Додаткова копія: Про накладення штрафу на АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 20 листопада 2018 року N 1465

м. Київ

Про накладення штрафу на АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 20 листопада 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Актів позапланової перевірки дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року N 15 (далі - Ліцензійні умови з передачі електричної енергії), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року N 15/1 (далі - Ліцензійні умови з постачання електричної енергії за регульованим тарифом), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року N 932 (Постанова N 932) (далі - Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року N 504 (Постанова N 504) (далі - Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), від 07 вересня 2018 року N 305 та від 07 вересня 2018 року N 306, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 19 липня 2018 року N 740 "Про проведення позапланової перевірки АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (Постанова N 740) та посвідчення на перевірку від 14 серпня 2018 року N 166, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 05396638) порушило Ліцензійні умови з передачі електричної енергії, Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії та Ліцензійні умови з постачання електричної енергії, а саме:

підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та нормативними документами, пункти 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року N 1627, а саме:

пункту 4.4 розділу IV в частині перевищення вартості виконаних заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, понад п'ять відсотків,

пункту 4.8 розділу IV, яким передбачено, що об'єкти (заходи), які були профінансовані ліцензіатом, але не передбачені схваленою інвестиційною програмою або передбачені схваленою інвестиційною програмою у меншій кількості, не враховуються як виконання інвестиційної програми,

пункту 6 Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 жовтня 2016 року N 1841 (Порядок N 1841), у частині сплати споживачу компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості послуг з електропостачання шляхом врахування суми відповідної компенсації як авансової плати за спожиту електричну енергію на наступний розрахунковий період,

Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 21 листопада 2013 року N 1467 (Порядок N 1467), а саме:

пункту 6.1 (Порядок N 1467) у частині обов'язку електропередавальної організації щокварталу (до 10 числа місяця наступного кварталу) надавати до НКРЕ звітну інформацію щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку (Порядок N 1467) (у редакції, що діяла до 12 липня 2017 року),

пункту 5.1 (Порядок N 1467) у частині обов'язку електропередавальної організації щокварталу (до 25 числа місяця наступного кварталу) надавати до НКРЕКП звітну інформацію щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку (Порядок N 1467) (у редакції, що діяла з 12 липня 2017 року);

підпункти 7 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у форматі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункт 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункт 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої постановою НКРЕКП від 15 грудня 2016 року N 2229 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго" (Постанова N 2229) структури тарифу на розподіл та постачання електричної енергії;

підпункт 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункт 5 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата виконувати схвалену інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні;

підпункт 21 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) щодо обов'язку ліцензіата забезпечувати дотримання показників якості електричної енергії, що передається місцевими (локальними) електричними мережами, відповідно до вимог нормативних документів.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пунктів 11 (Закон N 1540-VIII), 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII), статті 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) накласти штраф у розмірі 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 05396638) за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504), а саме:

підпункту 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та іншими нормативними документами, пунктів 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року N 1627, а саме:

пункту 4.4 розділу IV в частині перевищення вартості виконаних заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, понад п'ять відсотків,

пункту 4.8 розділу IV, яким передбачено, що об'єкти (заходи), які були профінансовані ліцензіатом, але не передбачені схваленою інвестиційною програмою або передбачені схваленою інвестиційною програмою у меншій кількості, не враховуються як виконання інвестиційної програми,

пункту 6 Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 жовтня 2016 року N 1841 (Порядок N 1841), у частині сплати споживачу компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості послуг з електропостачання шляхом врахування суми відповідної компенсації як авансової плати за спожиту електричну енергію на наступний розрахунковий період,

Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 21 листопада 2013 року N 1467 (Порядок N 1467), а саме:

пункту 6.1 (Порядок N 1467) у частині обов'язку електропередавальної організації щокварталу (до 10 числа місяця наступного кварталу) надавати до НКРЕ звітну інформацію щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку (Порядок N 1467) (у редакції, що діяла до 12 липня 2017 року),

пункту 5.1 (Порядок N 1467) у частині обов'язку електропередавальної організації щокварталу (до 25 числа місяця наступного кварталу) надавати до НКРЕКП звітну інформацію щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку (Порядок N 1467) (у редакції, що діяла з 12 липня 2017 року);

підпунктів 7 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у форматі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункту 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункту 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої постановою НКРЕКП від 15 грудня 2016 року N 2229 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго" (Постанова N 2229) структури тарифу на розподіл та постачання електричної енергії;

підпункту 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункту 5 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата виконувати схвалену інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні;

підпункту 21 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) щодо обов'язку ліцензіата забезпечувати дотримання показників якості електричної енергії, що передається місцевими (локальними) електричними мережами, відповідно до вимог нормативних документів.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" відповідно до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року N 955 (Порядок N 955), урахувати в Інвестиційній програмі на 2019 рік статтю "Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017 року" без додаткових джерел фінансування на загальну суму 79460,35 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

економію коштів, що склалась при виконанні (фінансуванні та освоєнні) заходів Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2017 рік, у розмірі 8604,35 тис. грн (без ПДВ);

надлишково отриманий дохід від здійснення ліцензованої діяльності за 2017 рік у розмірі 70856 тис. грн (без ПДВ).

3. Відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики:

1) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" на 2019 рік шляхом їх зміни в бік збільшення на загальну суму 8599,46 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму перевищення вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2017 рік, понад п'ять відсотків у розмірі 56,61 тис. грн (без ПДВ),

суму профінансованих об'єктів (заходів), що не передбачені схваленою Інвестиційною програмою з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2017 рік, у розмірі 993,1 тис. грн (без ПДВ),

суму економії коштів, отриманої в результаті недофінансування витрат, затверджених структурою тарифів, з урахуванням сум перевищення фактичних витрат від планових показників, отриманих за результатами діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2017 році, у розмірі 1099 тис. грн (без ПДВ),

вартість недоотриманого доходу внаслідок установленої величини коригування нормативного значення технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах на загальну суму 10748,17 тис. грн (без ПДВ), у тому числі:

за січень 2018 року, яка використовувалась при розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію на березень 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП від 22 лютого 2018 року N 222 "Про встановлення розміру величини коригування нормативного значення технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах при розрахунку прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію на березень 2018 року" (Постанова N 222), у розмірі 2770,69 тис. грн (без ПДВ),

за лютий 2018 року, яка використовувалась при розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію на II квартал 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП від 20 березня 2018 року N 323 "Про встановлення розміру величини коригування нормативного значення технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах при розрахунку прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію на II квартал 2018 року" (Постанова N 323), у розмірі 3080,37 тис. грн (без ПДВ),

за березень 2018 року, яка використовувалась при розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію на III квартал 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП від 21 червня 2018 року N 522 "Про встановлення розміру величини коригування нормативного значення технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах при розрахунку прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію на III квартал 2018 року" (Постанова N 522), у розмірі 4897,11 тис. грн (без ПДВ);

2) у разі неврахування АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" в Інвестиційній програмі на 2019 рік статті "Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017 року" без додаткових джерел фінансування на загальну суму 79460,35 тис. грн (без ПДВ) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" шляхом їх зміни в бік зменшення на відповідну суму.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали