АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РЕКОМЕНДАЦІЙНІ РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 27.04.2017 р. N 7-рр

Про надання висновків у формі рекомендаційних роз'яснень щодо кваліфікації дій

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання відділу ринків адміністративних та загальних послуг Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери від 20.04.2017 N 130-08/24 та відповідні матеріали, встановив:

До Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) надійшла заява державного підприємства "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" (далі - Підприємство) від 27.03.2017 N 3929 про надання висновку на предмет відповідності дій Підприємства, що стосуються надання в користування геодезичних (метричних) даних положенням статей 6, 10, 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та статті 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", право на отримання якого закріплено статтею 14 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Відповідно до статті 14 Закону України "Про захист економічної конкуренції" висновки у формі рекомендаційних роз'яснень щодо відповідності дій суб'єктів господарювання положенням статей 6, 10, 13 цього Закону та статті 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" надаються суб'єктам господарювання з метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, підвищення передбачуваності його застосування на підставі наданої ними інформації.

Згідно з наданою інформацією: "Підприємство бере вагому участь у проваджені земельної реформи. Підприємство має авторське право на створену ним документацію із землеустрою.

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про землеустрій" розробники документації із землеустрою мають авторські права на створену ними документацію.

У свій час Підприємство здійснило розробку проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) на території Вінницької області, метричні дані з яких сьогодні бажають використовувати за плату на підставі письмових договорів суб'єкти господарювання в галузі розроблення землевпорядної документації".

За інформацією Підприємства: "Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України "Про захист економічної конкуренції" вимоги ст. 6 Закону не застосовуються до угод про передачу прав інтелектуальної власності або про використання об'єкта інтелектуальної власності в тій частині, в якій вони обмежують у здійсненні господарської діяльності сторону угоди, якій передається право, якщо ці обмеження не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про захист економічної конкуренції" вважається, що не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності обмеження стосовно обсягу прав, які передаються, строку та території дії дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також виду діяльності сфери використання, мінімального обсягу виробництва".

Також Підприємство зазначило, що: "статтею 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції" встановлено ряд ознак зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, які можуть бути підтверджені або не підтверджені шляхом моніторингових досліджень. Здійснити відповідні дослідження у підприємства можливості немає".

До заяви Підприємством надано: копію статуту, копію витягу з протоколу N 16 з розгляду кошторисної вартості землевпорядних робіт, звіт про фінансові результати за 2016 рік, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копію відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копію договору про надання права на користування метричними даними від 07.03.2017 N _А-89, копії договорів про взаємне надання права на користування метричними даними від 22.02.2017 N 1 та від 23.03.2017 N 3/100-А, платіжне доручення N 488.

За договором про надання права на користування метричними даними Підприємство надає суб'єкту господарювання, за плату, право на використання метричних даних формату СК-63, УСК-2000, паювання земель територіальної одиниці Вінницької області, а суб'єкт господарювання використовує надані права шляхом відтворення координат у сфері виготовлення документації із землеустрою в кількості 1 (одна) шт.

За договором про взаємне надання права на користування метричними даними Підприємство та суб'єкти господарювання надають один одному, за плату, право користування метричними даними розробника документації із землеустрою в системі координат СК-63, УСК-2000 (МСК-05), що були створені ними в процесі здійснення господарської діяльності. Використання координат, права на використання яких передані, здійснюються шляхом відтворення координат у сфері виготовлення документації із землеустрою при здійсненні господарської діяльності.

За депутатським запитом, адресованим Головою Верховної Ради України від 24.03.2017 N 11/10-886 та надісланим до Комітету дорученням Секретаріату Кабінету Міністрів України від 30.03.2017 N 12293/1/1-17, Головою Комітету надано доручення Вінницькому обласному територіальному відділенню Комітету від 07.04.2017 N 3/263 провести всебічне дослідження з порушеного у запиті народного депутата України Домбровського О. Г. питання, зокрема щодо відповідності законодавству про захист економічної конкуренції дій Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області, державного підприємства "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою", Вінницької регіональної філії Центру Державного земельного кадастру та державного підприємства "Поділлягеодезкартографія" у сфері землевпорядних послуг, у тому числі стосовно визначення становища державних підприємств "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою", "Поділлягеодезкартографія" та Вінницької регіональної філії Центру Державного земельного кадастру на ринку землевпорядних послуг.

На сьогодні дослідження триває і тому відсутні висновки щодо відповідності дій Підприємства законодавству про захист економічної конкуренції.

Крім того, наданих Підприємством копій документів недостатньо для висновку: чи підпадають під кваліфікацію статей 6, 10, 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та статті 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" дії, що стосуються надання в користування суб'єктам господарювання - землевпорядним організаціям -  геодезичних (метричних) даних.

Враховуючи наведене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та статтею 14 Закону України "Про захист економічної конкуренції", Антимонопольний комітет України надає державному підприємству "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" (вул. Келецька, 63, м. Вінниця, 21027, код ЄДРПОУ 00692127) такі висновки:

Наданої інформації недостатньо для надання висновку щодо відповідності або невідповідності дій, що стосуються надання в користування суб'єктам господарювання - землевпорядним організаціям - геодезичних (метричних) даних, положенням статей 6, 10, 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та статті 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Висновки надані виключно в межах і на підставі наданої у заяві інформації та доданих до неї документів.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково.
RSS канали