НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2018 року N 532

м. Київ

Про накладення штрафу на ПАТ "МИКОЛАЇВГАЗ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 21 червня 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової виїзної перевірки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "МИКОЛАЇВГАЗ" від 28 серпня 2017 року N 143, проведеної згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 01 грудня 2016 року N 2125 (Постанова N 2125), на підставі постанови НКРЕКП від 15 червня 2017 року N 785 "Про проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у III кварталі 2017 року" (Постанова N 785) та посвідчення про проведення перевірки від 28 липня 2017 року N 163, установлено, що ПАТ "МИКОЛАЇВГАЗ" (54003, м. Миколаїв, вул. Погранична, 159, код ЄДРПОУ 05410263, р/р 2600204063 в ПАТ КБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", МФО 300647, голова правління Попов П. А., ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу і газу (метану) вугільних родовищ, видана відповідно до постанови НКРЕКП від 09 квітня 2015 року N 1228 (Постанова N 1228); ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, видана відповідно до постанови НКРЕКП від 29 червня 2017 року N 853 (Постанова N 853)) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 12 (далі - Ліцензійні умови з розподілу), а саме:

підпункт 2.1.1 пункту 2.1 Ліцензійних умов з розподілу в частині провадження ліцензіатом господарської діяльності за умови наявності розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні;

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Ліцензійних умов з розподілу в частині надання звітності щодо провадження господарської діяльності з розподілу газу в установленому НКРЕ порядку;

підпункт 3.4.18 пункту 3.4 Ліцензійних умов з розподілу в частині виконання вимог, встановлених НКРЕ щодо здійснення інших, крім ліцензованого, видів діяльності;

підпункт "б" пункту 3.8.2 Ліцензійних умов з розподілу щодо використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

пункт 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

абзацу третього підпункту "а" пункту 1 частини першої статті 6 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (Закон N 3533-VI) у частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, - до 01 січня 2016 року,

частини другої (Закон N 1314-VII) та третьої статті 28 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" у частині здійснення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання,

абзацу першого пункту 4 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року N 2246 (далі - Правила з газопостачання), у частині надання споживачеві послуги з газопостачання на підставі договору, що укладається між ним та газопостачальним і газорозподільним підприємствами відповідно до типового договору, затвердженого у встановленому порядку,

абзацу шостого пункту 33 Правил з газопостачання в частині своєчасного здійснення повірки лічильників газу, їх технічного обслуговування та пов'язаного з такою повіркою ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) за рахунок газорозподільного підприємства,

пункту 1 глави 5 розділу III Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494 (Постанова N 2494) (далі - Кодекс ГРМ), у частині визначення межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності між Оператором ГРМ та споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу) в акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, що є невід'ємною частиною договору розподілу природного газу,

абзацу сьомого пункту 4 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ (Постанова N 2494) у частині погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини Оператором ГРМ, якщо розробку проекту зовнішнього газопостачання забезпечував замовник, у строк, що не перевищує 15 днів, якщо інше не передбачено законодавством,

пункту 1 глави 3 розділу VI Кодексу ГРМ (Постанова N 2494) у частині укладення Оператором ГРМ договорів розподілу природного газу з усіма споживачами, у тому числі побутовими споживачами, об'єкти яких в установленому порядку підключені до/через ГРМ (газорозподільну систему), що на законних підставах перебуває у власності чи користуванні Оператора ГРМ,

підпункту 3 пункту 2 глави 8 розділу X Кодексу ГРМ (Постанова N 2494) у частині забезпечення періодичної повірки лічильників газу протягом міжповірочного інтервалу,

пункту 4.1 Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою НКРЕ від 19 квітня 2012 року N 420 (Порядок N 420) (далі - Порядок доступу), у частині здійснення газорозподільним підприємством розподілу газу до об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) за умови наявності виділених у встановленому порядку для об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) обсягів природного газу,

абзацу другого підпункту 6.5.2 пункту 6.5 розділу VI Порядку доступу (Порядок N 420) у частині погодження (затвердження) проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання, яке здійснюється газорозподільним підприємством у строк, що не перевищує 15 днів, якщо інше не передбачено законодавством,

абзацу третього пункту 4.4 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року N 1181 (Постанова N 1181), у частині забезпечення газорозподільним підприємством розподілу природного газу, належного споживачу або його постачальнику, від газорозподільних станцій до пунктів призначення споживача (основного споживача) в обсягах, підтверджених Оператором,

пунктів 4.1, 4.6 та 5.1 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року N 2255 (далі - Порядок формування інвестиційних програм), у частині виконання розділу I (2016 рік) Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "Миколаївгаз" на 2016 - 2025 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 24 березня 2016 року N 403 (Постанова N 403) (із змінами) (далі - розділ I (2016 рік) Плану розвитку), у повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми; самостійного перерозподілу фінансування між окремими позиціями робіт у рамках одного розділу за умови незмінності обсягів робіт у кількісному вираженні при зміні вартості робіт, що передбачені відповідними розділами інвестиційної програми ліцензіата, до 5 відсотків та надання до НКРЕ щокварталу наростаючим підсумком не пізніше 25 числа, наступного за звітним періодом, та за підсумками року не пізніше 5 лютого року, наступного за звітним роком, звітної інформації щодо виконання інвестиційної програми на 2016 рік,

та не виконало вимоги абзацу третього пункту 2 постанови НКРЕКП від 26 березня 2015 року N 916 "Про накладення штрафу на ПАТ "Миколаївгаз" та необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ" (Постанова N 916) (далі - постанова N 916).

Відповідно до статті 59 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) та статей 19 (Закон N 1540-VIII) і 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Накласти штраф у розмірі 425000 (чотириста двадцять п'ять тисяч) грн на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "МИКОЛАЇВГАЗ" (54003, м. Миколаїв, вул. Погранична, 159, код ЄДРПОУ 05410263, р/р 2600204063 в ПАТ КБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", МФО 300647, голова правління Попов П. А.) за порушення пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

пункту 1 глави 5 розділу III Кодексу ГРМ (Постанова N 2494) у частині визначення межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності між Оператором ГРМ та споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу) в акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, що є невід'ємною частиною договору розподілу природного газу,

пункту 1 глави 3 розділу VI Кодексу ГРМ (Постанова N 2494) у частині укладення Оператором ГРМ договорів розподілу природного газу з усіма споживачами, у тому числі побутовими споживачами, об'єкти яких в установленому порядку підключені до/через ГРМ (газорозподільну систему), що на законних підставах перебуває у власності чи користуванні Оператора ГРМ,

абзацу другого підпункту 6.5.2 пункту 6.5 розділу VI Порядку доступу (Порядок N 420) у частині погодження (затвердження) проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання, яке здійснюється газорозподільним підприємством у строк, що не перевищує 15 днів, якщо інше не передбачено законодавством,

абзацу сьомого пункту 4 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ (Постанова N 2494) у частині погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини Оператором ГРМ, якщо розробку проекту зовнішнього газопостачання забезпечував замовник, у строк, що не перевищує 15 днів, якщо інше не передбачено законодавством,

пунктів 4.1, 4.6 та 5.1 Порядку формування інвестиційних програм у частині виконання розділу I (2016 рік) Плану розвитку у повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми; самостійного перерозподілу фінансування між окремими позиціями робіт у рамках одного розділу за умови незмінності обсягів робіт у кількісному вираженні при зміні вартості робіт, що передбачені відповідними розділами інвестиційної програми ліцензіата, до 5 відсотків та надання до НКРЕ щокварталу наростаючим підсумком не пізніше 25 числа, наступного за звітним періодом, та за підсумками року не пізніше 5 лютого року, наступного за звітним роком, звітної інформації щодо виконання інвестиційної програми на 2016 рік.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Зобов'язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "МИКОЛАЇВГАЗ" у строк:

1) до 15 липня 2018 року виконати профінансовані заходи розділу I (2016 рік) Плану розвитку на загальну суму 7581,06 тис. грн (без ПДВ) та надати копії актів виконаних робіт до НКРЕКП.

У разі невиконання та/або ненадання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт по зазначених в абзаці першому цього підпункту заходах НКРЕКП при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ПАТ "МИКОЛАЇВГАЗ" розгляне питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на суму 7581,06 тис. грн (без ПДВ);

2) до 10 липня 2018 року подати до НКРЕКП інвестиційну програму на 2018 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "МИКОЛАЇВГАЗ" на 2018 - 2027 роки), в якій передбачити додаткові заходи на загальну суму 5474,9 тис. грн (без ПДВ), а саме:

за рахунок економії коштів, яка виникла при виконанні заходів інвестиційної програми на 2016 рік, на загальну суму 196,13 тис. грн (без ПДВ),

за рахунок коштів статті витрат на встановлення будинкових лічильників газу на загальну суму 5278,77 тис. грн (без ПДВ).

У разі неподання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "МИКОЛАЇВГАЗ" у зазначений в абзаці першому цього підпункту термін до НКРЕКП інвестиційної програми на 2018 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "МИКОЛАЇВГАЗ" на 2018 - 2027 роки) із зазначеними джерелами фінансування НКРЕКП розгляне питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 5474,9 тис. грн (без ПДВ);

3) до 31 грудня 2018 року забезпечити:

встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, відповідно до абзацу третього підпункту "а" пункту 1 частини першої статті 6 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (Закон N 3533-VI),

проведення періодичної повірки лічильників газу протягом міжповірочного інтервалу відповідно до підпункту 3 пункту 2 глави 8 розділу X Кодексу ГРМ (Постанова N 2494),

виконання вимог абзацу третього пункту 2 постанови N 916 (Постанова N 916).

3. При наступному перегляді тарифу для ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "МИКОЛАЇВГАЗ" на послуги розподілу природного газу НКРЕКП розглянути питання щодо коригування річної планової тарифної виручки в сторону збільшення на загальну суму 16018,76 тис. грн.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали