Додаткова копія: Про накладення штрафу на ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 13 листопада 2018 року N 1405

м. Київ

Про накладення штрафу на ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 13 листопада 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Актів позапланової перевірки дотримання ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року N 15 (далі - Ліцензійні умови з передачі електричної енергії), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року N 15/1 (далі - Ліцензійні умови з постачання електричної енергії за регульованим тарифом), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року N 932 (Постанова N 932) (далі - Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року N 504 (Постанова N 504) (далі - Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), від 21 вересня 2018 року N 320 та від 21 вересня 2018 року N 321, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 24 липня 2018 року N 757 "Про проведення позапланової перевірки ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" (Постанова N 757) та посвідчення на перевірку від 27 серпня 2018 року N 176, установлено, що ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" (код ЄДРПОУ 32402870) порушило:

пункт 2.7 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у частині належного проведення розрахунків з оптовим постачальником електричної енергії;

підпункти 3.1.1 пунктів 3.1 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та Ліцензійних умов з передачі електроенергії щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП звітність передбачену Мінфіном та Держстатом України та додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕКП в установленому порядку;

підпункт 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України та нормативними документами, а також пункти 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

частини другої статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) щодо зобов'язання ліцензіата повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін,

пункту 4.1 розділу IV Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року N 1627, щодо обов'язку ліцензіата виконувати схвалену, зокрема постановою НКРЕКП від 15 грудня 2016 року N 2233 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ДП "Регіональні електричні мережі" (Постанова N 2233) (зі змінами), інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 6 Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 жовтня 2016 року N 1841 (Порядок N 1841), у частині сплати споживачу компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості послуг з електропостачання шляхом врахування суми відповідної компенсації як авансової плати за спожиту електричну енергію на наступний розрахунковий період,

пункту 6.1 Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 21 листопада 2013 року N 1467 (Порядок N 1467) (у редакції, що діяла до 12 липня 2017 року), у частині надання до НКРЕКП до 10 числа місяця наступного кварталу звітної інформації щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку (Порядок N 1467),

пункту 3.6 Інструкції щодо заповнення форми звітності N 11-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання", затвердженої постановою НКРЕ від 25 липня 2013 року N 1015 (Постанова N 1015), щодо формування реєстру перерв в електропостачанні згідно з додатком 5 до цієї Інструкції (Постанова N 1015),

пункту 4.6 Інструкції щодо заповнення форми звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання", затвердженої постановою НКРЕКП від 23 березня 2017 року N 345 (Постанова N 345), щодо формування реєстру перерв в електропостачанні згідно з додатком 5 до цієї Інструкції (Постанова N 345);

підпункти 7 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у форматі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункт 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункт 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановою від 15 грудня 2016 року N 2233 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ДП "Регіональні електричні мережі" (Постанова N 2233), структури тарифів на розподіл та постачання електричної енергії;

підпункт 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункт 5 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) в частині обов'язку ліцензіата виконувати схвалену інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні;

підпункт 13 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункт 6 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) в частині обов'язку ліцензіата виконувати заходи з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні згідно з витратами на ремонт, передбаченими структурою тарифу, встановленою рішенням НКРЕКП;

підпункт 17 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) в частині зобов'язання ліцензіата виконувати умови договорів, укладення яких є обов'язковим для здійснення діяльності на ринку електричної енергії.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пунктів 11 (Закон N 1540-VIII), 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII), статей 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) накласти штраф у розмірі 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" (код ЄДРПОУ 32402870) за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932), Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504), а саме:

пункту 2.7 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у частині належного проведення розрахунків з оптовим постачальником електричної енергії;

підпунктів 3.1.1 пунктів 3.1 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та Ліцензійних умов з передачі електроенергії щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП звітність передбачену Мінфіном та Держстатом України та додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕКП в установленому порядку;

підпункту 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та підпункту 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України та іншими нормативними документами, а також пунктів 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

частини другої статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) щодо зобов'язання ліцензіата повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін,

пункту 4.1 розділу IV Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року N 1627, щодо обов'язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від 15 грудня 2016 року N 2233 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ДП "Регіональні електричні мережі" (Постанова N 2233) (зі змінами), інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 6 Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 жовтня 2016 року N 1841 (Порядок N 1841), у частині сплати споживачу компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості послуг з електропостачання шляхом врахування суми відповідної компенсації як авансової плати за спожиту електричну енергію на наступний розрахунковий період,

пункту 6.1 Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 21 листопада 2013 року N 1467 (Порядок N 1467) (у редакції, що діяла до 12 липня 2017 року), у частині надання до НКРЕКП до 10 числа місяця наступного кварталу звітної інформації щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку (Порядок N 1467),

пункту 3.6 Інструкції щодо заповнення форми звітності N 11-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання", затвердженої постановою НКРЕ від 25 липня 2013 року N 1015 (Постанова N 1015), щодо формування реєстру перерв в електропостачанні згідно з додатком 5 до цієї Інструкції (Постанова N 1015),

пункту 4.6 Інструкції щодо заповнення форми звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання", затвердженої постановою НКРЕКП від 23 березня 2017 року N 345 (Постанова N 345), щодо формування реєстру перерв в електропостачанні згідно з додатком 5 до цієї Інструкції (Постанова N 345);

підпунктів 7 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункту 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункту 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) в частині обов'язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановою від 15 грудня 2016 року N 2233 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ДП "Регіональні електричні мережі" (Постанова N 2233) (зі змінами), структури тарифів на розподіл та постачання електричної енергії;

підпункту 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункту 5 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата виконувати схвалену інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні;

підпункту 13 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункту 6 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) в частині обов'язку ліцензіата виконувати заходи з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні згідно з витратами на ремонт, передбаченими структурою тарифу, встановленою рішенням НКРЕКП;

підпункту 17 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) в частині зобов'язання ліцензіата виконувати умови договорів, укладення яких є обов'язковим для здійснення діяльності на ринку електричної енергії.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифів на розподіл електричної енергії та постачання електричної енергії ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" на 2019 рік шляхом їх зміни в бік зменшення на загальну суму 99019 тис. грн (без ПДВ) з урахуванням:

суми економії коштів, отриманої в результаті недофінансування витрат, затверджених структурою тарифів, з урахуванням сум перевищення фактичних витрат від планових показників, отриманих за результатами діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2017 році, у розмірі 20015 тис. грн (без ПДВ);

суми необґрунтованого недовиконання інвестиційної програми, програми ремонтів та недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності за звітний рік у розмірі 79004 тис. грн (без ПДВ).

3. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" у строк до 31 грудня 2018 року:

1) надати до Управління НКРЕКП у місті Києві та Київській області належним чином завірені копії фінансової звітності за II - IV квартали 2017 року;

2) сплатити 143 споживачам подвоєну суму компенсації у розмірі 28,6 тис. грн (без ПДВ) за недотримання гарантованих стандартів якості послуг з електропостачання шляхом урахування її при розрахунках у найближчому розрахунковому періоді та про стан виконання у строк до 25 січня 2019 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у місті Києві та Київській області з наданням завірених належним чином копій підтвердних документів.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали