Додаткова копія: Про накладення штрафу на ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 19 листопада 2015 року N 2812

м. Київ

Про накладення штрафу на ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 19 листопада 2015 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, акта планової перевірки від 16 листопада 2015 року N 219, проведеної на підставі Плану заходів зі здійснення державного контролю ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2015 рік, затвердженого наказом НКРЕКП від 28 листопада 2014 року N 7 (План N 7) (із змінами), наказу НКРЕКП від 05 жовтня 2015 року N 277 та посвідчення на проведення планової перевірки від 05 жовтня 2015 року N 224, установлено, що ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" (79017, м. Львів, вул. Зелена, буд. 64, код ЄДРПОУ 03348471, ліцензія серії АЕ N 287984, директор - Вольський Валентин Володимирович) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року N 279 (Умови N 279) (далі - Комісія), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за N 1468/21780 (далі - Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 Ліцензійних умов (Умови N 279) у частині дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

абзацу четвертого частини другої статті 16 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" щодо провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного користування або на право власності на землю,

частини п'ятої статті 17 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" щодо одержання згідно з законом дозволу на користування надрами у разі використання підземних вод для питного водопостачання,

абзацу п'ятого частини першої статті 10 Закону України "Про природні монополії" щодо надання органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, документів та інформації, необхідних для виконання цими органами своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені відповідними органами,

абзацу третього статті 14 Закону України "Про природні монополії" у частині обов'язкового виконання суб'єктами природних монополій рішень національних комісій регулювання природних монополій, а саме постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 06 червня 2014 року N 649 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення ЛМКП "Львівводоканал" (Постанова N 649), постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2015 року N 879 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення ЛМКП "Львівводоканал" (Постанова N 879),

частин другої та дев'ятої статті 26 Закону України "Про електроенергетику" щодо зобов'язання додержуватись вимог договору про постачання енергії та за умови неповної оплати за спожиту електричну енергію обмежити власне електроспоживання до рівня екологічної броні або повністю його припинити в разі відсутності такої,

пункту 5 Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 552 (Постанова N 552), щодо зобов'язання суб'єкта господарювання під час виконання інвестиційної програми дотримуватися фінансового плану використання коштів, передбачених для її виконання, та графіка здійснення заходів такої програми з використанням зазначених коштів,

пункту 6 (Постанова N 750) та абзацу другого пункту 8 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (Постанова N 750), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року N 750, у частині:

щоденного перерахування на спеціальний рахунок коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм,

подання органу ліцензування разом із звітами про виконання інвестиційних програм звіту про цільове використання коштів із спеціального рахунка,

підпункту 6.3.5 пункту 6.3 глави 6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року N 30, у частині затвердження графіків виконання лабораторно-виробничого контролю за погодженням з місцевими органами Державного санітарного нагляду і органів Мінекобезпеки України,

пункту 2.1 Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року N 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року N 381 (Порядок N 381, 630), щодо розроблення, затвердження інвестиційної програми та забезпечення її погодження і схвалення;

підпункт 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов (Умови N 279) у частині наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;

абзаци дев'яті підпунктів 3.4.1 (Умови N 279), 3.4.3 (Умови N 279), 3.4.5 (Умови N 279) та абзац сьомий підпункту 3.4.4 пункту 3.4 Ліцензійних умов (Умови N 279) у частині здійснення централізованого водопостачання, виробництва, транспортування питної води, відведення стічних вод на етапах транспортування стічних вод на очисні споруди та їх скиду після очищення із застосуванням приладів обліку;

підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов (Умови N 279) у частині повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; у разі виникнення таких змін протягом десяти робочих днів подання до органу ліцензування відповідного повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни;

абзац перший підпункту 3.5.2 пункту 3.5 Ліцензійних умов (Умови N 279) у частині дотримання вимог, установлених Комісією, щодо провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії;

підпункт 3.5.3 пункту 3.5 Ліцензійних умов (Умови N 279) у частині надання органу ліцензування інформації про результати провадження (намір щодо провадження) інших видів діяльності;

пункт 3.7 Ліцензійних умов (Умови N 279) у частині забезпечення цільового використання коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів, одержаних у результаті провадження ліцензованої діяльності.

Відповідно до статті 17 Закону України "Про природні монополії", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715 (Положення N 715/2014), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Накласти штраф у розмірі 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) грн на ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" (79017, м. Львів, вул. Зелена, буд. 64, код ЄДРПОУ 03348471, директор - Вольський Валентин Володимирович) за порушення:

пункту 2.1 Ліцензійних умов (Умови N 279) у частині дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

абзацу четвертого частини другої статті 16 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" щодо провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного користування або на право власності на землю,

частини п'ятої статті 17 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" щодо одержання згідно з законом дозволу на користування надрами у разі використання підземних вод для питного водопостачання,

абзацу п'ятого частини першої статті 10 Закону України "Про природні монополії" щодо надання органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, документів та інформації, необхідних для виконання цими органами своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені відповідними органами,

абзацу третього статті 14 Закону України "Про природні монополії" у частині обов'язкового виконання суб'єктами природних монополій рішень національних комісій регулювання природних монополій, а саме постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 06 червня 2014 року N 649 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення ЛМКП "Львівводоканал" (Постанова N 649), постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2015 року N 879 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення ЛМКП "Львівводоканал" (Постанова N 879),

частин другої та дев'ятої статті 26 Закону України "Про електроенергетику" щодо зобов'язання додержуватись вимог договору про постачання енергії та за умови неповної оплати за спожиту електричну енергію обмежити власне електроспоживання до рівня екологічної броні або повністю його припинити в разі відсутності такої,

пункту 5 Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 552 (Постанова N 552), щодо зобов'язання суб'єкта господарювання під час виконання інвестиційної програми дотримуватися фінансового плану використання коштів, передбачених для її виконання, та графіка здійснення заходів такої програми з використанням зазначених коштів,

пункту 6 (Постанова N 750) та абзацу другого пункту 8 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (Постанова N 750), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року N 750, у частині: щоденного перерахування на спеціальний рахунок коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм,

подання органу ліцензування разом із звітами про виконання інвестиційних програм звіту про цільове використання коштів із спеціального рахунка,

підпункту 6.3.5 пункту 6.3 глави 6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року N 30, у частині затвердження графіків виконання лабораторно-виробничого контролю за погодженням з місцевими органами Державного санітарного нагляду і органів Мінекобезпеки України,

пункту 2.1 Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року N 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року N 381 (Порядок N 381, 630), щодо розроблення, затвердження інвестиційної програми та забезпечення її погодження і схвалення;

підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов (Умови N 279) у частині наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;

абзаців дев'ятих підпунктів 3.4.1 (Умови N 279), 3.4.3 (Умови N 279), 3.4.5 (Умови N 279) та абзацу сьомого підпункту 3.4.4 пункту 3.4 Ліцензійних умов (Умови N 279) у частині здійснення централізованого водопостачання, виробництва, транспортування питної води, відведення стічних вод на етапах транспортування стічних вод на очисні споруди та їх скиду після очищення із застосуванням приладів обліку;

підпункту 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов (Умови N 279) у частині повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; у разі виникнення таких змін протягом десяти робочих днів подання до органу ліцензування відповідного повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни;

абзацу першого підпункту 3.5.2 пункту 3.5 Ліцензійних умов (Умови N 279) у частині дотримання вимог, установлених Комісією, щодо провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії;

підпункту 3.5.3 пункту 3.5 Ліцензійних умов (Умови N 279) у частині надання органу ліцензування інформації про результати провадження (намір щодо провадження) інших видів діяльності;

пункту 3.7 Ліцензійних умов (Умови N 279) у частині забезпечення цільового використання коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів, одержаних у результаті провадження ліцензованої діяльності.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня отримання постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Зобов'язати ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ":

до 01 березня 2016 року усунути порушення пункту 2.1 Ліцензійних умов (Умови N 279) у частині дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме підпункту 6.3.5 пункту 6.3 глави 6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року N 30, у частині затвердження графіків виконання лабораторно-виробничого контролю за погодженням з місцевими органами Державного санітарного нагляду і органів Мінекобезпеки України;

до 01 листопада 2016 року усунути порушення:

пункту 2.1 Ліцензійних умов (Умови N 279) у частині дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

абзацу четвертого частини другої статті 16 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" щодо провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного користування або на право власності на землю,

частини п'ятої статті 17 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" щодо одержання згідно з законом дозволу на користування надрами у разі використання підземних вод для питного водопостачання;

підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов (Умови N 279) у частині наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;

абзаців дев'ятих підпунктів 3.4.1 (Умови N 279), 3.4.3 (Умови N 279), 3.4.5 (Умови N 279) та абзацу сьомого підпункту 3.4.4 пункту 3.4 Ліцензійних умов (Умови N 279) у частині здійснення централізованого водопостачання, виробництва, транспортування питної води, відведення стічних вод на етапах транспортування стічних вод на очисні споруди та їх скиду після очищення із застосуванням приладів обліку.

 

Голова Комісії

Д. Вовк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали