382 визначено адміністративно-територіальну одиницю, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік. Відповідно до ст. 6 Закону N 1382 іноземець чи особа без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, зобов'язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання. При цьому згідно із ст. 3 цього Закону відомості про місце проживання мають бути внесені до паспортного документа із зазначенням адреси житла та внесення цих даних у реєстраційний облік, що здійснюється відповідним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації.

Також пп. 1.20.1 п. 1.20 ст. 1 Закону N 889 передбачено, що у разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

При цьому відповідно до ст. 1 Закону N 889 податковий (звітний) період - це проміжок часу, який розпочинається з першого календарного дня першого місяця такого періоду та закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду. Податковий (звітний) рік розпочинається 1 січня поточного року і закінчується 31 грудня поточного року. Враховуючи те, що у платників податку (як резидентів, так і нерезидентів), оподатковуваним доходом є будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню згідно з цим Законом, нарахований (виплачений) на його користь протягом звітного податкового періоду, а також наведені норми Закону N 1382, статус резидента України визначається виключно в межах звітного податкового (календарного) року.

Постійне місце проживання - це місце проживання на території будь-якої держави не менше одного року громадянина, який не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом будь-якого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов'язків або зобов'язань за договором (контрактом) (ст. 1 Закону N 1382).

Також відповідно до пп. 1.20.1 п. 1.20 ст. 1 Закону N 889 достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому цим Законом, або її реєстрація як самозайнятої особи. Однак, враховуючи те, що Закон N 889 не містить порядку самостійного визначення фізичною особого місця проживання на території України, а також те, що визначення терміну "основне місце проживання" взагалі відсутнє у законодавстві України, при виконанні цієї норми Закону N 889 слід керуватися нормами іншого спеціального та/або загального цивільного законодавства (зокрема, зазначеного вище).

Видана іноземцю на підставі Закону України "Про імміграцію" від 07.06.2001 р. N 2491-III посвідка на постійне проживання в Україні є лише дозволом на постійне проживання в Україні і не підтверджує факт проживання (постійного проживання) іноземця в Україні. Закон N 889 не містить норм щодо автоматичного набрання іноземцями статусу резидента України та не надає податковому агенту права та/або не покладає на нього обов'язок щодо визначення резидентського статусу фізичної особи - платника податку.

Якщо фізична особа - іноземець самостійно вирішує визначити себе резидентом України у поточному році, вона має подати письмову заяву до податкового органу за місцем її проживання в Україні (за місцем податкової адреси) з проханням вважати її резидентом для цілей оподаткування податком з доходів фізичних осіб у звітному податковому році. Для зручності платникам податку - іноземцям пропонується оформлювати заяву до податкового органу за примірною формою, наведеною у наказі ДПА України "Про затвердження примірних форм Заяви фізичної особи - іноземця про самостійне визначення резидентського статусу та Повідомлення працедавця про самостійне визначення фізичною особою - іноземцем резидентського статусу" від 05.10.2004 р. N 581 (далі - наказ N 581). Всі зазначені в заяві дані мають бути документально підтверджені копіями відповідних документів.

Про факт самостійного обрання (визначення) фізичною особою - іноземцем статусу резидента України орган державної податкової служби видає письмове повідомлення за формою, наведеною у наказі N 581, в якому зазначає податковий період (місяць), з якого іноземець самостійно (згідно із його заявою) визначив себе резидентом України.

 

Заступник Голови  

С. Лекарь 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали