НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2018 року N 538

м. Київ

Про накладення штрафу на ПАТ "ЗАПОРІЖГАЗ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 21 червня 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЗАПОРІЖГАЗ" від 04 грудня 2017 року N 228, проведеної згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 01 грудня 2016 року N 2125 (Постанова N 2125), на підставі постанови НКРЕКП від 19 вересня 2017 року N 1145 "Про проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у IV кварталі 2017 року" та посвідчення про проведення перевірки від 27 жовтня 2017 року N 248, установлено, що ПАТ "ЗАПОРІЖГАЗ" (69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 7, код ЄДРПОУ 03345716, р/р 2600604113 в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", МФО 300647, голова правління Мізік О. В., ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу і газу (метану) вугільних родовищ, видана відповідно до постанови НКРЕКП від 09 квітня 2015 року N 1227 (Постанова N 1227) та переоформлена рішенням НКРЕКП від 01 вересня 2015 року N 2248 (Постанова N 2248); ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, видана відповідно до постанови НКРЕКП від 19 червня 2017 року N 810 (Постанова N 810)) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 12 (далі - Ліцензійні умови з розподілу), а саме:

підпункт 3.1.6 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви;

підпункт "б" підпункту 3.8.2 пункту 3.8 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

пункт 3.9 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року N 2255 (далі - Порядок формування інвестиційних програм), у частині виконання розділу I (2016 рік) Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "Запоріжгаз" на 2016 - 2025 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 24 березня 2016 року N 393 (Постанова N 393) (із змінами) (далі - розділ I (2016 рік) Плану розвитку), у повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми,

підпункту 3 пункту 2 глави 8 розділу X Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494 (Постанова N 2494) (далі - Кодекс ГРМ), у частині забезпечення періодичної повірки лічильників газу протягом міжповірочного інтервалу.

Відповідно до статті 59 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) та статей 19 (Закон N 1540-VIII) і 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Накласти штраф у розмірі 425000 (чотириста двадцять п'ять тисяч) грн на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЗАПОРІЖГАЗ" (69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 7, код ЄДРПОУ 03345716, р/р 2600604113 в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", МФО 300647, голова правління Мізік О. В.) за порушення пункту 3.9 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм у частині виконання в повному обсязі розділу I (2016 рік) Плану розвитку (Постанова N 393) відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні,

підпункту 3 пункту 2 глави 8 розділу X Кодексу ГРМ (Постанова N 2494) у частині забезпечення періодичної повірки лічильників газу протягом міжповірочного інтервалу.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Зобов'язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЗАПОРІЖГАЗ" у строк:

1) до 10 липня 2018 року подати до НКРЕКП інвестиційну програму на 2018 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "ЗАПОРІЖГАЗ" на 2018 - 2027 роки), в якій передбачити додаткові заходи на загальну суму 2362,69 тис. грн (без ПДВ), а саме:

за рахунок економії коштів, яка виникла при виконанні заходів розділу І (2016 рік) Плану розвитку, на загальну суму 890,84 тис. грн (без ПДВ),

за рахунок коштів статті витрат на встановлення будинкових лічильників газу на загальну суму 1471,85 тис. грн (без ПДВ).

У разі ненадання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЗАПОРІЖГАЗ" до НКРЕКП інвестиційної програми на 2018 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "ЗАПОРІЖГАЗ" на 2018 - 2027 роки) у встановлені терміни НКРЕКП розгляне питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки на суму 2362,69 тис. грн (без ПДВ);

2) до 15 липня 2018 року завершити виконання профінансованих заходів розділу I (2016 рік) Плану розвитку на загальну суму 139,40 тис. грн (без ПДВ) та надати до НКРЕКП копії актів виконаних робіт.

У разі невиконання та/або ненадання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЗАПОРІЖГАЗ" до НКРЕКП копій актів виконаних робіт по зазначених в абзаці першому цього підпункту заходах у встановлені терміни НКРЕКП розгляне питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки на суму 139,40 тис. грн (без ПДВ);

3) до 31 грудня 2018 року забезпечити проведення періодичної повірки лічильників газу протягом міжповірочного інтервалу відповідно до підпункту 3 пункту 2 глави 8 розділу X Кодексу ГРМ (Постанова N 2494).

3. При наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЗАПОРІЖГАЗ" НКРЕКП розглянути питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 16480,47 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали