Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про накладення штрафу на ПАТ "ПОЛТАВАГАЗ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2018 року N 537

м. Київ

Про накладення штрафу на ПАТ "ПОЛТАВАГАЗ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 21 червня 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової виїзної перевірки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ПОЛТАВАГАЗ" від 11 грудня 2017 року N 232, проведеної згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 01 грудня 2016 року N 2125 (Постанова N 2125), на підставі постанови НКРЕКП від 19 вересня 2017 року N 1145 "Про проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у IV кварталі 2017 року" та посвідчення про проведення перевірки від 03 листопада 2017 року N 253, установлено, що ПАТ "ПОЛТАВАГАЗ" (36020, м. Полтава, вул. Володимира Козака, буд. 2А, код ЄДРПОУ 03351912, р/р 2600530103545 в ПАТ "Державний ощадний банк України" у філії Полтавського обласного управління, МФО 331467, голова правління Гринчак Р. І., ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу і газу (метану) вугільних родовищ, видана відповідно до постанови НКРЕКП від 26 березня 2015 року N 926 (Постанова N 926); ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, видана відповідно до постанови НКРЕКП від 15 червня 2017 року N 778 (Постанова N 778)) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 12 (далі - Ліцензійні умови з розподілу), а саме:

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині надання НКРЕ звітності щодо провадження господарської діяльності з розподілу газу в установленому НКРЕ порядку;

підпункт "б" підпункту 3.8.2 пункту 3.8 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

пункт 3.9 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

абзацу третього підпункту "а" пункту 1 частини першої статті 6 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (Закон N 3533-VI) у частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, - до 01 січня 2016 року,

пункту 4.1 Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою НКРЕ від 19 квітня 2012 року N 420 (Порядок N 420), у частині здійснення газорозподільним підприємством розподілу газу до об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) за умови наявності виділених у встановленому порядку для об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) обсягів природного газу,

абзацу третього пункту 4.4 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року N 1181 (Постанова N 1181), у частині забезпечення газорозподільним підприємством розподілу природного газу, належного споживачу або його постачальнику, від газорозподільних станцій до пунктів призначення споживача (основного споживача) в обсягах, підтверджених Оператором,

пунктів 4.1 та 4.6 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року N 2255 (далі - Порядок формування інвестиційних програм), у частині виконання інвестиційної програми газорозподільного підприємства ПАТ "Полтавагаз" на 2015 рік, схваленої постановою НКРЕКП від 25 грудня 2014 року N 982 (Постанова N 982) (із змінами) (далі - інвестиційна програма на 2015 рік), та розділу I (2016 рік) Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "Полтавагаз" на 2016 - 2025 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року N 548 (Постанова N 548) (далі - розділ I (2016 рік) Плану розвитку), у повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми, та самостійного перерозподілу фінансування між окремими позиціями робіт у рамках одного розділу за умови незмінності обсягів робіт у кількісному вираженні при зміні вартості робіт, що передбачені відповідними розділами інвестиційної програми ліцензіата, до 5 відсотків,

підпункту 3 пункту 2 глави 8 розділу X Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494 (Постанова N 2494) (далі - Кодекс ГРМ), у частині забезпечення періодичної повірки лічильників газу протягом міжповірочного періоду.

Відповідно до статті 59 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) та статей 19 (Закон N 1540-VIII) і 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Накласти штраф у розмірі 204000 (двісті чотири тисячі) грн на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ПОЛТАВАГАЗ" (36020, м. Полтава, вул. Володимира Козака, буд. 2А, код ЄДРПОУ 03351912, р/р 2600530103545 в ПАТ "Державний ощадний банк України" у філії Полтавського обласного управління, МФО 331467, голова правління Гринчак Р. І.) за порушення пункту 3.9 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

пунктів 4.1 та 4.6 Порядку формування інвестиційних програм у частині виконання інвестиційної програми на 2015 рік та розділу I (2016 рік) Плану розвитку (Постанова N 548) у повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми, та самостійного перерозподілу фінансування між окремими позиціями робіт у рамках одного розділу за умови незмінності обсягів робіт у кількісному вираженні при зміні вартості робіт, що передбачені відповідними розділами інвестиційної програми ліцензіата, до 5 відсотків,

підпункту 3 пункту 2 глави 8 розділу X Кодексу ГРМ (Постанова N 2494) у частині забезпечення періодичної повірки лічильників газу протягом міжповірочного інтервалу.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Зобов'язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ПОЛТАВАГАЗ" у строк:

1) до 01 липня 2018 року виконати профінансовані заходи розділу I (2016 рік) Плану розвитку на загальну суму 2693,49 тис. грн (без ПДВ) та надати копії актів виконаних робіт до НКРЕКП.

У разі невиконання та/або ненадання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт по зазначених в абзаці першому цього підпункту заходах НКРЕКП при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ПОЛТАВАГАЗ" розгляне питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на суму 2693,49 тис. грн (без ПДВ);

2) до 10 липня 2018 року подати до НКРЕКП інвестиційну програму на 2018 рік (розділ І Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "ПОЛТАВАГАЗ" на 2018 - 2027 роки), в якій передбачити додаткові заходи за рахунок коштів статті витрат на встановлення будинкових лічильників газу на загальну суму 6291,36 тис. грн (без ПДВ).

У разі неподання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ПОЛТАВАГАЗ" до 10 липня 2018 року до НКРЕКП інвестиційної програми на 2018 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "ПОЛТАВАГАЗ" на 2018 - 2027 роки) із зазначеними в абзаці першому цього підпункту джерелами фінансування НКРЕКП розгляне питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 6291,36 тис. грн (без ПДВ);

3) до 31 грудня 2018 року забезпечити:

встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, відповідно до абзацу третього підпункту "а" пункту 1 частини першої статті 6 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (Закон N 3533-VI),

проведення періодичної повірки лічильників газу протягом міжповірочного інтервалу відповідно до підпункту 3 пункту 2 глави 8 розділу X Кодексу ГРМ (Постанова N 2494).

3. НКРЕКП при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ПОЛТАВАГАЗ" розглянути питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 8518,00 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали