ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 29.02.2012 р. N 21/38

Про новий склад комісії з питань поновлення прав реабілітованих

Відповідно до статті 9 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні", керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити склад комісії з питань поновлення прав реабілітованих згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про комісію з питань поновлення прав реабілітованих згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Кравчука С. Є. та постійну комісію міської ради з питань дотримання законності, боротьби із злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту (Боруцького С. Ю).

 

Міський голова

М. Романюк


 

Додаток 1
до рішення Луцької міської ради
29.02.2012 N 21/38


СКЛАД
комісії з питань поновлення прав реабілітованих Луцької міської ради

Кравчук Святослав Євгенович

- перший заступник міського голови, голова комісії

Боярин Лариса Ярославівна

- директор департаменту соціальної соціальної політики, міської ради, заступник голови комісії

Кондюк Марія Михайлівна

- головний спеціаліст з питань адміністративної комісії та комісії поновлення прав реабілітованих, юридичного відділу міської ради, відповідальний секретар комісії

Солтан Іван Адамович

- голова Волинського обласного товариства політичних в'язнів і репресованих /за згодою/

Єлова Лілія Анатоліївна

- начальник управління фінансів та бюджету міської ради

Дрейчан Алла Олександрівна

- начальник архівного відділу міської ради

Серватович Оксана Олександрівна

- головний спеціаліст секретаріату міської ради

Коленда Надія Михайлівна

- начальник відділу по експлуатації та ремонту житлового фонду міської ради

Кондратюк Сергій Васильович

- заступник начальника Луцького МВ УМВС України у Волинській області по роботі з персоналом

Пекарський Аскольд Георгійович

- депутат міської ради.


 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт


 

Додаток 2
до рішення Луцької міської ради
29.02.2012 N 21/38


ПОЛОЖЕННЯ
про роботу комісії з питань поновлення прав реабілітованих

1. Дане Положення розроблене відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і визначає повноваження, компетенцію та порядок організації роботи комісії з питань поновлення прав реабілітованих (надалі комісія). Комісія у своїй роботі керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

2. Головними завданнями комісії є вирішення питань, пов'язаних з установленням факту розкуркулення, адміністративного виселення з відшкодуванням матеріальних збитків і виплатою грошової компенсації реабілітованим, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення до лікувальних закладів, поновленням житлових та інших прав громадян, реабілітованих відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні".

3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: надає допомогу громадянам в одержанні необхідних документів у зв'язку з реабілітацією; організовує публікацію повідомлень про реабілітацію в пресі чи іншим способом інформує громадськість за місцем роботи та проживання реабілітованого; доручає органам внутрішніх справ провадити перевірку фактів безпідставності заслання і вислання, направлення на спецпоселення, а також конфіскації та вилучення майна у зв'язку з необґрунтованими репресіями (розкуркуленням); заслуховують інформацію відповідних службових осіб про виконання законодавства з питань реабілітації, а також подання допомоги реабілітованим громадянам і членам їхніх сімей; здійснюють контроль за відшкодуванням реабілітованим громадянам матеріальних збитків і наданням установлених пільг; вирішують інші питання, пов'язані з поновленням прав реабілітованих громадян.

4. Комісія крім виконання функцій, передбачених у пункті 3 цього Положення: розглядає листи, заяви і скарги репресованих громадян або їхніх спадкоємців першої черги з питань встановлення факту розкуркулення, адміністративного виселення, відшкодування матеріальних збитків, виплати грошової компенсації реабілітованим; приймають рішення щодо: встановлення факту розкуркулення, адміністративного виселення; відшкодування матеріальних збитків відповідно до Положення про порядок виплати грошової компенсації, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам або їхнім спадкоємцям; поновлення житлових та інших прав реабілітованих громадян.

6. Комісія діє у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Кількісний і персональний склад комісії, затверджуються рішенням міської ради. До складу комісії можуть входити депутати міської ради, представники громадськості, фінансових органів, житлово-комунального господарства, соціального забезпечення, архівних установ, а у разі необхідності - й інших організацій та установ.

7. Організацію роботи комісії забезпечує голова комісії. Діловодство здійснює секретар комісії, який відповідає за правильне ведення документації, підготовку до засідань комісії необхідних матеріалів, їх зберігання та облік.

8. Засідання комісії проводяться в міру необхідності, і правомочні, якщо на них присутні більше половини її складу. Всі питання в комісії вирішуються більшістю голосів присутніх її членів.

9. У засіданнях комісії можуть брати участь і особи, які подали заяву з питань, віднесених до компетенції комісії, або їхні представники.

10. Рішення комісії підписує голова (у разі його відсутності - заступник голови) і секретар комісії.

11. Рішення комісій з питань виплати грошової компенсації, повернення будівель та іншого майна або відшкодування їх вартості можуть бути оскаржені реабілітованим (або його спадкоємцями) та іншими заінтересованими громадянами відповідно до Комісії Верховної Ради Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських комісій. У разі незадоволення прийнятим рішенням ці громадяни можуть звернутися за розв'язанням спору до суду.

12. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності комісії здійснює виконавчий комітет і секретаріат міської ради.

13. Комісія користується штампом і печаткою міської ради.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали