ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.09.2017 р. N 23766/7/99-99-14-03-03-17

Про набуття чинності наказу Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658

Державна фіскальна служба України повідомляє, що у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2017 року за N 1021/30889 зареєстровано наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків" від 21 липня 2017 року N 658 (Наказ N 658) (далі - Наказ N 658), який буде опубліковано у "Офіційному віснику України" від 08.09.2017 р. N 70 та набуде чинності через 10 днів з дня, що настає за днем його офіційного опублікування.

Зазначений наказ був розроблений з метою приведення Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 р. N 1204 (Порядок N 1204), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.01.2016 р. за N 124/28254 (далі - Порядок N 1204), у відповідність до змін, що відбулися у законодавстві України, зокрема у зв'язку з внесенням до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) змін Законом України від 21 грудня 2016 року N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" (Закон N 1797-VIII) (далі - Закон N 1797), а також вдосконалення діючих форм податкових повідомлень-рішень.

Зокрема, слід звернути увагу на такі зміни у порядку надіслання податкових повідомлень-рішень платникам податків:

1. Підписання документа здійснюється керівником органу державної фіскальної служби (його заступником або уповноваженою особою) - за наслідками податкового контролю (пункт 86.8 статті 86 Кодексу), керівником органу державної фіскальної служби (особою, що виконує його обов'язки) - за наслідками перевірок, що здійснюються відповідно до Митного кодексу України (пункт 12 статті 354 Митного кодексу ( N 4495-VI)).

2. Передбачена законодавча можливість складання та надсилання податкових повідомлень-рішень в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису (п. 42.4 ст. 42 Кодексу). Проте слід звернути увагу, що фактичне виконання цієї норми буде можливим після внесення змін до відповідного програмного забезпечення та впровадження електронного кабінету платника.

3. Всі форми податкових повідомлень-рішень викладено у новій редакції у зв'язку із вдосконаленням їх структури та заміною в них приміток щодо вручення, оскарження, наслідків невиконання податкових повідомлень-рішень, нарахування пені тощо.

4. Податкові повідомлення-рішення форми "Н" (додаток 13 (Наказ N 658)) та "ПН" (додаток 14 (Наказ N 658)) доповнені новими нормами.

Так, у зв'язку із змінами до пункту 58.1 статті 58 Кодексу передбачено обов'язок контролюючого органу відображати у податкових повідомленнях-рішеннях попередження платника податків про необхідність складення та реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податкової накладної (Наказ N 1307) / розрахунку коригування до неї (Наказ N 1307) у випадках, визначених Кодексом.

Крім того, Законом N 1797 (Закон N 1797-VIII) дещо змінено порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій у разі виявлення фактів відсутності реєстрації податкових накладних (Наказ N 1307) в ЄРПН, невиправлення помилок, допущених під час зазначення обов'язкових реквізитів податкової накладної (пункти 1201.2, 1201.3 статті 1201 Кодексу).

Зокрема, згідно з абзацом першим пункту 1201.2 статті 1201 Кодексу відсутність реєстрації протягом граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу ( N 4495-VI), податкової накладної (Наказ N 1307) та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної (Наказ N 1307) в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою), що зазначена у податковому повідомленні-рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу, - тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість, зазначеної у такій податковій накладній та/або розрахунку коригування до податкової накладної або від суми податку на додану вартість, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну на таку операцію не складено.

У зв'язку з цим форму "ПН" (Наказ N 658) доповнено відповідними рядками щодо попередження про необхідність складення та реєстрації у ЄРПН податкової накладної (Наказ N 1307) / розрахунку коригування до неї (Наказ N 1307), у випадках, визначених Кодексом, та застосування передбачених пунктом 1201.2 статті 1201 Кодексу штрафних санкцій:

"у зв'язку з чим попереджено про необхідність скласти та/або зареєструвати податкові накладні (Наказ N 1307) / розрахунки коригування (Наказ N 1307) у строк, визначений пунктом 1201.2 статті 1201 Податкового кодексу України та згідно зі статтею 1201 Податкового кодексу України, застосовано штраф в розмірі 50 % у сумі
_______ грн. __________ коп."
                                           (вказати суму штрафу словами)

В той же час відповідно до абзацу другого пункту 1201.2 статті 1201 Кодексу відсутність реєстрації в ЄРПН податкової накладної (Наказ N 1307) та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної (Наказ N 1307), зазначених в абзаці першому цього пункту, після спливу 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податку податкового повідомлення-рішення, - тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній та/або розрахунку коригування до податкової накладної або від суми податку на додану вартість, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну на таку операцію не складено.

У зв'язку з цим одночасно доповнено форму "Н" (Наказ N 658) додатковими рядками щодо застосування штрафних санкцій за невиконання надісланого за результатами перевірки податкового повідомлення-рішення форми "ПН" (Наказ N 658) в частині попередження про необхідність складення та реєстрації податкових накладних (Наказ N 1307), а саме:

"встановлено відсутність реєстрації протягом граничного строку, передбаченого абзацом другим пункту 1201.2 статі 1201 Податкового кодексу України, податкових накладних (Наказ N 1307) / розрахунків коригування (Наказ N 1307) на суму ПДВ
__
                            (вказати суму податкових зобов'язань з податку на додану вартість в таких податкових накладних (Наказ N 1307)
                                 (
розрахунках коригування (Наказ N 1307)) або суму податку на додану вартість, нарахованого за операцією
                                                                з постачання товарів/послуг, щодо якої застосовується штраф)
після отримання податкового повідомлення-рішення
__
                                                                    (номер, дата складання податкового повідомлення-рішення)
та застосовано штраф в розмірі 50 % у сумі
_______ грн. __________ коп."
                                                 (вказати суму штрафу словами)

5. Податкове повідомлення-рішення форми "Р" (додаток 2 (Наказ N 658)) доповнено графою щодо нарахування за наслідками перевірок сум пені відповідно до Податкового кодексу (крім пені, передбаченої статтею 129 Кодексу).

Крім того, з метою більш чіткого визначення випадків, у яких платникам податків надсилаються податкові повідомлення-рішення форми "Р" (Наказ N 658) та форми "ПС" (додаток 11 (Наказ N 658)), до пункту 2 розділу II Порядку N 1204 (Порядок N 1204) внесено зміни в частині уточнення випадків, коли за наслідками перевірок надсилається податкове повідомлення форми "Р".

Слід звернути увагу, що починаючи з дати набрання чинності Наказу N 658 (Наказ N 658) податкові повідомлення-рішення повинні бути складені та надіслані (вручені) платникам податків за формами згідно з додатками до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків (Порядок N 1204) з урахуванням змін, внесених Наказом N 658.

При цьому, до внесення змін до програмного забезпечення в частині оновлення форм податкових повідомлень-рішень, до IC "Податковий блок" здійснюється лише внесення даних щодо їх реєстрації, визначених ними сум податкових зобов'язань та штрафних (фінансових) санкцій, а також процедури узгодження.

З огляду на викладене, необхідно негайно довести зазначене до відома всіх працівників структурних підрозділів та забезпечити неухильне дотримання вимог Порядку N 1204 (Порядок N 1204) з урахуванням змін, внесених Наказом N 658 (Наказ N 658), при складанні та надісланні (врученні) податкових повідомлень-рішень платникам податків.

<...>

 

Директор Департаменту аудиту

Н. Рубан
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали