Додаткова копія: Про накладення штрафу на ТОВ "ГАЗОВИК" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 2 квітня 2019 року N 493

м. Київ

Про накладення штрафу на ТОВ "ГАЗОВИК" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 02 квітня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, від 25 березня 2019 року N 110, проведеного згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року N 1584 (Постанова N 1584), на підставі постанови НКРЕКП від 18 грудня 2018 року N 1964 "Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2019 року" (Постанова N 1964) та посвідчення про проведення планової перевірки від 14 лютого 2019 року N 93, установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОВИК" (код ЄДРПОУ 32736800) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 12 (далі - Ліцензійні умови, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 12), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, затверджені постановою НКРЕКП від 12 січня 2015 року N 9 (Постанова N 9) (далі - Ліцензійні умови, затверджені постановою НКРЕКП від 12 січня 2015 року N 9), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року N 201 (Постанова N 201) (далі - Ліцензійні умови з розподілу), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року N 201 (Постанова N 201) (далі - Ліцензійні умови з постачання), а саме:

підпункт 6 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП від 12 січня 2015 року N 9 (Постанова N 9), у частині надання до НКРЕКП звітності щодо провадження ліцензованої діяльності в установленому НКРЕКП порядку;

підпункт 7 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП від 12 січня 2015 року N 9 (Постанова N 9), у частині надання НКРЕКП фінансової звітності за результатами господарської діяльності, у тому числі з ліцензованої діяльності, у порядку, визначеному постановою НКРЕ від 20 лютого 2002 року N 159 "Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ";

підпункт 9 пункту 3.2 розділу III Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП від 12 січня 2015 року N 9 (Постанова N 9), у частині надання документів та інформації, необхідної для виконання НКРЕКП своїх повноважень під час планової перевірки;

підпункт 13 пункту 3.2 розділу III Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП від 12 січня 2015 року N 9 (Постанова N 9), у частині обов'язку ліцензіата виконувати в повному обсязі фінансові зобов'язання (своєчасна оплата газу, оплата послуг з транспортування трубопроводами природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, зберігання газу) відповідно до умов усіх укладених договорів;

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 12, у частині надання НКРЕКП звітності щодо провадження господарської діяльності з розподілу газу в установленому НКРЕКП порядку;

підпункт "б" підпункту 3.8.2 пункту 3.8 розділу III Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 12, у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) в частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу (Постанова N 2496), інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

пункту 4 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) у частині надання у визначені Регулятором строки, але не менш як протягом 10 робочих днів, завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, пов'язаної з провадженням такими суб'єктами ліцензованої діяльності, необхідних для виконання покладених функцій,

пункту 2 додатка 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року N 491 (Порядок N 491) (далі - Порядок розрахунків), стосовно зобов'язання ліцензіата подавати форму звітності N 20-НКРЕКП (квартальна) (Порядок N 491) щокварталу не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, у якому сплачується внесок на регулювання, на паперових носіях та електронною поштою до структурного підрозділу НКРЕКП на території за місцезнаходженням платника внеску,

пункту 4.8 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року N 1156 (Постанова N 1156) (далі - Мінімальні стандарти та вимоги), у частині оприлюднення постачальником щороку до 01 березня року, наступного за звітним, на своєму офіційному веб-сайті інформації щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог за формою, наведеною в додатку 16 до Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156),

пункту 4.9 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1 (Постанова N 1156), 4.6 (Постанова N 1156) та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156), Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;

підпункт 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) щодо забезпечення у разі укладання договору постачання природного газу з побутовим споживачем наявності особистого кабінету споживача на власному веб-сайті, що має містити персоніфіковані дані споживача, статистичні дані про ціни та нарахування, сплату за договором постачання природного газу та іншу інформацію, пов'язану з виконанням зазначеного договору;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) в частині неповідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня їх настання;

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) щодо провадження ліцензованої діяльності виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності, що зазначені у відомостях про них, які подані до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) в частині подання у встановленому порядку затвердженої НКРЕКП звітності щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу;

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) в частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункт 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) в частині обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) в частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

абзац п'ятий пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) в частині здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах, визначених договором купівлі-продажу природного газу;

підпункт 2 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) щодо обов'язку ліцензіата розміщувати на своєму веб-сайті ціни на природний газ;

підпункт 4 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) щодо обов'язку ліцензіата розміщувати на своєму веб-сайті контактну інформацію підрозділів ліцензіата, відповідальних за розв'язання спорів (телефони, e-mail, режим роботи, адреса, прізвище, ім'я та по батькові відповідальних працівників тощо);

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині дотримання вимог Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), чинних Кодексу газорозподільних систем (Постанова N 2494), інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

пункту 4 глави 5 розділу VI Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494 (Постанова N 2494) (далі - Кодекс ГРМ), у частині щомісячної публікації Оператором ГРМ на своєму веб-сайті ціни закупівлі природного газу для покриття втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ у відповідний період,

пункту 2 додатка 2 до Порядку розрахунку (Порядок N 491) в частині зобов'язання ліцензіата подавати форму звітності N 20-НКРЕКП (квартальна) (Порядок N 491) щокварталу не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, у якому сплачується внесок на регулювання, на паперових носіях та електронною поштою до структурного підрозділу НКРЕКП на території за місцезнаходженням платника внеску,

пункту 4.9 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1 (Постанова N 1156), 4.6 (Постанова N 1156) та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156), Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;

підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім документів до заяви щодо встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об'єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині надання до НКРЕКП звітності щодо провадження ліцензованої діяльності в установленому НКРЕКП порядку;

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункт 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, який оснащено єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та єдиною електронною скринькою для прийому електронних повідомлень до кол-центру;

підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині обов'язку ліцензіата забезпечити належну організацію та функціонування особистого кабінету споживача в мережі Інтернет;

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу, у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі із споживачами;

підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника;

підпункт 1 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині обов'язку ліцензіата розмістити на власному офіційному веб-сайті технічні та комерційні умови доступу (приєднання) до газорозподільної системи ліцензіата, а також Методологію визначення плати за приєднання до газорозподільної системи, затверджену НКРЕКП;

підпункт 4 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині обов'язку ліцензіата розміщувати на своєму веб-сайті план розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, затверджений НКРЕКП;

підпункт 8 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині обов'язку ліцензіата розміщувати на своєму веб-сайті дані про плановані та фактичні обсяги природного газу, що переміщуються газорозподільною системою в обсязі, що знаходиться в розпорядженні ліцензіата;

підпункт 9 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині обов'язку ліцензіата розміщувати на своєму веб-сайті фактичні дані щодо величини середньозваженої вищої теплоти згорання природного газу за кожним маршрутом переміщення газу з однаковими фізико-хімічними показниками у строк, передбачений нормативно-правовими актами.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) і 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пунктів 11 (Закон N 1540-VIII), 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII), статей 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) накласти штраф у розмірі 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОВИК" за порушення Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) в частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу (Постанова N 2496), інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

пункту 4 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) у частині надання у визначені Регулятором строки, але не менш як протягом 10 робочих днів, завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, пов'язаної з провадженням такими суб'єктами ліцензованої діяльності, необхідних для виконання покладених функцій,

пункту 4.8 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині оприлюднення постачальником щороку до 01 березня року, наступного за звітним, на своєму офіційному веб-сайті інформації щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог за формою, наведеною в додатку 16 до Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156),

пункту 4.9 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1 (Постанова N 1156), 4.6 (Постанова N 1156) та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156), Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині дотримання вимог Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), чинних Кодексу ГРМ (Постанова N 2494), інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме пункту 4.9 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1 (Постанова N 1156), 4.6 (Постанова N 1156) та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156), Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині надання до НКРЕКП звітності щодо провадження ліцензованої діяльності в установленому НКРЕКП порядку;

підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) щодо подання у встановленому порядку затвердженої НКРЕКП звітності щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу;

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) щодо подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОВИК" у строк:

1) до 10 травня 2019 року:

врегулювати взаємовідносини зі споживачами за ЕІС-кодами 56 XM03A74367186S та 56XM03A743640106 та надати до НКРЕКП інформацію про результати розгляду звернень споживачів;

направити повідомлення до НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії;

подати до НКРЕКП форми звітності N 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (Постанова N 1234) та N 7-НКРЕКП-газ (місячна) (Постанова N 536) за січень - травень та липень - серпень 2017 року;

надати до НКРЕКП інформацію за формами, які затверджені постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року N 1156 "Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу" (Постанова N 1156), зокрема інформацію щодо показників комерційної якості надання послуг Оператора ГРМ (додаток 5), перелік джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг Оператора ГРМ (додаток 6), реєстр письмових звернень споживачів Оператора ГРМ (додаток 7), реєстр надання послуг Оператора ГРМ (додаток 9), дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог (додаток 15) за IV квартал 2017 року, за 2017 рік, за I - IV квартали 2018 року та за 2018 рік;

здійснити розрахунки з оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов'язки в повному обсязі;

здійснити розрахунки з оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування в повному обсязі;

забезпечити функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, який оснащено єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та єдиною електронною скринькою для прийому електронних повідомлень до кол-центру;

надати пояснення щодо виявлених невідповідностей та у разі необхідності надіслати уточнену форму звітності N 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) "Звіт про використання потужності газорозподільної системи та стан розрахунків" (Постанова N 17) за відповідний місяць 2018 року, відповідно до підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201);

2) до 10 травня 2019 року забезпечити наявність на власному веб-сайті:

особистого кабінету споживача;

розміщення актуальної інформації про ціни на природний газ відповідним категоріям споживачів на поточний рік та детальної інформації про зміну цін на природний газ;

розміщення контактної інформації про підрозділи ліцензіата, відповідальні за розв'язання спорів (телефони, e-mail, режим роботи, адреса, прізвище, ім'я та по батькові відповідальних працівників тощо);

розміщення інформації щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог за формою, наведеною в додатку 15 до Мінімальних стандартів та вимог, за 2017 та 2018 роки;

розміщення інформації щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог за формою, наведеною в додатку 16 до Мінімальних стандартів та вимог, за 2018 рік;

Методології встановлення плати за приєднання до газорозподільної системи, затвердженої постановою НКРЕКП від 24 грудня 2015 року N 3054 (Постанова N 3054);

Плану розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки газорозподільного підприємства ТОВ "ГАЗОВИК", затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2018 року N 1432 (Постанова N 1432);

3) до 31 грудня 2019 року:

забезпечити укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами, відповідно до підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201);

здійснити повірку побутових лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням), термін повірки яких настав у 2017 році, відповідно до підпункту 8 пункту 2.5 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201).

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОВИК" підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги розподілу природного газу для ТОВ "ГАЗОВИК" шляхом коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 1222,9 тис. грн (без ПДВ) з урахуванням економії, отриманої внаслідок недофінансування статей структури тарифу, на суму 1551,3 тис. грн (без ПДВ) та недоотриманої тарифної виручки протягом 2015 - 2018 років, з урахуванням компенсацій, що передбачались протягом 2015 - 2016 років у структурі тарифу, на суму 328,4 тис. грн (без ПДВ).

4. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів державного регулювання, при перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОВИК" розглянути питання щодо коригування планованої річної тарифної виручки для фінансування компенсацій витрат, пов'язаних із різницею в цінах при закупівлі у 2015 - 2018 роках природного газу для виробничо-технологічних витрат, нормативних та питомих втрат.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали