Додаткова копія: Про нарахування пені публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 січня 2019 року N 135

Про нарахування пені публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

Відповідно до абзацу сьомого частини п'ятої статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", пункту 2 Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 702, та пункту 7 Порядку нарахування пені на суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.07.2013 року N 725 (Порядок N 725), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.10.2013 за N 1830/24362, наказую:

1. Нарахувати пеню публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за несвоєчасно сплачені дивіденди до державного бюджету, згідно з розрахунком, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Перевезенцева О. Ю.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
31 січня 2019 року N 135

РОЗРАХУНОК
пені публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за несвоєчасно сплачені дивіденди до державного бюджету

Загальними зборами акціонерів (розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 N 535 (Розпорядження N 535-р)) публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - НАК "Нафтогаз України"), розміщеного за адресою: вулиця Б. Хмельницького, 6, м. Київ, 01601, код згідно з ЄДРПОУ 20077720, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

Державна частка у статутному капіталі НАК "Нафтогаз України" становить 100 %.

Відповідно до частини п'ятої статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (далі - Закон) дивіденди сплачуються до державного бюджету у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним.

Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням державної казначейської служби у місті Києві (листи від 12.09.2018 N 05-08.10/2701-9461, від 03.10.2018 N 05-08.10/2966-10427, від 05.12.2018 N 05-08.10/3740-13601 та від 03.01.2019 N 05-08.10/26-94) НАК "Нафтогаз України" було сплачено частину дивідендів, з порушенням строку, установленого законодавством:

30.08.2018 у сумі 500000000,00 гривень;

28.09.2018 у сумі 500000000,00 гривень;

26.11.2018 у сумі 2000000000,00 гривень;

27.11.2018 у сумі 2000000000,00 гривень;

28.11.2018 у сумі 3000000000,00 гривень;

29.11.2018 у сумі 317746408,59 гривень;

17.12.2018 у сумі 3000000000,00 гривень;

18.12.2018 у сумі 1000000000,00 гривень;

19.12.2018 у сумі 1000000000,00 гривень;

21.12.2018 у сумі 201829383,12 гривень;

22.12.2018 у сумі 2779000000,00 гривень.

Відповідно до абзацу сьомого частини п'ятої статті 11 Закону на суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, Мінекономрозвитку нараховується пеня, що сплачується до загального фонду державного бюджету, з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.

Для розрахунку пені на суму несвоєчасно сплачених дивідендів НАК "Нафтогаз України" до державного бюджету використано показники облікової ставки Національного банку, яка протягом періоду з 03.07.2018 до 12.07.2018 становила 17,0 %, з 13.07.2018 до 06.09.2018 - 17,5 %, з 07.09.2018 до 22.12.2018 - 18,0 %.

Розрахунок пені НАК "Нафтогаз України" за несвоєчасно сплачені дивіденди до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році

Розрахунковий період

Частина суми сплачених дивідендів

Сума заборгованості зі сплати дивідендів

Кількість днів у розрахунковому періоді

Дата визначення облікової ставки

Облікова ставка НБУ
(%)

Кількість днів на рік

Сума пені за один день з періоду
(кол. 6 х х 2 / кол. 7) х кол. 2

Розмір пені за період
(кол. 8 х х кол. 4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

17198568400,00

 

 

 

 

 

 

сплачено 30.08.2018

500000000,00

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2018 - 12.07.2018

 

 

10

з 03.07.2018

17,0

365

465753,42

4657534,20

13.07.2018 - 30.08.2018

 

 

49

з 13.07.2018

17,5

365

479452,05

23493150,45

 

 

 

 

 

 

 

 

28150684,65

 

 

16698568400,00

 

 

 

 

 

 

сплачено 28.09.2018

500000000,00

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2018 - 12.07.2018

 

 

10

з 03.07.2018

17,0

365

465753,42

4657534,20

13.07.2018 - 06.09.2018

 

 

56

з 13.07.2018

17,5

365

479452,05

26849314,80

07.09.2018 - 28.09.2018

 

 

22

з 07.09.2018

18,0

365

493150,68

10849314,96

 

 

 

 

 

 

 

 

42356163,96

 

 

16198568400,00

 

 

 

 

 

 

сплачено 26.11.2018

2000000000,00

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2018 - 12.07.2018

 

 

10

з 03.07.2018

17,0

365

1863013,70

18630137,00

13.07.2018 - 06.09.2018

 

 

56

з 13.07.2018

17,5

365

1917808,22

107397260,32

07.09.2018 - 26.11.2018

 

 

81

з 07.09.2018

18,0

365

1972602,74

159780821,94

 

 

 

 

 

 

 

 

285808219,26

 

 

14198568400,00

 

 

 

 

 

 

сплачено 27.11.2018

2000000000,00

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2018 - 12.07.2018

 

 

10

з 03.07.2018

17,0

365

1863013,70

18630137,00

13.07.2018 - 06.09.2018

 

 

56

з 13.07.2018

17,5

365

1917808,22

107397260,32

07.09.2018 - 27.11.2018

 

 

82

з 07.09.2018

18,0

365

1972602,74

161753424,68

 

 

 

 

 

 

 

 

287780822,00

 

 

12198568400,00

 

 

 

 

 

 

сплачено 28.11.2018

3000000000,00

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2018 - 12.07.2018

 

 

10

з 03.07.2018

17,0

365

2794520,55

27945205,50

13.07.2018 - 06.09.2018

 

 

56

з 13.07.2018

17,5

365

2876712,33

161095890,48

07.09.2018 - 28.11.2018

 

 

83

з 07.09.2018

18,0

365

2958904,11

245589041,13

 

 

 

 

 

 

 

 

434630137,11

 

 

9198568400,00

 

 

 

 

 

 

сплачено 29.11.2018

317746408,59

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2018 - 12.07.2018

 

 

10

з 03.07.2018

17,0

365

295982,96

2959829,60

13.07.2018 - 06.09.2018

 

 

56

з 13.07.2018

17,5

365

304688,34

17062547,04

07.09.2018 - 29.11.2018

 

 

84

з 07.09.2018

18,0

365

313393,72

26325072,48

 

 

 

 

 

 

 

 

46347449,12

 

 

8880821991,41

 

 

 

 

 

 

сплачено 17.12.2018

3000000000,00

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2018 - 12.07.2018

 

 

10

з 03.07.2018

17,0

365

2794520,55

27945205,50

13.07.2018 - 06.09.2018

 

 

56

з 13.07.2018

17,5

365

2876712,33

161095890,48

07.09.2018 - 17.12.2018

 

 

102

з 07.09.2018

18,0

365

2958904,11

301808219,22

 

 

 

 

 

 

 

 

490849315,20

 

 

5880821991,41

 

 

 

 

 

 

сплачено 18.12.2018

1000000000,00

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2018 - 12.07.2018

 

 

10

з 03.07.2018

17,0

365

931506,85

9315068,50

13.07.2018 - 06.09.2018

 

 

56

з 13.07.2018

17,5

365

958904,11

53698630,16

07.09.2018 - 18.12.2018

 

 

103

з 07.09.2018

18,0

365

986301,37

101589041,11

 

 

 

 

 

 

 

 

164602739,77

 

 

4880821991,41

 

 

 

 

 

 

сплачено 19.12.2018

1000000000,00

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2018 - 12.07.2018

 

 

10

з 03.07.2018

17,0

365

931506,85

9315068,50

13.07.2018 - 06.09.2018

 

 

56

з 13.07.2018

17,5

365

958904,11

53698630,16

07.09.2018 - 19.12.2018

 

 

104

з 07.09.2018

18,0

365

986301,37

102575342,48

 

 

 

 

 

 

 

 

165589041,14

 

 

3880821991,41

 

 

 

 

 

 

сплачено 21.12.2018

201829383,12

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2018 - 12.07.2018

 

 

10

з 03.07.2018

17,0

365

188005,45

1880054,50

13.07.2018 - 06.09.2018

 

 

56

з 13.07.2018

17,5

365

193535,02

10837961,12

07.09.2018 - 21.12.2018

 

 

106

з 07.09.2018

18,0

365

199064,60

21100847,60

 

 

 

 

 

 

 

 

33818863,22

 

 

3678992608,29

 

 

 

 

 

 

сплачено 22.12.2018

2779000000,00

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2018 - 12.07.2018

 

 

10

з 03.07.2018

17,0

365

2588657,53

25886575,30

13.07.2018 - 06.09.2018

 

 

56

з 13.07.2018

17,5

365

2664794,52

149228493,12

07.09.2018 - 22.12.2018

 

 

107

з 07.09.2018

18,0

365

2740931,51

293279671,57

 

 

 

 

 

 

 

 

468394739,99

Усього

16298575791,71

899992608,29

 

 

 

 

 

2448328175,42

Сума пені за несвоєчасно сплачені дивіденди до державного бюджету НАК "Нафтогаз України" за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році становить 2448328175,42 грн.

Пеня сплачується у строки відповідно до законодавства.

Призначенням платежу є сплата пені на суму дивідендів, несвоєчасно сплачених господарським товариством.

Кошти, спрямовані на виплату пені, перераховуються до загального фонду державного бюджету (код класифікації доходів бюджету 21010500) у готівковій або безготівковій формі на відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства за місцезнаходженням платника.

Інформацію про реквізити рахунків господарське товариство отримує у відповідному територіальному органі Казначейства за його місцезнаходженням за письмовим зверненням із зазначенням коду класифікації доходів бюджету.

 

Заступник директора департаменту
управління державною власністю

О. Кушнерик
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали