НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2018 року N 533

м. Київ

Про накладення штрафу на ПАТ "ОДЕСАГАЗ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 21 червня 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ" від 28 серпня 2017 року N 144, проведеної згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 01 грудня 2016 року N 2125 (Постанова N 2125), на підставі постанови НКРЕКП від 15 червня 2017 року N 785 "Про проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у III кварталі 2017 року" (Постанова N 785) та посвідчення про проведення перевірки від 28 липня 2017 року N 164, установлено, що ПАТ "ОДЕСАГАЗ" (65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1, код ЄДРПОУ 03351208, р/р 26001121611 в ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, голова правління Мітюченко І. В., ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу і газу (метану) вугільних родовищ, видана відповідно до постанови НКРЕКП від 13 березня 2015 року N 788 (Постанова N 788) та переоформлена рішенням НКРЕКП від 15 грудня 2015 року N 2970 (Постанова N 2970); ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, видана відповідно до постанови НКРЕКП від 29 червня 2017 року N 841 (Постанова N 841)) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 12 (далі - Ліцензійні умови з розподілу), а саме:

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині надання НКРЕ звітності щодо провадження господарської діяльності з розподілу газу в установленому НКРЕ порядку;

підпункт "б" підпункту 3.8.2 пункту 3.8 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

пункт 3.9 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

абзацу третього підпункту "а" пункту 1 частини першої статті 6 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (Закон N 3533-VI) у частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, - до 01 січня 2016 року,

пунктів 4.1 та 4.6 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року N 2255 (далі - Порядок формування інвестиційних програм), у частині виконання в повному обсязі розділу I (2016 рік) Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "Одесагаз" на 2016 - 2025 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 24 березня 2016 року N 404 (Постанова N 404) (із змінами) (далі - розділ I (2016 рік) Плану розвитку), відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми, та в частині самостійного перерозподілу фінансування між окремими позиціями робіт у рамках одного розділу за умови незмінності обсягів робіт у кількісному вираженні при зміні вартості робіт, що передбачені відповідними розділами інвестиційної програми ліцензіата, до 5 відсотків,

абзацу четвертого пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП 30 вересня 2015 року N 2494 (Постанова N 2494) (далі - Кодекс ГРМ), у частині визначення Оператором ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання типу приєднання замовника та надання йому у цей самий строк (у визначений в опитувальному листі спосіб) дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, проекту технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати за відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення,

підпункту 3 пункту 2 глави 8 розділу X Кодексу ГРМ (Постанова N 2494) у частині забезпечення періодичної повірки лічильників газу протягом міжповірочного інтервалу.

Відповідно до статті 59 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) та статей 19 (Закон N 1540-VIII) і 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Накласти штраф у розмірі 102000 (сто дві тисячі) грн на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГАЗ" (65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1, код ЄДРПОУ 03351208, р/р 26001121611 в ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, голова правління Мітюченко І. В.) за порушення Ліцензійних умов з розподілу, а саме:

підпункту 3.1.1 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині надання НКРЕ звітності щодо провадження господарської діяльності з розподілу газу в установленому НКРЕ порядку;

пункту 3.9 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

пунктів 4.1 та 4.6 Порядку формування інвестиційних програм у частині виконання в повному обсязі розділу I (2016 рік) Плану розвитку (Постанова N 404) відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми, та в частині самостійного перерозподілу фінансування між окремими позиціями робіт у рамках одного розділу за умови незмінності обсягів робіт у кількісному вираженні при зміні вартості робіт, що передбачені відповідними розділами інвестиційної програми ліцензіата, до 5 відсотків,

абзацу четвертого пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ (Постанова N 2494) у частині визначення Оператором ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання типу приєднання замовника та надання йому у цей самий строк (у визначений в опитувальному листі спосіб) дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, проекту технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати за відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Зобов'язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГАЗ" у строк:

1) до 10 липня 2018 року подати до НКРЕКП інвестиційну програму на 2018 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "ОДЕСАГАЗ" на 2018 - 2027 роки), в якій передбачити додаткові заходи на загальну суму 2391,30 тис. грн (без ПДВ) за рахунок економії коштів, яка виникла при виконанні заходів розділу I (2016 рік) Плану розвитку.

У разі неподання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ОДЕСАГАЗ" до 10 липня 2018 року до НКРЕКП інвестиційної програми на 2018 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "ОДЕСАГАЗ" на 2018 - 2027 роки) із зазначеними в абзаці першому цього підпункту джерелами фінансування НКРЕКП розгляне питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 2391,30 тис. грн (без ПДВ);

2) до 31 грудня 2018 року забезпечити:

встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, відповідно до абзацу третього підпункту "а" пункту 1 частини першої статті 6 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (Закон N 3533-VI),

проведення періодичної повірки лічильників газу протягом міжповірочного інтервалу відповідно до підпункту 3 пункту 2 глави 8 розділу X Кодексу ГРМ (Постанова N 2494).

3. При наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ОДЕСАГАЗ" НКРЕКП розглянути питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 13061,74 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали