Додаткова копія: Про накладення штрафу на МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА ХЕРСОНА" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 7 листопада 2016 року N 1959

м. Київ

Про накладення штрафу на МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА ХЕРСОНА" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 07 листопада 2016 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 31 жовтня 2016 року N 186, проведеної на підставі Плану заходів зі здійснення державного контролю ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2016 рік, затвердженого наказом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 листопада 2015 року N 317 (План N 317) (із змінами), наказу НКРЕКП від 16 вересня 2016 року N 174, посвідчення на проведення планової перевірки від 16 вересня 2016 року N 172, установлено, що МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА ХЕРСОНА" (73000, Херсонська область, м. Херсон, площа імені Ю. Тутушкіна, 9, код ЄДРПОУ 03355726, ліцензія АЕ N 199650, в. о. директора - Чемерис Михайло Васильович) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року N 279 (Умови N 279), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за N 1468/21780 (далі - Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

абзацу четвертого частини другої статті 16 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" щодо провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного користування або на право власності на землю,

абзацу третього статті 14 Закону України "Про природні монополії" щодо обов'язкового виконання суб'єктами природних монополій рішень національних комісій регулювання природних монополій, а саме постанови Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України від 30 вересня 2011 року N 174 "Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона" (Постанова N 174), постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 лютого 2012 року N 101 "Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення МКП "ВУВКГ міста Херсона" (Постанова N 101), від 14 лютого 2014 року N 114 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона" для бюджетних установ та інших споживачів (крім населення)" (Постанова N 114), від 11 липня 2014 року N 892 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення МКП "ВУ ВКГ міста Херсона" (Постанова N 892),

частин другої та дев'ятої статті 26 Закону України "Про електроенергетику" в частині зобов'язання додержуватись вимог договорів про постачання енергії та за умови неповної оплати за спожиту електричну енергію обмежити власне електроспоживання до рівня екологічної броні або повністю його припинити в разі відсутності такої,

пункту 5 Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 552 (Постанова N 552), щодо зобов'язання суб'єкта господарювання під час виконання інвестиційної програми дотримуватися фінансового плану використання коштів, передбачених для її виконання, та графіка здійснення заходів такої програми з використанням зазначених коштів,

пунктів 6 (Постанова N 750), 7 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (Постанова N 750), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року N 750, у частині щоденного перерахування на спеціальний рахунок коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм, та використання коштів зі спеціального рахунка виключно для виконання інвестиційних програм згідно з графіком на планований та прогнозний періоди;

підпункт 2.2.1 пункту 2.2 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо наявності у ліцензіата договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного законодавства;

підпункт 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо наявності встановлених приладів обліку у кожній точці розподілу послуг;

абзац дев'ятий підпункту 3.4.5 пункту 3.4 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо здійснення відведення стічних вод на етапах транспортування стічних вод на очисні споруди та їх скиду після очищення із застосуванням приладів обліку;

пункт 3.7 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо забезпечення цільового використання коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів, одержаних у результаті провадження ліцензованої діяльності.

Відповідно до статті 17 Закону України "Про природні монополії", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715 (Положення N 715/2014), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Накласти штраф у розмірі 51000 (п'ятдесят одна тисяча) гривень на МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА ХЕРСОНА" (73000, Херсонська область, м. Херсон, площа імені Ю. Тутушкіна, 9, код ЄДРПОУ 03355726, в. о. директора - Чемерис Михайло Васильович) за порушення:

пункту 2.1 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

абзацу четвертого частини другої статті 16 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" щодо провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного користування або на право власності на землю,

абзацу третього статті 14 Закону України "Про природні монополії" щодо обов'язкового виконання суб'єктами природних монополій рішень національних комісій регулювання природних монополій, а саме постанови Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України від 30 вересня 2011 року N 174 "Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона" (Постанова N 174), постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 лютого 2012 року N 101 "Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення МКП "ВУВКГ міста Херсона" (Постанова N 101), від 14 лютого 2014 року N 114 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона" для бюджетних установ та інших споживачів (крім населення)" (Постанова N 114), від 11 липня 2014 року N 892 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення МКП "ВУ ВКГ міста Херсона" (Постанова N 892),

частин другої та дев'ятої статті 26 Закону України "Про електроенергетику" в частині зобов'язання додержуватись вимог договорів про постачання енергії та за умови неповної оплати за спожиту електричну енергію обмежити власне електроспоживання до рівня екологічної броні або повністю його припинити в разі відсутності такої,

пункту 5 Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 552 (Постанова N 552), щодо зобов'язання суб'єкта господарювання під час виконання інвестиційної програми дотримуватися фінансового плану використання коштів, передбачених для її виконання, та графіка здійснення заходів такої програми з використанням зазначених коштів,

пунктів 6 (Постанова N 750), 7 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (Постанова N 750), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року N 750, у частині щоденного перерахування на спеціальний рахунок коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм, та використання коштів зі спеціального рахунка виключно для виконання інвестиційних програм згідно з графіком на планований та прогнозний періоди;

підпункту 2.2.1 пункту 2.2 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо наявності у ліцензіата договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного законодавства;

підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо наявності встановлених приладів обліку у кожній точці розподілу послуг;

абзацу дев'ятого підпункту 3.4.5 пункту 3.4 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо здійснення відведення стічних вод на етапах транспортування стічних вод на очисні споруди та їх скиду після очищення із застосуванням приладів обліку;

пункту 3.7 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо забезпечення цільового використання коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів, одержаних у результаті провадження ліцензованої діяльності.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня отримання постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Зобов'язати МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА ХЕРСОНА":

до 31 жовтня 2017 року усунути порушення:

пункту 2.1 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме абзацу четвертого частини другої статті 16 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" щодо провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного користування або на право власності на землю;

підпункту 2.2.1 пункту 2.2 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо наявності у ліцензіата договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного законодавства;

підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;

абзацу дев'ятого підпункту 3.4.5 пункту 3.4 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо здійснення відведення стічних вод на етапах транспортування стічних вод на очисні споруди та їх скиду після очищення із застосуванням приладів обліку.

 

Голова Комісії

Д. Вовк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали