Додаткова копія: Про нову редакцію Порядку складання, подання запиту на інформацію до облдержадміністрації

Про нову редакцію Порядку складання, подання запиту на інформацію до облдержадміністрації

Розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації
від 22 січня 2018 року N 120/2018-р

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області
26 січня 2018 р. за N 10/3189

На підставі статей 6, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 травня 2013 року N 166/2013-р "Про утворення сектору забезпечення доступу до публічної інформації":

1. Внести зміни до Порядку складання, подання запиту на інформацію до облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 08 червня 2011 року N 239/2011-р, зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у Хмельницькій області 14 червня 2011 року за N 71/1650, виклавши його у новій редакції (додається).

2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту його оприлюднення.

 

Перший заступник
голови адміністрації

В. Кальніченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації
08 червня 2011 року N 239/2011-р
(у редакції розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації
22 січня 2018 року N 120/2018-р)

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області
26 січня 2018 р. за N 10/3189

ПОРЯДОК
складання, подання запиту на інформацію до облдержадміністрації

I. Загальні положення

1. Порядок складання, подання запиту на інформацію до облдержадміністрації (далі - Порядок) поширюється на всі запити на інформацію, що отримані облдержадміністрацією відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон).

2. Запит на інформацію - це прохання особи до облдержадміністрації надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

3. Запитувач має право звернутися до облдержадміністрації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, факсом, електронною поштою) на вибір запитувача.

5. Сектор забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації (далі - Сектор) відповідає за реєстрацію, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.

II. Оформлення запиту на інформацію

1. Письмовий запит на інформацію, запит надісланий поштою, факсом, електронною поштою, подається в довільній формі або шляхом заповнення форми запиту на інформацію та має містити:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації, зазначеної у пункті 1 розділу II Порядку, відповідно до частини 1 статті 22 Закону (Закон N 2939-VI) є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений Законом (Закон N 2939-VI) термін.

3. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його зобов'язаний оформити Сектор, обов'язково зазначивши в запиті ім'я відповідального працівника, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

III. Подання запиту на інформацію

1. Запити на інформацію приймаються облдержадміністрацією у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер - з 09.00 до 18.15, у п'ятницю - з 09.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00).

2. Сектор опрацьовує запити на інформацію, які адресовані голові обласної державної адміністрації, його заступникам, обласній державній адміністрації у цілому та керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

Запити, що надійшли до структурних підрозділів обласної державної адміністрації невідкладно (протягом однієї години з моменту отримання) передаються Сектору.

3. Письмові запити на інформацію, надіслані поштою, запити, які надійшли засобами факсимільного зв'язку та запити, надіслані через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, приймаються загальним відділом апарату облдержадміністрації та невідкладно (протягом однієї години з моменту отримання) передаються Сектору.

4. Запити на інформацію можуть надсилатися на електронну адресу облдержадміністрації: infozapyt@adm-km.gov.ua. Сектор періодично (але не рідше ніж 2 рази протягом робочого дня - о 09.00, 14.00) перевіряє наявність надходження нових запитів на зазначену електронну адресу.

5. Запити на інформацію у телефонному режимі приймаються та оформлюються Сектором за номером телефону: (0382) 76-49-80. Сектор приймає запит, викладений за телефоном, і на його підставі заповнює реєстраційно-контрольну картку вхідного документа, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пункті 1 розділу II Порядку, дати прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запитів на інформацію, поданих в усній формі.

6. При зверненні із запитом на інформацію за телефоном структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату переадресовують запитувача за телефонами Сектору.

7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

IV. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності облдержадміністрації

1. Рішення, дії чи бездіяльність облдержадміністрації можуть бути оскаржені до голови облдержадміністрації, вищого органу або суду в порядку, визначеному законодавством.

2. Запитувач має право оскаржити:

відмову в задоволенні запиту на інформацію;

відстрочку задоволення запиту на інформацію;

ненадання відповіді на запит на інформацію;

надання недостовірної або неповної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

невиконання облдержадміністрацією обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону (Закон N 2939-VI);

інші рішення, дії чи бездіяльність облдержадміністрації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності облдержадміністрації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV).

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

Ю. Бирка
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали