Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про накладення штрафу на ПРАТ "КОРОСТИШІВГАЗ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 2 липня 2019 року N 1330

м. Київ

Про накладення штрафу на ПРАТ "КОРОСТИШІВГАЗ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 02 липня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері енергетики, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, від 18 червня 2019 року N 217, проведеного згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року N 1584 (Постанова N 1584), на підставі постанови НКРЕКП від 05 березня 2019 року N 306 "Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2019 року" (Постанова N 306) та посвідчення про проведення планової перевірки від 08 травня 2019 року N 191, установлено, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТИШІВГАЗ" (код ЄДРПОУ 20413052) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 12 (далі - Ліцензійні умови з розподілу), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року N 201 (Постанова N 201) (далі - Ліцензійні умови), а саме:

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині надання НКРЕКП звітності щодо провадження господарської діяльності з розподілу газу в установленому НКРЕКП порядку;

підпункт "б" підпункту 3.8.2 пункту 3.8 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

пункт 3.9 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

пункту 4.1 розділу IV Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року N 2255, у частинах виконання розділу I (2016 рік) Плану розвитку газорозподільної системи ПРАТ "КОРОСТИШІВГАЗ" на 2016 - 2025 роки, схваленого постановою НКРЕКП від 24 березня 2016 року N 397 (Постанова N 397) (із змінами), у повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми,

підпункту 3 пункту 2 глави 8 розділу X Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494 (Постанова N 2494) (із змінами) (далі - Кодекс ГРМ), у частині забезпечення періодичної повірки лічильників газу протягом міжповірочного інтервалу;

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині дотримання вимог Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), чинних Кодексу газорозподільних систем (Постанова N 2494), інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

частини дев'ятої статті 14 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) у частині обов'язкового виконання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, рішень Регулятора,

абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року N 491 (Порядок N 491), у частині подання до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати,

пункту 4.1 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року N 1156 (Постанова N 1156) (далі - Мінімальні стандарти та вимоги), у частині складання Оператором ГРМ інформації щодо показників комерційної якості надання послуг оператора газорозподільної системи (додаток 5 (Постанова N 1156)) станом на останнє число звітного періоду і подання щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункту 4.6 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині подання Оператором ГРМ переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень споживачів, реєстру надання послуг щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункту 4.9 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1 (Постанова N 1156), 4.6 (Постанова N 1156) та 4.8 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156), Оператором ГРМ до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ;

підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині провадження ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об'єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині забезпечення належної організації та функціонування особистого кабінету споживача в мережі Інтернет;

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу I Плану розвитку газорозподільної системи на 2017 - 2026 роки газорозподільного підприємства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШІВГАЗ", затвердженого постановою НКРЕКП від 28 грудня 2017 року N 1592 (Постанова N 1592), та розділу I Плану розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки газорозподільного підприємства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШІВГАЗ", затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2018 року N 1424 (Постанова N 1424);

підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункт 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині укладення з оператором газотранспортної системи договору транспортування природного газу відповідно до Типового договору транспортування природного газу (Постанова N 2497), затвердженого НКРЕКП;

підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

підпункт 5 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині забезпечення комерційного, у тому числі приладового обліку природного газу в газорозподільній системі та визначення його об'ємів і обсягів передачі до/з газорозподільної системи, у тому числі в розрізі суб'єктів ринку природного газу відповідно до пункту 4 постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494 "Про затвердження Кодексу газорозподільних систем" (Постанова N 2494);

підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі із споживачами;

підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника;

підпункт 2 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині розміщення ліцензіатом на своєму веб-сайті величини технічної та вільної потужності, у тому числі величини резервної потужності, необхідної для забезпечення нових приєднань, у розрізі кожної ГРП, що на законних підставах перебуває в його власності або користуванні;

підпункт 9 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині розміщення ліцензіатом на своєму веб-сайті фактичних даних щодо величини середньозваженої вищої теплоти згорання природного газу за кожним маршрутом переміщення газу з однаковими фізико-хімічними показниками у строк, передбачений нормативно-правовими актами.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) і 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) та статті 59 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пунктів 11 (Закон N 1540-VIII), 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII), статей 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) накласти штраф на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТИШІВГАЗ" у розмірі 850000 (вісімсот п'ятдесят тисяч) гривень за порушення Ліцензійних умов (Постанова N 201), а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині дотримання вимог Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), чинних Кодексу газорозподільних систем (Постанова N 2494), інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

частини дев'ятої статті 14 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) у частині обов'язкового виконання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, рішень Регулятора,

абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року N 491 (Порядок N 491), у частині подання до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати,

пункту 4.1 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині складання Оператором ГРМ інформації щодо показників комерційної якості надання послуг оператора газорозподільної системи (додаток 5 (Постанова N 1156)) станом на останнє число звітного періоду і подання щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункту 4.6 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині подання Оператором ГРМ переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень споживачів, реєстру надання послуг щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункту 4.9 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1 (Постанова N 1156), 4.6 (Постанова N 1156) та 4.8 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156), Оператором ГРМ до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ;

підпункту 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині провадження ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункту 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

підпункту 5 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині забезпечення комерційного, у тому числі приладового обліку природного газу в газорозподільній системі та визначення його об'ємів і обсягів передачі до/з газорозподільної системи, у тому числі в розрізі суб'єктів ринку природного газу відповідно до вимог пункту 4 постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494 "Про затвердження Кодексу газорозподільних систем" (Постанова N 2494);

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами;

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТИШІВГАЗ" у строк:

1) до 01 серпня 2019 року:

повідомити НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім документів до заяви щодо встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об'єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року;

забезпечити належну організацію та функціонування особистого кабінету у мережі Інтернет для споживачів;

розмістити на своєму вебсайті величини технічної та вільної потужності, у тому числі величину резервної потужності, необхідну для забезпечення нових приєднань, у розрізі кожної ГРП, що на законних підставах перебуває в його власності або користуванні, та дані про плановані та фактичні обсяги природного газу, що переміщуються газорозподільною системою в обсязі, що знаходиться в розпорядженні ліцензіата;

розмістити на своєму вебсайті фактичні дані щодо величини середньозваженої вищої теплоти згорання природного газу за кожним маршрутом переміщення;

2) до 01 листопада 2019 року виконати вимоги постанови НКРЕКП від 06 грудня 2018 року N 1373 "Про накладення штрафу на ПРАТ "КОРОСТИШІВГАЗ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання" (Постанова N 1373), в частині вжиття заходів для забезпечення підвищення тиску в газовій мережі від ГРС "Студениця" до смт Черняхів з 0,3 до 0,6 МПа (6 кг/см2) з метою необхідності продовження та завершення робіт з газифікації смт Черняхів та повідомлення НКРЕКП щодо забезпечення підвищення тиску в газовій мережі від ГРС "Студениця" до смт Черняхів з наданням копій підтвердних документів;

3) до 01 грудня 2019 року завершити виконання (фінансування та освоєння) заходів Інвестиційної програми газорозподільного підприємства ПРАТ "КОРОСТИШІВГАЗ" - розділу I (2018 рік) Плану розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки у сумі 422,83 тис. грн (без ПДВ) та надати копії актів виконаних робіт до НКРЕКП на зазначену суму;

4) до 31 грудня 2019 року забезпечити:

проведення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника;

укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами;

виконання фінансових зобов'язань із оператором газотранспортної системи за надані послуги з транспортування у строк та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

облаштування засобами дистанційної передачі даних одного власного комерційного вузла обліку, річний обсяг обліку природного газу якого від 10 тис. м3 до 100 тис. м3.

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) при перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШІВГАЗ" підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проєкт рішення:

1) щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги розподілу природного газу для ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШІВГАЗ" шляхом коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на загальну суму 918,73 тис. грн (без ПДВ) з урахуванням економії, отриманої внаслідок недофінансування статей структури тарифу, на суму 2107,3 тис. грн (без ПДВ), недоотриманої тарифної виручки на суму 1307,74 тис. грн (без ПДВ), отримання компенсацій, що передбачались протягом 2016 року у структурі тарифу, на суму 3,50 тис. грн (без ПДВ) та невиконання Інвестиційної програми 2016 року на суму 115,67 тис. грн (без ПДВ);

2) щодо коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на загальну суму 422,83 тис. грн (без ПДВ) у разі невиконання та/або ненадання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОРОСТИШІВГАЗ" до НКРЕКП копій актів виконаних робіт, зазначених у підпункті 3 пункту 2 постановляючої частини цієї постанови;

3) щодо коригування річної планованої тарифної виручки для фінансування компенсацій витрат, пов'язаних із різницею в цінах при закупівлі у 2016 - 2018 роках природного газу для виробничо-технологічних витрат, нормативних та питомих втрат.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали