РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.10.2011 р. N 482

Про нову редакцію програми підтримки розвитку насінництва на 2011 - 2015 роки

Відповідно до Законів України "Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року", "Про насіння і садивний матеріал" та з метою підвищення урожайності і збільшення валового збору зерна, картоплі, впровадження у виробництво нових високоврожайних сортів:

1. Схвалити програму підтримки розвитку насінництва на 2011 - 2015 роки (далі - Програма) у новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 грудня 2010 року N 566 "Про програму підтримки розвитку насінництва на 2011 - 2015 роки".

3. Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації в установленому порядку подати Програму на затвердження обласній раді.

4. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при формуванні обласного бюджету на відповідні роки передбачати кошти для реалізації заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

5. Районним державним адміністраціям розробити порядки проведення сортооновлення та сортозаміни картоплі у господарствах населення.

6. Районним державним адміністраціям, головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації забезпечити виконання заходів Програми.

7. Виконавцям про хід реалізації Програми інформувати обласну державну адміністрацію щороку до 30 грудня.

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Юхименка А. О.

 

Голова адміністрації

В. Берташ

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
03.10.2011 N 482

ПРОГРАМА
підтримки розвитку насінництва на 2011 - 2015 роки

I. Стан насінництва в області

Найефективнішим інструментом інтенсифікації сільськогосподарського виробництва є сорт і насіння.

Як свідчить проведений аналіз, лише за рахунок сорту та якісного насіння можна досягти збільшення урожаю на 20 - 30 відсотків. Насінницькими господарствами виробляється достатня кількість елітного насіння. Однак, в сільськогосподарських підприємствах області через нестачу фінансових ресурсів стримуються сортопоновлення та сортозміна, що негативно впливає на урожайність та якість вирощеної продукції. Як наслідок, в області 17 відсотків площ зернових культур засіваються низьковрожайними сортами, що не внесені в Державний реєстр сортів рослин України.

В області під урожай 2011 року всіма категоріями господарств посаджено 69,5 тис. га картоплі, в тому числі 0,9 тис. га - сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами та 68,6 тис. га - господарствами населення, що становить 99 відсотків загальної площі. Ця тенденція спостерігається протягом останніх років.

У сільськогосподарських підприємствах Гощанського району площа посадки картоплі під урожай 2011 року становить 412 га, Млинівського - 189 га, водночас у шести районах області лише близько 20 га.

Відповідно, понад 280 тис. власників землі та землекористувачів області, що займаються вирощуванням картоплі, не мають змоги проводити сортооновлення та сортозаміну. Це призводить до виродження картоплі, зменшення її врожайності та недобору урожаю картоплі.

За результатами досліджень Рівненського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України встановлено, що незалежно від сорту з кожною наступною репродукцією врожайність картоплі знижується. Так, порівняно з елітою урожайність I репродукції знизилась на 7 - 16 відс., II репродукції - на 19 - 30 відс., III репродукції - на 30 - 42 відс., IV репродукції - на 40 - 55 відс., V репродукції - на 43 - 64 відс.

II. Мета та завдання Програми

Мета: забезпечення сільськогосподарських підприємств області високорепродукційним насінням нових високоврожайних сортів продовольчих зернових культур та збільшення обсягів виробництва картоплі шляхом здійснення сортооновлення та сортозаміни насіння картоплі в особистих селянських господарствах.

Завдання:

стимулювати сільськогосподарські підприємства до придбання насіння нових, перспективних сортів продовольчих зернових культур;

безкоштовно надати одному господарству кожного району елітне насіння картоплі за рахунок виділення із обласного бюджету дотації для насінницьких господарств області.

III. Нормативно-правове забезпечення

Закони України від 26 грудня 2002 року N 411-IV "Про насіння і садивний матеріал", від 18 жовтня 2005 року N 2982-IV "Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року".

IV. Фінансове забезпечення Програми

4.1. Дотування сільськогосподарських підприємств за закуплене елітне насіння продовольчих зернових культур.

За державною бюджетною програмою "Селекція в рослинництві" сільськогосподарські підприємства, що мають паспорт на право виробництва та реалізації насіння і внесені до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, одержують часткову компенсацію за придбане елітне, суперелітне насіння. Однак, таких підприємств в області лише 26, що становить 3 відсотки загальної кількості сільськогосподарських підприємств. Інші сільськогосподарські підприємства не одержують часткового відшкодування за придбане суперелітне і елітне насіння і сіють низькорепродукційним насінням, вирощеним на своїх полях.

Стимулювання сільськогосподарських підприємств до придбання елітного насіння перспективних сортів забезпечить збільшення врожаю зерна на 8 - 10 центнерів з гектара.

Дотування доцільно проводити за 1 тонну придбаного елітного насіння продовольчих зернових культур: озимої та ярої пшениці, озимого та ярого жита, проса - в розмірі до 800 грн., а гречки та гороху - в розмірі до 1200 грн.

Згідно з розрахунками у 2012 році, для виконання Програми з обласного бюджету необхідно виділити 200 тис. гривень.

Розрахунки щодо виділення коштів на наступні роки головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації буде подавати щороку головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при затвердженні обласного бюджету на відповідний рік.

4.2. Дотування насінницьких господарств за вирощене елітне насіння картоплі.

Надання дотації з обласного бюджету для насінницьких господарств області, що занесені до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу за вирощене елітне насіння картоплі, дасть можливість безкоштовно надати його одному господарству кожного району.

Господарства району, що безкоштовно отримали елітне насіння картоплі, повинні виростити насіння картоплі І репродукції та забезпечити проведення сортооновлення та сортозаміну у господарствах населення до відповідних порядків, затверджених в установленому порядку рішеннями районних рад.

Посадка особистими селянськими господарствами насіння картоплі І репродукції забезпечить збільшення її врожайності на 40 - 60 центнерів з гектара протягом 5 років.

Дотування доцільно проводити за одну тонну вирощеного елітного насіння картоплі для подальшого безкоштовного надання трьох тонн визначеному у районі одному господарству за середньозваженою ціною, що склалася на ринку, але не більше дев'яти гривень за один кілограм елітного насіння картоплі.

Згідно з розрахунками у 2012 році для виконання Програми з обласного бюджету необхідно виділити 432 тис. гривень.

Розрахунки щодо виділення коштів на наступні роки головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації буде подавати щороку головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при затвердженні обласного бюджету на відповідний рік.

V. Економічна ефективність реалізації Програми

5.1. Дотування сільськогосподарських підприємств за закуплене елітне насіння продовольчих зернових культур.

При дотуванні сільськогосподарських підприємств за закуплене елітне насіння нових високоврожайних сортів в області буде досягнуто таких результатів:

поля області засіватимуться високорепродукційним насінням цінних високоврожайних сортів;

поліпшиться якість зерна;

зросте врожайність і валовий збір зерна на 30 - 40 тис. тонн;

сільськогосподарські підприємства додатково отримають до 3 млн. грн. чистого прибутку за рахунок підвищення урожайності і збільшення валового збору зерна;

знизиться собівартість зерна.

5.2. Дотування насінницьких господарств за вирощене елітне насіння картоплі.

При дотуванні насінницьких господарств за вирощене елітне насіння картоплі нових високоврожайних сортів в області буде досягнуто таких результатів:

у кожному районі буде щороку засаджено один гектар елітним насінням високоврожайних сортів картоплі;

підприємства кожного району виростять насіння картоплі І репродукції, що дасть можливість провести сортооновлення та сортозаміну у господарствах населення;

в особистих селянських господарствах поліпшиться якість товарної картоплі;

зросте врожайність і валовий збір картоплі на 40 - 60 ц/га;

підвищиться якість картоплі.

VI. Порядок спрямування коштів обласного бюджету

6.1. Дотування сільськогосподарських підприємств за закуплене елітне насіння продовольчих зернових культур.

6.1.1. Дотація надається за придбане та висіяне елітне насіння продовольчих зернових культур сортів вітчизняної селекції сільськогосподарським підприємствам, у тому числі фермерським господарствам, які не отримують часткової компенсації за закуплене елітне насіння із державного бюджету України.

6.1.2. Кошти з обласного бюджету спрямовуються сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам за придбане і висіяне елітне насіння, а саме: озимої та ярої пшениці, озимого та ярого жита, проса - в розмірі до 800 грн. за 1 тонну, а гречки та гороху - в розмірі до 1200 грн. за 1 тонну.

6.1.3. Для визначення сільськогосподарських підприємств на одержання дотації за закуплене елітне насіння управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій утворюють комісії у складі начальника управління (голова комісії), начальника державної насіннєвої інспекції району, агронома управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

6.1.4. Для виплати дотації сільськогосподарські підприємства щороку подають комісії заявку за формою згідно з додатком 1 та завірені копії таких документів:

довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

паспорт на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу суб'єкта насінництва та розсадництва, де закуплено елітне насіння;

накладна на фактично придбане насіння, платіжне доручення;

сортові документи, що підтверджують якість насіння;

"Акт N ___ витрати насіння і садивного матеріалу" (форма N ВЗСГ-4).

6.1.5. Комісія розглядає подані документи, перевіряє відповідність даних та приймає рішення щодо включення заявника до реєстру (додаток 2).

6.1.6. Реєстри ведуться управліннями агропромислового розвитку районних державних адміністрацій та щороку до 15 червня за закуплене елітне насіння ярих культур та до 15 жовтня за закуплене елітне насіння озимих зернових культур подаються головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Документи зберігаються протягом трьох років в управліннях агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.

6.1.7. Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації протягом трьох днів узагальнює подані управліннями агропромислового розвитку районних державних адміністрацій реєстри та подає в головне фінансове управління облдержадміністрації.

6.1.8. На підставі поданих реєстрів головне фінансове управління облдержадміністрації спрямовує кошти головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації.

6.1.9. Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації подає головному управлінню Державного казначейства України у Рівненській області реєстри і платіжні доручення для перерахування коштів зі свого реєстраційного рахунка на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в установах банків.

6.1.10. Операції, пов'язані з використанням коштів обласного бюджету, проводяться відповідно до Порядку обслуговування місцевих бюджетів з реєстраційного рахунка, відкритого в головному управлінні Державного казначейства України у Рівненській області.

6.1.11. Фінансова звітність подається в установленому законодавством порядку.

6.2. Дотування насінницьких господарств за вирощене елітне насіння картоплі.

6.2.1. Дотація з обласного бюджету надається для насінницьких господарств області, що занесені до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу за вирощене елітне насіння картоплі.

6.2.2. Кошти з обласного бюджету спрямовуються для насінницьких господарств області за вирощене елітне насіння картоплі для подальшого безкоштовного надання його одному господарству кожного району із розрахунку 3000 кг на одне господарство за середньозваженою ціною, що склалася на ринку, але не більше дев'яти гривень за один кілограм елітного насіння картоплі.

6.2.3. Для визначення сільськогосподарського підприємства, фермерського господарства району на безкоштовне отримання елітного насіння картоплі розпорядженням голови районної державної адміністрації утворюються районні комісії (далі - районні комісії).

6.2.4. Районну комісію очолює заступник голови райдержадміністрації з питань агропромислового розвитку. До складу районної комісії входять: начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, представники фінансового, контрольно-ревізійного управлінь, державної насіннєвої інспекції.

Повідомлення про умови безкоштовного надання сільськогосподарському підприємству, фермерському господарству елітного насіння картоплі оприлюднюється районною комісією у місцевих засобах масової інформації.

6.2.5. Районна комісія розглядає подані сільськогосподарськими підприємствами документи, проводить перевірку достовірності наведених у них даних, визначає господарство для безкоштовного отримання елітного насіння картоплі і приймає рішення щодо включення його до реєстру (додаток 3).

6.2.6. Реєстри ведуться управліннями агропромислового розвитку районних державних адміністрацій та щороку до 15 березня подаються головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації.

6.2.7. Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації протягом трьох днів узагальнює подані управліннями агропромислового розвитку районних державних адміністрацій реєстри та визначає насіннєві господарства для придбання елітного насіння картоплі.

Для визначення насіннєвого господарства у головному управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації утворюється комісія та розробляються і затверджуються умови для його визначення.

6.2.8. Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації створює реєстр насіннєвих господарств області для отримання дотації з обласного бюджету, який подає головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (додаток 4).

6.2.9. На підставі поданих реєстрів головне фінансове управління облдержадміністрації спрямовує кошти головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації.

6.2.10. Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації подає головному управлінню Державного казначейства України у Рівненській області реєстри і платіжні доручення для перерахування коштів зі свого реєстраційного рахунка на поточні рахунки насінницьких господарств, відкриті в установах банків.

6.2.11. Операції, пов'язані з використанням коштів обласного бюджету, проводяться відповідно до Порядку обслуговування місцевих бюджетів, з реєстраційного рахунка, відкритого в головному управлінні Державного казначейства України у Рівненській області.

6.2.12. Фінансова звітність подається в установленому законодавством порядку.

 

В. о. керівника апарату
облдержадміністрації

А. Швець

 

Додаток 1
до Програми

Заявка
для включення до реєстру сільськогосподарських підприємств на отримання дотації з обласного бюджету за закуплене елітне насіння продовольчих зернових культур

Прошу включити до реєстру сільськогосподарських підприємств для отримання дотації з обласного бюджету за закуплене насіння продовольчих зернових культур.

1. Заявник _____
                                                                              (повне найменування, місцезнаходження,
__
                                                                           посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)

1.1. Телефон _ Факс ________

2. Класифікаційні ознаки:

2.1. Форма власності _______

2.2. Види діяльності ________

2.3. Ідентифікаційний код юридичної особи

3. Банківські реквізити ______

МФО ________

4. Державна реєстрація _____

4.1. Місце проведення державної реєстрації
__

4.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації
 

Підпис заявника

_____
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

 

Додаток 2
до Програми

Реєстр
сільськогосподарських підприємств для отримання дотації з обласного бюджету за закуплене елітне насіння продовольчих зернових культур

Назва підприємства (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)

Назва суб'єкта насінництва і розсадництва, де закуплено елітне насіння

Обсяг закупленого елітного насіння, тонн

Вартість закупленого елітного насіння, грн.

Висіяно елітного насіння, тонн

Сума дотації, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

__________
(підпис)

_________
(прізвище та ініціали)

            М. П.

 

 

Примітка: реєстр складається окремо на кожну сільськогосподарську культуру.

 

Додаток 3
до Програми

Реєстр
сільськогосподарських підприємств для безкоштовного отримання елітного насіння картоплі за рахунок дотації з обласного бюджету

Назва підприємства

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

Адреса

Код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

__________
(підпис)

_________
(прізвище та ініціали)

                М. П.

 

 

 

Додаток 4
до Програми

Реєстр
насіннєвих господарств області для отримання дотації з обласного бюджету

Назва насіннєвого господарства, де визначено отримати елітне насіння картоплі

Назва підприємства району, що буде вирощувати насіння картоплі

Обсяг елітного насіння картоплі, тонн

Вартість 1 тонни насіння, грн.

Сума дотації,
грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

__________
(підпис)

_________
(прізвище та ініціали)

            М. П.

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали