Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про новий склад Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при обласній державній адміністрації та її Положення

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.01.2011 р. N 3

Про новий склад Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при обласній державній адміністрації та її Положення

Відповідно до статей 2, 26, 35, пункту 9 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", у зв'язку з кадровими змінами, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1217 "Деякі питання організації діяльності ради вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої влади":

1. Затвердити новий склад Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при обласній державній адміністрації, утвореної розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30 вересня 2010 року N 357, що додається.

2. Затвердити Положення про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при обласній державній адміністрації у новій редакції, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 вересня 2010 року N 357.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
10.01.2011 N 3

СКЛАД
Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при обласній державній адміністрації

Голова Ради

КЛІМЧУК
Борис Петрович 

- голова обласної державної адміністрації 

заступник голови Ради

СТОЄВ
Едуард Миколайович

- заступник голови обласної державної адміністрації

секретар Ради

ЛОМАГА
Андрій Михайлович

- начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

члени Ради:

БАБІЙ
Олександр Якович

- директор Волинського регіонального центру інновацій та інвестицій (за згодою)

БАРАБАШ
Лариса Петрівна

- директор обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (за згодою)

БЄЛІК
Олександр Васильович

- начальник управління Національного банку України в області (за згодою)

ВІТТИК Даріуш

- директор підприємства "Белла-Україна" (за згодою)

ГОРБЕНКО
Юрій Мефодійович

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

ГОРЛАЧ
Сергій Олександрович

- член правління ТзОВ "АПГ "Пан Курчак" (за згодою)

ГРИНЮК
Микола Володимирович

- голова державної податкової адміністрації в області (за згодою)

ГУНЧИК
Володимир Петрович

- директор ДП "Автоскладальний завод N 1" ПАТ "АК "Богдан Мотор" (за згодою)

ІВЕВАКОВА
Любов Юріївна

- начальник Головного управління економіки облдержадміністрації

КАЧМАРЕК
Славомір

- технічний директор ТзОВ "Кромберг енд Шуберт Україна" (за згодою)

КИРИЛЬЧУК
Леонід Олексійович

- начальник Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

КРАВЧЕНКО
Олена Андріївна

- генеральний директор ТзОВ "Феміда-Інтер" (за згодою)

КУЦ
Юрій Іванович

- начальник Головного управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

ЛОБАЧ
Юрій Володимирович

- перший заступник голови обласної ради (за згодою)

ЛУКАСІК
Богдан

- президент СП ТОВ "Модерн-Експо" (за згодою)

НАУМЕНКО
Сергій Васильович

- президент Волинської торгово-промислової палати (за згодою)

ПАСКЕВИЧ
Андрій Іванович

- начальник обласного управління ВАТ "Ощадбанк" (за згодою)

ПАТАРНЕЛЛО
Мауріціо

- генеральний директор компанії "Nestle Ukraine LLC"

ПИЛИПЮК
Петро Павлович

- генеральний директор СП ТОВ "Модерн-Експо" (за згодою)

ПОКІНСЬКА
Наталія Петрівна

- генеральний директор ТОВ "Кроноспан УА" (за згодою)

ПОНІКАРЧУК
Анатолій Миронович

- директор ТОВ "Волинь-Кальвіс" (за згодою)

РОМАНЮК
Микола Ярославович

- Луцький міський голова (за згодою)

РУССО
Федеріко

- голова правління ВАТ "УніКредит Банк" (за згодою)

САВЧУК
Петро Петрович

- голова правління Волинської асоціації вчених та інноваторів (за згодою)

СЕМЕНЮК
Петро Адамович

- директор Волинського Головного регіонального управління ПАТ КБ "Приватбанк" (за згодою)

ФЕДИК
Геннадій Петрович

- начальник Ягодинської митниці (за згодою)

ЦИБУЛЬСЬКИЙ
Володимир Іванович

- генеральний директор ПАТ "СКФ Україна" (за згодою)

ШВОРАК
Ольга Володимирівна

- директор обласного фонду підтримки підприємництва

ШЕВЧУК
Андрій Володимирович

- фінансовий директор ТзОВ "Кромберг енд Шуберт Україна" (за згодою)

ЮНАК
Микола Петрович

- директор ТзОВ "БРВ-Україна" (за згодою).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
10.01.2011 N 3

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при обласній державній адміністрації

1. Рада вітчизняних та іноземних інвесторів (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при обласній державній адміністрації з метою сприяння залученню і ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку області.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

створення сприятливих умов для залучення і ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій з метою розвитку області;

сприяння інвестиційній діяльності в області та виходу місцевих суб'єктів господарювання на міжнародний ринок товарів, капіталів і послуг;

поглиблення взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарської діяльності у сфері інвестиційної діяльності;

участь у формуванні привабливого інвестиційного іміджу області.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану реалізації державної інвестиційної політики та провадження інвестиційної діяльності в області, причин виникнення проблем і готує пропозиції щодо шляхів їх розв'язання;

здійснює моніторинг стану виконання місцевими органами виконавчої влади покладених на них завдань у сфері інвестиційної діяльності;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються інвестиційної діяльності або впливають на інвестиційний клімат;

готує пропозиції щодо підготовки і реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток регіону;

надає аналітичну, інформаційну допомогу центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, а також приватним та іноземним інвесторам з питань інвестиційної діяльності.

5. Рада має право:

одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників інших місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

подавати до Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові України схвалені в установленому порядку пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції;

утворювати у разі необхідності для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Ради.

До складу Ради входять представники місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, наукових установ, громадських організацій, депутати обласної ради (за згодою).

До складу Ради можуть входити керівники або уповноважені ними представники вітчизняних та іноземних компаній, банків, консультативних фірм, асоціацій, об'єднань інвесторів і підприємців (далі - інвестори), що відповідають таким критеріям:

зростання обсягу капіталовкладень в об'єкти інвестування в Україні інвесторами, яких представляє кандидат у члени Ради, наявність у таких інвесторів стратегічних планів щодо розширення підприємницької та інвестиційної діяльності у відповідних галузях економіки, регіоні;

сприяння розвиткові та модернізації відповідних галузей економіки, регіону, поліпшенню їх інвестиційного іміджу;

відсутність в інвесторів, яких представляє кандидат у члени Ради, заборгованості зі сплати в Україні податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, а також заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій, що є об'єктами інвестування в Україні;

походження капіталу з держав, які беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, співпрацюють з Групою з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (РАТР), а також з територій, що не є офшорними зонами.

Під час формування частини персонального складу Ради з числа іноземців ураховуються пропозиції відповідних органів та організацій іноземних держав, дипломатичних представництв та консульських установ України в інших державах, представництв при міжнародних організаціях.

Головою Ради є голова обласної державної адміністрації.

Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

8. За рішенням голови Ради проводиться періодична ротація її складу, яка передбачає виведення із складу Ради членів, строк перебування яких перевищив п'ять років або результати роботи яких не відповідають ознакам, визначеним цим пунктом.

Ознаками ефективності роботи члена Ради є:

активна участь у формуванні позитивного інвестиційного іміджу області та України в цілому;

особиста активна участь у роботі Ради;

відповідність інвесторів, яких представляє член Ради, критеріям, визначеними пунктом 7 цього Положення.

Члена Ради за рішенням голови Ради може бути виведено з її складу в разі вчинення дій, які завдають шкоди інвестиційному іміджу області та України в цілому, або дій, вчинених з порушенням вимог законодавства України.

Пропозиції щодо виведення члена Ради з її складу готуються утвореною за рішенням голови Ради робочою групою на чолі із секретарем Ради.

9. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Ради веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

10. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради і надсилається членам Ради, заінтересованим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування.

11. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

12. Рада має бланк із своїм найменуванням.

13. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали