НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2018 року N 536

м. Київ

Про накладення штрафу на ПАТ "КИЇВГАЗ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 21 червня 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової виїзної перевірки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВГАЗ" від 23 жовтня 2017 року N 180, проведеної згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 01 грудня 2016 року N 2125 (Постанова N 2125), на підставі постанови НКРЕКП від 15 червня 2017 року N 785 "Про проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у III кварталі 2017 року" (Постанова N 785) і з урахуванням постанови НКРЕКП від 05 жовтня 2017 року N 1215 "Про збільшення строку проведення планової виїзної перевірки ПАТ "КИЇВГАЗ" (Постанова N 1215) та посвідчень про проведення перевірки від 31 серпня 2017 року N 193 і від 05 жовтня 2017 року N 229, установлено, що ПАТ "КИЇВГАЗ" (01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 4Б, код ЄДРПОУ 03346331, р/р 260093011276 в ПАТ "Ощадний банк України", МФО 300465, голова правління Горовий С. О., ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу і газу (метану) вугільних родовищ, видана відповідно до постанови НКРЕ від 28 листопада 2011 року N 2286 (Постанова N 2286) та переоформлена рішенням НКРЕКП від 27 жовтня 2015 року N 2649 (Постанова N 2649); ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, видана відповідно до постанови НКРЕКП від 29 червня 2017 року N 854 (Постанова N 854)) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 12 (далі - Ліцензійні умови з розподілу), а саме:

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині надання НКРЕ звітності щодо провадження господарської діяльності з розподілу газу в установленому НКРЕ порядку;

підпункт 3.1.6 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині повідомлення НКРЕКП протягом десяти робочих днів про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви;

підпункт "б" підпункту 3.8.2 пункту 3.8 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

пункт 3.9 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

частин другої (Закон N 329-VIII) та третьої статті 39 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) (далі - Закон) у частині юридичної та організаційної незалежності оператора газорозподільної системи від інших видів діяльності на ринку природного газу, не пов'язаних з розподілом природного газу, та в частині неможливості посадових осіб оператора газорозподільної системи одночасно брати участь у господарській діяльності будь-якого суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та/або постачання природного газу,

пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року N 2255 (далі - Порядок формування інвестиційних програм), у частині виконання розділу I (2016 рік) Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "Київгаз" на 2016 - 2025 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2016 року N 1201 (Постанова N 1201) (далі - розділ I (2016 рік) Плану розвитку), у повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми,

пункту 5 глави 8 розділу XI Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2493 (Постанова N 2493) (у редакції, що діяла з 06 травня 2016 року) (далі - Кодекс ГТС), у частині погодження оператором газорозподільної системи в повному обсязі номінацій, поданих замовником послуг транспортування, якщо обсяг природного газу в поданих номінаціях, у тому числі щодо окремих контрагентів (споживачів) замовника послуг транспортування, не перевищує технічну можливість розподілу природного газу газорозподільною системою та/або перебуває на межі балансової належності об'єкта споживача,

пункту 2 глави 3 розділу XII Кодексу ГТС (Постанова N 2493) у частині здійснення оператором газорозподільної системи алокації обсягів природного газу щодо всіх споживачів (у тому числі щодо побутових споживачів), об'єкти яких підключені до газорозподільної системи, та їх точок комерційного обліку, яким оператор газорозподільної системи в установленому порядку присвоїв персональний ЕІС-код як суб'єкта ринку природного газу (окремої точки комерційного обліку), та передачі його до бази даних оператора газотранспортної системи,

пункту 3 постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2498 "Про затвердження Типового договору розподілу природного газу" (Постанова N 2498) (далі - постанова N 2498) у частині приведення суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, договірних відносин у відповідність до вимог Типового договору розподілу природного газу (Постанова N 2498),

та не виконало вимоги пункту 1 (Постанова N 817) та пункту 2 постанови НКРЕКП від 19 травня 2016 року N 817 "Про накладання штрафу на ПАТ "КИЇВГАЗ", необхідність усунення порушень та застереження щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ" (Постанова N 817) (далі - постанова N 817).

Відповідно до статті 59 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) та статей 19 (Закон N 1540-VIII) і 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Накласти штраф у розмірі 850000 (вісімсот п'ятдесят тисяч) грн на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" (01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 4Б, код ЄДРПОУ 03346331, р/р 260093011276 в ПАТ "Ощадний банк України", МФО 300465, голова правління Горовий С. О.) за порушення підпункту 3.1.1 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині надання НКРЕ звітності щодо провадження господарської діяльності з розподілу газу в установленому НКРЕ порядку та пункту 3.9 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме: частин другої (Закон N 329-VIII) та третьої статті 39 Закону (Закон N 329-VIII) у частині юридичної та організаційної незалежності оператора газорозподільної системи від інших видів діяльності на ринку природного газу, не пов'язаних з розподілом природного газу, та у частині неможливості посадових осіб оператора газорозподільної системи одночасно брати участь у господарській діяльності будь-якого суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та/або постачання природного газу, та пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм у частині виконання розділу I (2016 рік) Плану розвитку у повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Зобов'язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" у строк:

1) до 01 жовтня 2018 року виконати профінансовані заходи розділу I (2016 рік) Плану розвитку на загальну суму 103643,23 тис. грн (без ПДВ) та надати копії актів виконаних робіт до НКРЕКП.

У разі невиконання та/або ненадання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт по зазначених в абзаці першому цього підпункту заходах НКРЕКП при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ПАТ "КИЇВГАЗ" розгляне питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на суму 103643,23 тис. грн (без ПДВ);

2) до 10 липня 2018 року подати до НКРЕКП інвестиційну програму на 2018 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "КИЇВГАЗ" на 2018 - 2027 роки), в якій передбачити додаткові заходи за рахунок економії коштів, яка виникла при виконанні заходів (встановлення індивідуальних лічильників газу населенню) розділу I (2016 рік) Плану розвитку, на загальну суму 1253,68 тис. грн (без ПДВ).

У разі неподання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КИЇВГАЗ" до 10 липня 2018 року до НКРЕКП інвестиційної програми на 2018 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "КИЇВГАЗ" на 2018 - 2027 роки) із зазначеними в абзаці першому цього підпункту джерелами фінансування НКРЕКП розгляне питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 1253,68 тис. грн (без ПДВ);

3) до 31 грудня 2018 року забезпечити виконання вимог пунктів 1 (Постанова N 817) та 2 постанови N 817 (Постанова N 817).

3. При наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВГАЗ" НКРЕКП розглянути питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 124990,37 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали