ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.12.2010 р. N 1009

Про обласну міжвідомчу комісію з відселення мешканців із житлових будинків "гнучкої" конструкції у м. Херсоні

Із змінами і доповненнями, внесеними (Розпорядження N 248) розпорядженнями (Розпорядження N 176) Херсонської обласної державної адміністрації від 15 квітня 2011 року N 248 (Розпорядження N 248), від 3 березня 2012 року N 176 (Розпорядження N 176)

З метою запобігання виникненню аварійних ситуацій, пов'язаних з руйнуванням житлових будинків "гнучкої" конструкції у м. Херсоні, керуючись статтею 6, пунктами 1, 9 частини першої та частиною третьою статті 39, статтею 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Утворити обласну міжвідомчу комісію з відселення мешканців із житлових будинків "гнучкої" конструкції у м. Херсоні у складі згідно з додатком.

(пункт 1 втратив чинність у частині складу комісії згідно з розпорядженням Херсонської обласної державної адміністрації від 15.04.2011 р. N 248) (Розпорядження N 248)


2. Затвердити положення про обласну міжвідомчу комісію з відселення мешканців із житлових будинків "гнучкої" конструкції у м. Херсоні, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Котенкова В. М.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

Додаток
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
06.12.2010 N 1009


СКЛАД
обласної міжвідомчої комісії з відселення мешканців із житлових будинків "гнучкої" конструкції у м. Херсоні

Склад втратив чинність(згідно з розпорядженням Херсонської обласної державної адміністрації від 15 квітня 2011 року N 248) (Розпорядження N 248)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
06.12.2010 N 1009


ПОЛОЖЕННЯ
про обласну міжвідомчу комісію з відселення мешканців із житлових будинків "гнучкої" конструкції у м. Херсоні

1. Обласна міжвідомча комісія з відселення мешканців із житлових будинків "гнучкої" конструкції у м. Херсоні (далі - Комісія) утворюється з метою проведення обстеження технічного стану вказаних житлових будинків, визначення черговості відселення їх мешканців та здійснення оперативного аналізу ефективності використання бюджетних коштів.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

- розгляд та аналіз поданих Херсонським міськвиконкомом пропозицій щодо першочерговості відселення мешканців житлових будинків "гнучкої" конструкції у м. Херсоні (далі - будинки);

- проведення обстеження технічного стану будинків та визнання їх аварійними;

- підготовка відповідного пакета документів щодо визнання будинків аварійними;

- забезпечення ефективності використання бюджетних коштів.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

- звертатися до Херсонського міськвиконкому за роз'ясненнями щодо наданих матеріалів;

- здійснювати поточний моніторинг використання коштів, які спрямовуються на проведення робіт з відселення мешканців із будинків;

- в установленому порядку порушувати питання та вносити пропозиції стосовно визначення черговості відселення мешканців будинків;

- вносити обласній державній адміністрації пропозиції щодо черговості фінансування об'єктів;

- одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ, підприємств і організацій області інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

5. Комісія утворюється у складі голови Комісії, заступника голови та членів Комісії. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації. (Розпорядження N 176)

(пункт 5 у редакції розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації від 03.03.2012 р. N 176) (Розпорядження N 176)

6. Голова Комісії, його заступники і члени Комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах.

7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі необхідності.

8. Засідання Комісії веде її голова, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії, на якого покладено виконання обов'язків голови Комісії. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу.

9. Комісія в межах наданих повноважень приймає рішення. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується головуючим та всіма членами Комісії, присутніми на засіданні.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали