ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.01.2012 р. N 11.1/7-12.1/627-ЕП

Начальникам Київської регіональної митниці, митниць

Про надання роз'яснень

У Департаменті організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України розглянуто лист товариства з обмеженою відповідальністю "ІН ТАЙМ" від 13.12.2011 N 20Н/12 щодо можливості декларування товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях, із використанням бланк-пачки СР 72 (Супровідна адреса/Митна декларація).

За результатами розгляду та з питань, що належать до компетенції Департаменту організації митного контролю та оформлення, повідомляємо.

Порядком і умовами здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1948 /зі змінами/ (далі - Порядок), встановлено:

· товари та інші предмети (крім особистих листів громадян) підлягають декларуванню митним органам (пункт 6);

· для декларування використовуються:

а) уніфіковані міжнародні документи, форми яких установлено актами Всесвітнього поштового союзу:

митна декларація CN 23, використання якої обов'язкове під час переміщення (пересилання) посилок, міжнародних згрупованих поштових відправлень з позначкою "Консигнація" і відправлень "EMS" та можливе у разі переміщення (пересилання) відправлень з оголошеною цінністю;

митна декларація CN 22, використання якої обов'язкове під час переміщення (пересилання) дрібних пакетів, мішків "М" і відправлень "EMS" з вкладенням письмової кореспонденції та можливе у разі пересилання бандеролей;

б) вантажна митна декларація - у разі пересилання громадянами у відправленнях товарів та інших предметів, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кілограмів, а також в інших випадках, передбачених законодавством (пункт 7);

· у разі недекларування відправником товарів та інших предметів або відсутності митної декларації CN 23 (CN 22) до відправлення, що надійшло на адресу громадянина чи відправляється за межі митної території громадянином, працівник оператора під час митного огляду складає акт про наявні у відправленні товари та інші предмети за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації (пункт 8).

Разом з цим, згідно з пунктом 3 статті V (Змінена стаття 22) "Акти союзу" Восьмого додаткового протоколу до Статуту Всесвітнього поштового союзу, вчиненого 12 серпня 2008 року в м. Женеві та ратифікованого Законом України від 06.07.2011 N 3595-VI (Протокол N 3595-VI):

"3. Всесвітня поштова конвенція, Регламент письмової кореспонденції й Регламент поштових посилок охоплюють норми, що застосовуються до міжнародної поштової служби, а також положення, що стосуються служби письмової кореспонденції та служби поштових посилок. Ці акти є обов'язковими для всіх країн-членів. Країни-члени забезпечують виконання їхніми призначеними операторами зобов'язань, що випливають з Конвенції та її Регламентів".

Довідково. Відповідно до статей РП 122, РП 123, РП 172, РП 217 Регламенту поштових посилок (Женева, 2008 р.),

"Стаття РП 122 "Формальності, що виконуються відправником"

1. До кожної посилки повинна додаватись супровідна адреса СР 71 або як частина бланка-пачки СР 72, або як єдиний бланк СР 71.

2. До кожної посилки додається митна декларація CN 23 або як єдиний бланк, або як частина бланка-пачки СР 72. У ній повинно докладно зазначатись вкладення посилки. Відомості загального характеру неприпустимі. Митна декларація CN 23 повинна прикріплюватись до посилки із зовнішнього боку, способом, що виключає втрату.

3. Якщо призначені оператори заздалегідь домовляються, то митні дані, що вказують відповідно до інструкцій митної декларації CN 23, включаючи прізвища й адреси відправника й адресата, можуть направлятися електронною поштою призначеному операторові країни призначення. Призначений оператор країни подання може повідомити всі або частину вищезгаданих даних митній адміністрації країни подання для експорту, а призначений оператор країни призначення може повідомити всі або частину вищезгаданих даних митній адміністрації країни призначення для імпорту.

4. Використання даних, зазначених у паперовому варіанті митної декларації CN 23, згаданих у вищенаведеному параграфі 3, обмежується процедурами, що стосуються обміну поштою, або митними процедурами при експорті або імпорті поштових відправлень. Ці дані не можуть використовуватися для будь-яких інших цілей.

5. Всі положення статті РП 146 також застосовуються до даних, зазначених у паперовому варіанті митної декларації CN 23, про який говориться у вищенаведеному параграфі 3. У випадку розбіжності між даними, зазначеними в митній декларації CN 23, і електронними даними, наданими відповідно до положень вищенаведеного параграфа 3, митною декларацією буде вважатися бланк митної декларації CN 23.

6. Відправник може також додавати до супровідної адреси будь-який документ (рахунок, ліцензію на вивезення, ліцензію на ввезення, посвідчення про походження, санітарне посвідчення і т. ін.), необхідний для митного огляду в країні подання та в країні призначення.

7. Адреса відправника й адреса одержувача, а також всі інші дані, зазначені відправником, повинні бути однаковими на посилці і на супровідній адресі. У разі розбіжності дійсними вважаються дані, зазначені на посилці.";

"Стаття РП 123 "Указівки відправника при поданні"

1. При поданні посилки відправник повинен зазначити, як потрібно вчинити з цією посилкою у разі невручення її адресатові. Для цього ставиться хрестик у відповідній графі на супровідній адресі.

2. Він може дати тільки одну з таких указівок:

2.1. негайно повернути відправнику найбільш економічним чи повітряним шляхом;

2.2. повернути відправнику найбільш економічним чи повітряним шляхом після закінчення терміну, що не може перевищувати термін зберігання, установлений в країні призначення;

2.3. дослати посилку самим економічним чи повітряним шляхом для видачі адресату;

2.4. відправник від посилки відмовився.

3. Призначені оператори країни подання мають право не дозволяти всі указівки, згадані в § 2. У цьому разі вони скорочують кількість граф. Однак вони завжди повинні застосовувати указівки, наведені в § 2.1 і 2.4. Відправнику дозволяється зазначати або друкувати в супровідній адресі тільки одну з передбачених указівок. Указівка, зазначена на супровідній адресі, повинна відтворюватись на самій посилці або за допомогою копії супровідної адреси СР 71 чи "адресного ярлика" бланка СР 72, або іншим способом при дотриманні указівки, наведеної на цьому бланку. Вона повинна бути французькою мовою чи мовою, відомою в країні призначення.

4. Якщо відправник хоче виключити будь-яке перенаправлення, то на посилці і супровідній адресі повинна бути відмітка "Ne pas rйexpйdier" ("Не перенаправляти"), написана французькою мовою чи мовою, відомою в країні призначення.

5. Посилки повертаються без повідомлення, якщо відправник не дав указівок або якщо вони є суперечливими.";

"Стаття РП 172 "Пересилання супровідних документів до посилок"

1. Супровідні документи, згадані в статті РП 122.1 і 2, повинні прикріплюватися до відповідних посилок.

2. Бланк-пачка СР 72 прикріплюється до посилки.

3. Якщо бланк-пачка СР 72 не може бути прикріплений до посилки чи якщо до посилки додаються документи, що не належать до пачки, супровідні документи повинні вкладатися в самосклейний прозорий конверт СР 91 чи СР 92. Цей конверт прикріплюється до посилки.

4. У разі потреби таким же способом пересилаються бланки поштових переказів з післяплатою, франкові квитанції і повідомлення про вручення.

5. Призначені оператори країн подання і призначення можуть домовлятися про те, щоб супровідні документи додавалися до посилкової карти.

6. У разі, передбаченому в § 5, зацікавлені призначені оператори можуть домовлятися між собою про направляння посилкової карти і супровідних документів в установу обміну країни призначення повітряним шляхом.

7. Якщо неможливо прикріпити бланк-пачку СР 72 чи прозорий самоклейовий конверт до посилок через розміри цих останніх чи характеру їхньої упаковки, то супровідні документи міцно прикріплюються до відповідних посилок.

8. Призначені оператори, неспроможні використовувати самоклейові прозорі конверти, можуть додавати супровідні документи, міцно прикріплюючи їх до посилок.

9. Призначені оператори країн подання і призначення можуть домовлятися про те, щоб супровідні документи до посилок, що обмінюються у прямих депешах, направлялися будь-яким іншим способом за їхнім розсудом.";

"Стаття РП 217 "Бланки"

1. Бланки повинні відповідати доданим при цьому зразкам.

2. Текст, колір і розміри бланків, а також інші характеристики такі, як місце, що відведене для запису штрих-коду, повинні відповідати вимогам даного Регламенту. У всіх випадках, коли на поштовому бланку потрібно вказати установу обміну, слід дотримуватися правил, які обумовлені в статті РП 161.16.

3. Бланки, що використовуються клієнтурою, повинні містити підрядковий переклад французькою мовою, якщо вони не надруковані цією мовою.

4. Бланки для використання призначеними операторами повинні складатися французькою мовою з підрядковим перекладом чи без такого, якщо тільки зацікавлені призначені оператори не домовляться безпосередньо про інший порядок.

5. Бланки, а також, їхні копії повинні заповнюватися таким чином, щоб текст легко читався. Початковий бланк пересилається відповідному призначеному операторові чи найбільш зацікавленій стороні.

6. Бланками, що використовуються клієнтурою, вважаються наступні:

CN 07 (Повідомлення про вручення/одержання/оплату/запис);

CN 08 (Рекламація);

CN 11 (Франкова квитанція);

CN 17 (Заява про повернення, зміну чи виправлення адреси, про анулювання чи зміну суми післяплати);

CN 23 (Митна декларація);

CN 29 (Ярлик "Післяплата");

CN 29тер (Купон для відправлень післяплатою);

CN 30 (Ярлик "R" разом з найменуванням установи подання, номером відправлення і трикутником з відміткою "Післяплата");

СР 71 (Супровідна адреса);

СР 72 (Бланк-пачка) (Супровідна адреса/Митна декларація);

СР 95 (Ярлик "Післяплата").".

Згідно зі статтею 7 Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV /зі змінами/ законодавство України з питань митної справи складається з Конституції України, цього Кодексу, законів України та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, виданих на основі та на виконання Конституції України, цього Кодексу та законів України.

Якщо міжнародним договором України, укладеним в установленому законом порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, то застосовуються правила міжнародного договору.

 

Директор Департаменту організації
митного контролю та оформлення,
член колегії Держмитслужби України

С. М. Сьомка

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали