НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 27 липня 2017 року N 962

м. Київ

Про накладення штрафу на ПАТ "НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" та необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 27 липня 2017 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" від 02 червня 2017 року N 82, проведеної згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 01 грудня 2016 року N 2125 (Постанова N 2125), на підставі постанови НКРЕКП від 16 березня 2017 року N 290 "Про проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2017 року" (Постанова N 290) та посвідчення про проведення перевірки від 10 травня 2017 року N 102, установлено, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" (01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 6, код ЄДРПОУ 20077720, р/р N 26002301921 в АТ "Ощадбанк", МФО 300465, Голова правління Коболєв А. В., ліцензія на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, видана відповідно до постанови НКРЕКП від 21 квітня 2017 року N 527 (Постанова N 527)) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, затверджені постановою НКРЕКП від 12 січня 2015 року N 9 (Постанова N 9) (далі - Ліцензійні умови з постачання), а саме:

підпункт 3 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 9) у частині наявності обов'язкових умов договорів установлених у типових договорах, затверджених в установленому законодавством України порядку;

підпункт 4 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 9) в частині укладення договорів з відповідними газотранспортними та/або газорозподільними підприємствами (за умови, що газопостачальне та газорозподільне підприємство - окремі юридичні особи) на виконання робіт, пов'язаних з припиненням (обмеженням) газопостачання споживачам;

підпункт 6 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 9) у частині надання НКРЕКП звітності щодо провадження ліцензованої діяльності в установленому НКРЕКП порядку;

підпункт 8 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 9) в частині виконання вимог та обов'язків, передбачених законодавством з питань функціонування ринку природного газу, зокрема законами України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), "Про природні монополії", "Про нафту і газ", чинними правилами надання населенню послуг з газопостачання та правилами користування природним газом для юридичних осіб, а саме:

абзацом четвертим пункту 3 розділу II Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2496 (Постанова N 2496) (далі - Правила) стосовно укладання договорів постачання природного газу на весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний споживачу,

пунктом 11 глави 7 розділу III Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2493 (Постанова N 2493) (далі - Кодекс ГТС), щодо подання до 8-го числа наступного місяця звіту про обсяги газу, які були отримані у віртуальній точці, в якій відбувається передача природного газу (від інших замовників послуг транспортування, суб'єктів двосторонніх договорів, оператора газосховища, газовидобувного підприємства, оператора установки LNG), та передані у віртуальній точці, в якій відбувається передача природного газу іншим замовникам послуг транспортування газу, суб'єктам ринку природного газу, споживачам за цей газовий місяць,

абзацом першим пункту 2 глави 2 розділу XI Кодексу ГТС (Постанова N 2493) у частині дотримання строків та періодів подання Оператору ГТС номінацій, місячна номінація на наступний газовий місяць приймається оператором газотранспортної системи в період з 15 по 20 число місяця (включно), що йде перед газовим місяцем транспортування,

підпункт 10 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 9) в частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії;

підпункту 3 пункту 3.2 розділу III Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 9) щодо створення та забезпечення функціонування кол-центрів для обслуговування споживачів;

підпункт 13 пункту 3.2 розділу III Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 9) в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань (своєчасна оплата газу, оплата послуг з транспортування трубопроводами природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, зберігання газу) відповідно до умов усіх укладених договорів.

Відповідно до статті 59 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) та статей 19 (Закон N 1540-VIII) і 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Накласти штраф у розмірі 51000 (п'ятдесят одна тисяча) грн на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" (01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 6, код ЄДРПОУ 20077720, р/р N 26002301921 в АТ "Ощадбанк", МФО 300465, Голова правління Коболєв А. В.) за порушення:

підпункту 3 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов (Постанова N 9), у частині наявності обов'язкових умов договорів установлених у типових договорах, затверджених в установленому законодавством України порядку;

підпункту 4 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 9), в частині укладення договорів з відповідними газотранспортними та/або газорозподільними підприємствами (за умови, що газопостачальне та газорозподільне підприємство - окремі юридичні особи) на виконання робіт, пов'язаних з припиненням (обмеженням) газопостачання споживачам;

підпункт 8 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 9) в частині виконання вимог та обов'язків, передбачених законодавством з питань функціонування ринку природного газу, зокрема законами України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), "Про природні монополії", "Про нафту і газ", чинними правилами надання населенню послуг з газопостачання та правилами користування природним газом для юридичних осіб, а саме:

абзацом четвертим пункту 3 розділу II Правил (Постанова N 2496) щодо укладання договорів постачання природного газу на весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний споживачу та на строк, який кратний величині розрахункового періоду;

пунктом 11 глави 7 розділу III Кодексу ГТС (Постанова N 2493) щодо подання до 8-го числа наступного місяця звіту про обсяги газу, які були отримані у віртуальній точці, в якій відбувається передача природного газу (від інших замовників послуг транспортування, суб'єктів двосторонніх договорів, оператора газосховища, газовидобувного підприємства, оператора установки LNG), та передані у віртуальній точці, в якій відбувається передача природного газу іншим замовникам послуг транспортування газу, суб'єктам ринку природного газу, споживачам за цей газовий місяць;

підпункту 13 пункту 3.2 розділу III Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 9) в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань відповідно до умов усіх укладених договорів.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" усунути до 31 грудня 2017 року порушення:

підпункту 3 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умо (Постанова N 9)в (Постанова N 9), у частині наявності обов'язкових умов договорів установлених у типових договорах, затверджених в установленому законодавством України порядку;

підпункту 4 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 9), в частині укладення договорів з відповідними газотранспортними та/або газорозподільними підприємствами (за умови, що газопостачальне та газорозподільне підприємство - окремі юридичні особи) на виконання робіт, пов'язаних з припиненням (обмеженням) газопостачання споживачам;

підпункту 3 пункту 3.2 розділу III Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 9) щодо створення та забезпечення функціонування кол-центрів для обслуговування споживачів.

3. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" надалі не допускати порушень Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 9).

 

Голова НКРЕКП

Д. Вовк
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали