Додаткова копія: Про накладення штрафу на ТОВ "ГАЗПОСТАЧСЕРВІС" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу і Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2018 року N 2032

м. Київ

Про накладення штрафу на ТОВ "ГАЗПОСТАЧСЕРВІС" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу і Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 21 грудня 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, від 21 вересня 2018 року N 324, проведеного згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1425 (Постанова N 1425) (із змінами), на підставі постанови НКРЕКП від 19 червня 2018 року N 463 "Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у III кварталі 2018 року" (Постанова N 463) та посвідчення про проведення планової перевірки від 20 серпня 2018 року N 172, установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗПОСТАЧСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36995601) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 12 (далі - Ліцензійні умови, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 12), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, затверджені постановою НКРЕКП від 13 січня 2010 року N 11 (далі - Ліцензійні умови, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 11), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, затверджені постановою НКРЕКП від 12 січня 2015 року N 9 (Постанова N 9) (далі - Ліцензійні умови, затверджені постановою НКРЕКП від 12 січня 2015 року N 9), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року N 201 (Постанова N 201) (далі - Ліцензійні умови з розподілу), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року N 201 (Постанова N 201) (далі - Ліцензійні умови з постачання), а саме:

пункт 2.3 розділу III Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 11, у частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань (своєчасна оплата газу, оплата послуг з транспортування трубопроводами природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, зберігання газу) відповідно до умов укладених договорів;

пункт 3.1.1 розділу III Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 11, у частині надання НКРЕКП звітності щодо провадження господарської діяльності з постачання газу в установленому НКРЕКП порядку;

підпункт 3.7.2 пункту 3.7 розділу III Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 11, у частині використання коштів, отриманих за рахунок установленого НКРЕ тарифу на постачання газу, за цільовим призначенням;

пункт 3.8 розділу III Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 11, у частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року N 2255 (далі - Порядок формування інвестиційних програм), у частині виконання інвестиційної програми газопостачального підприємства, зокрема схваленої постановою НКРЕ від 26 грудня 2013 року N 1737 "Про схвалення інвестиційних програм ТОВ "Газпостачсервіс" на 2014 рік" (Постанова N 1737), у повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми;

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 12, у частині надання НКРЕКП звітності щодо провадження господарської діяльності з розподілу газу в установленому НКРЕКП порядку;

підпункт "б" пункту 3.8.2 розділу III Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 12, у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

пункту 3.9 розділу III Ліцензійних умов з розподілу, затверджених постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 12, у частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм у частині виконання інвестиційної програми газорозподільного підприємства, зокрема схваленої постановою НКРЕ від 26 грудня 2013 року N 1737 "Про схвалення інвестиційних програм ТОВ "Газпостачсервіс" на 2014 рік" (Постанова N 1737); інвестиційної програми газорозподільного підприємства, зокрема схваленої постановою НКРЕКП від 25 грудня 2014 року N 999 "Про схвалення інвестиційної програми газорозподільного підприємства ТОВ "Газпостачсервіс" на 2015 рік" (Постанова N 999) (із змінами), та розділу I Плану розвитку газорозподільної системи ТОВ "Газпостачсервіс" на 2016 - 2025 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 24 березня 2016 року N 417 "Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи ТОВ "Газпостачсервіс" на 2016 - 2025 роки" (Постанова N 417), у повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми;

підпункт 6 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП від 12 січня 2015 року N 9 (Постанова N 9), у частині надання до НКРЕКП звітності щодо провадження ліцензованої діяльності в установленому НКРЕКП порядку;

підпункт 8 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП від 12 січня 2015 року N 9 (Постанова N 9), у частині виконання вимог та обов'язків, передбачених законодавством з питань функціонування ринку природного газу, зокрема законами України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), "Про природні монополії", "Про нафту і газ", чинними правилами надання населенню послуг з газопостачання та правилами користування природним газом для юридичних осіб, а саме пунктом 4 Порядку створення страхового запасу природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року N 795 (Постанова N 795) (із змінами), щодо створення постачальником страхового запасу природного газу у розмірі 50 відсотків запланованих місячних обсягів поставки постачальником природного газу споживачам на наступний місяць;

підпункт 12 пункту 3.2 розділу III Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП від 12 січня 2015 року N 9 (Постанова N 9), у частині обов'язку ліцензіата виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми, зокрема в частині виконання Інвестиційної програми газопостачального підприємства ТОВ "Газпостачсервіс" на 2015 рік, схваленої постановою НКРЕКП від 25 грудня 2014 року N 1036 "Про схвалення інвестиційної програми газопостачального підприємства ТОВ "Газпостачсервіс" на 2015 рік" (Постанова N 1036);

підпункт 13 пункту 3.2 розділу III Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП від 12 січня 2015 року N 9 (Постанова N 9), у частині обов'язку ліцензіата виконувати в повному обсязі фінансові зобов'язання (своєчасна оплата газу, оплата послуг з транспортування трубопроводами природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, зберігання газу) відповідно до умов усіх укладених договорів;

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) в частині дотримання вимог Правил постачання природного газу (Постанова N 2496), інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме пункту 4.9 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року N 1156 (Постанова N 1156) (далі - Мінімальні стандарти та вимоги), у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1 (Постанова N 1156), 4.6 (Постанова N 1156) та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156), Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) в частині подання у встановленому порядку затвердженої НКРЕКП звітності щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу;

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) в частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) в частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

абзац п'ятий пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) в частині здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах, визначених договором купівлі-продажу природного газу;

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині дотримання вимог Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), чинних Кодексу газорозподільних систем (Постанова N 2494), інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме пункту 4.9 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1 (Постанова N 1156), 4.6 (Постанова N 1156) та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156), Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункт 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, який оснащено єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та єдиною електронною скринькою для прийому електронних повідомлень до кол-центру;

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки) у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу I (2017 рік) Плану розвитку газорозподільної системи ТОВ "Газпостачсервіс" на 2017 - 2026 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 28 березня 2017 року N 422 "Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи ТОВ "Газпостачсервіс" на 2017 - 2026 роки" (Постанова N 422) (далі - розділ I (2017 рік) Плану розвитку);

підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) і 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII), статей 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) накласти штраф у розмірі 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗПОСТАЧСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36995601) за порушення Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) та Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201), а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) в частині дотримання вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме пункту 4.9 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1 (Постанова N 1156), 4.6 (Постанова N 1156) та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156), Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) в частині подання у встановленому порядку затвердженої НКРЕКП звітності щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу;

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) в частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201) в частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині дотримання вимог Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), чинних Кодексу ГРМ (Постанова N 2494), інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме пункту 4.9 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1 (Постанова N 1156), 4.6 (Постанова N 1156) та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156), Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки) у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу I (2017 рік) Плану розвитку;

підпункту 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201) в частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗПОСТАЧСЕРВІС" у строк:

до 08 січня 2019 року:

забезпечити подання до НКРЕКП форм звітності N 4-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (Постанова N 1234) "Звіт про оптові ціни на природний газ" та N 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (Постанова N 1234) "Звіт про діяльність постачальника природного газу" за 2017 рік відповідно до підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201);

надати до НКРЕКП уточнені форми звітності:

N 5-НКРЕКП-газ (місячна) (Постанова N 1258) "Звіт про стан розрахунків за природний газ" за грудень 2015 року, за грудень 2016 року, за грудень 2017 року відповідно до підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201);

N 4-НКРЕ-газ (квартальна) (Постанова N 1258) "Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування, зберігання, розподілу природного газу та його постачання за регульованим тарифом" за 2014 - 2015 роки відповідно до підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (Постанова N 201);

N 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна) (Постанова N 334) "Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з розподілу природного газу" за 2016 - 2017 роки відповідно до підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу (Постанова N 201);

до 01 лютого 2019 року забезпечити функціонування кол-центру для обслуговування споживачів відповідно до підпункту 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201).

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗПОСТАЧСЕРВІС" підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення:

щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги розподілу природного газу для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗПОСТАЧСЕРВІС" шляхом коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 1011,45 тис. грн (без ПДВ) з урахуванням невиконання інвестиційних програм за 2014 - 2017 роки на суму 986,45 тис. грн та економії, отриманої внаслідок недофінансування статей структури тарифу, на суму 25,0 тис. грн;

щодо коригування планованої річної тарифної виручки для фінансування компенсацій витрат, пов'язаних із різницею в цінах при закупівлі у 2015 - 2017 роках природного газу для виробничо-технологічних витрат, нормативних та питомих втрат, та недоотриманої тарифної виручки з урахуванням документів, наданих до заяви про отримання ліцензії.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали