ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 13.03.2012 р. N 666/10/15-113

Про надання роз'яснення

Державна податкова служба у Запорізькій області за дорученням ДПС України розглянула лист та повідомляє наступне.

Відповідно допп. 146.16 ст. 146 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами і доповненнями) (далі - ПКУ), у разі ліквідації основних засобів за рішенням платника податку або в разі якщо з незалежних від платника податку обставин основні засоби (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації, або платник податку змушений відмовитися від використання таких основних засобів внаслідок загрози чи неминучості їх заміни, руйнування або ліквідації, платник податку у звітному періоді, в якому виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об'єкта основних засобів. Тобто до податкових витрат відноситься залишкова вартість об'єкта за даними податкового обліку.

При цьому, якщо при ліквідації основних засобів підприємство отримує товарно-матеріальні цінності (далі - ТМЦ), які можуть бути використані у господарській діяльності, а також реалізовані, то згідно з пп. 135.5.14 п. 135.5 ст. 135 ПКУ у звітному періоді визнання таких ТМЦ активами їх вартість включається до складу доходу, що враховується при обчисленні об'єкта оподаткування.

На підставі п. 8 та п. 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 N 246 (із змінами і доповненнями), придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. У разі, якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їх первісну вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися за справедливою вартістю з наступним коригуванням до первісної вартості.

Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 N 163 (із змінами і доповненнями)).

У разі реалізації таких ТМЦ або використанні їх при виготовленні продукції, за датою переходу покупцеві права власності на такі ТМЦ (продукцію) до складу доходу, що враховується при обчисленні об'єкта оподаткування, включається вартість таких цінностей, за якою вони продаються (безпосередньо чи у складі виробленої продукції) (пп. 135.4.1 п. 135.4 ст. 135; п. 137.1 ст. 137 ПКУ).

Що стосується витрат, то слід зазначити наступне:

- при подальшій реалізації таких ТМЦ вартість такої реалізації включається до складу доходів такого підприємства (пп. 135.4.1 п. 135.4 ст. 135; п. 137.1 ст. 137 ПКУ) без визнання витрат (раніше вартість отриманих ТМЦ амортизувалась у складі об'єкта основних засобів, а недоамортизована частина (при її наявності) віднесена до витрат на підставі п. 146.16 ст. 146 ПКУ);

- у разі використання ТМЦ при виготовленні продукції, їх вартість також не включається до складу собівартості такої продукції, так як підприємство фактично не понесло витрат на їх придбання (раніше вартість отриманих ТМЦ амортизувалась у складі об'єкта основних засобів, а недоамортизована частина (при її наявності) віднесена до витрат на підставіп. 146.16 ст. 146 ПКУ).

Аналогічний підхід щодо вищезазначених ТМЦ можливо застосовувати і у випадку ліквідації основних невиробничих засобів.

 

Заступник голови

С. О. Давидков

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали