Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про накладення штрафу на ПРАТ "ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" за порушення ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 28 травня 2019 року N 839

м. Київ

Про накладення штрафу на ПРАТ "ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" за порушення ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 28 травня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 15 травня 2019 року N 177, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року N 1584 (Постанова N 1584), на підставі постанови НКРЕКП від 05 березня 2019 року N 306 "Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2019 року" (Постанова N 306) та посвідчення на перевірку від 15 березня 2019 року N 151, установлено, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 05394995) порушило Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕ від 08 лютого 1996 року N 3 (далі - Умови та Правила з виробництва електричної енергії), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року N 309 (Постанова N 309) (далі - Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Держстатом України, і додаткову звітність, визначену НКРЕКП в установленому порядку;

підпункт 3.6.1 пункту 3.6 Умов та Правил з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України та нормативно-технічними документами, зокрема:

частиною другою статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) щодо обов'язку ліцензіата повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін,

пунктом 2.7 Інструкції щодо заповнення форми звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії", затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року N 1257 (Постанова N 1257) (далі - Інструкція щодо заповнення форми звітності N 6-НКРЕ), щодо забезпечення достовірності інформації, зазначеної ліцензіатом у формі звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) (Постанова N 1257),

пунктом 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності N 20-НКРЕКП (квартальна) "Звіт про сплату внеску на регулювання", затверджених постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року N 491 (Порядок N 491) (далі - Пояснення щодо заповнення форми звітності N 20-НКРЕКП), у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті про сплату внеску на регулювання;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці, а саме:

пункту 2.7 Інструкції (Постанова N 1257) щодо заповнення форми звітності N 6-НКРЕ щодо забезпечення достовірності інформації, зазначеної ліцензіатом у формі звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) (Постанова N 1257),

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності N 20-НКРЕКП (Порядок N 491) у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті про сплату внеску на регулювання;

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням;

підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункт 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункт 15 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата вести окремо облік витрат та доходів від господарської діяльності з виробництва електричної енергії від інших видів господарської діяльності.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII), 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) та статті 77 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пунктів 11 (Закон N 1540-VIII), 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII), статей 19 (Закон N 1540-VIII), 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) та статті 77 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) накласти штраф у розмірі 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 05394995) за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309), а саме:

пункту 2.2 (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці, а саме:

пункту 2.7 Інструкції (Постанова N 1257) щодо заповнення форми звітності N 6-НКРЕ щодо забезпечення достовірності інформації, зазначеної ліцензіатом у формі звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) (Постанова N 1257),

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності N 20-НКРЕКП (Порядок N 491) у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті про сплату внеску на регулювання;

підпункту 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням;

підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункту 15 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата вести окремо облік витрат та доходів від господарської діяльності з виробництва електричної енергії від інших видів господарської діяльності.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" у строк до 20 червня 2019 року:

1) забезпечити ведення обліку витрат та доходів від господарської діяльності з виробництва електричної енергії окремо від інших видів господарської діяльності та про вжиті заходи повідомити (з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів) НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Хмельницькій області;

2) надати:

в електронному вигляді до НКРЕКП звітність за формою N 1-НКРЕ (місячна) "Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії" (Постанова N 1257) за січень - грудень 2015 - 2017 років, за січень - липень 2018 року та жовтень - грудень 2018 року, скориговану звітність за формою N 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії" (Постанова N 1257) за I - IV квартали 2015 - 2018 років, фінансову звітність за II квартал 2016 року, за II - IV квартали 2017 року та за I - IV квартали 2018 року;

на паперовому носії:

звітність за формою N 1-НКРЕ (місячна) "Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії" (Постанова N 1257) до НКРЕКП і Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області за січень - серпень 2015 року, за січень - листопад 2016 року, за січень - серпень 2017 року, до НКРЕКП за січень - липень, жовтень - грудень 2018 року та до Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області за жовтень 2018 року,

скориговану звітність за формою N 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії" (Постанова N 1257) до НКРЕКП і Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області за I - IV квартали 2015 - 2018 років,

копії фінансової звітності за I півріччя 2016 року до НКРЕКП;

3) надати до НКРЕКП відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (Постанова N 309).

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали