Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про надання роз'яснення стосовно тривалості уроків в інклюзивних класах та функціональних обов'язків асистента вчителя

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ЛИСТ

від 05.02.2018 р. N 2.5-281

Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

У зв'язку із багаточисленними зверненнями батьків дітей з особливими освітніми потребами про надання роз'яснення стосовно тривалості уроків в інклюзивних класах, а також щодо функціональних обов'язків асистента вчителя інформуємо.

Згідно з пунктом 10 Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. N 872 (Постанова N 872) (далі - Порядок), навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану закладу загальної середньої освіти. Для учнів з особливими освітніми потребами може бути складений індивідуальний навчальний план, а розклад уроків складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх пізнавальної діяльності.

Також, відповідно до пункту 12 Порядку (Постанова N 872), для кожного такого учня складається індивідуальна програма розвитку дитини, яка забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає конкретні навчальні стратегії та підходи.

Тривалість уроків для учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах не відрізняється від тривалості уроку для інших учнів та згідно з частиною 5 статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин.

Наголошуємо, що 20 - 25 хвилин - це тривалість додаткового індивідуального корекційно-розвиткового заняття (35 - 40 хвилин - групового) (пункт 11 Положення (Постанова N 872)). Такі заняття визначені індивідуальною програмою розвитку дитини, проводяться вчителями-дефектологами (корекційними педагогами) і психологами закладу загальної середньої освіти та у разі потреби - додатково залученими фахівцями, з якими заклад загальної середньої освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори. Оплата таких занять здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. N 88 (Постанова N 88)).

Години, визначені в індивідуальній програмі розвитку для проведення корекційно-розвиткових занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження учнів з особливими освітніми потребами.

Стосовно посадових обов'язків асистента вчителя інформуємо, що основною функцією такого педагогічного працівника є співпраця з вчителем класу, що допомагає приділити увагу кожному учню під час освітнього процесу.

Окрім того, асистент вчителя допомагає учням з особливими освітніми потребами у виконанні навчальних завдань, залучає їх до різних видів навчальної діяльності. Такі фахівці у складі групи педагогічних працівників закладу освіти приймають участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини, адаптують навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей її навчально-пізнавальної діяльності.

На сьогодні, відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом МОН від 06.12.2010 N 1205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.2010 р. за N 1308/18603, у школах, де запроваджується інклюзивне навчання, може вводитися посада асистента вчителя для роботи з учнями з особливими освітніми потребами із розрахунку 0,5 ставки на клас, у якому навчаються такі діти.

Інформуємо, що Міністерством розроблено проект наказу про внесення змін до наказу МОН від 06.12.2010 N 1205, яким передбачено ведення ставки асистента вчителя на клас, а також введення до штатних нормативів закладів загальної середньої освіти посади вчителя-дефектолога.

Щодо індивідуального супроводження дитини під час навчання - згідно з абзацом 2 пункту 14 Порядку (Постанова N 872), освітні та соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в загальноосвітньому навчальному закладі задовольняються соціальними працівниками, батьками або особами, уповноваженими ними.

Забезпечення супроводу таких дітей може бути здійснено шляхом укладання відповідних угод між департаментами освіти та науки і департаментами соціального захисту населення. Також, за потреби, таку функцію може виконувати один із батьків або особа, визначена батьками в їхній письмовій заяві. Це співвідноситься із статтею 12 Закону України "Про охорону дитинства", згідно з якою на батьків покладається відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються діти із складними порушеннями розвитку, у тому числі діти з розладами аутичного спектра, синдромом Дауна, тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату тощо, зобов'язані забезпечити доступ до навчально-виховного процесу асистента дитини з числа батьків або осіб, які їх замінюють, з урахуванням вимог санітарного законодавства.

З повагою

 

Директор департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали