ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РАДА НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР

ПОСТАНОВА

від 4 листопада 1925 р.

Харків

Про надзвичайні сесії Найвищого Суду й округових судів УСРР

У звязку з переходом на трьохступневу систему управління, касуючи постанови ВУЦВК'у з 17 липня 1922 р. "Про надзвичайні сесії військових відділів Губревтрибуналів" (Зб. Уз. 1922 р., N 31, арт. 479), з 1 листопаду 1922 р., "Про надзвичайні сесії Губревтрибуналів" (Зб. Уз. 1922 р., ч. 46, арт. 688) і арт. 3 постанови з 16 грудня 1922 р., "Про надання чинности положенню про судоустрій УСРР" (Зб Уз. 1922 р., N 54, арт. 779) у частині, що до вищезгаданих постанов, Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів УСРР постановили надати чинности на території УСРР нижченаведеному положенню про надзвичайні сесії Найвищого Суду й округових судів УСРР, застосовуючи його до всіх справ, що мають бути розглянені на надзвичайних сесіях, але яких перед наданням йому чинности не розглянено.

 

Додаток


ПОЛОЖЕННЯ
про надзвичайні сесії Найвищого Суду й округових судів УСРР

Розділ I.
Про підсудність надзвичайних сесій Найвищого Суду й округових судів

1. До розгляду на надзвичайних сесіях Найвищого й округових судів належать нижченаведені, що надходять до них у порядку арт. арт. 2 - 7 цього Положення, справи:

а) про злочини, передбачені арт. арт. 57 - 73, 76, ч. 1 арт. 85, 183 і 184 Кримінального Кодексу УСРР і

б) инші справи, надсилані порядком п. п. "в" і "ж" арт. 7-го цього Положення.

2. З числа зазначених вище в арт. 1 справ належать до виключного розгляду на надзвичайній сесії Найвищого Суду нижченаведені:

а) справи про злочини, поширені на території більшій як одна округа й більшій як на території Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки;

б) справи надзвичайної важливости, передані на розгляд Надзвичайної Сесії Найвищого Суду відповідними постановами Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету або Центральної Розпорядчої Наради, а так само на пропозиції Генерального Прокурора Республіки або Голови Державного Політичного Управління УСРР.

Розділ II.
Про округові розпорядчі наради

3. Для розгляду питань про направлення справ на надзвичайні сесії округових судів засновується розпорядчі наради в справах надзвичайних сесій округових судів у складі начальника округового відділу Державного Політичного Управління УСРР, завідувача округового відділу робітничо-селянської інспекції й округового прокурор (голова наради).

4. У місцевостях, не проголошених на виїмковому або військовому стані, питання про направлення на надзвичайні сесії округових судів для заслухання справ, зазначених у п. "а" арт. 1-го цього Положення, крім справ, передбачених арт. арт. 59, 63, 64 і 67 Кримінального Кодексу УСРР, розвязує округова розпорядча нарада на внесок округового прокурора.

У місцевостях, проголошених на виїмковому або військовому стані, справи, зазначені в п. "а" арт. 1-го цього Положення, належить безпосередньо направляти для заслухання на надзвичайні сесії округових судів з обов'язковим висновком округового прокурора.

5. Постанови округових розпорядчих нарад про направлення справ для заслухання на надзвичайних сесіях округових судів вважається за остаточні, як що протягом 24 годин з моменту постанови про те не буде заявлено протесту з боку будь-якого члена наради. Коли хто небудь з членів наради заявить протест на установлений реченець, справу переноситься на розгляд Центральної Розпорядчої Наради.

Розділ III.
Про Центральну Розпорядчу Нараду

6. Центральну Розпорядчу Нараду засновується в складі Народнього Комісара Юстиції й Генерального Прокурора Республіки, Голови Державного Політичного Управління УСРР і Народнього Комісара Робітничо-Селянської Інспекції, під головуванням Народнього Комісара Юстиції й Генерального Прокурора Республіки.

7. До компетенції Центральної Розпорядчої Наради належить розглядати й розвязувати справи:

а) про направлення справ на надзвичайні сесії округових судів про злочини, передбачені арт. арт. 59, 63, 64 і 67 Кримінального Кодексу УСРР;

б) про направлення для заслухання на надзвичайні сесії округових судів справ, перенесених на Центральну Розпорядчу Нараду на протести членів округових розпорядчих нарад;

в) про направлення на надзвичайні сесії округових судів инших справ, не передбачених п. "а" арт. 1-го цього Положення;

г) про передачу справ з надзвичайної сесії одного округового суду на надзвичайну сесію другого округового суду;

д) про повернення справ на додатковий дослід;

е) про припинення справ;

ж) про направлення справ, передбачених цим Положенням, на Надзвичайну Сесію Найвищого Суду.

Розділ IV.
Про порядок провадження справ на надзвичайних сесіях Найвищого й округових судів

8. Надзвичайні сесії Найвищого й округових судів керуються Кримінально Процесуальним Кодексом УСРР, з вилученнями, зазначеними в нижченаведених артикулах цього Положення.

9. На вилучення з арт. 211 Кримінально-Процесуального Кодексу, - пред'явлення обвинуваченому слідчого переведення у справах, передбачених арт. 1 цього Положення, що їх з висновку слідчих органів належить направити для заслухання на надзвичайні сесії Найвищого або округового суду, не є обов'язкове.

10. Про припинення передвступного слідства, слідчі органи що до зазначених вище справ складають мотивовані постанови, точно зазначаючи вчинки, що є предметом слідства, й подають справу прокуророві на припинення.

11. Питання про припинення справи, направленої слідчими органами порядком арт. 10 цього Положення, розвязує прокурор.

12. Копію затвердженого розпорядчою нарадою надзвичайної сесії Найвищого або округового суду висновку обвинувачення надсилається під розписку кожному з обвинувачених не пізніш як за 24 години перед заслуханням справи.

13. На судових засіданнях, що до участи на них, згідно з арт. 415 Кримінально-Процесуального Кодексу УСРР, сторін не допускається, присутність представника прокурорського догляду є обов'язкова. У цих випадках прокурор дає висновок на справу, а також подає внески засіданню надзвичайної сесії Найвищого або округового суду в окремих справах, що виникають на судовому засіданні і звязані з додержанням форм судочинства.

14. На вирок надзвичайної сесії округового суду може бути подана касаційна скарга або протест прокурора протягом 48 годин з моменту оголошення вироку.

15. Подану касаційну скаргу може не пропустити округовий прокурор окремо мотивованою про те постановою, де викладені причини непропуску.

Увага 1. Округовий прокурор мусить, виносячи таку постанову, негайно повідомити про це Генерального Прокурора Республіки.

Увага 2. У справах, що їх розглянули виїзні надзвичайні сесії округових судів, питання про непропуск касаційної скарги розвязує прокурор, що брав участь на засіданні й який у цьому випадкові повідомляє безпосередньо Генерального Прокурора Республіки про свою постанову про непропуск касаційної скарги.

16. Подання протесту прокурором зупинює виконання вироку.

Подання касаційної скарги зупинює вирок тільки тоді, коли касаційну скаргу пропустив округовий прокурор, а на випадок, як-що вирок винесла виїзна надзвичайна сесія округового суду - прокурор, що брав участь на засіданні.

17. Право вимагати справу з переведення надзвичайних сесій Найвищого й округових судів і право зупиняти вироки по них для перегляду справ порядком догляду надається виключно Генеральному Прокуророві Республіки й, за його повноваженням, Старшому Помічникові Генерального Прокурора Республіки.

18. Під час винесення вироку, що присуджує до вищого засобу соціяльного захисту, голова засідання надзвичайної сесії Найвищого або округового суду, незалежно від того, подано чи не подано касаційну скаргу або протест, а також незалежно від заяви засудженого про подачу ним прохання про помилування, повідомляє, не пізніш як через годину після винесення вироку про те Генерального Прокурора Республіки, зазначивши точно час (годину й хвилини), - коли винесено вирок, короткий зміст обвинувачення, покликуючись на відповідні арт. арт. Кримінального Кодексу УССР, ім'я, по-батькові й прізвище, класове походження й соціяльний стан засудженого й инші істотні для справи обставини.

Увага. Зазначені в цьому артикулові відомості голови виїзних сесій надсилають телеграфом.

Розділ V.
Про порядок розгляду справ надзвичайних сесій округових судів у касаційній інстанції

19. Розгляд справ касаційним порядком відбувається на відкритому або закритому судовому засіданні. Питання про закриття засідання розвязує суд на вимогу прокурора або з власної ініціятиви, з тим, що справи, розглянені надзвичайними сесіями округових судів на закритих засіданнях, розглядається Найвищим Судом також на закритому засіденні, як що не надійде вимога прокурора про заслухання справи при відкритих дверях.

20. У разі затвердження Найвищим Судом вироку надзвичайної сесії округового суду, Найвищий Суд, не чекаючи доки буде повернено справу в надзвичайну сесію округового суду, повідомляє її про свою ухвалу телеграфом. Після одержання телеграми, як що протест або касаційну скаргу залишено без наслідків, вирок переводиться у виконання.

21. Усі видатки на організацію й діяльність надзвичайних сесій Найвищого й округових судів проходять за кошторисом Народнього Комісаріяту Юстиції.

 

Т. в. об. Голови Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету

А. БУЦЕНКО

Голова Ради Народніх
Комісарів УСРР

В. ЧУБАР

Т. в. об. Секретаря Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету -
Член Президії ВУЦВК'у

ГАВРИЛІН

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали