НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

від 15 червня 2012 року N 753

м. Київ

Про накладення штрафу на ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" та попередження про необхідність усунення порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування, зберігання, постачання за регульованим тарифом та розподілу природного та нафтового газу

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у результаті розгляду 14.06.2012 на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, актів планової перевірки Дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (далі - ДК "Укртрансгаз") від 08.06.2012 N 3, N 4 та N 5, проведеної на підставі наказу НКРЕ від 20.04.2012 N 216, установлено, що ДК "Укртрансгаз" (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1, код ЄДРПОУ 30019801, р/р N 26005002797001 у ПАТ "КБ "Надра", м. Київ, МФО 320003, тел. 461-20-11, директор ДК "Укртрансгаз" - Вінокуров Сергій Олексійович, ліцензія серії АВ N 527118 на право провадження господарської діяльності з транспортування природного та нафтового газу магістральними трубопроводами, ліцензія серії АВ N 527119 на право провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, ліцензія серії АВ N 527238 на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ, ліцензія серії АВ N 527239 на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом) порушила Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами, затверджені постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 9 (далі - Ліцензійні умови з транспортування), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, затверджені постановою НКРЕ 13.01.2010 N 8 (далі - Ліцензійні умови із зберігання), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, затверджені постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 11 (далі - Ліцензійні умови з постачання), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджені постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 12 (далі - Ліцензійні умови з розподілу), а саме:

підпункт 2.1.1 Ліцензійних умов з постачання та підпункт 2.1.1 Ліцензійних умов з розподілу щодо провадження господарської діяльності з постачання/розподілу природного газу за умови наявності в ліцензіата розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні;

підпункт 2.2.1 Ліцензійних умов з транспортування та підпункт 2.2.1 Ліцензійних умов із зберігання в частині не провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом та з розподілу природного газу;

підпункт 2.2.3 Ліцензійних умов з транспортування в частині не надання перехресних субсидій за рахунок господарської діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами;

пункт 2.3 Ліцензійних умов з постачання в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань (своєчасну оплату газу) відповідно до умов укладених договорів;

підпункт 3.1.1 Ліцензійних умов з постачання в частині надання звітності щодо провадження господарської діяльності з постачання газу за регульованим тарифом у встановленому НКРЕ порядку;

підпункт 3.1.3 Ліцензійних умов з транспортування в частині надання НКРЕ достовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами;

підпункт 3.4.14 Ліцензійних умов з транспортування в частині розроблення та затвердження плану перспективного розвитку газотранспортної системи на наступні 5 років, погодженого з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, на території яких буде проводитись газифікація, з Міненерговугілля та НКРЕ;

підпункт 3.4.17 Ліцензійних умов з транспортування в частині виконання вимог, встановлених НКРЕ щодо здійснення інших, крім ліцензованого, видів діяльності, а саме, провадження беззбиткових інших, крім ліцензованих, видів діяльності (розпорядження НКРЕ від 15.01.2009 N 2-р);

підпункт "а" підпункту 3.7.3 Ліцензійних умов з постачання в частині опублікування в засобах масової інформації детальної інформації про зміни ціни на природний газ;

пункт 3.8 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів, зокрема:

статті 18 ЗУ "Про засади функціонування ринку природного газу" та постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247 щодо укладання із споживачами договорів (додаткових угод) із зазначенням відповідного поточного рахунку із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ, виключно на такий рахунок;

постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246 щодо укладання між споживачем та газопостачальним підприємством договору про надання населенню послуг з газопостачання, відповідно до типового договору, затвердженого у встановленому порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 N 938);

постанови НКРЕ від 25.12.2008 N 1529 щодо дотримання термінів надання газопостачальним підприємством розрахованих нормативів перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання;

пункт 2.1 Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою НКРЕ від 29.05.2003 N 476, щодо опублікування в засобах масової інформації детальної інформації про результати перевірки тиску та/або якісних показників газу;

пункт 3.10 Ліцензійних умов з транспортування в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів, а саме вимог постанови НКРЕ щодо формування інвестиційних програм газотранспортних підприємств.

Відповідно до законів України "Про засади функціонування ринку природного газу" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1059 (Положення N 1059/2011), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє:

1. Накласти штраф у розмірі 500 тис. грн на ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1, код ЄДРПОУ 30019801, р/р N 26005002797001 у ПАТ "КБ "Надра", м. Київ, МФО 320003, тел. 461-20-11, директор ДК "Укртрансгаз" - Вінокуров С. О.) за порушення:

підпункту 2.2.1 Ліцензійних умов з транспортування та підпункту 2.2.1 Ліцензійних умов із зберігання в частині не провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом та з розподілу природного газу;

підпункту 2.2.3 Ліцензійних умов з транспортування в частині не надання перехресних субсидій за рахунок господарської діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами;

підпункту 3.1.3 Ліцензійних умов з транспортування в частині надання НКРЕ достовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами;

підпункту 3.4.17 Ліцензійних умов з транспортування в частині виконання вимог, встановлених НКРЕ щодо здійснення інших, крім ліцензованого, видів діяльності, а саме, провадження беззбиткових інших, крім ліцензованих, видів діяльності (розпорядження НКРЕ від 15.01.2009 N 2-р);

пункту 3.8 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів, зокрема:

статті 18 ЗУ "Про засади функціонування ринку природного газу" та постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247 щодо укладання із споживачами договорів (додаткових угод) із зазначенням відповідного поточного рахунку із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ, виключно на такий рахунок;

постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246 щодо укладання між споживачем та газопостачальним підприємством договору про надання населенню послуг з газопостачання, відповідно до типового договору, затвердженого у встановленому порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 N 938);

пункту 3.10 Ліцензійних умов з транспортування в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів, а саме вимог постанови НКРЕ щодо формування інвестиційних програм газотранспортних підприємств.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів із дня прийняття постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Попередити ДК "Укртрансгаз" про необхідність до 31.12.2012 усунути порушення:

підпункту 2.1 Ліцензійних умов з постачання та підпункту 2.1.1 Ліцензійних умов з розподілу щодо провадження господарської діяльності з постачання/розподілу природного газу за умови наявності в ліцензіата розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні;

підпункту 2.2.1 Ліцензійних умов з транспортування та підпункту 2.2.1 Ліцензійних умов із зберігання в частині не провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом та з розподілу природного газу;

пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань (своєчасну оплату газу) відповідно до умов укладених договорів;

підпункту 3.4.14 Ліцензійних умов з транспортування в частині розробленого та затвердженого плану перспективного розвитку газотранспортної системи на наступні 5 років, погодженого з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, на території яких буде проводитись газифікація, з Міненерговугілля та НКРЕ;

пункту 3.8 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів, зокрема:

статті 18 ЗУ "Про засади функціонування ринку природного газу" та постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247 щодо укладання із споживачами договорів (додаткових угод) із зазначенням відповідного поточного рахунку із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ, виключно на такий рахунок;

постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246 щодо укладання між споживачем та газопостачальним підприємством договору про надання населенню послуг з газопостачання, відповідно до типового договору, затвердженого у встановленому порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 N 938);

3. ДК "Укртрансгаз" не допускати надалі вищевказані порушення відповідних Ліцензійних умов.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали