РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.12.2011 р. N 611

Про обласні заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення

Відповідно до статей 2, 13, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року N 581-р "Про проведення у 2012 році Всеукраїнського перепису населення" та постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року N 1205 "Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення" (Постанова N 1205):

1. Утворити обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення, що додається.

3. Районним державним адміністраціям до 15 грудня 2011 року утворити комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити положення про них.

Рекомендувати міським радам міст обласного значення до 31 грудня 2011 року утворити комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити положення про них.

4. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади відповідно до своїх повноважень сприяти головному управлінню статистики у області в підготовці та проведенні Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис).

5. Районним державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування, міським радам міст обласного значення в межах своїх повноважень:

уточнити до 10 грудня 2011 року перелік та межі міських населених пунктів з упорядкуванням назв вулиць, провулків, нумерації кварталів будинків та квартир;

перевірити до 10 грудня 2011 року правильність та повноту обліку населення;

сприяти головному управлінню статистики у області в проведенні робіт зі складення квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях у міських та великих сільських населених пунктах (з чисельністю населення 3000 осіб і більше) і списків сільських населених пунктів;

забезпечити тимчасовий переписний персонал та інших працівників, залучених головним управлінням статистики у області до підготовки і проведення Перепису та оброблення його результатів, приміщеннями з необхідними меблями, інвентарем, засобами зв'язку, транспортними засобами.

6. УМВС України в області, обласному військовому комісаріату, управлінню МНС України в області, управлінню Державного департаменту України з питань виконання покарань у області, іншим органам виконавчої влади, що мають закриті території, провести роботу, пов'язану з підготовкою до Перепису, та забезпечити проведення перепису військовослужбовців, осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, осіб, які перебувають на закритих територіях та в інших місцях тимчасового або постійного проживання (перебування).

7. Головному управлінню праці та соціального захисту населення, управлінню охорони здоров'я, управлінню освіти і науки, відділу у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації провести роботу, пов'язану з підготовкою до Перепису, та забезпечити проведення перепису осіб, які постійно перебувають у закладах охорони здоров'я та установах і закладах соціального обслуговування, а також осіб, місце проживання (перебування) яких зареєстровано за місцезнаходженням центру обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладу для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.

8. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади інформувати головне управління статистики у області про виконання цього розпорядження до 20 грудня 2011 року.

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Юхименка А. О.

 

В. о. голови адміністрації

В. Новак


 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
08.12.2011 N 611


СКЛАД
обласної комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

Юхименко
Анатолій Олексійович

- перший заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

Мороз
Юрій Віталійович

- начальник головного управління статистики у області, заступник голови комісії

Тимошенко
Ігор Олександрович

- начальник головного управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, заступник голови комісії

Стецюк
Галина Олексіївна

- перший заступник начальника головного управління статистики у області, секретар комісії

Члени комісії:

Андрейко
Віра Олександрівна

- заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації

Височанський
Василь Іванович

- начальник Рівненського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики

Ковальова
Неля Станіславівна

- заступник начальника реєстраційної служби - начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно головного управління юстиції у області

Карачанський
Олександр Григорович

- заступник начальника головного управління - начальник управління містобудування та архітектури головного управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, головний архітектор області

Ковальчук
Галина Василівна

- начальник відділу регіональної культурної політики управління культури і туризму облдержадміністрації

Козак
Віктор Вікторович

- помічник начальника управління з питань взаємодії з органами державної влади, засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю управління МНС України в області

Ліпський
Віталій Володимирович

- заступник начальника відділу у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Лук'янчук
Олександр Григорович

- заступник військового комісара обласного військового комісаріату з виховної роботи

Мазяр
Костянтин Валентинович

- перший заступник начальника управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у області

Пекарський
Олег Миколайович

- заступник начальника управління - начальник відділу виховної роботи та соціального захисту дітей управління освіти і науки облдержадміністрації

Семчук
Олександра Борисівна

- заступник начальника головного управління - начальник відділу благоустрою, житлової політики та реформування житлово-комунального господарства головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Сімчук
Валентин Андрійович

- заступник генерального директора Рівненської обласної державної телерадіокомпанії (за згодою)

Шамак
Олексій Олександрович

- заступник начальника головного управління - начальник управління праці та соціального обслуговування населення головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Шевчук
Світлана Василівна

- заступник начальника відділу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб УМВС України в області.


 

Заступник голови - керівник
апарату адміністрації

А. Лавренчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
08.12.2011 N 611


ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

1. Обласна комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі - комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним обласною державною адміністрацією.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаних з підготовкою і проведенням Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис);

підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпеченням підготовки і проведення Перепису.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення Перепису, що виконується місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до зазначеної роботи;

бере участь у розробленні проектів нормативних актів з питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення Перепису;

розглядає питання щодо залучення технічної та матеріальної допомоги для виконання робіт, пов'язаних з Переписом.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань підготовки і проведення Перепису.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Головою комісії є перший заступник голови облдержадміністрації.

Персональний склад комісії затверджує голова обласної державної адміністрації. У разі потреби голова комісії вносить зміни до її складу.

8. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови. Засідання комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях комісії забезпечує секретар. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії.

Член комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності комісії здійснює головне управління статистики у області.

 

Заступник голови - керівник
апарату адміністрації

А. Лавренчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали