Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про накладення штрафу на ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" за порушення ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 17 травня 2019 року N 797

м. Київ

Про накладення штрафу на ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" за порушення ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 17 травня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі закритого слухання, Акта планової перевірки від 22 січня 2019 року N 9, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року N 1584 (Постанова N 1584), на підставі постанови НКРЕКП від 18 грудня 2018 року N 1964 "Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2019 року" (Постанова N 1964), посвідчення на перевірку від 20 грудня 2018 року N 268, установлено, що ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" (код ЄДРПОУ 24584661) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року N 309 (Постанова N 309) (далі - Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" (Закон N 663-VII), "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці, а саме:

Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2015 року N 1972, зокрема:

пункту 4.1 щодо обов'язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП, зокрема постановами від 09 грудня 2016 року N 2155 "Про встановлення ДП "НАЕК "Енергоатом" тарифів на відпуск електричної енергії, виробленої гідроелектростанціями, на 2017 рік" (Постанова N 2155), від 09 грудня 2016 року N 2156 "Про встановлення тарифів ДП "НАЕК "Енергоатом" на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, вироблених на атомних електростанціях" (Постанова N 2156), від 28 грудня 2017 року N 1487 "Про встановлення ДП "НАЕК "Енергоатом" тарифів на відпуск електричної енергії, виробленої гідроелектростанціями, на 2018 рік" (Постанова N 1487) та від 28 грудня 2017 року N 1488 "Про встановлення ДП "НАЕК "Енергоатом" тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, вироблених на атомних електростанціях" (Постанова N 1488), інвестиційні програми у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні з урахуванням фактичного наповнення джерел фінансування,

пункту 4.4 у частині самостійного перерозподілу ліцензіатом фінансування вартості заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п'ять відсотків,

пункту 4.7 щодо продовження фінансування заходів інвестиційної програми базового періоду до 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї інвестиційної програми, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування інвестиційної програми базового періоду,

пункту 4.1 Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях, затвердженої постановою НКРЕКП від 01 серпня 2017 року N 990 (Постанова N 990), у частині обов'язку ліцензіата неухильно дотримуватись переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії,

пункту 5.1 Методики формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях, затвердженої постановою НКРЕКП від 01 серпня 2017 року N 989 (Постанова N 989), у частині обов'язку ліцензіата неухильно дотримуватись переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифу на відпуск електричної енергії;

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме абзацом другим підпункту 1 пункту 3 постановляючої частини постанови НКРЕКП від 01 червня 2017 року N 735 "Про накладення штрафу на ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та ухилення від виконання рішення НКРЕКП та здійснення заходів державного регулювання" (Постанова N 735) та пунктом 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року N 309 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії" (Постанова N 309);

підпункт 14 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановами від 09 грудня 2016 року N 2155 "Про встановлення ДП "НАЕК "Енергоатом" тарифів на відпуск електричної енергії, виробленої гідроелектростанціями, на 2017 рік" (Постанова N 2155), від 09 грудня 2016 року N 2156 "Про встановлення тарифів ДП "НАЕК "Енергоатом" на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, вироблених на атомних електростанціях" (Постанова N 2156), від 09 грудня 2016 року N 6-ДСК "Про встановлення ДП "НАЕК "Енергоатом" середньорічної структури тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, виробленої на атомних електростанціях", від 28 грудня 2017 року N 1487 "Про встановлення ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" тарифів на відпуск електричної енергії, виробленої гідроелектростанціями, на 2018 рік" (Постанова N 1487), від 28 грудня 2017 року N 1488 "Про встановлення тарифів ДП "НАЕК "Енергоатом" на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, вироблених на атомних електростанціях" (Постанова N 1488) та від 28 грудня 2017 року N 3-ДСК "Про встановлення ДП "НАЕК "Енергоатом" середньорічної структури тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, виробленої на атомних електростанціях", структури тарифів на відпуск електричної енергії.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) та статті 77 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пунктів 11 (Закон N 1540-VIII), 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII), статті 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) та статті 77 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) накласти штраф у розмірі 1 700000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень на ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" (код ЄДРПОУ 24584661) за порушення:

пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" (Закон N 663-VII), "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці, а саме:

Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2015 року N 1972, зокрема:

пункту 4.1 щодо обов'язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП, зокрема постановами від 09 грудня 2016 року N 2155 "Про встановлення ДП "НАЕК "Енергоатом" тарифів на відпуск електричної енергії, виробленої гідроелектростанціями, на 2017 рік" (Постанова N 2155), від 09 грудня 2016 року N 2156 "Про встановлення тарифів ДП "НАЕК "Енергоатом" на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, вироблених на атомних електростанціях" (Постанова N 2156), від 28 грудня 2017 року N 1487 "Про встановлення ДП "НАЕК "Енергоатом" тарифів на відпуск електричної енергії, виробленої гідроелектростанціями, на 2018 рік" (Постанова N 1487) та від 28 грудня 2017 року N 1488 "Про встановлення ДП "НАЕК "Енергоатом" тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, вироблених на атомних електростанціях" (Постанова N 1488), інвестиційні програми у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні з урахуванням фактичного наповнення джерел фінансування,

пункту 4.4 у частині самостійного перерозподілу ліцензіатом фінансування вартості заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п'ять відсотків,

пункту 4.7 щодо продовження фінансування заходів інвестиційної програми базового періоду до 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї інвестиційної програми, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування інвестиційної програми базового періоду,

пункту 4.1 Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях, затвердженої постановою НКРЕКП від 01 серпня 2017 року N 990 (Постанова N 990), у частині обов'язку ліцензіата неухильно дотримуватись переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії,

пункту 5.1 Методики формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях, затвердженої постановою НКРЕКП від 01 серпня 2017 року N 989 (Постанова N 989), у частині обов'язку ліцензіата неухильно дотримуватись переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифу на відпуск електричної енергії;

підпункту 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме абзацом другим підпункту 1 пункту 3 постановляючої частини постанови НКРЕКП від 01 червня 2017 року N 735 "Про накладення штрафу на ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та ухилення від виконання рішення НКРЕКП та здійснення заходів державного регулювання" (Постанова N 735) та пунктом 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року N 309 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії" (Постанова N 309);

підпункт 14 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат, відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановами від 09 грудня 2016 року N 2155 "Про встановлення ДП "НАЕК "Енергоатом" тарифів на відпуск електричної енергії, виробленої гідроелектростанціями, на 2017 рік" (Постанова N 2155), від 09 грудня 2016 року N 2156 "Про встановлення тарифів ДП "НАЕК "Енергоатом" на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, вироблених на атомних електростанціях" (Постанова N 2156), від 09 грудня 2016 року N 6-ДСК "Про встановлення ДП "НАЕК "Енергоатом" середньорічної структури тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, виробленої на атомних електростанціях", від 28 грудня 2017 року N 1487 "Про встановлення ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" тарифів на відпуск електричної енергії, виробленої гідроелектростанціями, на 2018 рік" (Постанова N 1487), від 28 грудня 2017 року N 1488 "Про встановлення тарифів ДП "НАЕК "Енергоатом" на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, вироблених на атомних електростанціях" (Постанова N 1488) та від 28 грудня 2017 року N 3-ДСК "Про встановлення ДП "НАЕК "Енергоатом" середньорічної структури тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, виробленої на атомних електростанціях", структури тарифів на відпуск електричної енергії.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі закритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифів на відпуск електричної енергії ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" (АЕС) шляхом їх зміни в бік зменшення на загальну суму 1618,65 млн грн (без ПДВ), урахувавши:

суму коштів, що склалася за результатами недофінансування статей витрат, передбачених структурую тарифів на відпуск електричної енергії, з урахуванням обґрунтованих перевитрат у 2017 - 2018 роках, у розмірі 577,89 млн грн (без ПДВ);

суму загального недовиконання Інвестиційних програм за 2017 - 2018 роки у розмірі 4816,61 млн грн (без ПДВ);

суму додатково отриманого доходу за результатами діяльності ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" з виробництва електричної енергії у 2017 році у розмірі 577,94 млн грн (без ПДВ);

суму сплаченої кредиторської заборгованості по заходах схвалених Інвестиційних програм 2016 - 2018 років, включеної до факту фінансування схвалених Інвестиційних програм 2017 - 2019 років, у розмірі 1001,66 млн грн (без ПДВ);

суму сплачених авансових платежів на запчастини на виконання ремонтної програми 2018 року у розмірі 292,86 млн грн (без ПДВ);

суму фактично сплаченого податку на прибуток та частини чистого доходу до Державного бюджету протягом 2017 - 2018 років та I кварталу 2019 року понад рівень, передбачений структурою витрат, у розмірі 3059,27 млн грн (без ПДВ).

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифів на відпуск електричної енергії ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" (ГЕС, ГАЕС) шляхом їх зміни в бік зменшення на загальну суму 25330,3 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму коштів, що склалася за результатами недофінансування статей витрат, передбачених структурою тарифів на відпуск електричної енергії у 2017 - 2018 роках по Олександрівській ГЕС, у розмірі 3367,90 тис. грн (без ПДВ);

обґрунтовані перевитрати, що склалися внаслідок перефінансування статей витрат, передбачених структурою тарифів на відпуск електричної енергії у 2017 році по Олександрівській ГЕС, у розмірі 1586,00 тис. грн (без ПДВ);

суму коштів, що склалася за результатами недофінансування статей витрат, передбачених структурою тарифів на відпуск електричної енергії у 2017 році по Ташлицькій ГАЕС, у розмірі 2161,70 тис. грн (без ПДВ);

обґрунтовані перевитрати, що склалися внаслідок перефінансування статей витрат, передбачених структурою тарифів на відпуск електричної енергії у 2017 році по Ташлицькій ГАЕС, у розмірі 12111,00 тис. грн (без ПДВ);

суму коштів, що склалася за результатами невиконання ремонтних робіт Ташлицькою ГАЕС у 2017 році, у розмірі 5092,2 тис. грн (без ПДВ);

обґрунтовані перевитрати, що склалися внаслідок перефінансування статей витрат, передбачених структурою тарифів на відпуск електричної енергії у 2018 році по Ташлицькій ГАЕС, у розмірі 5604,7 тис. грн (без ПДВ);

суму витрат, не передбачених структурою тарифів Олександрівської ГЕС, а саме "адміністративні витрати" у розмірі 561 тис. грн (без ПДВ);

суму витрат, не передбачених структурою тарифів Ташлицької ГАЕС, а саме "адміністративні витрати" у розмірі 6151 тис. грн (без ПДВ);

суму додатково отриманого доходу за результатами діяльності Олександрівської ГЕС з виробництва електричної енергії з урахуванням перевитрат по заробітній платі із нарахуваннями у складі "Виробничої собівартості" у 2018 році у розмірі 789,7 тис. грн (без ПДВ);

суму додатково отриманого доходу за результатами діяльності Ташлицької ГАЕС з виробництва електричної енергії з урахуванням перевитрат по заробітній платі із нарахуваннями у складі "Виробничої собівартості" у 2018 році у розмірі 17909,2 тис. грн (без ПДВ);

суму недоотриманого доходу за результатами діяльності Ташлицької ГАЕС з виробництва електричної енергії у 2017 році у розмірі 16117,7 тис. грн (без ПДВ);

недофінансовані кошти схваленої Інвестиційної програми з виробництва електричної енергії для Ташлицької ГАЕС та Олександрівської ГЕС на 2017 рік у розмірі 3252 тис. грн (без ПДВ);

економію коштів, що склалась при виконанні заходів Інвестиційної програми з виробництва електричної енергії для Ташлицької ГАЕС та Олександрівської ГЕС на 2017 рік, у розмірі 543 тис. грн (без ПДВ);

недофінансовані кошти схваленої Інвестиційної програми з виробництва електричної енергії для Ташлицької ГАЕС на 2018 рік у розмірі 39191 тис. грн (без ПДВ);

недофінансовані кошти схваленої Інвестиційної програми з виробництва електричної енергії для Олександрівської ГЕС на 2018 рік у розмірі 7083 тис. грн (без ПДВ);

суму сплаченої кредиторської заборгованості по заходах схвалених Інвестиційних програм Ташлицької ГАЕС 2017 - 2018 років, включеної до факту фінансування схвалених Інвестиційних програм 2018 - 2019 років, у розмірі 17789 тис. грн (без ПДВ);

суму сплаченої кредиторської заборгованості по заходах схваленої Інвестиційної програми Олександрівської ГАЕС 2017 року, включеної до факту фінансування схваленої Інвестиційної програми 2018 року, у розмірі 7563 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали