НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 28 вересня 2017 року N 1173

м. Київ

Про накладення штрафу на ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та невиконання рішення НКРЕКП

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 28 вересня 2017 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, актів планової перевірки дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КИЇВЕНЕРГО" Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії від 24 квітня 2017 року N 52 і Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії від 24 квітня 2017 року N 53, проведеної Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 01 грудня 2016 року N 2125 (Постанова N 2125) (зі змінами), на підставі постанови НКРЕКП від 16 березня 2017 року N 290 "Про проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІІ кварталі 2017 року" (Постанова N 290) та посвідчень на перевірку від 16 березня 2017 року N 40 і N 51, установлено, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО" (місто Київ, площа Івана Франка, будинок 5, код ЄДРПОУ 00131305, п/р N 26008962497792 в ПАТ "ПУМБ" м. Київ, МФО 334851, Генеральний директор - Фоменко Олександр Валерійович):

1. Порушило Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕ від 08 лютого 1996 року N 3 (далі - Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), та Умови та правила (ліцензійні умови) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затверджені постановою НКРЕ від 26 квітня 2006 року N 540 (далі - Ліцензійні умови з виробництва теплової енергії), а саме:

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Мінстатом України, і додаткову звітність, визначену НКРЕКП, в установленому порядку;

пункт 3.1 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та підпункт 3.6.1 пункту 3.6 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України та нормативно-технічними документами, зокрема пунктами 4.1 (Порядок N 2585) та 4.7 Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках (Порядок N 2585), затвердженого постановою НКРЕКП від 15 жовтня 2015 року N 2585, щодо зобов'язання ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від 22 грудня 2015 року N 3027 (зі змінами) "Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ПАТ "Київенерго" (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6)" (Постанова N 3027) інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні з урахуванням фактичного наповнення джерел фінансування та в частині фінансування заходів інвестиційної програми базового періоду після 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї інвестиційної програми.

2. Не виконало пункт 3 постановляючої частини постанови НКРЕКП від 29 грудня 2016 року N 2454 "Про накладення штрафу на ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" за порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії, Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії" (Постанова N 2454).

Відповідно до статей 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), статті 77 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) та статті 31 Закону України "Про теплопостачання" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Накласти штраф у розмірі 1700000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО" (місто Київ, площа Івана Франка, будинок 5, код ЄДРПОУ 00131305, п/р N 26008962497792 в ПАТ "ПУМБ" м. Київ, МФО 334851, Генеральний директор - Фоменко Олександр Валерійович) за:

порушення підпункту 3.1.1 пункту 3.1 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Мінстатом України, і додаткову звітність, визначену НКРЕКП в установленому порядку;

порушення пункту 3.1 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та підпункту 3.6.1 пункту 3.6 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України та нормативно-технічними документами, зокрема пунктами 4.1 (Порядок N 2585) та 4.7 Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках (Порядок N 2585), затвердженого постановою НКРЕКП від 15 жовтня 2015 року N 2585, щодо зобов'язання ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від 22 грудня 2015 року N 3027 (зі змінами) "Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ПАТ "Київенерго" (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6)" (Постанова N 3027) інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні з урахуванням фактичного наповнення джерел фінансування та в частині фінансування заходів інвестиційної програми базового періоду після 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї інвестиційної програми;

невиконання рішення НКРЕКП, а саме пункту 3 постановляючої частини постанови НКРЕКП від 29 грудня 2016 року N 2454 "Про накладення штрафу на ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" за порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії, Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії" (Постанова N 2454).

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. При найближчому перегляді тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії для ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО":

1) вилучити із тарифу на відпуск електричної енергії вартість використаного мазуту, який спрямовувався для створення резервного палива, у сумі 81024,80 тис. грн (без ПДВ);

2) вилучити із тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії невикористані кошти Інвестиційної програми з виробництва електричної та теплової енергії ПАТ "Київенерго" (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2016 рік у сумі 28960,53 тис. грн (без ПДВ), у тому числі:

невикористані кошти Інвестиційної програми на 2016 рік у сумі 11586,03 тис. грн (без ПДВ),

невикористані кошти Інвестиційної програми на 2015 рік у сумі 4569,94 тис. грн (без ПДВ),

суму коштів невиконання Інвестиційної програми 2016 року у розмірі 12804,56 тис. грн (без ПДВ), які було профінансовано, але не освоєно;

3) вилучити із тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії суму невиконання по заходу "Реконструкція відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку N 1 на ТЕЦ-5 (БМР)" розділу 1.1 "Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання" схваленої Інвестиційної програми на 2016 рік у розмірі 9390,43 тис. грн (без ПДВ).

3. Зобов'язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО":

1) надати до НКРЕКП належним чином оформлену, затверджену та погоджену Інвестиційну програму з виробництва електричної та теплової енергії ПАТ "Київенерго" (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2018 рік, врахувавши економію коштів, що склалась при фінансуванні заходів Інвестиційної програми на 2016 рік, у сумі 6093,18 тис. грн (без ПДВ) та економію коштів, що склалась по статті витрат "Паливо" у сумі 194925,47 тис. грн (без ПДВ) без додаткових джерел фінансування, передбачивши їх виконання у строк до 01 липня 2018 року;

2) у строк до 01 липня 2018 року завершити виконання заходу "Реконструкція баштової градирні N 2 на ТЕЦ-6 (БМР + ПНР)" розділу 1.4 "Реконструкція, модернізація та будівництво та будівництво будівель та споруд" схваленої Інвестиційної програми з виробництва електричної та теплової енергії ПАТ "Київенерго" (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2016 рік, який було профінансовано, але не освоєно на суму 6600,24 тис. грн (без ПДВ);

3) у строк до 20 липня 2018 року письмово повідомити (з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, у тому числі платіжних доручень, банківських виписок, актів виконаних робіт та актів вводу в експлуатацію, систематизованих окремо по кожному заходу) НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області щодо виконання (у частині освоєння) заходу "Реконструкція баштової градирні N 2 на ТЕЦ-6 (БМР + ПНР)" розділу 1.4 "Реконструкція, модернізація та будівництво та будівництво будівель та споруд" схваленої Інвестиційної програми з виробництва електричної та теплової енергії ПАТ "Київенерго" (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2016 рік на суму 6600,24 тис. грн (без ПДВ) та виконання заходів Інвестиційної програми з виробництва електричної та теплової енергії ПАТ "Київенерго" (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2018 рік на суму 201018,65 тис. грн (без ПДВ).

4. У разі невиконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КИЇВЕНЕРГО" пункту 3 постановляючої частини цієї постанови у визначені терміни НКРЕКП розгляне питання щодо вилучення з тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії суми невиконання заходів інвестиційних програм з виробництва електричної та теплової енергії ПАТ "Київенерго" (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2016 рік та на 2018 рік при найближчому перегляді тарифів.

 

Голова НКРЕКП

Д. Вовк
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали