НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2012 року N 793

м. Київ

Про накладення штрафу на ПАТ "Дніпрогаз" та попередження про необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у результаті розгляду 21.06.2012 на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, акта планової перевірки Публічного акціонерного товариства "Дніпрогаз" від 15.06.2012 N 17, проведеної відділом НКРЕ у Дніпропетровській області на підставі наказу НКРЕ від 08.05.2012 N 253, установлено, що ПАТ "Дніпрогаз" (49029, м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, 5, Генеральний директор - Френкель Ю. Д., код ЄДРПОУ 20262860, р/р N 26005232299002 у ПАТ КБ "Надра" м. Київ, МФО 380764, ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та на розподіл природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ) порушило:

підпункт 2.1.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 12 (далі - Ліцензійні умови з розподілу), та підпункт 2.1.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 11 (далі - Ліцензійні умови з постачання), у частині провадження господарської діяльності за наявності у ліцензіата мереж, що перебувають у його власності чи користуванні;

підпункт 2.1.2 Ліцензійних умов з постачання в частині наявності договорів про транспортування газу магістральними трубопроводами та договорів про транспортування газу розподільними трубопроводами та відповідності обсягу, зазначеного в договорах купівлі-продажу природного газу (контрактах) та в договорах на постачання природного газу, обсягу, що зазначається в договорах на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами;

пункт 2.3 Ліцензійних умов з постачання щодо виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань перед ДК "Газ України" за отримані обсяги газу відповідно до умов укладених договорів за 2011 рік;

підпункт 3.1.1 Ліцензійних умов з постачання та підпункт 3.1.1 Ліцензійних умов з розподілу в частині надання НКРЕ звітності щодо провадження господарської діяльності з постачання газу за регульованим тарифом та розподілу газу в установленому НКРЕ порядку;

підпункт 3.7.2 Ліцензійних умов з постачання в частині використання коштів, отриманих за рахунок установленого НКРЕ тарифу на постачання природного газу, за цільовим призначенням та підпункт "б" підпункту 3.8.2 Ліцензійних умов з розподілу в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

пункт 3.8 Ліцензійних умов з постачання та пункт 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме пункту 4.1 постанови НКРЕ від 28.11.2011 N 2255 у частині виконання Інвестиційної програми за 2011 рік;

пункт 3.8 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

статті 18 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Порядку проведення розрахунків за природний газ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247 (зі змінами), та пункту 2.3 Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2008 N 1529 (зі змінами);

постанови НКРЕ від 10.02.2011 N 212 "Про затвердження Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу) (Постанова N 212);

абзацу шостого пункту 2.1 Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою НКРЕ від 29.05.2003 N 476 (зі змінами), щодо опублікування протягом п'яти днів в засобах масової інформації з дня здійснення щомісячної перевірки параметрів якості газу детальної інформації про результати цієї перевірки;

Правил надання населенню послуг з газопостачання, затвердженихпостановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246;

а також не виконало в повному обсязі вимоги розпорядження НКРЕ від 27.10.2011 N 174-р (Розпорядження N 174-р) у частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань перед ДК "Укртрансгаз" за надані послуги з транспортування газу магістральними трубопроводами відповідно до умов укладених договорів у 2010 році.

Відповідно до законів України "Про засади функціонування ринку природного газу" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1059 (Положення N 1059/2011), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє:

1. Накласти штраф у розмірі 100 тис. грн. на ПАТ "Дніпрогаз" (49029, м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, 5, Генеральний директор - Френкель Ю. Д., код ЄДРПОУ 20262860, р/р N 26005232299002 у ПАТ КБ "Надра" м. Київ, МФО 380764) за порушення пункту 3.8 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме статті 18 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Порядку проведення розрахунків за природний газ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247 (зі змінами), та пункту 2.3 Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2008 N 1529 (зі змінами) та підпункту 3.7.2 Ліцензійних умов з постачання в частині використання коштів, отриманих за рахунок установленого НКРЕ тарифу на постачання природного газу, за цільовим призначенням тапідпункту "б" підпункту 3.8.2 Ліцензійних умов з розподілу в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів із дня прийняття постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Попередити ПАТ "Дніпрогаз" про необхідність усунення до 02.07.2012 порушення пункту 3.8 Ліцензійних умов з постачання та пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме пункту 4.1 постанови НКРЕ від 28.11.2011 N 2255 у частині виконання Інвестиційної програми за 2011 рік в повному обсязі, про що письмово повідомити НКРЕ до 25.07.2012.

3. Попередити ПАТ "Дніпрогаз" про необхідність усунення до 25.07.2012 порушення пункту 3.8 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання законодавства України, а саме постанови НКРЕ від 10.02.2011 N 212 "Про затвердження Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу) (Постанова N 212).

4. Попередити ПАТ "Дніпрогаз" про необхідність усунення до 15.10.2012 порушення пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань щодо своєчасної оплати обсягів газу перед ДК "Газ України" відповідно до умов укладених договорів у 2011 році та перед ДК "Укртрансгаз" за надані послуги з транспортування газу магістральними трубопроводами відповідно до умов укладених договорів у 2010 році.

5. Попередити ПАТ "Дніпрогаз" про необхідність усунення до 31.12.2012 порушення підпункту 2.1.1 Ліцензійних умов з розподілу та підпункту 2.1.1 Ліцензійних умов з постачання в частині провадження господарської діяльності за наявності у ліцензіата мереж, що перебувають у його власності чи користуванні.

6. ПАТ "Дніпрогаз" не допускати надалі вищевказані порушення Ліцензійних умов з постачання та Ліцензійних умов з розподілу.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали