ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.12.2010 р. N 477

Про невідкладні заходи щодо безаварійного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2011 року

З метою забезпечення захисту об'єктів господарювання і населення та мінімізації можливих збитків і втрат від негативного впливу льодоходу, весняної повені та дощових паводків у 2011 році:

1. Затвердити план дій обласних управлінь, організацій і підприємств, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад з підготовки до безпечного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2011 року на території Чернігівської області (додається).

2. Головам райдержадміністрацій, Ніжинському, Прилуцькому і Чернігівському міським головам, керівникам обласних управлінь, організацій і підприємств забезпечити безумовне і своєчасне виконання зазначеного плану дій під їх персональну відповідальність.

3. Для координації дій обласних управлінь, організацій і підприємств, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад створити обласний оперативний штаб з безпечного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у 2011 році у складі згідно з додатком.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Прокопенка С. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
28.12.2010 N 477


ПЛАН
 дій обласних управлінь, організацій і підприємств, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад з підготовки до безпечного пропуску повені та дощових паводків у весняний період 2011 року на території Чернігівської області

План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з паводками, повенями.

Основні завдання плану:

- забезпечення готовності місцевих органів виконавчої влади до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій під час паводків та пропуску повеней;

- здійснення координації дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що спричиняють їх виникнення, та створення умов для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

- забезпечення контролю на обласному рівні за станом готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

N з/п

Заходи

Відповідальні за виконання

Термін виконання

1

Проаналізувати дії органів управління та сил під час пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків у попередні роки і на цій основі розробити та затвердити в установленому порядку деталізовані плани дій з підготовки до безпечного пропуску повені та дощових паводків у весняний період 2011 року

Райдержадміністрації
Виконавчі комітети Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад
Обласні управління, установи, організації, підприємства

До 1 лютого 2011 року

2

З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів скласти карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з паводком та пропуском повені, оцінити ймовірність підтоплення об'єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв'язку, садиб та будівель і скласти їх переліки, визначити заходи щодо їх захисту та забезпечення сталого функціонування

Райдержадміністрації
Виконавчі комітети Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад
Обласні управління, установи, організації, підприємства

До 1 лютого 2011 року

3

Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків паводка та пропуску льодоходу і повені.
Уточнити розрахунок сил та засобів для залучення до проведення запобіжних заходів та виконання робіт з ліквідації наслідків паводка та пропуску льодоходу і повені

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації
Райдержадміністрації
Виконавчі комітети Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад
Обласні управління, установи, організації, підприємства

До 1 лютого 2011 року

4

Уточнити порядок своєчасного доведення попереджень і оповіщень до населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка і повені та їх орієнтовні масштаби

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації
Облгідрометеоцентр
Чернігівська філія ВАТ "Укртелеком"
Райдержадміністрації
Виконавчі комітети Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад

До 1 лютого 2011 року

5

Створити оперативні штаби з безпечного пропуску паводка і повені та оперативні (мобільні) групи для безперебійного керівництва роботами, розробити регламент їх роботи, у тому числі цілодобового чергування відповідальних працівників.
Визначити і привести в готовність сили реагування для оперативного проведення запобіжних заходів при можливих змінах паводкової ситуації, пропуску повені та пошуково-рятувальних робіт

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації
Райдержадміністрації
Виконавчі комітети Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад
Обласні управління, установи, організації, підприємства

До 15 лютого 2011 року

6

Привести в готовність гідрометричні споруди, прилади, пристрої та обладнання на водомірних постах для здійснення гідрологічних спостережень за ситуацією при загрозі виникнення паводка, пропуску льодоходу і повені

Облгідрометеоцентр

До 15 лютого 2011 року

7

Забезпечити проведення регулярних спостережень за гідрологічним і льодовим режимом річок під час формування та проходження водопілля, своєчасне складення прогнозів характеристик паводку, пропуску повені, їх уточнення та доведення до управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації попереджень про небезпечні явища на річках для своєчасного вжиття заходів

Облгідрометеоцентр

Щоденно, у період формування і проходження льодоходу та весняної повені

8

Підготувати і провести засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з порядком денним: "Про умови формування і можливий розвиток весняної повені та готовність місцевих органів виконавчої влади, обласних управлінь, організацій і підприємств до пропуску весняної повені і дощових паводків у 2011 році"

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації
Облгідрометеоцентр

До 15 березня 2011 року

9

Встановити посилений нагляд за ділянками доріг, мостами та іншими інженерними спорудами, що знаходяться в зонах негативного впливу паводків, весняної повені, в разі необхідності виконати укріплюючі роботи

Служба автомобільних доріг в області
Дочірнє підприємство "Чернігівський облавтодор"

На період паводків та весняної повені

10

Укласти договори з ГУ МНС України в області на проведення підривних робіт з метою захисту мостів від можливих заторних явищ

Служба автомобільних доріг в області
Дочірнє підприємство "Чернігівський облавтодор

До 15 лютого 2011 року

11

Перевірити стан гідротехнічних споруд, водосховищ. ставків, меліоративних систем та об'єктів, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії льодоходу, весняної повені та паводків, вжити заходів для забезпечення їх готовності до паводка, пропуску льодоходу та повені

Деснянське басейнове управління водних ресурсів

До 15 лютого 2011 року

12

Провести необхідні роботи з укріплення захисних дамб та ремонту і відновленню насосного і енергетичного обладнання на насосних станціях, що забезпечують захист населених пунктів від підтоплення

Деснянське басейнове управління водних ресурсів

До 15 лютого 2011 року

13

Провести обстеження повітряних ліній електромереж, забезпечити на період ускладнення повеневої обстановки безперебійне електропостачання насосних станцій Деснянського басейнового управління водних ресурсів та сільськогосподарських підприємств

ВАТ ЕК "Чернігівобленерго"

До 15 березня 2011 року на період весняної повені

14

Провести обстеження об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії повені, і вжити заходів до безаварійної їх експлуатації

Райдержадміністрації
Виконавчі комітети Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад

До 15 березня 2011 року

15

Підготувати до проведення запобіжних заходів та ліквідації наслідків повені інженерну та автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлювання, засоби забезпечення питною водою

Райдержадміністрації
Виконавчі комітети Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад
Обласні управління, установи, організації, підприємства

До 15 березня 2011 року

16

Визначити сили і засоби для локалізації і гасіння можливих пожеж у населених пунктах, що відрізаються повеневими водами.
Забезпечити відкачування води із підвальних приміщень будівель, що знаходяться в зонах шкідливої дії весняної повені та дощових паводків

Райдержадміністрації
Виконавчі комітети Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад
Головне управління МНС України в області

До 15 березня 2011 року
На період проходження повені

17

Підготувати рятувальні засоби: рятувальні круги, жилети, пояси, водолазне оснащення та плавзасоби

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації
Обласна рятувально-водолазна служба

До 15 березня 2011 року

18

Взяти на облік і провести обстеження наявних державних та приватних плавзасобів, забезпечити їх готовність для залучення до дій в умовах паводка, пропуску повені

Райдержадміністрації
Виконавчі комітети Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад

До 1 березня 2011 року

19

Забезпечити позачергову обробку гідрометеорологічних телеграм і термінове надання міжміських телефонних розмов за паролем "Повінь", а також надійний зв'язок з водомірними постами та населеними пунктами, що розташовані в зонах впливу весняної повені

Чернігівська філія ВАТ "Укртелеком"

На період проходження весняної повені

20

Провести навчання та тренування органів управління і формувань територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру щодо дій в умовах паводка, пропуску льодоходу і повені

Райдержадміністрації
Виконавчі комітети Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад

До 1 березня 2011 року

21

Забезпечити проведення спостережень за розвитком меж затоплення та здійснити оперативні заходи щодо надійного захисту населення і зменшення збитків об'єктам економіки. Особливу увагу приділити захисту від затоплення складів отрутохімікатів, пально-мастильних матеріалів, пунктів заправки паливом тощо. У разі неможливості їх ефективного захисту здійснити евакуацію таких об'єктів чи вивезення матеріалів

Райдержадміністрації
Виконавчі комітети Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад

Постійно та при наявності загрози підтоплення

22

Провести підготовку до можливої евакуації населення та своєчасного вивозу державних, громадських і приватних цінностей, які знаходяться в зонах можливого затоплення. З цією метою уточнити і затвердити конкретні плани евакуації

Райдержадміністрації
Виконавчі комітети Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад

До 1 лютого 2011 року

23

Організувати створення запасів кормів і фуражу для великої рогатої худоби в населених пунктах, що підпадають негативному впливу весняної повені. Передбачити обладнання літніх таборів для тимчасового утримання великої рогатої худоби

Райдержадміністрації
Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

До початку весняної повені

24

Визначити потреби і забезпечити завезення скрапленого газу в населені пункти, що підпадають під вплив весняної повені

ВАТ "Чернігівгаз"

До 1 квітня 2011 року

25

На основі прогнозу облгідрометеоцентру визначити загальноосвітні школи в населених пунктах, що підпадають впливу весняної повені, і забезпечити належну організацію навчального процесу в них

Управління освіти і науки облдержадміністрації

На період проходження весняної повені

26

Взяти на особливий контроль питання виплати пенсій населенню, що мешкає в зонах негативного впливу весняної повені

Головне управління Пенсійного фонду України в області

На період проходження весняної повені

27.

Забезпечити належну охорону громадського порядку та збереження державних матеріальних цінностей і майна громадян у населених пунктах, що розташовані в зонах можливого впливу весняної повені

Управління МВС України в області

На період проходження весняної повені

28

Визначити потреби і створити на період весняної повені запаси продуктів та товарів першої необхідності і завести їх у населені пункти, яким загрожує повінь.

Райдержадміністрації
Виконавчі комітети Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад
Облспоживспілка

До початку повені

29

Спланувати і здійснити комплекс протиепідемічних заходів, забезпечити посилений контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою при підтопленні населених пунктів і територій та після спаду води

Облсанепідемстанція

При підтопленні

30

Забезпечити проведення посиленого радіологічного і гідро-хімічного контролю за станом води в річках Десна, Снов

Деснянське басейнове управління водних ресурсів

На період проходження весняної повені

31

Забезпечити фельдшерсько-акушерські пункти, які розташовані в населених пунктах, що відрізаються (підтоплюються) повеневими водами, необхідною кількістю медикаментів та перев'язувального матеріалу

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

До 1 квітня 2011 року

32

Провести профілактичні заходи щодо недопущення спалахів інфекційних захворювань тварин у населених пунктах, що розташовані в зонах дії весняної повені

Головне управління ветеринарної медицини в області

До початку весняної повені

33

Організувати отримання гідрометеорологічної та водогосподарської інформації від Гомельської і Брянської областей з метою забезпечення виконання заходів щодо безаварійного пропуску паводка, льодоходу та повені на річках, які протікають в межах області

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації
Деснянське басейнове управління водних ресурсів
Облгідрометеоцентр

На період проходження весняної повені

34

Уточнити інструкції та провести відповідні заходи щодо дотримання правил техніки безпеки під час виконання робіт з підготовки до пропуску паводка, льодоходу та повені

Обласні управління, організації і підприємства

До 15 лютого 2011 року

35

Забезпечити контроль за станом екологічної безпеки в зонах впливу весняної повені

Державна екологічна інспекція в області

На період проходження весняної повені

36

Забезпечити висвітлення інформації про розвиток весняної повені та заходи, що вживаються для захисту населення і територій від шкідливої дії весняної повені

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Протягом весняної повені

37

Ліквідувати стихійні сміттєзвалища, які знаходяться в зонах впливу весняної повені

Райдержадміністрації
Виконавчі комітети Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад

До початку весняної повені

38

Визначити у складі місцевих, територіальних і відомчих матеріальних резервів, призначених для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій, необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо

Райдержадміністрації
Виконавчі комітети Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад
Обласні управління, установи, організації, підприємства

До 1 лютого 2011 року

39

Провести обстеження територій, які постраждали внаслідок шкідливої дії повені, та подати до управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації обґрунтовані матеріали щодо завданих об'єктам економіки і населенню збитків

РайдержадміністраціїВиконавчі комітети Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міських рад
Обласні управління, установи, організації, підприємства

В разі необхідності, після проходження весняної повені

40

Узагальнити подані матеріали щодо завданих об'єктам економіки і населенню збитків, провести необхідні перевірки і обстеження, внести до облдержадміністрації узгоджені пропозиції щодо відшкодування завданих збитків

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації

В разі необхідності, після проходження весняної повені


 

Додаток
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
28.12.2010 N 477


СКЛАД
обласного оперативного штабу з безпечного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у 2011 році

Прокопенко
Станіслав Миколайович

перший заступник голови обласної державної адміністрації, керівник штабу;

Рига
В'ячеслав Миколайович

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, заступник керівника штабу;

Муха
Володимир Анатолійович

начальник головного управління МНС України в області, заступник керівника штабу
(за згодою);

Гамор
Іван Олексійович

заступник начальника управління МВС України в області (за згодою);

Коломієць
Олександр Іванович

директор технічний ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" (за згодою);

Левченко
Сергій Олександрович

заступник директора Чернігівської філії ВАТ "Укртелеком" (за згодою);

Мартинов
Юрій Васильович

заступник начальника служби автомобільних доріг в області (за згодою);

Нагалюк
Сергій Іванович

начальник Деснянського басейнового управління водних ресурсів (за згодою);

Тхорик
Анатолій Павлович

начальник обласного центру з гідрометеорології (за згодою);

Тютюнник
Анатолій Іванович

генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії (за згодою);

Ященко
Володимир Іванович

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації.


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

М. І. Стрілець

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали