Додаткова копія: Про накладення штрафу на АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 20 листопада 2018 року N 1464

м. Київ

Про накладення штрафу на АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 20 листопада 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової перевірки дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року N 15 (далі - Ліцензійні умови з передачі електричної енергії), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року N 15/1 (далі - Ліцензійні умови з постачання електричної енергії за регульованим тарифом), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року N 932 (Постанова N 932) (далі - Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року N 504 (Постанова N 504) (далі - Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), від 07 травня 2018 року N 113, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 22 лютого 2018 року N 214 "Про проведення позапланової перевірки ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" (Постанова N 214) та посвідчення на перевірку від 13 квітня 2018 року N 51, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 22767506) порушило:

підпункти 3.1.1 пунктів 3.1 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП звітність, передбачену Мінфіном та Держкомстатом України, та додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕКП в установленому порядку;

підпункт 3.2.1 пункту 3.2 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП, у тому вигляді і тоді, як це буде обґрунтовано вимагатись НКРЕКП, будь-яку інформацію, яку НКРЕКП буде вважати потрібною для виконання своїх обов'язків;

підпункт 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та іншими нормативними документами, а також пункти 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року N 32 (Постанова N 32), а саме:

пункту 1.3 (Постанова N 32), яким установлено, що електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її електричних мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог цих Правил (Постанова N 32). Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою,

пункту 1.5 (Постанова N 32), яким установлено, що у разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією, електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, видає технічні умови на приєднання до електричних мереж цього суб'єкта господарювання, які погоджуються цим суб'єктом господарювання,

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 (Постанова N 32), яким установлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок другого та третього ступенів потужності становить 30 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання;

Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року N 28, а саме:

пункту 1.10, яким установлено, що для забезпечення передачі електричної енергії електричними мережами, що не належать електропередавальній організації, між електропередавальною організацією та відповідним власником мереж, який не має ліцензії на здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, укладається договір щодо спільного використання електричних мереж,

пункту 3.33, яким установлено, що електропередавальна організація (постачальник електричної енергії за регульованим тарифом) не рідше одного разу на шість місяців має здійснювати контрольний огляд засобу обліку;

Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року N 1627, а саме:

пункту 4.1 розділу IV щодо обов'язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від 15 грудня 2016 року N 2230 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Хмельницькобленерго" (Постанова N 2230) (зі змінами), інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 розділу IV у частині перевищення вартості виконаних заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, понад п'ять відсотків;

Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 12 березня 2009 року N 299, а саме:

підпункту 3.8.2 пункту 3.8 щодо надання спеціалістом ІКЦ консультації та інформації заявникам за їх усними зверненнями, в тому числі за телефоном (з використанням комп'ютерного архіватора розмов), з питань, які не потребують опрацювання у відповідних структурних підрозділах Компанії, або підготовки проектів відповідей заявникам з тих самих питань у разі їх письмового звернення,

пункту 5.14, яким установлено, що у разі якщо проект відповіді не завізовано хоча б одним із членів Комісії ІКЦ, ІКЦ готує супроводжувальний лист за підписом керівника Компанії, з яким пакет документів (зауваження відповідних членів Комісії ІКЦ, проект відповіді та всі зібрані матеріали) направляється за належністю для вирішення порушеного у зверненні питання до НКРЕКП, або Держенергонагляду, або Антимонопольного комітету України, або Держспоживстандарту України, про що заявник інформується листом за підписом керівника Компанії;

Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року N 1357, а саме:

пункту 3, відповідно до якого споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між побутовим споживачем і електропостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною енергією. У договорі електропостачальник зазначає межу розподілу (розмежування балансової належності електричних мереж та/або експлуатаційної відповідальності сторін) відповідно до складеного під час приєднання об'єкта споживача відповідного акта, який є додатком до договору. Під час підготовки проекту договору на об'єкті побутового споживача електропостачальник проводить контрольний огляд вузла обліку (засобу обліку), складає акт про збереження пломб за формою, визначеною у додатку 3 до цих Правил. Акт про збереження пломб є додатком до договору,

пункту 11, яким установлено, що перенесення засобів обліку за бажанням побутового споживача, якщо це не суперечить вимогам правил улаштування електроустановок, виконується енергопостачальником за рахунок побутового споживача,

пункту 27, яким установлено, що у разі несплати або неповної оплати за спожиту електричну енергію у строки, визначені пунктом 20 цих Правил, електропостачальник на 30 день надсилає побутовому споживачу поштою або вручає особисто під підпис попередження про відключення електричної енергії. У попередженні про відключення електричної енергії електропостачальник зазначає: останні покази засобу обліку, які були зняті працівниками електропостачальника, суму заборгованості за спожиту електричну енергію, період, за який ця заборгованість виникла, обсяг спожитої електричної енергії у зазначений період (з розбивкою обсягів електричної енергії, спожитої в кожному розрахунковому періоді), тарифи (у тому числі блочні, які діяли у відповідному періоді), дату відключення електроустановок об'єкта споживача від електропостачання у разі несплати цієї заборгованості, прізвище, ім'я, по батькові, підпис відповідальної особи і дату. У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання побутовим споживачем попередження енергопостачальник має право відключити побутового споживача від електричної мережі,

пункту 38 у частині обов'язку енергопостачальника проводити не менш як один раз на 6 місяців контрольний огляд засобів обліку у побутових споживачів відповідно до затверджених графіків, а також проводити планову повірку, ремонт і заміну засобів обліку в терміни, встановлені нормативно-технічними документами та договором;

підпункти 5 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням;

підпункти 7 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункт 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункт 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановою від 15 грудня 2016 року N 2230 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Хмельницькобленерго" (Постанова N 2230) (зі змінами), структури тарифів на розподіл та постачання електричної енергії;

підпункт 21 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) щодо обов'язку ліцензіата забезпечувати дотримання показників якості електричної енергії, що передається місцевими (локальними) електричними мережами, відповідно до вимог нормативних документів, зокрема постанови НКРЕКП від 23 березня 2017 року N 345 "Про затвердження форм звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" та N 12-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" та інструкцій щодо їх заповнення" (Постанова N 345).

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пунктів 11 (Закон N 1540-VIII), 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII) та статті 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) накласти штраф у розмірі 150000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 22767506) за порушення:

підпунктів 3.1.1 пунктів 3.1 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП звітність, передбачену Мінфіном та Держкомстатом України, та додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕКП в установленому порядку;

підпункту 3.2.1 пункту 3.2 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП, у тому вигляді і тоді, як це буде обґрунтовано вимагатись НКРЕКП, будь-яку інформацію, яку НКРЕКП буде вважати потрібною для виконання своїх обов'язків;

підпункту 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та підпункту 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та іншими нормативними документами, а також пунктів 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року N 32 (Постанова N 32), а саме:

пункту 1.3 (Постанова N 32), яким установлено, що електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її електричних мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог цих Правил (Постанова N 32). Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою,

пункту 1.5 (Постанова N 32), яким установлено, що у разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією, електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, видає технічні умови на приєднання до електричних мереж цього суб'єкта господарювання, які погоджуються цим суб'єктом господарювання,

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 (Постанова N 32), яким установлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок другого та третього ступенів потужності становить 30 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання;

Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року N 28, а саме:

пункту 1.10, яким установлено, що для забезпечення передачі електричної енергії електричними мережами, що не належать електропередавальній організації, між електропередавальною організацією та відповідним власником мереж, який не має ліцензії на здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, укладається договір щодо спільного використання електричних мереж,

пункту 3.33, яким установлено, що електропередавальна організація (постачальник електричної енергії за регульованим тарифом) не рідше одного разу на шість місяців має здійснювати контрольний огляд засобу обліку;

Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року N 1627, а саме:

пункту 4.1 розділу IV щодо обов'язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від 15 грудня 2016 року N 2230 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Хмельницькобленерго" (Постанова N 2230) (зі змінами), інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 розділу IV у частині перевищення вартості виконаних заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, понад п'ять відсотків;

Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 12 березня 2009 року N 299, а саме:

підпункту 3.8.2 пункту 3.8 щодо надання спеціалістом ІКЦ консультації та інформації заявникам за їх усними зверненнями, в тому числі за телефоном (з використанням комп'ютерного архіватора розмов), з питань, які не потребують опрацювання у відповідних структурних підрозділах Компанії, або підготовки проектів відповідей заявникам з тих самих питань у разі їх письмового звернення,

пункту 5.14, яким установлено, що у разі якщо проект відповіді не завізовано хоча б одним із членів Комісії ІКЦ, ІКЦ готує супроводжувальний лист за підписом керівника Компанії, з яким пакет документів (зауваження відповідних членів Комісії ІКЦ, проект відповіді та всі зібрані матеріали) направляється за належністю для вирішення порушеного у зверненні питання до НКРЕКП, або Держенергонагляду, або Антимонопольного комітету України, або Держспоживстандарту України, про що заявник інформується листом за підписом керівника Компанії;

Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року N 1357, а саме:

пункту 3, відповідно до якого споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між побутовим споживачем і електропостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною енергією. У договорі електропостачальник зазначає межу розподілу (розмежування балансової належності електричних мереж та/або експлуатаційної відповідальності сторін) відповідно до складеного під час приєднання об'єкта споживача відповідного акта, який є додатком до договору. Під час підготовки проекту договору на об'єкті побутового споживача електропостачальник проводить контрольний огляд вузла обліку (засобу обліку), складає акт про збереження пломб за формою, визначеною у додатку 3 до цих Правил. Акт про збереження пломб є додатком до договору,

пункту 11, яким установлено, що перенесення засобів обліку за бажанням побутового споживача, якщо це не суперечить вимогам правил улаштування електроустановок, виконується енергопостачальником за рахунок побутового споживача,

пункту 27, яким установлено, що у разі несплати або неповної оплати за спожиту електричну енергію у строки, визначені пунктом 20 цих Правил, електропостачальник на 30 день надсилає побутовому споживачу поштою або вручає особисто під підпис попередження про відключення електричної енергії. У попередженні про відключення електричної енергії електропостачальник зазначає: останні покази засобу обліку, які були зняті працівниками електропостачальника, суму заборгованості за спожиту електричну енергію, період, за який ця заборгованість виникла, обсяг спожитої електричної енергії у зазначений період (з розбивкою обсягів електричної енергії, спожитої в кожному розрахунковому періоді), тарифи (у тому числі блочні, які діяли у відповідному періоді), дату відключення електроустановок об'єкта споживача від електропостачання у разі несплати цієї заборгованості, прізвище, ім'я, по батькові, підпис відповідальної особи і дату. У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання побутовим споживачем попередження енергопостачальник має право відключити побутового споживача від електричної мережі,

пункту 38 у частині обов'язку енергопостачальника проводити не менш як один раз на 6 місяців контрольний огляд засобів обліку у побутових споживачів відповідно до затверджених графіків, а також проводити планову повірку, ремонт і заміну засобів обліку в терміни, встановлені нормативно-технічними документами та договором;

підпунктів 5 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням;

підпунктів 7 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпунктів 11 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпунктів 3 пунктів 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановою від 15 грудня 2016 року N 2230 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Хмельницькобленерго" (Постанова N 2230) (зі змінами), структури тарифів на розподіл та постачання електричної енергії;

підпункту 21 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) щодо обов'язку ліцензіата забезпечувати дотримання показників якості електричної енергії, що передається місцевими (локальними) електричними мережами, відповідно до вимог нормативних документів, зокрема постанови НКРЕКП від 23 березня 2017 року N 345 "Про затвердження форм звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" та N 12-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" та інструкцій щодо їх заповнення" (Постанова N 345).

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО":

1) відповідно до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року N 955 (Порядок N 955), передбачити в Інвестиційній програмі на 2019 рік статтю "Додатково отриманий дохід за результатами діяльності 2017 року" без додаткових джерел фінансування на загальну суму 19245,41 тис. грн (без ПДВ), з яких:

сума економії коштів, що склалась при виконанні заходів схваленої Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2017 рік, у розмірі 4594,23 тис. грн (без ПДВ),

сума додатково отриманого доходу за результатами діяльності 2017 року у розмірі 14651,18 тис. грн (без ПДВ);

2) у строк до 15 грудня 2018 року:

надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області належним чином завірені копії підтвердних документів щодо забезпечення ІКЦ телефонним зв'язком з використанням комп'ютерного архіватора розмов;

привести свої дії по відношенню до споживача гр. Остапчук Ф. Ф. у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом повернення коштів, сплачених гр. Остапчук Ф. Ф. за виконання робіт з перенесення засобу обліку на фасад будинку за ініціативою енергопостачальника. Про вжиті заходи письмово повідомити споживача та (з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів) НКРЕКП і Сектор НКРЕКП у Хмельницькій області у строк до 31 грудня 2018 року;

забезпечити постачання електричної енергії для Хмельницької обласної організації соціалістичної партії України, якісні характеристики якої відповідають параметрам, визначеним державними стандартами, та зазначеним в договорі.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII):

1) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" на 2019 рік шляхом їх зміни в бік зменшення на суму перевищення вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2017 рік, понад п'ять відсотків у розмірі 283,64 тис. грн (без ПДВ);

2) у разі неврахування АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" в Інвестиційній програмі на 2019 рік статті "Додатково отриманий дохід за результатами діяльності 2017 року" без додаткових джерел фінансування на загальну суму 19245,41 тис. грн (без ПДВ) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифів на розподіл електричної енергії та постачання електричної енергії АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" шляхом їх зміни в бік зменшення на зазначену суму.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали