Додаткова копія: Про надання додаткових пільг та гарантій сім'ям Героїв Небесної Сотні

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 3 березня 2016 року N 118/118

Про надання додаткових пільг та гарантій сім'ям Героїв Небесної Сотні

Відповідно до статей 24, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини четвертої статті 2 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", з метою встановлення додаткових соціальних гарантій сім'ям Героїв Небесної Сотні Київська міська рада вирішила:

1. Надавати щорічно матеріальну допомогу членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, та щомісячну адресну матеріальну допомогу малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, у порядку згідно з додатком 1.

2. Забезпечувати надання щомісячної адресної матеріальної допомоги членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг у порядку згідно з додатком 2.

3. Надавати компенсацію витрат на стаціонарне лікування членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, у порядку згідно з додатком 3.

4. Надавати додаткові гарантії та пільги у сфері освіти киянам - членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, у порядку згідно з додатком 4.

5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям:

5.1. У межах повноважень забезпечити реалізацію цього рішення.

5.2. Щорічно переглядати та затверджувати граничний розмір щорічної матеріальної допомоги членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, щомісячної адресної матеріальної допомоги малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, щомісячної адресної матеріальної допомоги членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг.

5.3. Щорічно при формуванні бюджету міста Києва передбачати видатки на реалізацію додаткових гарантій, передбачених цим рішенням.

6. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
03.03.2016 N 118/118

Порядок
надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, та щомісячної адресної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності

1. Цей Порядок визначає механізм надання членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі - Революція Гідності), а також членам сімей киян, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності, за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва в межах видатків на відповідний рік:

щорічної матеріальної допомоги членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності (далі - щорічна матеріальна допомога);

щомісячної адресної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності (далі - щомісячна матеріальна допомога).

2. До членів сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, належать:

- дружина (чоловік);

- неповнолітні діти;

- батьки;

- особи, які на час загибелі (смерті) зазначених осіб перебували на їх утриманні.

До членів сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, на яких поширюється чинність цього Порядку, також належать:

- неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;

- рідні малолітні, неповнолітні брати та сестри;

- особи, які знаходились під їх опікою або піклуванням.

3. Щорічна матеріальна допомога надається членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, на підставі заяви, до якої додаються:

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- копія документа, що підтверджує родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо).

4. Щомісячна адресна матеріальна допомога неповнолітнім дітям (пасинкам, падчеркам) киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, надається на підставі заяви одного з батьків або особи, що їх замінює, до якої додаються:

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини, пасинка, падчерки;

- копія документа, що посвідчує усиновлення.

5. Щорічна та щомісячна матеріальна допомога надається на підставі наданих документів, передбачених цим Порядком, відповідно до наказу директора Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не пізніше 10 днів з моменту реєстрації відповідної заяви.

Документи, зазначені у пунктах 3 та 4 цього Порядку, подаються в оригіналах для звірки з копіями.

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) додає до зазначених у пунктах 3 та 4 цього Порядку документів інформацію про наявність у Списку осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року N 278.

6. Виплата щомісячної адресної матеріальної допомоги припиняється з моменту досягнення дітьми 18-річного віку.

У разі їх навчання за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах виплата щомісячної адресної матеріальної допомоги продовжується до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

7. Матеріальна допомога у грошовому вигляді виплачується шляхом її перерахування на рахунок банку, що зазначений одержувачем виплати, або поштовим переказом через відділення зв'язку за місцем проживання одержувача.

8. Облік громадян, які звертаються за отриманням допомоги, здійснює Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
03.03.2016 N 118/118

Порядок
надання щомісячної адресної матеріальної допомоги членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг

1. Цей Порядок визначає механізм покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, шляхом надання їм щомісячної адресної матеріальної допомоги (далі - матеріальна допомога) за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва у межах видатків на відповідний рік.

2. Матеріальна допомога надається на оплату житлово-комунальних послуг (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення та вивезення побутових відходів та рідких нечистот) у межах норм споживання житлово-комунальних послуг (соціальна норма житла, соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами), встановлених для громадян, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" (Постанова N 409).

4. До членів сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, належать:

- дружина (чоловік);

- неповнолітні діти;

- батьки;

- особи, які на час загибелі (смерті) зазначених осіб перебували на їх утриманні.

До членів сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, на яких поширюється чинність цього Порядку, також належать:

- неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;

- рідні малолітні, неповнолітні брати та сестри;

- особи, які знаходились під їх опікою або піклуванням.

5. Для призначення матеріальної допомоги члени сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, звертаються до управління праці та соціального захисту населення районної в місті Києві державної адміністрації за місцем реєстрації.

У разі зміни місця проживання отримувач допомоги зобов'язаний про це повідомити управлінню праці та соціального захисту населення районної в місті Києві державної адміністрації за місцем отримання допомоги.

6. Матеріальна допомога призначається на підставі заяви, до якої додаються такі документи:

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- довідка про склад сім'ї (форма N 3);

- копія документа, що підтверджує родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо);

- копія свідоцтва про смерть (для членів сім'ї загиблих);

- оригінали документів, які підтверджують сплату житлово-комунальних послуг (за необхідності).

Документи, зазначені у цьому пункті, подаються також в оригіналах для звірки з копіями.

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) додає до вказаних документів інформацію про наявність особи, члени сім'ї якої звернулися за матеріальною допомогою, у Списку осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року N 278.

7. У разі зміни обставин, які впливають на розмір матеріальної допомоги (зміна складу сім'ї, смерть тощо), управліннями праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій здійснюється перерахунок розміру матеріальної допомоги з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли відповідні обставини.

9. Матеріальна допомога у грошовому вигляді виплачується шляхом її перерахування на рахунок банку, що зазначений одержувачем виплати.

10. Облік громадян, які звертаються за матеріальною допомогою, здійснюють управління праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій за місцем реєстрації заявників.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
03.03.2016 N 118/118

Порядок
компенсації витрат на стаціонарне лікування членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності

1. Порядок визначає механізм надання за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва в межах видатків на відповідний рік, компенсації витрат на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в стаціонарних умовах, ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока (далі - компенсація витрат на стаціонарне лікування) членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності.

2. До членів сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, належать:

- дружина (чоловік);

- неповнолітні діти;

- батьки;

- особи, які на час загибелі (смерті) зазначених осіб перебували на їх утриманні.

До членів сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, на яких поширюється чинність цього Порядку, також належать:

- неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;

- рідні малолітні, неповнолітні брати та сестри;

- особи, які знаходились під їх опікою або піклуванням.

3. Для компенсації витрат на стаціонарне лікування подається заява, до якої додаються:

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- копія документа, що підтверджує родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо);

- довідки медичного закладу, що підтверджують проведене стаціонарне лікування;

- фінансовий документ про оплату стаціонарного лікування членом сім'ї киянина, який загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності.

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) додає до вказаних документів інформацію про наявність особи, члени сім'ї якої звернулися за матеріальною допомогою, у списку осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року N 278.

4. Попереднє опрацювання поданих заявником документів здійснюється Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який перевіряє подані документи на відповідність переліку документів, передбаченому цим Порядком.

У разі, коли до заяви додаються не всі необхідні документи, Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє заявнику в той же день про документи, які необхідно подати.

5. Для розгляду питань щодо компенсації витрат на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока, членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) утворюється комісія.

Положення про комісію та її персональний склад затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

До персонального складу комісії мають бути включені фахівці з відповідних питань.

6. Розмір компенсації витрат на стаціонарне лікування визначається комісією в кожному конкретному випадку та не може перевищувати 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня року, в якому комісією прийнято рішення про компенсацію вказаних витрат.

До компенсації витрат не включаються витрати на оплату банківських послуг.

7. При розгляді питань комісією також враховується обсяг бюджетних призначень на ці цілі, а також висновок профільного позаштатного спеціаліста Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з приводу захворювання та із зазначенням закладів охорони здоров'я, які здійснюють лікування, та його вартості.

8. На підставі поданих заявником документів та рішення комісії Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) готується та подається проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо компенсації витрат на стаціонарне лікування.

Рішення про відмову у компенсації витрат на стаціонарне лікування має бути обґрунтованим.

9. Компенсація витрат на стаціонарне лікування надається не пізніше 14 календарних днів з моменту реєстрації заяви, документів за наявності коштів на зазначені цілі та виплачується поштовим переказом через відділення зв'язку за місцем проживання заявника або шляхом перерахування коштів на банківський рахунок, відкритий на ім'я заявника.

10. У разі смерті одержувача в проміжок часу від подачі документів до моменту її одержання, виплата допомоги членам сім'ї одержувача не проводиться, а призначена до виплати сума до складу спадщини не включається.

11. Облік громадян, які звертаються за допомогою, здійснює Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток 4
до рішення Київської міської ради
03.03.2016 N 118/118

Порядок
реалізації додаткових гарантій та пільг у сфері освіти членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації додаткових гарантій у сфері освіти членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва в межах видатків на відповідний рік.

2. До додаткових гарантій та пільг у сфері освіти членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, належать:

2.1. Першочергове влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

2.2. Додаткова пільга щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

2.3. Додаткова пільга щодо плати за харчування учнів 5 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

3. Члени сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, мають право на першочергове влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, на підставі документів, які підтверджують наявність пільги.

Першочерговий прийом дітей до дошкільних навчальних закладів здійснюється у передбаченому законодавством України порядку.

Першочергове влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів здійснюється із дотриманням Порядку електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 березня 2014 року N 184 (Порядок N 184), зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 09 квітня 2014 року за N 6/1059.

4. Додаткова пільга щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, із сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, щороку передбачається районними в місті Києві державними адміністраціями за рахунок коштів бюджету міста Києва.

5. Харчування учнів 5 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, із числа дітей із сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, здійснюється безкоштовно.

6. Підставою для надання додаткової пільги щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, та додаткової пільги щодо плати за харчування учнів 5 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, із числа дітей із сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, є документи, які підтверджують наявність пільги.

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) доводить до відома Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій Список осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року N 278.

7. Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій здійснюють організаційне та методичне забезпечення реалізації додаткових гарантій та пільг у сфері освіти членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності.

 

Київський міський голова

В. Кличко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали