Додаткова копія: Про накладення штрафу на ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 26 лютого 2019 року N 261

м. Київ

Про накладення штрафу на ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 26 лютого 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Актів планової перевірки дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року N 932 (Постанова N 932) (далі - Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року N 504 (Постанова N 504) (далі - Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), від 19 лютого 2019 року N 45 та N 46, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року N 1584 (Постанова N 1584), на підставі постанови НКРЕКП від 18 грудня 2018 року N 1964 "Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2019 року" (Постанова N 1964) та посвідчень на перевірку від 22 січня 2019 року N 43 та N 44, установлено, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 22815333) порушило:

пункти 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Правил приєднання електроустановок, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року N 32 (Постанова N 32), яким передбачено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить 30 календарних днів.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) електропередавальна організація не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово та відповідно до вимог розділу IV цих Правил (Постанова N 32) повідомляє замовника про збільшення терміну проектування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 310, а саме:

пункту 4.1.38 глави 4.1 розділу IV у частині обов'язку ОСР оприлюднювати на офіційному веб-сайті інформацію про адресу, за якою відповідно до принципу "єдиного вікна" буде здійснюватися взаємодія сторін,

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким передбачено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки), абзацу першого пункту 4.4.1 глави 4.4 розділу IV у частині обов'язку ОСР оприлюднити на власному веб-сайті порядок подання заяви на приєднання,

абзацу третього пункту 4.4.1 глави 4.4 розділу IV, яким передбачено, що заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів може бути подана в електронному вигляді через офіційний веб-сайт ОСР у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку або за допомогою інших електронних сервісів, запропонованих ОСР,

пункту 6.23 глави 6 розділу XIII Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 311 (Постанова N 311), яким установлено, що розрахунок обсягу технологічних втрат електричної енергії в мережах споживача (основного споживача) здійснюється відповідно до методичних рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі,

пункту 6 постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 312 "Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії" (Постанова N 312), яким, зокрема, установлено, що сторони керуються вимогами діючих договорів про користування електричною енергією (про постачання електричної енергії) з питань потужності, якості електроенергії, окремих процедурних питань тощо,

пункту 7.7 розділу VII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 312 (Постанова N 312), у частині обов'язку ОСР повідомляти споживачів та електропостачальників, у тому числі через засоби масової інформації, не пізніше ніж за 10 днів до дня його здійснення про дату, час та тривалість тимчасового припинення постачання електричної енергії,

пункту 4.6 глави 4 Інструкції щодо заповнення форми звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання", затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року N 374 (Постанова N 374), яким передбачено, що Реєстр перерв в електропостачанні формується згідно з додатком 5 до цієї Інструкції (Постанова N 374),

пункту 5.11 Методичних рекомендацій визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання, затверджених наказом Міненерговугілля України від 21 червня 2013 року N 399 (Методичні рекомендації N 399), яким установлено, що однолінійна розрахункова схема ділянки електричної мережі від точки вимірювання до межі балансової належності або електричних мереж суб'єкта господарювання (споживача) із визначенням всіх необхідних для розрахунку втрат електричної енергії параметрів є невід'ємною частиною договору на постачання (передачу) електричної енергії (договору про спільне використання технологічних мереж),

пункту 6.2.2 ГНД 34.09.104-203 "Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38 - 150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії", затвердженого наказом Мінпаливенерго від 17 грудня 2003 року N 757, у частині надання недостовірної інформації для розрахунку нормативних технологічних витрат електроенергії в Додатку И до Протоколу затвердження НХТВЕ на II - IV квартали 2019 року та I квартал 2020 року,

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року N 955 (Порядок N 955), а саме:

пункту 4.4 глави 4 (Порядок N 955) у частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п'ять відсотків,

пункту 5.1 глави 5 (Порядок N 955) щодо надання звіту про виконання ПРСР згідно з вимогами глави 3.6 розділу III Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 310, у частині зазначення у звіті про виконання Плану розвитку ОСР інформації про суми коштів, фактично витрачених на реалізацію Плану розвитку ОСР по кожному проекту у порівнянні з плановими показниками,

пункту 5.2 (Порядок N 955) в частині обов'язку ліцензіата надавати звіт щодо виконання ІП до апарату НКРЕКП і територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні щокварталу та за підсумками року не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

підпункти 2 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін;

підпункти 5 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням;

підпункт 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункт 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановою від 15 грудня 2016 року N 2232 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Чернігівобленерго" (Постанова N 2232) та постановою від 24 січня 2018 року N 71 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПАТ "Чернігівобленерго" (Постанова N 71), структури тарифів на розподіл та постачання електричної енергії.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пунктів 11 (Закон N 1540-VIII), 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII), статті 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) накласти штраф у розмірі 425000 (чотириста двадцять п'ять тисяч) гривень на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 22815333) за порушення:

пунктів 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Правил приєднання електроустановок, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року N 32 (Постанова N 32), яким передбачено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить 30 календарних днів.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) електропередавальна організація не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово та відповідно до вимог розділу IV цих Правил (Постанова N 32) повідомляє замовника про збільшення терміну проектування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 310, а саме:

пункту 4.1.38 глави 4.1 розділу IV у частині обов'язку ОСР оприлюднювати на офіційному веб-сайті інформацію про адресу, за якою відповідно до принципу "єдиного вікна" буде здійснюватися взаємодія сторін,

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким передбачено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),

абзацу першого пункту 4.4.1 глави 4.4 розділу IV у частині обов'язку ОСР оприлюднити на власному веб-сайті порядок подання заяви на приєднання,

абзацу третього пункту 4.4.1 глави 4.4 розділу IV, яким передбачено, що заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів може бути подана в електронному вигляді через офіційний веб-сайт ОСР у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку або за допомогою інших електронних сервісів, запропонованих ОСР,

пункту 6.23 глави 6 розділу XIII Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 311 (Постанова N 311), яким установлено, що розрахунок обсягу технологічних втрат електричної енергії в мережах споживача (основного споживача) здійснюється відповідно до методичних рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі,

пункту 6 постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 312 "Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії" (Постанова N 312), яким, зокрема, установлено, що сторони керуються вимогами діючих договорів про користування електричною енергією (про постачання електричної енергії) з питань потужності, якості електроенергії, окремих процедурних питань тощо,

пункту 7.7 розділу VII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 312 (Постанова N 312), у частині обов'язку ОСР повідомляти споживачів та електропостачальників, у тому числі через засоби масової інформації, не пізніше ніж за 10 днів до дня його здійснення про дату, час та тривалість тимчасового припинення постачання електричної енергії,

пункту 4.6 глави 4 Інструкції щодо заповнення форми звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання", затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року N 374 (Постанова N 374), яким передбачено, що Реєстр перерв в електропостачанні формується згідно з додатком 5 до цієї Інструкції (Постанова N 374),

пункту 5.11 Методичних рекомендацій визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання, затверджених наказом Міненерговугілля України від 21 червня 2013 року N 399 (Методичні рекомендації N 399), яким установлено, що однолінійна розрахункова схема ділянки електричної мережі від точки вимірювання до межі балансової належності або електричних мереж суб'єкта господарювання (споживача) із визначенням всіх необхідних для розрахунку втрат електричної енергії параметрів є невід'ємною частиною договору на постачання (передачу) електричної енергії (договору про спільне використання технологічних мереж),

пункту 6.2.2 ГНД 34.09.104-203 "Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38 - 150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії", затвердженого наказом Мінпаливенерго від 17 грудня 2003 року N 757, у частині надання недостовірної інформації для розрахунку нормативних технологічних витрат електроенергії в Додатку И до Протоколу затвердження НХТВЕ на II - IV квартали 2019 року та I квартал 2020 року,

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року N 955 (Порядок N 955), а саме:

пункту 4.4 глави 4 (Порядок N 955) у частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п'ять відсотків,

пункту 5.1 глави 5 (Порядок N 955) щодо надання звіту про виконання ПРСР згідно з вимогами підпункту 4 пункту 3.6.2 глави 3.6 розділу III Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 310, у частині зазначення у звіті про виконання Плану розвитку ОСР інформації про суми коштів, фактично витрачених на реалізацію Плану розвитку ОСР по кожному проекту у порівнянні з плановими показниками,

пункту 5.2 (Порядок N 955) в частині обов'язку ліцензіата надавати звіт щодо виконання ІП до апарату НКРЕКП і територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні щокварталу та за підсумками року не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

підпунктів 2 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін;

підпунктів 5 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням;

підпункту 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункту 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановою від 15 грудня 2016 року N 2232 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Чернігівобленерго" (Постанова N 2232) та постановою від 24 січня 2018 року N 71 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПАТ "Чернігівобленерго" (Постанова N 71), структури тарифів на розподіл та постачання електричної енергії.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО":

1) відповідно до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року N 955 (Порядок N 955), урахувати в Інвестиційній програмі на 2019 рік статтю "Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2018 року" без додаткових джерел фінансування в розмірі 20307,41 тис. грн (без ПДВ);

2) ініціювати перед власником (користувачем) об'єкта за адресою: вул. Центральна (Леніна), буд. 10-а, кв. 16, с. Новий Биків, Бобровицький район, Чернігівська область забезпечення доступу до помешкання з метою проведення контрольного огляду засобу обліку та звірки розрахунків за фактично спожиту і оплачену електричну енергію та у разі сплати споживачем заборгованості за спожиту електричну енергію (за наявності) відновити електропостачання об'єкта за цією адресою, про що у строк до 15 квітня 2019 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернігівській області із наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, у тому числі щодо узгодження дати та часу проведення контрольного огляду засобу обліку, акта звірки спожитої та сплаченої електричної енергії відповідно до отриманих електропостачальником фактичних показів засобу обліку тощо;

3) у термін до 01 квітня 2019 року привести свої дії стосовно гр. Шолох О. В., Федорчук Ю. В., Боженко А. І. та Богдан В. М. шляхом надання послуг зі стандартного приєднання згідно з укладеними договорами про приєднання до електричних мереж, про що у строк до 15 квітня 2019 року письмово повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернігівській області з наданням належним чином завірених копій актів про надання послуг зі стандартного приєднання, підписаних зі сторони замовників та представника ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",

4) у термін до 01 квітня 2019 року оприлюднити всю необхідну інформацію на офіційному веб-сайті про умови приєднання до системи розподілу, зокрема адресу, за якою відповідно до принципу "єдиного вікна" буде здійснюватися взаємодія сторін, а також порядок подання заяви на приєднання, та забезпечити можливість подання заяви на приєднання в електронному вигляді через офіційний веб-сайт із застосуванням електронного цифрового підпису, про що у строк до 15 квітня 2019 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернігівській області з наданням скріншотів відповідних сторінок веб-сайту;

5) у термін до 01 квітня 2019 року вжити заходів щодо приведення взаємовідносин зі споживачами КП "УЖКГГ" та ТОВ "Хобза" в частині оплати втрат електричної енергії у власних електричних мережах, про що у строк до 15 квітня 2019 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернігівській області з наданням завірених належним чином копій підтвердних документів;

6) забезпечити дотримання вимог чинного законодавства в частині повідомлення споживачів та електропостачальників, у тому числі через засоби масової інформації, не пізніше ніж за 10 днів до дня тимчасового припинення електропостачання про дату, час та тривалість тимчасового припинення постачання електричної енергії.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII):

1) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що буде проводитись у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" шляхом його зміни в бік збільшення, урахувавши величину недоотриманого доходу внаслідок установленої величини коригування нормативного значення технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах на загальну суму 1608,33 тис. грн (без ПДВ), а саме за січень 2018 року, яка використовувалась при розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію на березень 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП від 22 лютого 2018 року N 222 "Про встановлення розміру величини коригування нормативного значення технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах при розрахунку прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію на березень 2018 року" (Постанова N 222);

2) у разі неврахування ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" в Інвестиційній програмі на 2019 рік статті "Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2018 року" без додаткових джерел фінансування в розмірі 20307,41 тис. грн (без ПДВ) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" шляхом його зміни в бік зменшення на відповідну суму;

3) за результатами аналізу отриманої від ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" річної регуляторної та фінансової звітності за 2018 рік уточнити підсумкову суму перегляду тарифу на розподіл електричної енергії ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" на 2019 рік, зазначену в підпункті 1 пункту 2 постановляючої частини цієї постанови, а саме статтю "Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2018 року" Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії на 2019 рік, та підготувати і винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо коригування показників тарифу на розподіл електричної енергії ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" на 2019 рік або джерел фінансування Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії на 2019 рік.

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП

О. Формагей
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали