Додаткова копія: Про накладення штрафу на ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 4 вересня 2018 року N 947

м. Київ

Про накладення штрафу на ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 04 вересня 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової перевірки дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року N 15 (далі - Ліцензійні умови з передачі електричної енергії), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року N 15/1 (далі - Ліцензійні умови з постачання електричної енергії за регульованим тарифом), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року N 932 (Постанова N 932) (далі - Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року N 504 (Постанова N 504) (далі - Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), від 05 червня 2018 року N 183, проведеної Управлінням НКРЕКП у місті Києві та Київській області відповідно до постанови НКРЕКП від 06 березня 2018 року N 279 "Про проведення позапланової перевірки ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" (Постанова N 279) та посвідчення на перевірку від 18 травня 2018 року N 77, установлено, що ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" (03680, місто Київ, вулиця Тверська, будинок 5, код ЄДРПОУ 40075815) порушено:

підпункт 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України та іншими нормативними документами, а також пункти 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року N 1627, а саме:

пункту 4.1 розділу IV щодо обов'язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від 12 грудня 2016 року N 2205 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Укрзалізниця" (Постанова N 2205) (зі змінами), інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 розділу IV у частині перевищення вартості виконаних заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, понад п'ять відсотків,

пункту 4.7 розділу IV у частині фінансування заходів інвестиційної програми базового періоду після 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї інвестиційної програми,

Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року N 32 (Постанова N 32), а саме:

підпункту 2.1.2 пункту 2.1 (Постанова N 32) у частині надання замовнику протягом п'яти робочих днів від дня подання заяви підписаного договору про приєднання з визначенням у ньому розміру плати за приєднання, невід'ємною частиною якого є технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок,

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 (Постанова N 32) (у редакції, що діяла до 12 травня 2017 року), яким встановлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 15 робочих днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить відповідно 30 та 45 робочих днів,

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 (Постанова N 32) (у редакції, що діяла з 12 травня 2017 року), яким встановлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить 30 календарних днів,

підпункту 3.1.1 пункту 3.1 (Постанова N 32), яким встановлено, що у разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви про приєднання електроустановки певної потужності, електропередавальна організація протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про це замовнику та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду,

підпункту 3.1.2 пункту 3.1 (Постанова N 32) (у редакції, що діяла до 12 травня 2017 року), яким встановлено, що електропередавальна організація здійснює підготовку та видачу проекту договору про приєднання відповідно до додатка 1 до цих Правил (Постанова N 32) та підписаних технічних умов, які є невід'ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 15 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж),

підпункту 3.1.2 пункту 3.1 (Постанова N 32) (у редакції, що діяла з 12 травня 2017 року), яким встановлено, що електропередавальна організація здійснює підготовку та видачу проекту договору про приєднання відповідно до додатка 1 до цих Правил (Постанова N 32) та підписаних технічних умов, які є невід'ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 20 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж);

підпункт 13 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункт 6 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) в частині обов'язку ліцензіата виконувати заходи з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні згідно з витратами на ремонт, передбаченими структурою тарифу, встановленою рішенням НКРЕКП;

підпункти 3.1.1 пунктів 3.1 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП звітність передбачену Мінфіном та Держкомстатом України та додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕ в установленому порядку;

підпункти 7 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункт 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункт 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановою НКРЕКП від 12 грудня 2016 року N 2205 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Укрзалізниця" (Постанова N 2205) (зі змінами), структури тарифів на розподіл та постачання електричної енергії;

підпункт 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункт 5 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата виконувати схвалену інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пунктів 11 (Закон N 1540-VIII), 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII), статей 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) накласти штраф у розмірі 425000 (чотириста двадцять п'ять тисяч) гривень на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" за порушення:

підпункту 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та підпункту 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України та іншими нормативними документами, а також пунктів 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року N 1627, а саме:

пункту 4.1 розділу IV щодо обов'язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від 12 грудня 2016 року N 2205 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Укрзалізниця" (Постанова N 2205) (зі змінами), інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 розділу IV у частині перевищення вартості виконаних заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, понад п'ять відсотків,

пункту 4.7 розділу IV у частині фінансування заходів інвестиційної програми базового періоду після 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї інвестиційної програми,

Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року N 32 (Постанова N 32), а саме:

підпункту 2.1.2 пункту 2.1 (Постанова N 32) у частині надання замовнику протягом п'яти робочих днів від дня подання заяви підписаного договору про приєднання з визначенням у ньому розміру плати за приєднання, невід'ємною частиною якого є технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок,

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 (Постанова N 32) (у редакції, що діяла до 12 травня 2017 року), яким встановлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 15 робочих днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить відповідно 30 та 45 робочих днів,

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 (Постанова N 32) (у редакції, що діяла з 12 травня 2017 року), яким встановлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить 30 календарних днів,

підпункту 3.1.1 пункту 3.1 (Постанова N 32), яким встановлено, що у разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви про приєднання електроустановки певної потужності, електропередавальна організація протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про це замовнику та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду,

підпункту 3.1.2 пункту 3.1 (Постанова N 32) (у редакції, що діяла до 12 травня 2017 року), яким встановлено, що електропередавальна організація здійснює підготовку та видачу проекту договору про приєднання відповідно до додатка 1 до цих Правил (Постанова N 32) та підписаних технічних умов, які є невід'ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 15 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж),

підпункту 3.1.2 пункту 3.1 (Постанова N 32) (у редакції, що діяла з 12 травня 2017 року), яким встановлено, що електропередавальна організація здійснює підготовку та видачу проекту договору про приєднання відповідно до додатка 1 до цих Правил (Постанова N 32) та підписаних технічних умов, які є невід'ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 20 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж);

підпункту 13 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункту 6 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) в частині обов'язку ліцензіата виконувати заходи з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні згідно з витратами на ремонт, передбаченими структурою тарифу, встановленою рішенням НКРЕКП;

підпунктів 3.1.1 пунктів 3.1 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП звітність передбачену Мінфіном та Держкомстатом України та додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕ в установленому порядку;

підпунктів 7 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункту 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункту 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановою НКРЕКП від 12 грудня 2016 року N 2205 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Укрзалізниця" (Постанова N 2205) (зі змінами), структури тарифів на розподіл та постачання електричної енергії;

підпункту 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункту 5 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата виконувати схвалену інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

2. Відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) при підготовці та винесенні на відкрите засідання НКРЕКП проекту рішення щодо встановлення (перегляду) тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" на 2019 рік Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, урахувати зменшення тарифів на загальну суму 331174,62 тис. грн (без ПДВ), у тому числі:

на суму необґрунтованого недовиконання інвестиційної програми, програми ремонтів та надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності у 2017 році у розмірі 318418 тис. грн (без ПДВ),

на суму перевищення вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2017 рік, понад п'ять відсотків у розмірі 80,25 тис. грн (без ПДВ),

на суму коштів по заходах схваленої Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2017 рік, які було профінансовано, але не освоєно, у розмірі 11161,37 тис. грн (без ПДВ),

на суму економії коштів, отриманої в результаті недофінансування витрат, затверджених структурою тарифів, з урахуванням сум перевищення фактичних витрат від планових показників, отриманих за результатами діяльності з розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2017 році, у розмірі 1515 тис. грн (без ПДВ).

3. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ":

у строк до 01 жовтня 2018 року подати на схвалення до НКРЕКП зміни до Інвестиційної програми з розподілу та постачання електричної енергії на 2018 рік, якими урахувати економію коштів у сумі 1580,51 тис. грн (без ПДВ), що склалась при виконанні (фінансуванні та освоєнні) заходів Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2017 рік, без додаткових джерел фінансування згідно з Порядком формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП від 13 грудня 2012 року N 1627.

У разі ненадання ліцензіатом зазначених в абзаці другому цього пункту змін до Інвестиційної програми Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) підготувати та винести на відкрите засідання НКРЕКП проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" шляхом їх зміни в бік зменшення на суму, зазначену в абзаці другому цього пункту.

4. Зобов'язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" у строк до 01 жовтня 2018 року надати послугу зі стандартного приєднання замовнику Куликовому Л. Б. згідно з Договором про стандартне приєднання до електричних мереж від 17 березня 2017 року N П/0034-2 та надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області належним чином завірену копію Акта про надання послуги зі стандартного приєднання, підписаного вищезазначеним замовником та представником ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ".

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали