Додаткова копія: Про накладення штрафу на ТОВ "СПЕКТРГАЗ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2018 року N 2031

м. Київ

Про накладення штрафу на ТОВ "СПЕКТРГАЗ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 21 грудня 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової виїзної перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, від 25 травня 2018 року N 162, проведеної згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1425 (Постанова N 1425), на підставі постанови НКРЕКП від 22 березня 2018 року N 331 "Про проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2018 року" (Постанова N 331) та посвідчення про проведення перевірки від 04 травня 2018 року N 73, установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕКТРГАЗ" (код ЄДРПОУ 39258250) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 12 (далі - Ліцензійні умови з розподілу), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року N 201 (Постанова N 201) (далі - Ліцензійні умови), а саме:

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині надання НКРЕ звітності щодо провадження господарської діяльності з розподілу газу в установленому НКРЕ порядку;

підпункт "б" пункту 3.8.2 розділу III Ліцензійних умов з розподілу у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

пункт 3.9 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме в частині розроблення та запровадження програми відповідності згідно зі статтею 39 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII);

підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині подання річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині забезпечення належної організації та функціонування особистого кабінету споживача у мережі Інтернет;

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки) у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункт 17 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині створення на підприємстві комісії з експертизи засобів вимірювальної техніки та з розгляду актів про порушення та забезпечення їх роботи в порядку та відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем (Постанова N 2494);

підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині розроблення та запровадження програми відповідності згідно зі статтею 39 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII).

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) і 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пунктів 11 (Закон N 1540-VIII), 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII), статей 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) накласти штраф у розмірі 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕКТРГАЗ" (код ЄДРПОУ 39258250) за порушення Ліцензійних умов (Постанова N 201), а саме:

підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині подання річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині забезпечення належної організації та функціонування особистого кабінету споживача у мережі Інтернет;

підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки) у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункту 17 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині створення на підприємстві комісії з експертизи засобів вимірювальної техніки та з розгляду актів про порушення та забезпечення їх роботи в порядку та відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем (Постанова N 2494);

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині розроблення та запровадження програми відповідності згідно зі статтею 39 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII).

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕКТРГАЗ" забезпечити у строк до 29 грудня 2018 року:

подання фінансової звітності за I - III квартали 2017 року та річної за 2017 рік,

розроблення та запровадження програми відповідності відповідно до вимог статті 39 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII),

створення належної організації та функціонування особистого кабінету споживача у мережі Інтернет,

створення на підприємстві комісії з експертизи засобів вимірювальної техніки та з розгляду актів про порушення та забезпечення їх роботи в порядку та відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем (Постанова N 2494).

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕКТРГАЗ" підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення:

1) щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги розподілу природного газу для ТОВ "СПЕКТРГАЗ" шляхом коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 742,62 тис. грн (без ПДВ) з урахуванням економії, отриманої внаслідок недофінансування статей структури тарифу, на суму 613,8 тис. грн та невикористання тарифних джерел на суму 128,82 тис. грн.

2) щодо коригування планованої річної тарифної виручки для фінансування компенсацій витрат, пов'язаних із різницею в цінах при закупівлі у 2015 - 2017 роках природного газу для виробничо-технологічних витрат, нормативних та питомих втрат, і недоотриманої тарифної виручки з урахуванням документів, наданих для отримання ліцензії.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали