Додаткова копія: Про накладення штрафу на АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 1 лютого 2019 року N 128

м. Київ

Про накладення штрафу на АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 01 лютого 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Актів планової перевірки дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року N 932 (Постанова N 932) (далі - Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року N 504 (Постанова N 504) (далі - Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), від 25 січня 2019 року N 19 та від 25 січня 2019 року N 20, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року N 1584 (Постанова N 1584), на підставі постанови НКРЕКП від 18 грудня 2018 року N 1964 "Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2019 року" (Постанова N 1964) та посвідчень на перевірку від 21 грудня 2018 року N 275 та N 276, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40075815) порушило:

пункти 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932), Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо здійснення господарської діяльності з постачання та розподілу електричної енергії відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" (Закон N 663-VII), "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці, а саме:

частини другої статті 22 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) щодо обов'язку ліцензіата надавати обґрунтовані причини у разі відмови в доступі до електричних мереж у зв'язку із недостатньою пропускною спроможністю електричних мереж, яка має базуватися на об'єктивних і технічно та економічно обґрунтованих критеріях, а також інформацію про обґрунтований строк, необхідний для створення резерву пропускної спроможності мереж відповідно до затвердженого Регулятором плану розвитку систем розподілу;

Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року N 1627, зокрема:

пункту 4.1 розділу IV щодо обов'язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від 19 червня 2018 року N 493 "Про схвалення Інвестиційної програми ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" на 2018 рік" (Постанова N 493), інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 розділу IV у частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п'ять відсотків;

Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року N 32 (Постанова N 32), зокрема:

пункту 1.3 (Постанова N 32) щодо відсутності у електропередавальної організації права відмовити в приєднанні до її електричних мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог Правил (Постанова N 32),

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 (Постанова N 32) у частині порушення строків надання замовнику послуги з приєднання;

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 310 (далі - Кодекс систем розподілу), а саме:

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV у частині відсутності права відмовити у приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог цього Кодексу,

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV у частині порушення терміну інформування замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень,

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV, яким установлено, що технічні умови на нестандартне приєднання, підписані оператором системи розподілу, разом з проектом договору про приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з оператором систем передачі,

глави 4.9 у частині незабезпечення замовникам послуг з нестандартного приєднання доступу до особистого кабінету на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет;

пункту 6.2.2 ГНД 34.09.104-2003 "Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38 - 150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії", затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 17 грудня 2003 року N 757, щодо надання недостовірної інформації для розрахунку нормативних технологічних витрат електроенергії;

пункту 3.1.6 глави 3.1 розділу III Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 312 (Постанова N 312), щодо постачання електричної енергії споживачу, якщо підключення об'єкта споживача до мереж оператора системи здійснено у встановленому законодавством порядку;

пункту 3.4 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року N 28, у частині приведення обліку у відповідність до вимог Правил улаштування електроустановок або до технічних характеристик заводу-виробника засобів обліку у термін, що не перевищує 1 місяць (для обліку в мережах 0,4 кВ);

підпункти 5 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме невиконання вимог підпункту 2 пункту 3 постановляючої частини постанови НКРЕКП від 27 жовтня 2017 року N 1299 "Про накладення штрафу на ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та невиконання рішення НКРЕКП" (Постанова N 1299);

підпункти 7 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у форматі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункт 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункт 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої постановами НКРЕКП від 12 грудня 2016 року N 2205 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Укрзалізниця" (Постанова N 2205) (зі змінами) та від 24 січня 2018 року N 76 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії для ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (Постанова N 76) (зі змінами) структури тарифів на розподіл та постачання електричної енергії;

підпункт 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункт 5 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) у частині обов'язку ліцензіата виконувати схвалену інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні;

підпункт 6 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата виконувати заходи з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні згідно з витратами на ремонт, передбаченими структурою тарифу, встановленою постановами НКРЕКП від 12 грудня 2016 року N 2205 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Укрзалізниця" (Постанова N 2205) (зі змінами) та від 24 січня 2018 року N 76 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії для ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (Постанова N 76) (зі змінами).

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пунктів 11 (Закон N 1540-VIII), 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII), статті 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) накласти штраф у розмірі 510000 (п'ятсот десять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40075815) за порушення:

пунктів 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо здійснення господарської діяльності з постачання та розподілу електричної енергії відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" (Закон N 663-VII), "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці, а саме:

частини другої статті 22 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) щодо обов'язку ліцензіата надавати обґрунтовані причини у разі відмови в доступі до електричних мереж у зв'язку із недостатньою пропускною спроможністю електричних мереж, яка має базуватися на об'єктивних і технічно та економічно обґрунтованих критеріях, а також інформацію про обґрунтований строк, необхідний для створення резерву пропускної спроможності мереж відповідно до затвердженого Регулятором плану розвитку систем розподілу;

Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року N 1627, зокрема:

пункту 4.1 розділу IV щодо обов'язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від 19 червня 2018 року N 493 "Про схвалення Інвестиційної програми ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" на 2018 рік" (Постанова N 493), інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 розділу IV у частині перевищення вартості виконання заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, понад п'ять відсотків;

Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року N 32 (Постанова N 32), зокрема:

пункту 1.3 (Постанова N 32) щодо відсутності у електропередавальної організації права відмовити в приєднанні до її електричних мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог Правил (Постанова N 32),

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 (Постанова N 32) у частині порушення строків надання замовнику послуги з приєднання;

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 310, а саме:

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV у частині відсутності права відмовити у приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог цього Кодексу,

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV у частині порушення терміну інформування замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень,

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV, яким установлено, що технічні умови на нестандартне приєднання, підписані оператором системи розподілу, разом з проектом договору про приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з оператором систем передачі,

глави 4.9 у частині незабезпечення замовникам послуг з нестандартного приєднання доступу до особистого кабінету на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет;

пункту 6.2.2 ГНД 34.09.104-2003 "Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38 - 150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії", затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 17 грудня 2003 року N 757, щодо надання недостовірної інформації для розрахунку нормативних технологічних витрат електроенергії;

пункту 3.1.6 глави 3.1 розділу III Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 312 (Постанова N 312), щодо постачання електричної енергії споживачу, якщо підключення об'єкта споживача до мереж оператора системи здійснено у встановленому законодавством порядку;

пункту 3.4 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року N 28, у частині приведення обліку у відповідність до вимог Правил улаштування електроустановок або до технічних характеристик заводу-виробника засобів обліку у термін, що не перевищує 1 місяць (для обліку в мережах 0,4 кВ);

підпунктів 5 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме невиконання вимог підпункту 2 пункту 3 постановляючої частини постанови НКРЕКП від 27 жовтня 2017 року N 1299 "Про накладення штрафу на ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та невиконання рішення НКРЕКП" (Постанова N 1299);

підпунктів 7 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) щодо зобов'язання ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у форматі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункту 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункту 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої постановами НКРЕКП від 12 грудня 2016 року N 2205 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Укрзалізниця" (Постанова N 2205) (зі змінами) та від 24 січня 2018 року N 76 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії для ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (Постанова N 76) (зі змінами) структури тарифів на розподіл та постачання електричної енергії;

підпункту 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункту 5 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) у частині обов'язку ліцензіата виконувати схвалену інвестиційну програму у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні;

підпункту 6 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата виконувати заходи з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні згідно з витратами на ремонт, передбаченими структурою тарифу, встановленою постановами НКРЕКП від 12 грудня 2016 року N 2205 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Укрзалізниця" (Постанова N 2205) (зі змінами) та від 24 січня 2018 року N 76 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії для ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (Постанова N 76) (зі змінами).

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ":

1) відповідно до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року N 955 (Порядок N 955), урахувати в Інвестиційній програмі на 2019 рік статтю "Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2018 року" без додаткових джерел фінансування на суму економії коштів, що склалась при виконанні (фінансуванні та освоєнні) заходів Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2018 рік, у розмірі 19814,36 тис. грн (без ПДВ);

2) у термін до 01 березня 2019 року:

привести свої дії по відношенню до гр. Божеску І. Д. у відповідність до вимог законодавства шляхом надання замовнику послуги з приєднання в установлені нормативно-правовими актами терміни, про що у строк до 15 березня 2019 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій актів про надання послуги зі стандартного приєднання, підписаних зі сторони замовника та представника АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ";

забезпечити відновлення обліку електричної енергії споживачам КП "Бучанське управління житлово-комунального господарства", Обслуговуючий кооператив "Садове товариство "Аргентум-Плюс", ТОВ "Алакор Сіті", про що у строк до 25 березня 2019 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

3) надати ТОВ "Лумар" та ТОВ "Айсал" компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг у частині строку видачі технічних умов на приєднання разом із проектом договору про приєднання з дня реєстрації заяви про приєднання (у строк 10 робочих днів для нестандартного приєднання без необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі) відповідно до вимог Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року N 375 (Порядок N 375), після виконання послуги з приєднання та підписання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, про що повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

4) у строк до 05 червня 2019 року:

виконати вимоги пункту 4.1.38 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу щодо прив'язки інформації про лінії електропередач та трансформаторні підстанції 150-110-35-6/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанції та резерву потужності) до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі об'єктів електроенергетики відповідно до глави 4.10 розділу IV Кодексу;

забезпечити доступ замовникам послуги з нестандартного приєднання до особистого кабінету на офіційному веб-сайті АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" в мережі Інтернет відповідно до вимог глави 4.9 Кодексу систем розподілу;

5) у строк до 25 червня 2019 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області про стан виконання вимог підпункту 4 цього пункту з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII):

1) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" шляхом його зміни в бік зменшення на загальну суму 167654,87 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму недофінансування коштів, отриману в результаті недофінансування витрат, затверджених структурою тарифів, з урахуванням сум перевищення фактичних витрат від планових показників, отриманих за результатами діяльності з розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії у 2018 році, у розмірі 20773,00 тис. грн (без ПДВ);

суму перевищення вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою з розподілу та постачання електричної енергії на 2018 рік, понад п'ять відсотків у розмірі 228,56 тис. грн (без ПДВ);

позитивну суму необґрунтованого недовиконання Інвестиційної програми, програми ремонтів та надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності за звітний рік у розмірі 146653,31 тис. грн (без ПДВ);

2) у разі неврахування АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" в Інвестиційній програмі на 2019 рік статті "Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2018 року" без додаткових джерел фінансування у розмірі 19814,36 тис. грн (без ПДВ) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" шляхом його зміни в бік зменшення на відповідну суму;

3) за результатами аналізу отриманої від АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" річної регуляторної та фінансової звітності за 2018 рік уточнити підсумкову суму перегляду тарифу на розподіл електричної енергії АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" на 2019 рік, зазначену у підпункті 1 цього пункту, та статтю "Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2018 року" Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) на 2019 рік, підготувати і винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо корегування показників тарифу на розподіл електричної енергії АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" на 2019 рік та джерел фінансування Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії на 2019 рік.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали