Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про накладення штрафу на ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 26 березня 2019 року N 432

м. Київ

Про накладення штрафу на ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 26 березня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, від 18 березня 2019 року N 82, проведеного згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року N 1584 (Постанова N 1584), на підставі постанови НКРЕКП від 18 грудня 2018 року N 1964 "Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2019 року" (Постанова N 1964) та посвідчення про проведення планової перевірки від 14 лютого 2019 року N 86, установлено, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" (код ЄДРПОУ 03361046) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року N 201 (Постанова N 201) (далі - Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), чинних Кодексу газорозподільних систем (Постанова N 2494), інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, зокрема:

пункту 4 глави 5 розділу VI Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494 (Постанова N 2494) (далі - Кодекс ГРМ), у частині щомісячної публікації Оператором ГРМ на своєму веб-сайті ціни закупівлі природного газу для покриття втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ у відповідний період,

вимог глави 4 розділу IX Кодексу ГРМ (Постанова N 2494) у частині визначення фактичного об'єму споживання (розподілу) природного газу по об'єкту побутового споживача на межі балансової належності між Оператором ГРМ і побутовим споживачем на підставі даних лічильника природного газу з урахуванням вимог Кодексу ГРМ (Постанова N 2494),

постанови НКРЕ від 20 лютого 2002 року N 159 "Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ" (із змінами), з 23 червня 2017 року постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року N 624 "Про подання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Постанова N 624) у частині подання до НКРЕКП, зокрема, квартальної фінансової звітності не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, на паперових носіях та в електронному вигляді,

постанови НКРЕКП від 23 грудня 2016 року N 2361 "Про джерела фінансування Планів розвитку газорозподільної системи, газотранспортної системи та газосховищ на 2017 - 2026 роки" (Постанова N 2361) (далі - постанова НКРЕКП від 23 грудня 2016 року N 2361) у частині перерахування та обліковування коштів на окремому банківському рахунку, визначених як плановані тарифні джерела фінансування інвестиційних програм на 2017 рік - I розділів Планів розвитку газорозподільної системи, газотранспортної системи та газосховищ на 2017 - 2026 роки, та постанови НКРЕКП від 29 грудня 2017 року N 1615 "Про джерела фінансування Планів розвитку газорозподільної системи, газотранспортної системи та газосховищ на 2018 - 2027 роки" (Постанова N 1615) (далі - постанова НКРЕКП від 29 грудня 2017 року N 1615) у частині перерахування та обліковування коштів, визначених як плановані тарифні джерела фінансування інвестиційних програм на 2018 рік - I розділів Планів розвитку газорозподільної системи, газотранспортної системи та газосховищ на 2018 - 2027 роки, а саме амортизаційних відрахувань, на окремому банківському рахунку;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині подання річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" на 2017 - 2026 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 28 грудня 2017 року N 1602 (Постанова N 1602) (далі - розділ I (2017 рік) Плану розвитку), та розділу I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" на 2018 - 2027 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 листопада 2018 року N 1356 (Постанова N 1356) (далі - розділ I (2018 рік) Плану розвитку);

підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині здійснення розрахунків з оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі із споживачами;

підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині забезпечення ліцензіатом періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) і 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пунктів 11 (Закон N 1540-VIII), 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII), статей 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) накласти штрафи на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" (код ЄДРПОУ 03361046):

у розмірі 850000 (вісімсот п'ятдесят тисяч) гривень за порушення пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201), а саме вимог глави 4 розділу IX Кодексу ГРМ (Постанова N 2494) у частині визначення фактичного об'єму споживання (розподілу) природного газу по об'єктах побутових споживачів на межі балансової належності між Оператором ГРМ і побутовими споживачами на підставі даних лічильників природного газу з урахуванням вимог цього Кодексу (Постанова N 2494), крім споживача за ЕІС-кодом 56XM16A50572887Y;

у розмірі 850000 (вісімсот п'ятдесят тисяч) гривень за порушення Ліцензійних умов (Постанова N 201), а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), чинних Кодексу газорозподільних систем (Постанова N 2494), інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, зокрема:

вимог пункту 4 глави 5 розділу VI Кодексу ГРМ (Постанова N 2494) у частині щомісячної публікації Оператором ГРМ на своєму веб-сайті ціни закупівлі природного газу для покриття втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ у відповідний період,

постанови НКРЕ від 20 лютого 2002 року N 159 "Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ" (із змінами), з 23 червня 2017 року постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року N 624 "Про подання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Постанова N 624) у частині подання до НКРЕКП, зокрема, квартальної фінансової звітності не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, на паперових носіях та в електронному вигляді,

постанови НКРЕКП від 23 грудня 2016 року N 2361 (Постанова N 2361) у частині перерахування та обліковування коштів на окремому банківському рахунку, визначених як плановані тарифні джерела фінансування інвестиційних програм на 2017 рік - I розділів Планів розвитку газорозподільної системи, газотранспортної системи та газосховищ на 2017 - 2026 роки, та постанови НКРЕКП від 29 грудня 2017 року N 1615 (Постанова N 1615) у частині перерахування та обліковування коштів, визначених як плановані тарифні джерела фінансування інвестиційних програм на 2018 рік - I розділів Планів розвитку газорозподільної системи, газотранспортної системи та газосховищ на 2018 - 2027 роки, а саме амортизаційних відрахувань, на окремому банківському рахунку;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині подання річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункту 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу.

Зазначені суми штрафів мають бути сплачені до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" забезпечити у строк:

1) до 12 квітня 2019 року:

приведення своїх дій у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом здійснення перерахунку споживачам у частині визначення фактичного об'єму споживання (розподілу) природного газу по об'єктах побутових споживачів на підставі даних лічильників природного газу, починаючи з жовтня 2018 року, крім споживача за ЕІС-кодом 56XM16A50572887Y;

опублікування на веб-сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" інформації про ціну закупівлі природного газу Оператором ГРМ для покриття втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ та про період її дії;

перерахунок коштів, визначених як планові тарифні джерела фінансування Інвестиційних програм на 2017 - 2018 роки, на окремий банківський рахунок;

надання пояснень щодо виявлених невідповідностей та у разі необхідності надіслати уточнені додатки до форми звітності N 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна) "Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з розподілу природного газу" за 2017 рік, форму звітності N 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу" за 2018 рік та форму звітності N 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) "Звіт про використання потужності газорозподільної системи та стан розрахунків" за відповідний місяць 2018 року відповідно до підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201);

2) до 30 квітня 2019 року:

завершення фактичного виконання профінансованих заходів Інвестиційних програм на 2017 - 2018 роки на загальну суму 3692,81 тис. грн (без ПДВ) та надання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт;

надання до НКРЕКП Інвестиційної програми ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" на 2019 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" на 2019 - 2028 роки), у якій передбачити додаткові заходи за рахунок економії коштів, яка виникла при виконанні заходів Інвестиційної програми ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" на 2017 рік, на загальну суму 435,52 тис. грн (без ПДВ);

3) до 31 грудня 2019 року:

укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами, відповідно до підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201);

проведення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника, відповідно до підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201).

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення:

щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги розподілу природного газу для ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" шляхом коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на загальну суму 69835,53 тис. грн (без ПДВ) з урахуванням економії, отриманої внаслідок недофінансування статей структури тарифу, на суму 1162,0 тис. грн (без ПДВ), додатково отриманої тарифної виручки на суму 50580,76 тис. грн (без ПДВ) та невиконання Інвестиційних програм на 2017 - 2018 роки на суму 18092,77 тис. грн (без ПДВ);

щодо коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на загальну суму 3692,81 тис. грн (без ПДВ) у разі невиконання та/або ненадання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт по заходах, зазначених в абзаці другому підпункту 2 пункту 2 цієї постанови;

щодо коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на загальну суму 435,52 тис. грн (без ПДВ) у разі ненадання до НКРЕКП Інвестиційної програми ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" на 2019 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" на 2019 - 2028 роки), зазначеної в абзаці третьому підпункту 2 пункту 2 цієї постанови;

щодо коригування річної планованої тарифної виручки для фінансування компенсацій витрат, пов'язаних із різницею в цінах при закупівлі у 2017 - 2018 роках природного газу для виробничо-технологічних витрат, нормативних та питомих втрат;

щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги розподілу природного газу для ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" шляхом коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на суму донарахованих коштів у разі невиконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" абзацу другого підпункту 1 пункту 2 цієї постанови.

4. Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Департаменту ліцензійного контролю підготувати звернення до Антимонопольного комітету України щодо можливих ознак зловживання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" монопольним становищем на ринку природного газу в частині неправомірних донарахувань побутовим споживачам обсягів спожитого природного газу, які враховують різницю у приведенні до стандартних умов.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали