НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 27 квітня 2012 року N 180

м. Київ

Про накладення штрафу на Публічне акціонерне товариство "Укртранснафта" за порушення ліцензійних умов з виробництва, з транспортування та з постачання теплової енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, у результаті розгляду 27.04.2012 на відкритому засіданні Акта планової перевірки ліцензованої діяльності Публічного акціонерного товариства "Укртранснафта" від 20.04.2012 N 4/25, проведеної на підставі наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 29.03.2012 N 81, установлено, що ПАТ "Укртранснафта" (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, р/р 26008056200439 у Столичній філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ, МФО 380269, код ЄДРПОУ 31570412, Голова правління - Лазорко О. І., ліцензія на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії серії АГ N 578275, з транспортування теплової енергії серії АГ N 578276 та з постачання теплової енергії серії АГ N 578277) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.12.2008 N 167/417 (далі - Ліцензійні умови з виробництва), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.12.2008 N 168/418 (далі - Ліцензійні умови з транспортування), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 24.11.2009 N 370 (далі - Ліцензійні умови з постачання), а саме:

пункти 2.1.2 та 3.2.5 Ліцензійних умов з виробництва в частині забезпечення обліку виробленої теплової енергії та наявності засобів вимірювальної техніки;

пункт 3.1 Ліцензійних умов з виробництва, пункт 3.1 Ліцензійних умов з транспортування та пункт 3.1 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог чинного законодавства України, що регулюють сферу відповідної діяльності ліцензіата, зокрема частини першої статті 10 Закону України "Про природні монополії" щодо надання суб'єктами природних монополій органам, які регулюють їх діяльність, документів та інформації, необхідних для виконання цими органами своїх повноважень, в обсягах та у строки, установлені відповідними органами;

пункт 3.1 Ліцензійних умов з виробництва, пункт 3.1 Ліцензійних умов з транспортування та пункт 3.1 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог чинного законодавства України, що регулюють сферу відповідної діяльності ліцензіата, зокрема частини першої статті 32 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та пункту 8 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630, щодо надання споживачеві послуг та отримання плати за надані послуги згідно з договором, що оформляється на основі Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення;

пункти 2.1.3 та 3.5.1 Ліцензійних умов з виробництва, пункти 2.1.6 та 3.5.1 Ліцензійних умов з транспортування, пункти 2.1.3 та 3.5.1 Ліцензійних умов з постачання в частині ведення окремого бухгалтерського обліку з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та інших видів діяльності;

пункт 3.1 Ліцензійних умов з виробництва, пункт 3.1 Ліцензійних умов з транспортування та пункт 3.1 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог чинного законодавства України, що регулюють сферу відповідної діяльності ліцензіата, зокрема частини четвертої статті 32 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" щодо зазначення у платіжному документі поточних та попередніх показань засобів обліку споживання комунальних послуг, різниці цих показань або затверджених норм, ціни/тарифу на даний вид комунальних послуг і суми, яка належить до сплати за надану послугу;

пункти 2.5 та 3.1 Ліцензійних умов з постачання в частині зарахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію від усіх категорій споживачів виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, а також дотримання вимог чинного законодавства України, що регулюють сферу діяльності ліцензіата, зокрема вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 N 1082;

пункт 3.5.3 Ліцензійних умов з виробництва, пункт 3.5.3 Ліцензійних умов з транспортування та пункт 3.5.3 Ліцензійних умов з постачання в частині надання органу ліцензування інформації про провадження (намір провадити) інших видів діяльності, крім ліцензованої;

пункт 3.1 Ліцензійних умов з виробництва, пункт 3.1 Ліцензійних умов з транспортування та пункт 3.1 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог чинного законодавства України, що регулюють сферу відповідної діяльності ліцензіата, зокрема Інструкції щодо заповнення звіту за формою 6-НКРЕ-ЖКК "Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності", затвердженої постановою НКРЕ від 14.04.2011 N 606 (Постанова N 606), та вимог пункту 2 постанови НКРЕ від 14.01.2011 N 606 щодо неподання у встановлений термін документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.

Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 23.11.2011 N 1073 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" (Положення N 1073/2011), відповідно до статті 31 Закону України "Про теплопостачання" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, постановляє:

1. Накласти штраф у розмірі 20000 гривень на ПАТ "Укртранснафта" (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, р/р 26008056200439 у Столичній філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ, МФО 380269, код ЄДРПОУ 31570412, Голова правління - Лазорко О. І.) за порушення:

пунктів 2.1.2 та 3.2.5 Ліцензійних умов з виробництва в частині забезпечення обліку виробленої теплової енергії та наявності засобів вимірювальної техніки;

пункту 3.1 Ліцензійних умов з виробництва, пункту 3.1 Ліцензійних умов з транспортування та пункту 3.1 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог чинного законодавства України, що регулюють сферу відповідної діяльності ліцензіата, зокрема частини першої статті 10 Закону України "Про природні монополії" щодо надання суб'єктами природних монополій органам, які регулюють їх діяльність, документів та інформації, необхідних для виконання цими органами своїх повноважень, в обсягах та у строки, установлені відповідними органами;

пункту 3.1 Ліцензійних умов з виробництва, пункту 3.1 Ліцензійних умов з транспортування та пункту 3.1 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог чинного законодавства України, що регулюють сферу відповідної діяльності ліцензіата, зокрема частини першої статті 32 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та пункту 8 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630, щодо надання споживачеві послуг та отримання плати за надані послуги згідно з договором, що оформляється на основі Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення;

пункту 3.1 Ліцензійних умов з виробництва, пункту 3.1 Ліцензійних умов з транспортування та пункту 3.1 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог чинного законодавства України, що регулюють сферу відповідної діяльності ліцензіата, зокрема частини четвертої статті 32 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" щодо зазначення у платіжному документі поточних та попередніх показань засобів обліку споживання комунальних послуг, різниці цих показань або затверджених норм, ціни/тарифу на даний вид комунальних послуг і суми, яка належить до сплати за надану послугу.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня прийняття постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Зобов'язати ПАТ "Укртранснафта" до 01.06.2012 усунути порушення пункту 3.1 Ліцензійних умов з виробництва, пункту 3.1 Ліцензійних умов з транспортування та пункту 3.1 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог чинного законодавства України, що регулюють сферу відповідної діяльності ліцензіата, зокрема частини першої статті 10 Закону України "Про природні монополії", для чого письмово надати Управлінню Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг у м. Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях документи, підтверджуючі забезпечення приладами обліку транспортованої та поставленої теплової енергії.

3. Зобов'язати ПАТ "Укртранснафта" до 01.08.2012 усунути порушення:

пункту 3.1 Ліцензійних умов з виробництва, пункту 3.1 Ліцензійних умов з транспортування та пункту 3.1 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог чинного законодавства України, що регулюють сферу відповідної діяльності ліцензіата, зокрема частини першої статті 32 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та пункту 8 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630, щодо надання споживачеві послуг та отримання плати за надані послуги згідно з договором, що оформляється на основі Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення;

пунктів 2.1.3 та 3.5.1 Ліцензійних умов з виробництва, пунктів 2.1.6 та 3.5.1 Ліцензійних умов з транспортування, пунктів 2.1.3 та 3.5.1 Ліцензійних умов з постачання в частині ведення окремого бухгалтерського обліку з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та інших видів діяльності;

пункту 3.1 Ліцензійних умов з виробництва, пункту 3.1 Ліцензійних умов з транспортування та пункту 3.1 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог чинного законодавства України, що регулюють сферу відповідної діяльності ліцензіата, зокрема частини четвертої статті 32 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" щодо зазначення у платіжному документі поточних та попередніх показань засобів обліку споживання комунальних послуг, різниці цих показань або затверджених норм, ціни/тарифу на даний вид комунальних послуг і суми, яка належить до сплати за надану послугу;

пунктів 2.5 та 3.1 Ліцензійних умов з постачання в частині зарахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію від усіх категорій споживачів виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, а також дотримання вимог чинного законодавства України, що регулюють сферу діяльності ліцензіата, зокрема вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 N 1082, для чого забезпечити надходження коштів у повному обсязі за теплову енергію виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання;

пункту 3.5.3 Ліцензійних умов з виробництва, пункту 3.5.3 Ліцензійних умов з транспортування та пункту 3.5.3 Ліцензійних умов з постачання в частині надання органу ліцензування інформації про провадження (намір провадити) інших видів діяльності, крім ліцензованої;

пункту 3.1 Ліцензійних умов з виробництва, пункту 3.1 Ліцензійних умов з транспортування та пункту 3.1 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог чинного законодавства України, що регулюють сферу відповідної діяльності ліцензіата, зокрема Інструкції щодо заповнення звіту за формою 6-НКРЕ-ЖКК "Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності", затвердженої постановою НКРЕ від 14.04.2011 N 606 (Постанова N 606).

4. Зобов'язати ПАТ "Укртранснафта" до 01.10.2012 усунути порушення пунктів 2.1.2 та 3.2.5 Ліцензійних умов з виробництва в частині забезпечення обліку виробленої теплової енергії та наявності засобів вимірювальної техніки.

5. Зобов'язати ПАТ "Укртранснафта" забезпечити безумовне дотримання термінів надання звітності відповідно до вимог постанови НКРЕ від 14.04.2011 N 606 "Про затвердження форм звітності НКРЕ у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення" (Постанова N 606).

 

Голова Комісії

В. Саратов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали