ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 22.03.2012 р. N 171-1

Про новий склад міської комісії з питань безпечної життєдіяльності населення

У зв'язку з припиненням посадових повноважень окремих членів міської комісії з питань безпечної життєдіяльності населення та з метою забезпечення координації діяльності підприємств, установ, організацій з питань безпечної життєдіяльності населення на території міста, виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити новий склад міської комісії з питань безпечної життєдіяльності населення (додаток 1).

2. Затвердити Положення про міську комісію з питань безпечної життєдіяльності населення (додаток 2).

3. Рішення виконавчого комітету від 16.12.2010 N 840-1 "Про новий склад міської комісії з питань безпечної життєдіяльності населення" вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Соколовську Л. М.

 

Міський голова

М. Романюк

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич


 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
22.03.2012 N 171-1


СКЛАД
міської комісії з питань безпечної життєдіяльності населення

Соколовська Лариса Миколаївна

- заступник міського голови, голова комісії

Чепурний Володимир Іванович

- начальник відділу охорони праці, заступник голови комісії

Кузнєцов Лев Миколаєвич

- головний спеціаліст відділу охорони праці, секретар комісії

Радь Микола Степанович

- заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Гребенюк Олег Володимирович

- начальник управління освіти

Кошель Федір Гнатович

- начальник управління охорони здоров'я

Дячук Рустам Олександрович

- начальник управління транспорту та зв'язку

Ульчак Іван Миколайович

- головний лікар санітарно-епідеміологічної станції міста Луцька та Луцького району (за згодою)

Касіч Андрій Анатолійович

- начальник Луцького міськрайонного відділу управління Держтехногенбезпеки у Волинській області (за згодою)

Бандура Віктор Володимирович

- заступник начальника ВДАІ Луцького МВ УМВС України у Волинській області (за згодою)

Шемейко Сергій Сергійович

- начальник Луцького відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (за згодою)

Шпак Валентин Леонідович

- заступник начальника Луцького міського відділу УМВС України у Волинській області, начальник міліції громадської безпеки (за згодою).


 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич


 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
22.03.2012 N 171-1


ПОЛОЖЕННЯ
про міську комісію з питань безпечної життєдіяльності населення

1. Міська комісія з питань безпечної життєдіяльності населення (далі - комісія) утворюється рішенням виконкому з метою забезпечення контролю за реалізацією державної політики, спрямованої на збереження життя і здоров'я людини в процесі трудової діяльності і профілактики травматизму невиробничого характеру.

2. Основним завданням комісії є координація діяльності підприємств, їх об'єднань, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання, розташованих на території міста (далі - підприємства), в питаннях збереження життя і здоров'я людей на виробництві, травматизму невиробничого характеру.

3. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної комісії з питань безпечної життєдіяльності населення, а також цим Положенням.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Аналізує причини нещасних випадків та аварій, розробляє заходи, спрямовані на підвищення безпеки життєдіяльності населення, контролює їх виконання, в разі необхідності подає міській раді, виконкому та облдержадміністрації пропозиції з питань, що потребують вирішення.

4.2. Спрямовує, координує і контролює діяльність підприємств в частині запобігання нещасним випадкам та аваріям.

4.3. Розглядає і оцінює виконання прийнятих заходів з дотримання підприємствами вимог законодавства з безпечної життєдіяльності населення.

4.4. Вивчає, узагальнює та поширює досвід (в т. ч. і міжнародний) у галузі запобігання виробничому і невиробничому травматизму.

5. Комісія має право:

5.1. Заслуховувати на своїх засіданнях звіти та інформації керівників підприємств з питань віднесених до її компетенції, вносити пропозиції про притягнення до відповідальності посадових осіб підприємств, які не дотримуються вимог чинного законодавства з питань безпечної життєдіяльності населення.

5.2. Приймати рішення щодо здійснення заходів нагляду (контролю) за дотриманням підприємствами чинного законодавства, виконанням місцевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища з питань безпечної життєдіяльності населення.

5.3. Отримувати від підприємств необхідні для роботи комісії матеріали.

5.4. Залучати в установленому порядку кваліфікованих спеціалістів, експертів підприємств до участі в опрацюванні і підготовці матеріалів на розгляд комісії з проблемних питань безпечної життєдіяльності населення, а також для проведення заходів нагляду (контролю).

6. Комісія проводить засідання у разі необхідності прийняття рішень в межах своєї компетенції з ініціативи голови комісії чи рішення відповідної обласної комісії. Рішення комісії вважається правомірним, якщо було прийнято простою більшістю від присутніх на її засіданні.

7. Діловодство комісії веде секретар, який готує і оформляє матеріали її роботи.

8. Рішення комісії, прийняті на її засіданнях, є обов'язковими для виконання усіма посадовими особами підприємств, розташованих на території міста.

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали